• Privacybeleid
 • Privacyarchief

Als ’s werelds meest vertrouwde antivirussoftwarebedrijf willen we u beschermen tegen bedreigingen in cyberspace. Om dit te doen, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen om u de beste bescherming en de actueelste beveiliging te bieden. We nemen uw vertrouwen niet als vanzelfsprekend aan. Als multinationale onderneming met ons hoofdkantoor in Tsjechië, passen wij ons gegevensgebruik met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van de Europese Unie (‘EU’) aan. Daarom leggen we u in ons privacybeleid uit wat we doen, hoe we het doen, wat uw keuzes zijn en hoe we mogelijk uw medewerking nodig hebben om u te helpen veilig te blijven. U wilt Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens en de bijbehorende paragrafen bezoeken:

A. Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

B. Keuze en portal

C. Factureringsgegevens

D. Ondersteuning

E. Marketing

F. Online identificatoren

G. In-Product Messaging

H. Servicegegevens

I. Accountgegevens

J. Live-evenementen en wedstrijden

U wilt elk van deze paragrafen op deze pagina bekijken:

1. Onze beleidsdoelstellingen

2. Ken uw rechten

3. Wanneer ons privacybeleid van toepassing is

4. Wanneer ons privacybeleid niet van toepassing is

5. Delen van uw persoonsgegevens met derden

6. Internationale overdrachten van uw persoonsgegevens

7. Delen van informatie tussen Avast-entiteiten

8. Opslag, bewaring en verwijdering van uw persoonsgegevens

9. Hoe u om verwijdering kunt vragen

10. Effecten van aanvraag - Hoelang vóór verwijdering en gevolgen van verwijdering    

11. Gegevensbeveiliging

12. Andere jurisdicties

13. Beleidswijzigingen

14. Contact met ons opnemen

15. Functionaris voor gegevensverwerking

Als u HideMyAss Virtual Private Network (‘VPN’) gebruikt, raadpleeg dan ons HMA! VPN Privacybeleid. Voor gebruikers van Avast/AVG VPN, raadpleeg dan ons Avast/AVG VPN-privacybeleid. Houd er rekening mee dat Avast Mobile Security nu VPN als een van zijn functies biedt.

1. Onze beleidsdoelstellingen

1.1 (‘Avast’) en tenzij aangegeven, haar dochterondernemingen, waaronder AVG, Piriform (‘CCleaner’), Privax Ltd (‘HideMyAss!’), AVG Technologies Norway AS, TuneUp Software GmbH en Jumpshot, Inc. en eventuele contractanten, vertegenwoordigers, agenten en wederverkopers wanneer zij namens ons werken (gezamenlijk ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’).

1.2 Ons Privacybeleid verklaart de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en legt vast welke informatie wij verzamelen, of die aan ons wordt verstrekt, en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

1.3 Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’), waarbij deze identificatie direct of indirect kan geschieden door middel van identificatoren zoals uw naam, identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer, online-identificator zoals cookies in sommige omstandigheden, uw locatie, uw genetische, economische, culturele of sociale identiteit of andere informatie die specifiek voor u is.

1.4 We bedoelen niet informatie die alleen naar een bedrijf of organisatie verwijst. We bedoelen ook niet informatie die ‘geanonimiseerd’ is, door alle specifieke identificatoren te verwijderen of te de-identificeren. Anonieme gegevens zijn geen persoonsgegevens wanneer de anonimisering onomkeerbaar is. Wanneer we naar anonieme gegevens verwijzen, bedoelen we gegevens die niet opnieuw kunnen worden omgezet in persoonsgegevens.

1.5 Als verwerkingsverantwoordelijke van gegevens verbinden we ons ertoe om de privacy van bezoekers van onze website en gebruikers van onze producten en diensten te beschermen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.6 Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, beperken we de verzameling en bewaring tot wat voldoende, relevant en noodzakelijk is voor onze doeleinden en de gegevens worden bewaard in een vorm die uw identificatie niet langer toelaat dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. We noemen dit gegevensminimalisatie.

1.7 Wanneer we uw persoonsgegevens voor langere perioden opslaan voor statistische doeleinden, zoals toegestaan, zullen we passende voorzorgsmaatregelen treffen.  De toepasselijke wetgeving definieert ‘statistische doeleinden’ als elke verzameling van persoonsgegevens, waarbij het resultaat van de verwerking betrekking heeft op geaggregeerde gegevens, dus de persoonsgegevens die we van u verzamelen, worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. De verwerking van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het bedrijfsgerelateerde proces van het tellen van gebruikers, producten, verkopen en verschillende statistieken.  We delen ook statistische gegevens die geanonimiseerd zijn en die geografisch geaggregeerd zijn en die dus niet kunnen worden gebruikt om individuen te identificeren, met derden voor trendanalyses.

1.8 Ons beleid biedt u de rechtsgrond voor de verzameling van uw persoonsgegevens, laat u weten hoelang persoonsgegevens worden opgeslagen en de redenen daarvoor, en waarom ze in sommige omstandigheden als noodzakelijk bewaard moeten worden. De duur van deze bewaarplicht en hoe u ervoor kunt kiezen om te verzoeken dat we sommige of al uw persoonsgegevens verwijderen en de gevolgen van de verwijdering, worden uitgelegd in dit beleid.

1.9 Delen van de rechtsgrond waarop wij vertrouwen, zijn contractuele en dienstverleningsnoodzaak, toestemming, legitieme belangen en naleving van wettelijke verplichtingen.

1.10 We willen dat u over het nodige en relevante begrip beschikt van hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, zodat u volledig geïnformeerde beslissingen kunt nemen over het al dan niet toestaan dat wij uw persoonsgegevens bewaren of verwijderen. Sectie 2 legt uw rechten uit onder toepasselijk recht en sectie 3 laat u weten wanneer het privacybeleid van toepassing is.

1.11 We streven ernaar om het beleid eenvoudig te begrijpen en transparant te houden, en daarom onthouden we ons van technische overbelasting. Als u meer informatie wenst over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op.

2. Praat met ons over uw gegevens

2.1 We proberen ervoor te zorgen dat de gebruikers van onze producten en diensten altijd een open communicatielijn met ons hebben. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen als u vragen, twijfels of verzoeken over uw persoonsgegevens hebt en, als Europese wetgeving van toepassing is op de verwerking van uw gegevens, over uw recht voor het aanvragen van toegang, wijzigingen, verwijdering of het exporteren van uw gegevens of bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens. We stellen het op prijs als u eerst contact met ons opneemt voordat u toezichthoudende autoriteiten of rechtbanken benadert.   

2.2 Om het voor u gemakkelijker te maken om contact met ons op te nemen en de nodige informatie, wijzigingen, correcties of verwijderingen van uw persoonsgegevens aan te vragen, hebben we besloten om u een privacyvoorkeursportal aan te bieden.

2.3 Afgezien van de portal met privacyvoorkeuren, kunt u uw verzoeken ook via meer traditionele kanalen indienen. We zullen uw verzoek binnen één maand na ontvangst van een verzoek van u met betrekking tot een van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens behandelen. Mochten we worden overspoeld met verzoeken of bij bijzonder gecompliceerde verzoeken, dan kan de tijdslimiet worden verlengd tot maximaal nog eens twee maanden. Als we deze deadlines niet halen, geven we er natuurlijk de voorkeur aan dat u contact met ons opneemt om de kwestie informeel te regelen.

