• Privacybeleid
 • Specifiek voor app
 • Cookies
 • Privacyarchief

Ons privacybeleid


Wij (AVG Technologies B.V. en onze affiliates) hebben ons privacybeleid het laatst gewijzigd op 23 maart 2017. Klik hier als u wilt weten wat er is gewijzigd. AVG maakt deel uit van de Avast Group. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten die worden aangeboden onder de merknaam AVG. Specifiek privacybeleid is van toepassing op producten die worden aangeboden onder de merknaam Avast, HideMyAss, producten die worden aangeboden onder de merknaam Norman, producten die worden aangeboden onder de merknaam TuneUp, de app Ally en de verwerking van persoonlijke gegevens door Location Labs Inc. en Jumpshot Inc. Op onze website vindt u ook specifieke aanvullende informatie voor bepaalde apps. 

Waarom verzamelt u mijn gegevens?


Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. We bieden producten en services aan om uw gegevens, apparaten en persoonlijke privacy te beschermen. We gebruiken deze gegevens om onze producten en services te verbeteren, ondersteuning te bieden, meldingen, aanbiedingen en acties te verzenden en om geld te verdienen aan onze gratis aanbiedingen, zodat we deze gratis kunnen blijven aanbieden.

We gebruiken gegevens waardoor u kunt worden geïdentificeerd (persoonlijke gegevens genoemd) voor het volgende:
 

 • U in staat stellen producten te kopen en te downloaden, toegang te krijgen tot services en deel te nemen aan aangeboden activiteiten;
 • U informatie te verstrekken over viruswaarschuwingen, nieuwe en bijgewerkte producten en services, en andere informatie waar u om hebt gevraagd;
 • U serviceberichten te verstrekken op uw apparaat;
 • U te waarschuwen als uw bestanden, toepassingen of e-mail potentieel schadelijk zijn;
 • U nieuwsbrieven, informatieve e-mails of andere informatie over AVG te sturen; en
 • Speciale mogelijkheden ter beschikking te stellen, waaronder aanbiedingen voor producten en services van derden.

We gebruiken gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd) voor diverse doeleinden, zoals het verbeten van onze producten en services en om onze gratis aanbiedingen gratis te laten blijven. We kunnen niet-persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanmaken van anonieme gegevensprofielen en het aanbieden van gesegmenteerde marketing, voor het genereren van statistische gegevens, om onze huidige producten te verbeteren en te beheren en nieuwe producten te maken.

U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen, beveiligen. Als u onze producten of services gebruikt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met dit Privacybeleid. Tenzij in het specifieke product anders wordt vermeld, geldt dit Privacybeleid voor alle producten en services van AVG.

Voor iedereen die meer wil weten over dit privacybeleid, hebben we enkele video's gemaakt waarin wordt uitgelegd wat we doen, waarom we dat doen, en hoe.

Hoe verzamelt u mijn gegevens?


We verzamelen informatie op drie manieren: wanneer u ons informatie verstrekt, automatisch wanneer u onze website of producten gebruikt en wanneer we deze van derden ontvangen. Veel gegevens worden automatisch verzameld via het gebruik van cookies en tracking beacons. Klik hier als u benieuwd bent wat een cookie of een tracking beacon is. U kunt hier uitgebreide informatie vinden over het gebruik van cookies en tracking- en webanalyseservices van derden. Als u de desbetreffende optie hebt ingeschakeld, kunnen we webverkeer (inclusief versleuteld verkeer) scannen op bekende virussen.

Wat verzamelt u waardoor ik kan worden geïdentificeerd?


Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam of uw e-mailadres.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en als u onze producten koopt, uw betalingsgegevens. Dit kan gebeuren als u:

 • Een gebruikersaccount maakt, een bestelling plaatst of een product registreert;
 • Productondersteuning of andere services aanvraagt;
 • Informatie over producten aanvraagt; of
 • Deelneemt aan enquêtes.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we automatisch wanneer u onze website of onze producten gebruikt. Hiertoe kunnen sommige of alle van de volgende typen informatie behoren:

 • Uw IP-adres (Internet Protocol)
 • Gebruikers- en accountnamen en verwante gegevens
 • Telefoonnummer
 • Simkaartnummer (Subscriber Identification Module)
 • Apparaat-ID's, zoals computer-ID, IMEI en/of MEID
 • Productlicentie- en identificatienummers van AVG
 • Geografische locatie op basis van lokale informatie van GPS-/Wi -Fi-/communicatienetwerken.

Tenzij we de gegevens nodig hebben in verband met persoonlijke identificatiekenmerken, maken we de gegevens die we verzamelen anoniem en slaan we deze zodanig op dat u niet kunt worden geïdentificeerd. Wanneer we bijvoorbeeld uw IP-adres verzamelen, kunnen we dat anoniem maken door de laatste groep cijfers te maskeren (bijv. 192.168.1.1 wijzigen in 192.168.1.XXX).

Wat verzamelt u waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?


We verzamelen veel typen gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Hoewel we niet elk type niet-persoonlijke gegevens dat we verzamelen, kunnen vermelden, hebben we hieronder geprobeerd aan te geven welke typen niet-persoonlijke gegevens we verzamelen met bijbehorende voorbeelden, zodat u kunt zien wat we bedoelen.

We verzamelen niet-persoonlijke gegevens om onze producten en services te verbeteren, zoals:

 • gegevens betreffende mogelijke malwarebedreigingen voor uw apparaat en het doelwit van die bedreigingen, inclusief kopieën van bestanden of e-mails, bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, omvang, datumstempels, bijbehorende registersleutels, enzovoorts;
 • informatie over hoe u onze producten en hun functies gebruikt, inclusief informatie over uw specifieke apparaat, installatie- en verwijderingsfrequentie, taal, technische parameters en fabrikant van een apparaat, beveiligingsinformatie (wachtwoordkenmerken, versleutelingsniveau) enzovoorts;
 • informatie over waar onze producten en services worden gebruikt, inclusief de locatie bij benadering, postcode, netnummer, tijdzone en de URL van waar u bij onze producten terecht kwam.

We verzamelen niet-persoonlijke gegevens om geld te verdienen aan onze gratis aanbiedingen, zodat we deze gratis kunnen blijven aanbieden, inclusief:

 • De advertentie-ID die bij uw apparaat hoort;
 • Browse- en zoekgeschiedenis, inclusief metagegevens;
 • Internetprovider of mobiel netwerk waarmee u verbinding maakt met onze producten;
 • Informatie over andere toepassingen op uw apparaat en hoe u deze gebruikt.

Soms bevat de browse- of zoekgeschiedenis termen waardoor u kunt worden geïdentificeerd. Als we erachter komen dat u door uw browsegeschiedenis geïdentificeerd zou kunnen worden, behandelen we dat deel van uw geschiedenis als persoonlijke gegevens en maken we deze anoniem. We kunnen persoonlijke gegevens die we van u verzamelen ook samenvoegen en/of anoniem maken. We beschouwen bijvoorbeeld uw exacte locatie als persoonlijke gegevens als deze afzonderlijk is opgeslagen, Maar als we de locaties van onze gebruikers samenvoegen in een gegevensverzameling die ons alleen laat weten hoeveel gebruikers zich in een bepaald land bevinden, beschouwen we deze samengevoegde informatie niet als persoonlijke gegevens.

Deelt u mijn gegevens?


Ja, maar wanneer en hoe we deze delen, is afhankelijk van het feit of het persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens betreft. AVG mag niet-persoonlijke gegevens delen met derden en mag samengevoegde of anonieme gegevens openbaar maken.

We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

We kunnen bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens delen met:

 • Onze partnerbedrijven;

AVG maakt deel uit van de Avast Group.

