63352690275
Signal-What-is-a-macro-virus-and-how-to-remove-it--Hero

Geschreven door Ivan Belcic
Gepubliceerd op May 14, 2021

Wat is een macrovirus?

Een macrovirus is een type computervirus dat vaak is geschreven in Visual Basic, de programmeertaal die wordt gebruikt door Microsoft Word en Excel. Macro verwijst naar macroinstructie, een groep programmeeropdrachten die automatisch worden uitgevoerd wanneer een bestand wordt geopend of wanneer u een bepaalde actie uitvoert.

Dit artikel omvat :

  In de meeste gevallen zijn macro's nuttig. Door automatisch een bepaalde procedure uit te voeren, vereenvoudigen macro's complexe processen en maken ze dingen handiger. Een eenvoudige Microsoft Word-macro kan bijvoorbeeld een tabel invoegen. In Excel gebruiken mensen macro's om berekeningen uit te voeren en spreadsheets automatisch te vullen.

  Een macrovirus maakt gebruik van dit geautomatiseerde systeem door zichzelf te vermommen als een normale macro. Wanneer u een bestand opent dat is geïnfecteerd met een macrovirus, voert de software de schadelijke macro uit alsof het een normale macro is. Net als ransomware, spyware en andere soorten malware kunnen macrovirussen, vooral MS Office-virussen, een ernstige dreiging vormen voor u of uw organisatie.

  Hoe werkt een macrovirus?

  Een macrovirus maakt gebruik van de programmeertaal van een macro om een programma ertoe te brengen het virus uit te voeren. Als u een document opent dat is geïnfecteerd met een Microsoft Word-virus terwijl macro's zijn ingeschakeld op uw computer, voert Word de schadelijke macro op dezelfde manier als alle andere macro’s uit, maar in dit geval met mogelijk schadelijke gevolgen.

  Omdat ze binnen programma's werken en niet in het besturingssysteem, kunnen macrovirussen zowel pc's als Macs treffen. Als u het doelprogramma van het virus op uw computer hebt staan, kan het macrovirus het programma infecteren. 

  Macrovirussen lijken op Trojaanse paarden: ze brengen slachtoffers ertoe ze te installeren. Maar in tegenstelling tot Trojaanse paarden kunnen ze zichzelf na activering vermenigvuldigen en zich verspreiden naar andere slachtoffers.

  Hoe verspreiden macrovirussen zich?

  Veel macrovirussen verspreiden zich als geïnfecteerde e-mailbijlagen, terwijl andere macrovirussen zich verspreiden via netwerken, via geïnfecteerde downloads of via fysieke media zoals USB-flashdrives. Hier volgen een aantal veelvoorkomende manieren waarop een systeem wordt geïnfecteerd door een macrovirus:

  • Het openen van een geïnfecteerde bijlage, zoals een bijlage in een phishing-e-mail.

  • Geïnfecteerde bestanden downloaden van een netwerk.

  • Een geïnfecteerd bestand downloaden van een schadelijke pharming-website of een P2P-service voor het delen van bestanden.

  • Het plaatsen van fysieke media, zoals een flashstation of cd, die een geïnfecteerd bestand bevatten.

  Daarom is het belangrijk om nooit e-mailbijlagen te openen die u ontvangt van mensen die u niet kent of vertrouwt.

  Welke programma's worden het meest getroffen door macrovirussen?

  Elk algemeen gebruikt programma dat macro's gebruikt, is kwetsbaar voor macrovirussen. Populaire programma's die veel gebruikmaken van macro's zijn onder andere Microsoft Word, Excel, PowerPoint en andere toepassingen in de Microsoft Office-suite.

  Microsoft Office-toepassingen zijn bijzonder kwetsbaar voor macrovirussen.

  Met name Microsoft Word, Excel en PowerPoint zijn kwetsbaar voor macrovirussen.

  Wat kunnen macrovirussen doen?

  Zodra een macrovirus op uw computer wordt uitgevoerd, kan het zijn lading afleveren, met code die de aanval uitvoert. Omdat macrovirussen zijn gebouwd met behulp van dezelfde macrotalen als de software, kunnen ze zowel apps als bestanden infecteren.

  Macrovirussen kunnen:

  • Andere bestanden infecteren.

  • Ongewenste wijzigingen aanbrengen in uw bestanden, zoals het verwijderen of wijzigen van inhoud of het toevoegen van afbeeldingen.

  • Nieuwe bestanden maken.

  • Bestanden en andere gegevens beschadigen.

  • Bestanden en e-mails naar anderen sturen en op die manier nog meer slachtoffers maken.

  • De harde schijf opnieuw formatteren.

  • Uw computer met andere malware infecteren.

  Symptomen van een systeem dat mogelijk door een macrovirus is geïnfecteerd

  Macrovirussen kunnen uw computer vertragen, bestanden wijzigen of vernietigen, en het gedrag van uw apparaat veranderen. Hier leest u hoe u kunt zien of er mogelijk een macrovirus op uw computer aanwezig is.