2.4 Er kunnen zich gevallen voordoen waarin u onze producten of diensten gebruikt, maar waarbij we geen persoonsgegevens van u hebben, ook al hebt u onze producten of services gekocht. Dit zijn situaties waarin u onze producten bij onze serviceprovider, wederverkoper of een app-winkel koopt. Omdat uw relatie in deze gevallen met die serviceprovider, wederverkoper of app-winkel is, hebben wij geen persoonsgegevens van u en kunnen we uw verzoek om toegang tot of verwijdering van uw gegevens niet uitvoeren. Neem in dergelijke omstandigheden contact op met uw serviceprovider, wederverkoper of app-winkel waar u de producten of diensten hebt gekocht, aangezien deze persoon de primaire verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is.

3. Wanneer ons privacybeleid van toepassing is

U moet weten dat ons privacybeleid van toepassing is op de volgende situaties en activiteiten:

3.1 Online activiteiten

Alle persoonsgegevens die van u worden verzameld wanneer u onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt           

3.2 Telefonische contactpersonen

Alle persoonsgegevens die van u worden verzameld wanneer u ons belt voor verkoop, diensten of klantenondersteuning.

3.3 Offline contactpersonen

Alle persoonsgegevens die van u worden verzameld tijdens een ‘live’ of persoonlijk gesprek, zoals op een beurs of bij promotie.

3.4 Informatie van wederverkopers

Alle persoonsgegevens, inclusief contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, verzameld bij Avast-wederverkopers of subwederverkopers.

3.5 Overige omstandigheden

Alle persoonsgegevens die van u worden verzameld wanneer u per e-mail contact met ons opneemt of wanneer u op de link ‘een virus melden’ op onze website klikt of door online service of ondersteuning aan te vragen, een supportticket te openen of via onze mediacontact- of nieuwsabonnementsdiensten, of andere gelegenheden.

4. Wanneer ons privacybeleid niet van toepassing is

4.1 Websites van derden

· Het klikken op een thumbnail of profiellink op onze ‘Community’-pagina’s

Hiermee gaat u naar de externe site van waaruit de thumbnail of link is geïmporteerd. Door een gebruikers-ID van een site van derden te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u bent onderworpen aan de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het gegevensbeveiligingsbeleid van de derde partij. U stemt er ook mee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of enige schade die u lijdt door uw omgang met de derde partij, of uw gebruik of afhankelijkheid van de inhoud van die partij.

· Het indienen van een zoekopdracht

Wanneer u een zoekopdracht indient via een app zoals AVG Secure Search of via Avast Secure Browser, geeft u aan dat u ermee instemt dat uw zoekopdracht en geschiedenis worden doorgegeven aan externe zoekmachines en worden doorgestuurd naar sites van derden, waar het privacybeleid van derden van toepassing is.

· Links van derden

Derden kunnen ook links naar andere websites en mobiele applicaties (apps) aanbieden. Het delen van gegevens met derden via het openen en gebruik van advertenties van derden, hun gelinkte websites of mobiele apps valt niet onder dit privacybeleid, maar valt in plaats daarvan onder het privacybeleid van die derde partijen.

· Privacyprocedures van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden. Uw gebruik van een site van een derde partij zal worden beheerst door de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het gegevensbeveiligingsbeleid van de site van die derde partij.

5. Delen van uw persoonsgegevens met derden

5.1 Delen met derden

We zijn in beperkte omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven aan ongerelateerde derden:

· waar nodig om te voldoen aan een legitiem verzoek of een bevel van de overheid;

· in overeenstemming met een wettelijke vereiste door een rechtbank of in het algemeen belang;

· in reactie op een dagvaarding door derden, als we op advies van onze advocaten geloven dat we moeten reageren;

· waar we een aannemer inhuren om een dienst voor ons uit te voeren, zoals productontwikkeling of marktonderzoek (maar niet als dit in strijd zou zijn met de voorwaarden van ons privacybeleid of wetten met betrekking tot persoonsgegevens);

· als we uw toestemming vragen; of

· indien nodig om onszelf of onze gebruikers te verdedigen (bijvoorbeeld in een rechtszaak).

5.2 We zijn ook in een beperkt aantal situaties verplicht om de persoonlijke informatie van onze gebruikers met derden te delen. Als u bijvoorbeeld een specifieke dienst of product bij ons aanvraagt en als dat product of deze dienst wordt beheerd door een derde partij die voor ons werkt, kunnen we uw persoonsgegevens delen met de derde partij om op uw verzoek te reageren. Deze derde partij kan ook alle nieuwe informatie die u aan ons hebt verstrekt in verband met het leveren van de dienst of het product aan ons terugzenden.

5.3 Wanneer u contact met ons opneemt of met een externe dienstverlener die namens ons werkt, kan onze dienstverlener upgrades voorstellen voor onze producten of diensten. Onze dienstverlener kan ook producten of diensten voorstellen die de dienstverlener aanbiedt en die geen Avast-producten of -diensten zijn. In dat geval wordt u duidelijk gewaarschuwd dat het product of de dienst wordt aangeboden door de derde partij en niet door Avast en dat u bent onderworpen aan de algemene voorwaarden, de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en het privacybeleid van de derde partij.

5.4 Wij bieden browsers aan van derden aan nieuwe gebruikers van bepaalde producten, zoals onze antivirusproducten.  Of u de browser van derden installeert, is naar eigen goeddunken.

5.5 Voor bepaalde mobiele producten, bieden wij advertenties aan van derden.  Hoewel we uw persoonsgegevens niet delen met het advertentienetwerk, worden gegevens van uw apparaat, waaronder het IP-adres, gebruikt door het advertentienetwerk om de weergave van de advertenties mogelijk te maken.  Als u geen advertenties van een derde wilt weergeven, hebt u de keuze om over te schakelen naar een betaalde versie van het product.  Als u een advertentie van een derde ontvangt en u op de advertentie klikt, worden uw gegevens beheerd door de relevante derde partij van wie u op de advertentie hebt geklikt.

5.6  We behouden ons het recht voor om de informatie verzameld door onze software op te slaan en te gebruiken. We kunnen deze informatie publiceren of delen met derden die geen deel uitmaken van de Avast Group, maar we doen dit alleen na de anonimisering van de gegevens.

6. Internationale overdrachten van uw persoonsgegevens

6.1 Wij zijn een wereldwijd bedrijf dat zijn producten en diensten over de hele wereld levert. Om al onze gebruikers te bereiken en al onze software aan hen te leveren, werken we met een wereldwijde infrastructuur. De servers die deel uitmaken van deze infrastructuur kunnen zich daarom in een ander land bevinden dan waar u woont. In sommige gevallen kunnen dit landen zijn buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), waar het niveau van bescherming geboden door de wetten van deze landen anders kan zijn dan de hoge standaard verankerd in de AVG. Hoe dan ook, bieden we hetzelfde AVG-beschermingsniveau voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt.

Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we, wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, passende en geschikte waarborgen instellen, zoals gestandaardiseerde contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die de ontvangende partij wettelijk bindt aan een hoog niveau van bescherming, en om ervoor te zorgen dat uw gegevens te allen tijde veilig en beveiligd blijven en dat uw rechten worden beschermd.