De Avast Group is internationaal actief en bestaat uit veel bedrijven in een groot aantal kantoren verspreid over de hele wereld. Om wereldwijd zaken te kunnen doen, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met onze kantoren en bedrijven in landen waar andere wetten voor het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens gelden dan in het land waaruit deze zijn verzameld.

 • Zoekmachines;

Bepaalde zoekmachines kunnen van ons eisen om uw volledige IP-adres met hen te delen om aan uw zoekopdrachten te voldoen. Die zoekmachines hebben een eigen privacybeleid voor de privacy van deze zoekopdrachten. We raden u aan om dit beleid te lezen voordat u deze services gaat gebruiken.

 • Bepaalde wederverkopers, distributeurs en andere partners van AVG leveren services uit onze naam.

We kunnen uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, delen met bepaalde wederverkopers, distributeurs en andere partners, zodat deze namens ons contact met u kunnen opnemen over producten, diensten of aanbiedingen die volgens ons van belang zijn voor u en uw onderneming of om te voldoen aan eventuele voorwaarden van uw licentie- en dienstenrelatie met AVG, en om u lokale technische ondersteuning en klantenservice te bieden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen in de volgende omstandigheden:

 • wanneer dat nodig is om het product of de service te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals met de maatschappij die uw creditcardtransactie verwerkt;
 • wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces;
 • wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van AVG te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze producten en services;
 • wanneer dat nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, van AVG of van haar klanten of werknemers te beschermen;
 • wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit Privacybeleid en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacybeleid gaat gelden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?


U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot één jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant (maar gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens, door de instructies hier te volgen.

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven, bulletins of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. Hiertoe volgt u de instructies hier of het relevante afmeldingsproces dat wordt beschreven in de toepasselijke e-mail of nieuwsbrief. NB: onze e-mails kunnen belangrijke of nuttige informatie over onze AVG-producten bevatten, inclusief informatie over uw licentienummer of de status van uw bestellingen of accounts.

U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om AVG en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:

 • We houden ons te allen tijde aan dit Privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
 • We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
 • We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Welke wijzigingen hebt u onlangs aangebracht?


We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke datum het Privacybeleid het laatst is gewijzigd. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht, markeren we die wijzigingen en doen we ons best u daarvan op de hoogte te stellen. We bewaren ook vorige versies van dit Privacybeleid in ons archief zodat u deze kunt inzien.

Wijzigingen in ons privacybeleid sinds de laatste versie zijn:

 • We hebben ons privacybeleid gewijzigd om aan te geven dat we zijn overgenomen door en nu deel uitmaken van de Avast Group. 

Volg deze koppeling om oudere versies van het Privacybeleid van AVG te bekijken.

Hoe kan ik contact met u opnemen?


Als u vragen hebt over dit beleid of over het bovenstaande, stuur dan een e-mail naar privacy@avg.com of raadpleeg de instructies bij het product of de service die u gebruikt. U kunt per post contact met ons opnemen op dit adres:

AVG Netherlands B.V.
Gatwickstraat 9-39 
1043 GL Amsterdam
Nederland

Is er nog iets anders dat ik moet weten?


Van tijd tot tijd kan onze site of kunnen onze producten koppelingen bevatten naar en van websites of andere externe bestemmingen die worden beheerd door derden. Als u een koppeling naar een van deze bestemmingen volgt (zoals aanbiedingen op mobiele-app-stores, enz.), let er dan op dat die sites hun eigen privacybeleid hebben. Als u zich op die sites bevindt, moet u zich houden aan die beleidsregels, en moet u zich daarom ook ervan op de hoogte stellen voordat u enige persoonlijke gegevens naar die sites verstuurt.

We kunnen ook een koppeling tot stand brengen naar websites met merkcombinaties die worden onderhouden door AVG Technologies en een of meer van onze bedrijfspartners. NB: websites met merkcombinaties kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. We raden u aan om u van dit beleid op de hoogte te stellen.  
Verder naar inhoud Verder naar menu