  • Uw computer werkt plotseling veel langzamer dan normaal; dit kan gebeuren als het virus zichzelf steeds opnieuw kopieert.

  • Bestanden worden beveiligd met een wachtwoord, terwijl dit eerder niet zo was en u de wachtwoordbeveiliging niet zelf hebt ingesteld.

  • U ziet onverklaarbare wijzigingen in uw bestanden.

  • Sommige bestanden zijn verdwenen.

  • Uw contactpersonen melden dat ze vreemde e-mails van u ontvangen.

  • Menuopties in de programma's die u gebruikt zijn gewijzigd.

  • U ziet vreemde foutmeldingen wanneer u bepaalde bestanden opent of er mee werkt.

  Deze symptomen kunnen wijzen op de aanwezigheid van malware. AVG AntiVirus FREE bewaakt uw computer in realtime om macrovirussen en andere malware te detecteren en te verwijderen. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie voor het detecteren van dreigingen om malware-infecties te voorkomen voordat ze zich voordoen.

  Voorbeelden van macrovirussen

  De geschiedenis van computervirussen is lang. Macrovirussen zijn een relatief oude dreiging, maar dat betekent niet dat ze verleden tijd zijn. In feite is het tegendeel waar: cyberaanvallers en andere hackers gebruiken nog steeds macrovirussen om hedendaagse software aan te vallen. Hier volgen drie belangrijke voorbeelden van macrovirussen.

  Het Melissa Virus (1999)

  Het Melissa Virus was in 1999 wereldnieuws als een zich snel verspreidend e-mailvirus gericht op Microsoft Word en Microsoft Outlook. De aanval begon toen de maker van het virus een lijst die zogenaamd wachtwoorden voor verschillende websites voor volwassenen zou bevatten, in een online forum had geplaatst. De slachtoffers hadden het bestand gedownload en in Word geopend, waardoor ze het virus activeerden.

  De macro's van het Melissa Virus zorgden ervoor dat Microsoft Outlook de geïnfecteerde lijst naar de eerste 50 contactpersonen in de adreslijst van het slachtoffer stuurde. Toen die mensen het bestand openden, infecteerde het virus hun computers en herhaalde de cyclus zich. Uiteindelijk veroorzaakte het virus een geschatte totale schade van 80 miljoen dollar.

  Hancitor/Chanitor (2014–2017)

  Hancitor, ook bekend als Chanitor, is een ander macrovirus dat zich via geïnfecteerde Word-documenten en e-mails verspreidt. Terwijl de eerste Hancitor-campagnes slachtoffers maakten doordat de gebruiker op een koppeling klikte waarmee een Word-document werd geopend dat schadelijke macro’s bevatte, werden in latere Hancitor-campagnes e-mails verzonden met geïnfecteerde documenten als bijlage.

  Hancitor is een malwaredownloader die extra malware op uw computer installeert. Veel Hancitor-campagnes waren gericht op diefstal van gegevens of het installeren van ransomware. Hancitor was in 2017 nog steeds in gebruik.

  Het eerste macOS-macrovirus (2017)

  Hoewel het virus niet veel tijd kreeg om wereldwijd schade aan te richten, werd het eerste macOS-specifieke macrovirus in 2017 ontdekt door beveiligingsspecialisten. Dit is het bewijs dat Macs ook gevoelig zijn voor virussen, al komen ze niet zo veel voor als Windows-virussen.

  Als dit naamloze virus in een Word-document zat, maakte het automatisch contact met een server op afstand om een bestand te downloaden en op de computer van het slachtoffer te installeren. Maar omdat de server niet meer actief was toen onderzoekers het virus ontdekten, weten we niet wat de inhoud was van het bestand dat zou worden gedownload, hoewel de code die in de macro werd gebruikt afkomstig was van een macOS-exploitkit die vaak werd gebruikt voor spionage en gegevensdiefstal.

  Hoe u macrovirussen kunt verwijderen

  Net als andere virussen kunnen macrovirussen worden verwijderd met een speciaal antivirusprogramma. Beveiligingssoftware zoals AVG AntiVirus FREE verwijdert niet alleen virussen en andere malware van uw computer, maar voorkomt ook dat schadelijke macro's malware op uw computer kunnen downloaden.

  Ga als volgt te werk om macrovirussen van uw pc verwijderen:

  Stap 1: Start uw computer opnieuw in de veilige modus


  1. Open het menu Start en klik op het aan/uit-pictogram terwijl u op de Shift-toets drukt. 

  2. Kies de optie Opnieuw opstarten.

  3. Uw computer wordt opnieuw opgestart in de modus Probleemoplossing. Kies de volgende opties: Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen > Opnieuw opstarten.

   De Opstartinstellingen voor het oplossen van problemen in Windows 10
  4. Klik in het volgende scherm op 4 om de computer opnieuw te starten in de veilige modus. Dit voorkomt dat niet-essentiële apps worden uitgevoerd, waaronder het programma dat het macrovirus heeft geactiveerd.