Situaties waarin we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zijn onder meer de levering van onze producten en diensten, de verwerking van transacties en uw betalingsgegevens en de verlening van ondersteunende diensten.

7. Delen van informatie tussen Avast-entiteiten

7.1 Onze gegevensverzameling en beheerpraktijken variëren niet per locatie. We volgen dezelfde ‘gegevensminimalisatieprocedure’ met betrekking tot alle persoonsgegevens die we in ons bezit hebben, ongeacht het rechtsgebied waar deze verzameld werden, en ongeacht of de gegevens van het ene lid van de Avast Groep naar het andere worden overgedragen.

7.2 We behouden ons het recht voor om de door onze software verzamelde informatie op te slaan en te gebruiken en om dergelijke informatie te delen binnen de Avast Group om onze huidige en toekomstige producten en diensten te verbeteren, om ons te helpen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, en om het gedrag van onze gebruikers beter te begrijpen.

7.3 Elke verwijzing in dit beleid naar ‘Avast Group’ verwijst naar Avast, haar directe en indirecte moederbedrijven en elk bedrijf dat, direct of indirect, wordt beheerd door of onder gezamenlijke zeggenschap staat met Avast of haar moederbedrijven.

8. Opslag, bewaring en verwijdering van uw persoonsgegevens

8.1 Opslag van informatie

We slaan informatie op die we verzamelen op onze servers of op de servers van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, aannemers, vertegenwoordigers, agenten of wederverkopers die namens ons werken.

De gegevens op onze servers zijn alleen toegankelijk vanuit onze fysieke locaties of via een gecodeerd virtueel privénetwerk (‘VPN’). De toegang is enkel beperkt tot geautoriseerd personeel en bedrijfsnetwerken zijn beveiligd met een wachtwoord en onderworpen aan aanvullende beleidslijnen en procedures voor beveiliging.

8.2 Toegang door onze aannemers

Wij of onze aannemers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, agenten of wederverkopers die voor ons werken, voeren regelmatig onderhoud uit aan uw persoonsgegevens. Alle derden moeten instemmen met de privacy van onze gebruikers en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens beschermen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens niet met anderen kunnen worden gedeeld en dat er geen direct marketing door derden mag plaatsvinden.

8.3 Bewaring en verwijdering van uw persoonsgegevens

We bewaren en verwijderen de verschillende soorten persoonsgegevens die we verzamelen in overeenstemming met de wettelijke vereiste dat persoonsgegevens in een vorm bewaard moeten worden die identificatie van de betrokkenen toelaat en niet langer bewaard mogen worden dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

We zullen persoonsgegevens in de vorm die identificatie van de betrokkenen toelaat niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is met betrekking tot het doel waarvoor de informatie werd verzameld. We zullen ook gegevens zoveel mogelijk anonimiseren en aggregeren.

Over het algemeen streven wij ernaar om Internet Protocol-adressen (IP-adressen) binnen 60 dagen te verwijderen of versluieren wanneer aan het doel waarvoor ze werden verzameld, is voldaan. We kunnen online-identificatoren, locatiegegevens en andere persoonsgegevens voor statistische doeleinden bewaren, zoals toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

We kunnen de persoonsgegevens die we bewaren ook zo wijzigen dat u niet kunt worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door hashing. We kunnen een ‘sleutel’ voor het hashen behouden, maar we zullen deze veilig gescheiden van de gehashte gegevens opslaan.

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor aanvullende perioden na het verlopen van het doel waarvoor we deze hebben verzameld wanneer dit is toegestaan voor zover dit verenigbaar is met onze legitieme belangen of vereist door de wet, bijvoorbeeld voor belasting-, contract-, geheimhoudings- of strafwetten. Anders worden uw persoonsgegevens automatisch uit ons systeem verwijderd zodra aan de rechtsgrond voor de verzameling en verwerking is voldaan.

Als u een actieve, betalende gebruiker bent, moeten we uw persoonsgegevens bewaren voor post- of factureringsdoeleinden. Als u zich abonneert op een terugkerende nieuwsbrief, bewaren wij uw gegevens om aan uw inschrijvingsverzoek te blijven voldoen. In geval van Avast Forum, Support Portal of Avast-nieuws en -blogs blijven uw accountgegevens actief totdat u deze verwijdert.

Als u deelneemt aan een weggeefactie of promotie die wij aanbieden, bewaren we uw gegevens lang genoeg om de promotie af te ronden, plus eventuele extra tijd die wettelijk is toegestaan of vereist.

Voor het verlenen van een licentie voor producten die op periodieke basis wordt verleend, zullen we uw persoonsgegevens op de wettelijke basis van contractuele noodzaak bewaren zolang u het product actief gebruikt en daarna voor wettelijke naleving.  Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

9. Hoe u om verwijdering kunt vragen

9.1 U kunt Avast verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen door hier een aanvraagticket daarvoor in te dienen. Houd er echter rekening mee dat als u uw e-mail niet bij Avast hebt geregistreerd voordat u om verwijdering van persoonsgegevens vraagt, wij niet op u zullen reageren. We zullen uw e-mailadres niet bewaren als we geen bijpassend e-mailadres in ons systeem van geregistreerde gebruikers hebben.

9.2 In sommige omstandigheden en voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld om de dienst of het contract te leveren, voor compatibel gebruik voor onze legitieme belangen, volgens de nationale belasting-, contract-, strafrechtelijke of geheimhoudingswetgeving, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren ondanks uw verzoeken voor het wissen.

10. Effecten van aanvraag - Hoelang vóór verwijdering en gevolgen van verwijdering

10.1 Afhankelijk van wat u aanvraagt en hoeveel verzoeken we ontvangen, is het mogelijk dat uw verzoeken binnen een dag tot drie maanden worden uitgevoerd. Betaalde, proef- en geregistreerde klanten kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden bij het AVG-portaal om een adreswijziging aan te vragen en we zullen dit over het algemeen gesproken binnen een paar dagen uitvoeren.

10.2 Als u om het wissen van uw gegevens vraagt (‘recht om te worden vergeten’), zullen we over het algemeen binnen 30 dagen actie ondernemen, waarbij mogelijk alleen een aantekening in ons systeem wordt opgenomen dat, zodra de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is vervuld, uw persoonsgegevens onmiddellijk moeten worden verwijderd.

11. Gegevensbeveiliging

11.1 Voorzorgsmaatregelen voor bescherming van persoonlijke informatie

We handhaven administratieve, technische en fysieke maatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

11.2 Administratieve voorzorgsmaatregelen

Toegang tot de persoonsgegevens van onze gebruikers is beperkt tot bevoegd personeel dat op basis van hun functiebeschrijvingen inzage moet hebben, bijvoorbeeld werknemers die technische ondersteuning bieden aan eindgebruikers of die gebruikersaccounts onderhouden. In het geval van externe contractanten die namens ons persoonsgegevens verwerken, worden vergelijkbare vereisten opgelegd. Deze derden zijn contractueel gebonden aan vertrouwelijkheidsclausules, zelfs wanneer ze vertrekken. Als een individuele medewerker geen toegang meer nodig heeft, worden de inloggegevens van die persoon ingetrokken.

11.3 Technische voorzorgsmaatregelen

Wij slaan uw persoonsgegevens in onze database op met gebruik van de voorzorgsmaatregelen die hierboven staan beschreven. Daarnaast gebruiken we up-to-date firewallbescherming voor een extra beveiligingslaag. We gebruiken hoogwaardige antivirus- en antimalwaresoftware en werken onze virusdefinities regelmatig bij. Derden die we inhuren om diensten te verlenen en die toegang hebben tot de gegevens van onze gebruikers zijn verplicht om privacy- en beveiligingspraktijken toe te passen die wij adequaat achten.

11.4 Fysieke voorzorgsmaatregelen

Toegang tot gebruikersinformatie in onze database via internet is niet toegestaan, behalve wanneer een gecodeerd virtueel privénetwerk (VPN) wordt gebruikt. Anders is de toegang beperkt tot onze fysieke locatie. Fysieke verwijdering van persoonsgegevens van onze locatie is verboden. Externe contractanten die namens ons persoonsgegevens verwerken, komen overeen om redelijke fysieke voorzorgsmaatregelen te treffen.

11.5 Proportionaliteit

We streven ernaar om niet meer persoonsgegevens te verzamelen dan nodig is voor het doel waarvoor we deze verzamelen. Dit helpt op zijn beurt het totale risico op schade te verminderen als gegevensverlies of een inbreuk op de beveiliging optreedt: hoe minder gegevens we verzamelen, hoe kleiner het totale risico.

11.6 Kennisgeving in geval van schending

In het onwaarschijnlijke geval van een schending van de beveiliging van persoonsgegevens, zullen we alle gebruikers op de hoogte brengen die daadwerkelijk of mogelijk getroffen zijn.

We kunnen de methode van kennisgeving aanpassen aan de omstandigheden. Als de enige contactinformatie die we voor u hebben een e-mailadres is, moet de melding per e-mail gebeuren. We kunnen er ook voor kiezen om u op de hoogte te stellen via ons in-product-berichtensysteem. Waar wij van mening zijn dat er getroffen gebruikers zijn voor wie we geen contactgegevens in ons bestand hebben, kunnen we een kennisgeving publiceren op onze bedrijfswebsite.

We behouden ons het recht voor om een kennisgeving uit te stellen als dit ons door wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten wordt gevraagd of als we van mening zijn dat een onmiddellijke kennisgeving het risico op schade voor ons gebruikersorgaan in het algemeen verhoogt.

12. Andere jurisdicties

Inwoners van de Russische Federaties

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op het grondgebied van de Russische Federatie in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Russische Federatie.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens (inclusief het delen met derden) alleen met de toestemming van de respectieve personen, tenzij anderszins bepaald door de wetten van de Russische Federatie. U wordt gevraagd om uw toestemming te verlenen door het betreffende vakje aan te vinken/of te klikken op de knop ‘I accept’ (Ik ga akkoord) of via een vergelijkbaar mechanisme voordat u toegang krijgt tot de site en/of wanneer u de door ons gevraagde persoonsgegevens indient of deelt. We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden die zijn aangegeven in de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij (rechtstreeks of via externe contractanten die specifiek door ons zijn gemachtigd) verzamelen, registreren, systematiseren, accumuleren, bewaren, actualiseren (wijzigen en bijwerken), extraheren persoonsgegevens van de burgers van de Russische Federatie met behulp van databases op het grondgebied van de Russische Federatie, behalve voor zover anderszins toegestaan door de Russische wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen persoonsgegevens van Russische burgers verwerken met behulp van databases die zich buiten de Russische Federatie bevinden, op voorwaarde dat de Russische wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

We ondernemen alle acties die nodig zijn om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U hebt wettelijk recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Om van dit recht gebruik te maken, moet u per e-mail een verzoek indienen via: customerservice@avast.com met de kop ‘PRIVACY REQUEST’ (PRIVACYVERZOEK) in de berichtregel.

U hebt het recht om de toestemming op elk moment in te trekken door ons een e-mail te sturen via: customerservice@avast.com met de kop ‘PRIVACY REQUEST’ in de berichtregel. Zodra we de intrekkingsverklaring van u ontvangen, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens en deze vernietigen, behalve indien nodig om het contract of de dienst aan u te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt, we mogelijk niet in staat zijn om u de producten en diensten te leveren die u aanvraagt, en mogelijk niet in staat zijn om het correct werken van onze producten te garanderen.

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over naar landen die volgens Russisch recht niet voldoende bescherming bieden van de rechten van individuele personen op het gebied van gegevensprivacy.

Wij bieden onze producten of diensten die toegang hebben tot, verzamelen en verwerken (of ons toestaan om hetzelfde te doen) van persoonsgegevens van derden niet aan, verkopen deze niet of stellen deze niet op andere wijze beschikbaar in de Russische Federatie zonder de toestemming van dergelijke derden.

Indien enige bepaling van dit Beleid in tegenspraak is met de bepalingen binnen deze sectie, prevaleren de bepalingen binnen deze sectie.

Uw privacyrechten in Californië

Volgens de Civil Code § 1798.83 van Californië moeten we de volgende informatie op schriftelijke aanvraag bekendmaken aan consumenten: (1) de categorieën van persoonlijke informatie die we in het voorgaande jaar aan derden hebben verstrekt, als die informatie vervolgens voor marketingdoeleinden werd gebruikt; en (2) de namen en adressen van al dergelijke derde partijen aan wie dergelijke persoonlijke informatie werd verstrekt. Hierbij vermelden wij dat wij dergelijke persoonlijke informatie met betrekking tot ingezetenen van Californië gedurende de periode van één jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid niet hebben gedeeld. Inwoners van Californië die aanvullende informatie willen over deze vereiste of onze privacypraktijken in het algemeen, kunnen ons schrijven via customerservice@avast.com met de kop ‘PRIVACY REQUEST’ in de berichtregel. Ze kunnen ook een brief per post sturen naar Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praag 4, Tsjechië. Schrijf ‘Attention: PRIVACY’ in het adres.

13. Beleidswijzigingen

13.1 Updates van ons privacybeleid zullen van tijd tot tijd plaatsvinden en we zullen deze wijzigingen publiceren op onze website.

13.2 We raden u aan om regelmatig ons Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven.

13.3 Bij grote wijzigingen zullen we u per e-mail op de hoogte stellen als u een Avast-account hebt of via berichten op onze website.

14. Contact met ons opnemen

14.1 Wij zijn geregistreerd als Avast Software s.r.o. en onze statutaire zetel is Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praag 4, Nusle, Postal Code 140 00, Tsjechië.

14.2 Geschillenbeslechting

We doen er alles aan om onze activiteiten op een eerlijke en verantwoorde manier uit te voeren. Neem in het onwaarschijnlijke geval van onenigheid of een klacht over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, contact met ons op.

14.3 Contactgegevens

· U kunt ons altijd per e-mail bereiken via https://support.avast.com/en-usm. Typ ‘PRIVACY REQUEST’ in de berichtregel van uw e-mail zodat we de juiste medewerker binnen het Avast-team kunnen laten reageren.

· Als u liever een brief per post stuurt, kan dat naar AVAST Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praag 4, Tsjechië. Wees er zeker van ‘Attention: PRIVACY’ in het adres te schrijven, zodat wij weten naar wie uw correspondentie moet worden doorgestuurd.