  Stap 2: Voer een antivirusscan uit


  1. Open AVG AntiVirus FREE en klik op Slimme scan uitvoeren om uw pc te scannen en malware te verwijderen.

   Een slimme scan uitvoeren met AVG AntiVirus FREE voor Windows 10
  2. Als AVG AntiVirus FREE malware vindt, wordt het verwijderingsproces gestart. Anders hoeft u niets te doen.

  Dat is alles! Een virus of malware van uw computer verwijderen is eenvoudig als u een robuust antivirusprogramma hebt.

  Wat is het verschil tussen een virusprogramma en een macrovirus?

  De meeste standaard computervirussen zijn geschreven in eenvoudige programmeertalen zoals C en zijn meestal gericht op het besturingssysteem van de computer. Veel virussen vallen de opstartlaag aan, die het opstartproces van uw computer regelt, zodat ze steeds worden geactiveerd als de pc wordt ingeschakeld. 

  Macrovirussen daarentegen maken gebruik van geavanceerde programmeertalen om de macrofunctionaliteit in Microsoft Word, Excel, PowerPoint en soortgelijke programma's te benutten. Hoewel macrovirussen specifiek op programma's zijn gericht, kan het virus, zodra de macro is uitgevoerd, gevolgen hebben voor het hele systeem, vooral als het macrovirus extra malware downloadt.

  Scannen op macrovirussen

  Als u vreemd gedrag van programma's, bestanden of instellingen opmerkt, kunt u een snelle virusscan uitvoeren om te controleren of er iets mis is. Wanneer u een gespecialiseerd anti-virusprogramma gebruikt, werkt het scannen op macrovirussen op dezelfde manier als scannen op andere soorten malware en mogelijk ongewenste programma's. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van malware van uw telefoon: het is veiliger en eenvoudiger om dit aan de experts over te laten.

  AVG AntiVirus FREE scant uw pc in realtime om malware, inclusief macrovirussen, te detecteren en te blokkeren, voordat uw computer geïnfecteerd raakt. Als er al malware op uw computer staat op het moment dat u ons antivirusprogramma installeert, wordt de malware tijdens de eerste scanbewerking gedetecteerd en verwijderd.

  AVG AntiVirus FREE scant uw pc in realtime om macrovirussen te detecteren en te verwijderen, voordat uw computer geïnfecteerd raakt.

  Macrovirussen voorkomen

  Omdat macrovirussen zo veel voorkomen, schakelt Microsoft Office nu alle macro's standaard uit. Als u een bestand met macro's opent, wordt er een pop-upwaarschuwing weergegeven waarin u wordt gevraagd om toestemming om deze macro's in te schakelen. Denk goed na voordat u dit doet, en schakel nooit macro's in in bestanden die afkomstig zijn van onbekende bronnen.

  Hier volgen andere manieren om te voorkomen dat macrovirussen uw computer infecteren:

  • Open nooit e-mailbijlagen die u niet had verwacht. Macrovirussen kunnen mensen die u kent dwingen u te e-mailen. Het is dus niet genoeg om alleen bijlagen te openen van mensen die u vertrouwt.

  • Klik niet op koppelingen in verdachte e-mails, zelfs niet als deze worden verzonden door mensen die u kent. Dit kunnen phishing-e-mails zijn die zijn verzonden door een macrovirus.

  • Gebruik een e-mailservice met een goed spamfilter. Het filteren van spam-e-mails voorkomt dat u alle phishing-e-mails te zien krijgt.

  • Laat macro's uitgeschakeld. Macro's kunnen nuttig zijn, maar laat ze standaard uitgeschakeld. Gebruik ze alleen met bestanden die u zelf maakt of die u vertrouwt.

  • Nogmaals: schakel nooit macro's in tenzij u 100% zeker weet dat het bestand veilig is.

  • Werk uw software altijd bij. Software-updates bevatten vaak beveiligingsfixes om te voorkomen dat malware misbruik maakt van bekende beveiligingslekken.

  • Gebruik een betrouwbaar antivirusprogramma. Als u een van de beste gratis antivirussoftwareoplossingen gebruikt, worden macrovirussen en andere malware opgespoord voordat deze uw computer kunnen infecteren.

  Blokkeer gevaarlijke macrovirussen met AVG AntiVirus FREE

  Een sterk en betrouwbaar antivirusprogramma is de beste verdediging tegen macrovirussen en tegen andere virussen en malware. Met AVG AntiVirus FREE geniet u de bescherming van 's werelds grootste netwerk voor het detecteren van dreigingen, zodat u in realtime beschermd bent tegen alle malware die probeert uw computer binnen te dringen. 

  AVG AntiVirus FREE controleert uw apparaten 24/7 op sporen van malware, detecteert en verwijdert deze en voorkomt dat nieuwe malware uw systeem infecteert.

  Blokkeer malware en voorkom dreigingen met AVG AntiVirus

  Gratis installeren

  Bescherm uw iPhone tegen dreigingen met AVG Mobile Security

  Gratis installeren
  Virussen
  Beveiliging
  Ivan Belcic
  14-05-2021