15. Functionaris voor gegevensverwerking

15.1 Zoals vereist op grond van de AVG hebben we een functionaris voor gegevensverwerking (data protections officer, DPO) om toezicht te houden op onze naleving van de AVG, advies te geven waar gevraagd en samen te werken met toezichthoudende autoriteiten. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking via dpo@avast.com.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Laten wij nader ingaan op wat er gebeurt met uw gegevens. U kunt direct naar de volgende rubrieken gaan:

A. Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken

B. Keuze en portal

C. Factureringsgegevens

D. Ondersteuning

E. Marketing

F. Online identificatoren

G. In-Product Messaging

H. Servicegegevens

I. Accountgegevens

J. Live-evenementen en wedstrijden

A. Hoe wij de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen rechtstreeks van u afkomstig zijn of we kunnen deze verkrijgen via andere bronnen, zoals onze dienstverleners en wederverkopers.

We willen dat u begrijpt welke soorten persoonsgegevens wij verwerken en of we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u verkrijgen, de bron die we hebben gebruikt en de specifieke gegevens die werden verzameld.

We verzamelen persoonsgegevens om de volgende redenen: om de aankoop van een product of dienst te verwerken; om het product of de dienst aan u te leveren; en om de legitieme belangen van ons.  We gebruiken niet meer dan de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking. We gebruiken persoonsgegevens ook alleen wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van ons of onze derde partij.

Wanneer ons gebruik van uw persoonsgegevens gebaseerd is op onze legitieme belangen en verenigbaar is met de levering van diensten, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen.  In sommige gevallen kunt u uw recht om rechtstreeks bezwaar te maken, uitoefenen, u kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor e-mailmarketingberichten of u kunt ervoor kiezen gegevensgebruik in de van toepassing zijnde productinstellingen uit te schakelen; in andere gevallen kunt u ons hier https://support.avast.com/en-us op de hoogte stellen en zullen wij de grondslag die verband houdt met uw specifieke situatie onderzoeken.

Avast is een wereldwijde onderneming en we hebben wereldwijd operaties en personeel die persoonsgegevens verwerken.  Er gelden standaard contractbepalingen tussen onze gelieerde ondernemingen die de overdracht en het gebruik van persoonsgegevens regelen.

In de volgende rubrieken zetten wij uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen. Houd er rekening mee dat sommige categorieën dezelfde persoonsgegevens kunnen verzamelen.

B. Keuze en portal

U kunt bepaalde keuzes maken over hoe uw gegevens door ons worden gebruikt.  Als u bijvoorbeeld een product of dienst bij ons hebt gekocht, kunt u kiezen hoe de gegevens die u hebt verzameld, worden gebruikt.  Deze keuze wordt gemaakt in de relevante productinstellingen.  Houd er rekening mee dat als u een product bij ons hebt gekocht en in uw productinstellingen ziet u niet een of meer van deze keuzes, dit betekent dat uw verzamelde gegevens niet in die specifieke categorie worden gebruikt.  De keuzes zijn: 

· Direct marketing via Cross-product: – wanneer wij een ander product aanbieden van een bedrijf binnen onze groep.

· Cross-product ontwikkeling - wanneer we gegevens van het ene product verzamelen en gebruiken voor de ontwikkeling van een ander product.

· Advertenties van derden – wanneer wij producten van derden aanbieden.

· Analysediensten van derden - wanneer we uw gegevens delen met derden voor analyses, zoals inkoopoptimalisatie, crashrapportage en trendanalyses.  Houd er rekening mee dat alle gratis gebruikers en betaalde klanten ervoor kunnen kiezen om deze functie uit te schakelen. 

We hebben een portal waar we u de factureringsgegevens (hieronder gedefinieerd) en accountgegevens (hieronder gedefinieerd) tonen die we van u hebben verzameld, evenals uw e-mailvoorkeuren.  Over het algemeen zijn alleen de factureringsgegevens en e-mailadressen die rechtstreeks door ons, AVG en HMA ! werden verzameld, beschikbaar voor weergave in het portaal.  Als u CCleaner-producten hebt aangeschaft en u wilt dat de factureringsgegevens bij u worden verzameld, neem dan hier contact op met Piriform.

Evenzo, als u onze producten hebt gekocht bij een wederverkoper of een distributeur (bijv. zakelijke producten) of als u een mobiel product hebt gekocht bij een appwinkel (bijv. Google Play of Apple App Store), zullen wij uw facturatiegegevens niet in het portaal weergeven, omdat we deze niet hebben; de wederverkoper, distributeur of appwinkel wel.  U moet om inzage van uw facturatiegegevens vragen bij uw wederverkoper, distributeur of appwinkel.  Ook voor de facturatiegegevens die we wel verzamelen, zoals we deze bewaren en apart gebruiken van uw servicegegevens, zullen we geen van uw servicegegevens in het portaal weergeven.

Als u een product rechtstreeks bij ons hebt gekocht, via een van de externe dienstverleners, of als u ondersteuning hebt aangevraagd bij een van onze technische ondersteuningsaanbieders, of als u een account bij ons hebt aangemaakt, moet u hetzelfde e-mailadres gebruiken dat u eerder hebt opgegeven om u aan te melden bij het portaal.  Als u nog nooit een product hebt gekocht of uw e-mailadres hebt opgegeven (bijvoorbeeld als u een gratis gebruiker, een mobiele gebruiker of een mobiele betaalde klant bent), kunt u het portaal niet openen omdat we geen factuurgegevens of e-mailadres van u hebben verzameld. 

Het portaal dient slechts voor uw gemak. Over het algemeen is dit portaal alleen om te lezen.  Dit betekent dat u uw keuzes kunt zien, maar niet in staat bent om uw keuzes in het portaal te bewerken.  Om uw keuzes te bewerken, moet u dit doen in de toepasselijke productinstellingen. 

C. Factureringsgegevens

Betaalde producten en diensten voor uw pc

Wanneer u ‘premium’ koopt of betaalt voor producten of diensten voor uw pc, wordt de facturering afgehandeld door een externe dienstverlener. De dienstverlener treedt op als onze agent; u zult dus rechtstreeks bij de dienstverlener uw aankoop doen en niet bij ons.

Als u een ‘premium’ of betaald product of een dienst koopt, zullen wij, via onze externe dienstverleners, uw naam, e-mailadres, creditcardnummer en in bepaalde omstandigheden uw factuuradres en uw telefoonnummer verzamelen (gezamenlijk ‘Facturatiegegevens’).  Uw facturatiegegevens worden zolang bewaard als nodig is om de betaling te voltooien, inclusief verlengingsperioden.

Uw facturatiegegevens worden alleen door onze externe dienstverleners verzameld voor zover dit nodig is voor het verwerken of restitueren van uw betalingen, of om met u te kunnen communiceren. Uw facturatiegegevens kunnen ook om wettelijke redenen worden bewaard, bijvoorbeeld belasting.

De externe dienstverlener kan uw facturatiegegevens (met uitzondering van het creditcardnummer) aan ons verzenden.  We gebruiken de facturatiegegevens om een dossier te maken van de software-installaties of serviceaanvragen.

We kunnen de facturatiegegevens die we ontvangen verwerken en opslaan, om uw registratie- of licentiestatus te verifiëren, om contact met u op te nemen over de status van uw account of om uw abonnement te verlengen, indien van toepassing. We verwerken de Factuurgegevens voor zover nodig voor het leveren van het contract en de dienst.

In alle gevallen waarin uw creditcardnummer wordt verwerkt door een externe dienstverlener, hebben we vastgesteld dat de dienstverlener de procedures voor gegevensprivacy en beveiliging volgt die wij toereikend achten. Sommige van deze externe dienstverleners zijn onderworpen aan de verbeterde privacyregels voor gegevens van de Europese Unie. Anderen hebben zich jaarlijks zelf gecertificeerd om te voldoen aan het EU-US Privacy Shield of het Zwitsers-US Privacy Shield.

In alle gevallen hebben dergelijke externe dienstverleners met ons overeenkomsten gesloten waarin wordt beloofd uw persoonsgegevens niet voor eigen marketingdoeleinden te gebruiken en deze informatie niet met andere partijen te delen voor hun onbeperkte gebruik.

We bewaren uw facturatiegegevens afzonderlijk van uw servicegegevens (hieronder gedefinieerd).

We kunnen van dienstverlener veranderen tijdens het uitvoeren van onze activiteiten. In dat geval worden uw facturatiegegevens overgedragen van de ene dienstverlener naar de andere. Wanneer dit gebeurt, wordt u van een dergelijke overdracht op de hoogte gebracht.

Betaalde producten en diensten voor uw mobiele apparaat

Wanneer u ‘premium’ koopt of betaalt voor producten of diensten voor uw mobiele apparaat, wordt de facturering afgehandeld door een appwinkel van derden, zoals Google Play en Apple iTunes. U doet uw aankoop rechtstreeks bij de externe appwinkel en niet bij ons.

Uw facturatiegegevens worden verzameld door de externe appwinkel en uw facturatiegegevens worden niet met ons gedeeld.

Betaalde producten en diensten voor uw bedrijf

Wanneer u ‘premium’ koopt of betaalt voor producten of diensten voor uw bedrijf, wordt de facturering afgehandeld door onze wederverkoper of distributeur. U doet uw aankoop rechtstreeks bij de wederverkoper of distributeur en niet bij ons.

Uw facturatiegegevens worden verzameld door de wederverkoper of distributeur.  Uw facturatiegegevens, exclusief uw creditcardnummer, kunnen met ons worden gedeeld.  We gebruiken de facturatiegegevens om een dossier te maken van de software-installaties.

We kunnen de facturatiegegevens die we ontvangen verwerken en opslaan om uw registratie- of licentiestatus te verifiëren.  Maar over het algemeen zullen wij geen contact met u opnemen.  Uw wederverkoper of distributeur neemt contact met u op over de status van uw account of over de verlenging van uw abonnement. We verwerken de Factuurgegevens voor zover nodig voor het leveren van het contract en de dienst.

De verwerking van uw facturatiegegevens (met uitzondering van uw creditcardnummer) die door de dienstverlener, wederverkoper of distributeur met ons wordt gedeeld, wordt beheerst door dit privacybeleid en de eindgebruikerslicentieovereenkomst die van toepassing is op het product of de dienst.  Uw facturatiegegevens inclusief uw creditcardnummer verzameld door de dienstverlener, wederverkoper, distributeur of appwinkel van derden om uw betaling en verlenging te verwerken, zullen worden beheerst door elk privacybeleid of servicevoorwaarden die door de toepasselijke externe dienstverlener worden gepubliceerd, wederverkoper, distributeur of de appwinkel van derden.

In sommige gevallen veranderen we wederverkopers of distributeurs terwijl we onze activiteiten uitvoeren. In dat geval worden uw facturatiegegevens overgedragen van de ene wederverkoper of de distributeur naar de andere. Wanneer dit gebeurt, wordt u van een dergelijke overdracht op de hoogte gebracht.

Hoe zit het met gratis producten?

U bent niet verplicht om factureringsgegevens bekend te maken om onze gratis producten en diensten voor uw pc en mobiele apparaat te downloaden, inclusief gratis AntiVirus, gratis mobiele beveiliging en gratis CCleaner voor desktops.  Ons gratis CCleaner cloudproduct vereist echter dat u uw naam en e-mailadres opgeeft om u voor het product te registreren.

D. Ondersteuning

Wij verzamelen rechtstreeks, of via onze externe technische ondersteuning, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), thuis- of werkadres of andere informatie waarmee we u kunnen identificeren terwijl we technische ondersteuning bieden. We hebben deze gegevens nodig voor verificatie en om met u te communiceren over uw ondersteuningsverzoek.

In gevallen waarin u om individuele ondersteuning of assistentie vraagt, kunnen wij u vragen informatie verstrekken over uw apparaat of computer, uw toegang tot het internet of informatie over uw internetserviceprovider.  Om de technische ondersteuning te bieden, verzamelen we ook gegevens zoals uw e-mailadres, IP-adres, informatie over uw hardware en software, de URL’s van door u bezochte sites, bestanden die op uw computer zijn opgeslagen (inclusief mogelijk gevaarlijke of geïnfecteerde bestanden), e-mailberichten (ongeacht of deze op uw computer of elders zijn opgeslagen), informatie over afzenders en ontvangers van e-mailberichten en dergelijke. Als u om ondersteuning vraagt, bieden we u mogelijk een sessie op afstand waarbij we de controle over uw apparaat of computer overnemen om u te helpen het probleem op te lossen.

Informatie die wordt verzameld terwijl de ondersteuning wordt geboden, zal niet worden gebruikt voor secundaire doeleinden, behalve dat we uw e-mailadres kunnen gebruiken om u informatie over andere producten of diensten van ons te sturen. Als u contact met ons opneemt voor ondersteuning, kunnen we u voorstellen producten of diensten te upgraden of bij te werken. Informatie en gegevens in verband met de verlening van ondersteuning worden door ons bewaard om een dossier van ondersteuningsverzoeken te hebben en voor ondersteunende onderzoeksdoeleinden.

E. Marketing

Wanneer we uw e-mailadres verzamelen, kunnen we onze andere producten en diensten aan u aanbieden. U kunt ervoor kiezen om zich af te melden voor toekomstige e-mailmarketing door de instructies in de e-mail te volgen. 

Over het algemeen gebruiken we geen advertenties van derden in hun producten voor de pc.  We kunnen advertenties van derden in hun gratis producten voor mobiele apparaten weergeven. 

Om u onze diensten gratis te kunnen aanbieden, tonen we advertenties van derden in uw mobiele apps via populaire advertentienetwerken, zoals Google’s AdMob, Twitter’s MoPub, InMobi en Facebook Audience Network. We geven een AdChoices-logo weer boven elke advertentie. U kunt op het pictogram tikken om meer over het advertentienetwerk te weten te komen en via dit netwerk opties voor personalisatie te vinden.

Om de advertentie in te schakelen, sluiten we voor deze advertenties een externe SDK (software development kit) in. De SDK-code wordt geleverd door externe reclamebureaus of netwerken.

Gegevens van onze gratis mobiele gebruikers blijven anoniem voor ons en voor externe reclamebureaus.  De SDK-code van de reclamebureaus zal echter gegevens verzamelen om profielen samen te stellen om advertenties aan u aan te passen. De SDK kan informatie verzamelen zoals de apps van derden die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd, uw Android-advertentie-identificator, uw IP-adres, de details van uw besturingssysteem en het MAC-adres en andere statistische en technische informatie.

Als u geen advertenties van derden wilt weergeven, kunt u het gratis mobiele product verwijderen en/of een beschikbare betaalde versie van mobiele producten kiezen die geen advertenties van derden bevat.

F. Online identificatoren

GUID

De GUID is een willekeurig gegenereerd nummer dat we toewijzen aan elke installatie van software.  Voor betaalde klanten van producten en diensten voor uw pc is de GUID verbonden met uw facturatiegegevens.  Voor gratis gebruikers van producten en diensten voor uw pc en uw mobiele apparaat, en voor betaalde klanten van zakelijke en mobiele producten en diensten, aangezien er geen door ons verzamelde facturatiegegevens zijn, is de us GUID gescheiden van persoonsgegevens.

De GUID wordt voor veel doeleinden gebruikt, die in dit privacybeleid worden beschreven.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies om gegevens te verzamelen die kunnen worden gebruikt om uw fysieke locatie te bepalen via uw Internet Protocol-adres (‘IP-adres’) en geautomatiseerde geolocatietechnieken, of om basisinformatie te verkrijgen over de computer, tablet of mobiele telefoon die u gebruikt om ons te bezoeken. Zie omschrijving hieronder. Door onze websites te gebruiken, machtigt u de verzameling en het gebruik van gegevens door cookies volgens de voorwaarden van dit privacybeleid.

We gebruiken veelgebruikte hulpprogramma’s voor de verzameling van informatie, zoals cookies, pixeltags en webbeacons, om informatie te verzamelen over uw algemene internetgebruik. Wanneer u onze websites bezoekt, wordt een cookiebestand opgeslagen in uw browser of de harde schijf van uw apparaat. Technologieën zoals: cookies, webbeacons, tags en scripts worden gebruikt door ons en onze marketingpartners, gelieerde ondernemingen of analyses of dienstverleners (bijvoorbeeld betalingsverwerker enz.). Deze technologieën worden gebruikt bij de analyse van trends, het beheer van de site, het volgen van uw bewegingen op de site en de verzameling van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.  U geeft ons toestemming en gaat ermee akkoord dat we cookies of volgtechnologieën op uw apparaat kunnen plaatsen.

Op al onze websites kunnen we de volgende cookies of volgtechnologieën gebruiken:

Cookie

Doel

Partij

Cookie-aanbieder

Google API

Functionaliteit

3

Google

Analytics

analysediensten en tracking

1

us

AdWords

retargeting

3

Google

DCM

retargeting

3

Google

Optimize

analysediensten en tracking

1

us

Hotjar

analysediensten en tracking

1

us

Optimizely

analysediensten en tracking

1

us

Visual Website Optimizer

analysediensten en tracking

1

us

Facebook

retargeting

3

Facebook

LinkedIn

retargeting

3

LinkedIn

My Target

retargeting

3

VKontakte

Outbrain

retargeting

3

Outbrain

A8Fly

partner

1

us

AXM

retargeting

3

MediaMath

Commision Junction

partner

1

us

Bing

retargeting

3

Microsoft

Captera

retargeting

3

Captera

Criteo

retargeting

3

Criteo

Ginga

retargeting

3

Signal

Softonic

retargeting

3

Softonic International

SalesForce

retargeting

3

salesforce.com

Sklik

retargeting

3

Seznam

Hubspot

CMS

1

us

Twitter

retargeting

3

Twitter

SoundCloud

podcasts

3

SoundCloud

Iron Source

retargeting

3

Ironsource

apex__avastLocale

locale switcher

1

us

apex__avgLocale

locale switcher

1

us

hidemyassComLocale

locale switcher

1

us

apex__language

locale switcher

1

us

avgLocale

locale switcher

1

us

geoip

locale switcher

1

us

sat_track

analysediensten en tracking

1

us

Houd er rekening mee dat niet al onze websites al deze cookies gebruiken.

We kunnen samenwerken met een derde partij om advertenties op onze site weer te geven of om onze advertenties op deze site en andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om u reclame te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Door op onze websites te blijven, bent u op de hoogte van het gebruik van cookies, zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, kunt u deze uitschakelen via de instellingen van uw browser. We merken echter op dat niet alle browsers op alle platforms deze functionaliteit kunnen ondersteunen. Als u cookies uitschakelt, werken onze websites mogelijk niet correct of is uw toegang tot onze websites en hun functies mogelijk aangetast of beperkt.

IP-adres

Wij verzamelen uw IP-adres om uw product of dienst te leveren.  We gebruiken het IP-adres ook voor mobiele producten om advertenties weer te geven.  We streven ernaar om uw IP-adres te vervangen binnen zestig dagen na de verzameling ervan, samen met uw woonplaats en land of we hashen uw IP-adres. 

G. In-Product Messaging

We communiceren soms met u via een techniek die bekend staat als ‘in-product messaging’. In-product messaging kan in de volgende gevallen worden gebruikt:

· wanneer uw licentie op het punt staat te verlopen;

· wanneer u een Avast-programma bijwerkt of upgradet;

· wanneer een virusdatabase wordt bijgewerkt;

· wanneer u een geïnfecteerde webpagina bezoekt;

· wanneer een maandelijks beveiligingsrapport voor u wordt opgemaakt; of

· in andere gevallen waarin gebruikerscommunicatie noodzakelijk is voor de levering van onze producten of diensten.

We gebruiken ook in-product-messaging om u op de hoogte te stellen van verschillende producten of upgrades van bestaande producten en diensten. Gegevens die worden gebruikt voor in-product messaging, zijn verbonden met de GUID zodat de in-product messaging kan functioneren.  Voor gratis gebruikers blijven deze gegevens anoniem en voor betaalde klanten worden de gegevens gepseudonimiseerd.

Facturatiegegevens worden echter niet gebruikt voor in-product messaging. In-product messaging zorgt ervoor dat uw computer of apparaat ook informatie naar onze servers kan verzenden, inclusief technische gegevens, virusdefinities, beveiliging en technische informatie over uw hardware.

De gegevens kunnen worden gebruikt om u korting op een nieuw product te geven op basis van uw eerdere aankopen.  Gegevens worden ook gebruikt voor analytische en statistische doeleinden, productupdates, kwaliteitscontrole en in-product- en functieontwerp. Premium- of betaalde klanten kunnen in-product messaging voor marketingdoeleinden beheren in de toepasselijke productinstellingen. 

H. Servicegegevens

Servicegegevens worden verzameld uit uw gebruik van onze websites, producten en diensten.  

Servicegegevens worden voornamelijk gebruikt om de producten of diensten te leveren.  Servicegegevens worden ook gebruikt voor het compatibele en legitieme gebruik van onderzoek, voor het compileren van statistieken, analyses, geaggregeerde rapportage, productontwikkeling, in-product messaging en direct marketing.  Voordat Servicegegevens voor secundaire doeleinden worden gebruikt, pseudonimiseert of anonimiseert us de Servicegegevens. 

Voor alle Servicegegevens, oefenen we ‘gegevensminimalisatie’ uit, wat betekent dat we onze verzameling en bewaring van uw gegevens beperken tot wat nodig, adequaat en relevant is om ons verwerkingsdoel te bereiken.

Hieronder vermelden we onze producten en de servicegegevens die elk product verzamelt.  Er kunnen andere producten (huidige of toekomstige) zijn waarvoor bepaalde soorten persoonsgegevens moeten worden verzameld om volledige productfunctionaliteit mogelijk te maken.  We zullen u altijd informeren voordat dergelijke informatie wordt verzameld, meestal in de servicevoorwaarden of eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) of de privacyverklaring die van toepassing is op het product of de dienst.  Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van servicegegevens zijn noodzakelijk voor het leveren van de productfunctionaliteit.  Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn, beperken of stoppen we het gebruik in overeenstemming met het minimalisatieprincipe.  Uw e-mail, de URL’s van websites die u hebt bezocht, uw bestanden, worden bijvoorbeeld gescand voor detectie en bescherming van malware; dan verwijderen we uw e-mailadres en andere persoonsgegevens of we hashen alle identificatorsgegevens die de servicegegevens in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens veranderen voor betaalde gebruikers en geanonimiseerde gegevens voor gratis gebruikers, voordat we de servicegegevens opnieuw gebruiken voor onderzoek, analyse, statistieken, rapportage, cross-product ontwikkeling, in-product-messaging en marketing.

De primaire verwerking van Servicegegevens zal zijn om het contract uit te voeren om het product of de dienst aan u te leveren.  De secundaire verwerking van Servicegegevens zal even compatibel zijn voor de legitieme belangen van ons om u de voordelen te bieden van onderzoek, analyse, cross-product ontwikkeling, en cross-product in-product-messaging.  Als we uw Servicegegevens moeten verwerken voor een doel waarvoor toestemming vereist is, zullen we u hiervan afzonderlijk op de hoogte stellen en zijn de algemene regels voor het verlenen en intrekken van toestemming van toepassing.

Logbestanden van de website

We verzamelen de informatie in de vorm van serverlogbestanden die ons in het algemeen vertellen over de bezoekers van onze site, waaronder algemene geografische regio’s, de duur van bezoeken, de webpagina’s die u opvraagt, de URL’s van de site die u aan het bekijken was voordat u op onze websites klikte, uw IP-adres, cookies, het type webbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt, click-stream-gegevens enzovoort.

Als een gebruiker een product van onze website downloadt, verbinden we de installatie-GUID met het weblog van de gebruiker. We gebruiken deze informatie om onze legitieme belangen te realiseren, zoals algemene trends analyseren, onze webpagina’s beheren, het gebruik van webpagina’s door gebruikers volgen, ons helpen onze website(s) te verbeteren en de gebruikerservaring op onze website(s) beter te begrijpen bij het downloaden en activeren van onze producten.

Apparaat- en netwerkinformatie

We kunnen informatie verzamelen over de computer of het apparaat dat u gebruikt, onze producten en diensten die erop worden uitgevoerd, en, afhankelijk van het type apparaat, welke besturingssystemen u gebruikt, apparaatinstellingen, applicatie-identificatoren (AI), hardware-identificatoren of universeel unieke identificatoren (UUID), software identificatoren, IP-adres, locatiegegevens, cookie-ID’s en crashgegevens (door het gebruik van onze eigen analysehulpmiddelen of tolls van derden, zoals Crashlytics of Firebase).  Apparaat- en netwerkgegevens zijn verbonden met de installatie-GUID.

We verzamelen apparaat- en netwerkgegevens van alle gebruikers. We verzamelen en behouden alleen de gegevens die we nodig hebben om functionaliteit te bieden, product- en serviceprestaties te bewaken, onderzoeken uit te voeren, crashes te diagnosticeren en repareren, bugs te detecteren en beveiligingslekken in beveiliging of bewerkingen op te lossen (in andere woorden, ons contract met u na te komen om de dienst te verlenen). 

We gebruiken uw apparaat- en netwerkgegevens ook voor in-product-messaging en cross-product ontwikkeling.  Premium- of betaalde klanten kunnen in-product messaging beheren voor marketingdoeleinden en cross-productontwikkeling in de toepasselijke productinstellingen.  

We verzamelen informatie in de vorm van statistieken via onze eigen of externe analyses over welke apps zijn geïnstalleerd of verwijderd, hoe ze worden gebruikt, het aantal actieve gebruikers en de invloed van apps op de prestaties van het apparaat en het batterijverbruik (gezamenlijk ‘Appgegevens’).  Hierin bestuderen we apparaat- en netwerkgedrag, aankoopgeschiedenis en trends om het relatieve succes van onze producten in de loop van tijd te meten (met andere woorden, onze legitieme belangen te dienen).

Analyse en crashmelding

Firebase Analytics is een mobiele analysedienst die wordt aangeboden door Google en valt onder de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Firebase Analytics. Deze dienst helpt ons onze gebruikers te begrijpen en hoe ze apps gebruiken, inclusief informatie over interacties met de mobiele applicaties van de gebruiker. Firebase Analytics maakt gebruik van identificatoren voor advertenties op mobiele applicaties (bijvoorbeeld Android Advertising ID en Advertising Identifier voor iOS) en we zullen de AAID en AIiOS verzamelen om onze gebruikers te begrijpen, maar gebruikers die zich willen afmelden voor de AAID en AIiOS-advertentietracking kunnen dit doen via advertentie-instellingen van mobiele apps en gebruikers die willen voorkomen dat ze door Firebase Analytics worden gevolgd, kunnen zich afmelden in de applicatie-instellingen. De verzamelde gegevens worden door Google verzonden naar en opgeslagen op servers wereldwijd.

AppsFlyer is een SDK van derden ingebed in onze software. Hiermee kunnen we onze marketingcampagnes analyseren. We gebruiken deze om inzicht te krijgen in welke marketingcampagne u naar ons werd geleid en om het succes en de prestaties van onze marketingcampagnes te evalueren (ons legitieme belang te dienen). De door AppsFlyer verzamelde gegevens omvatten gegevens zoals IP-adres en identificatie van de advertentiecampagne. Toegang tot deze gegevens en de bescherming ervan wordt beheerst door het privacybeleid van Apps Flyer en wordt ook gedeeld met advertentienetwerken. De verwerking van deze gegevens wordt beheerst door het Privacybeleid van AppsFlyer, dat u hier kunt vinden: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. U kunt zich afmelden voor het bijhouden van AppsFlyer Analytics door de instructies te volgen die beschikbaar zijn in het Privacybeleid van AppsFlyer.

Wat de crashmelding betreft, gebruiken we momenteel twee crashmeldingsdiensten voor onze mobiele applicaties: Firebase Crash Reporting geleverd door Google en Fabric Crashlytics geleverd door Twitter, Inc. Om uw gebruikerservaring te verbeteren en de stabiliteit van mobiele applicaties te verbeteren, gebruikt us crashmeldingsdiensten om informatie te verzamelen over de apparaten die u gebruikt en uw gebruik van onze applicaties (bijvoorbeeld de tijdstempel van wanneer u de toepassing startte en wanneer de crash plaatsvond) waardoor we problemen kunnen diagnosticeren en oplossen. Dit stelt ons in staat om stabiele, functionerende diensten aan u te leveren (ons contract met u uitvoeren) en onze toepassingen in de toekomst te verbeteren (ons legitieme belang te dienen). Als u echter wilt afzien van deze gegevensverzameling via Firebase Crash Reporting en Fabric Crashlytics, kunt u dit doen via de applicatie-instellingen in onze mobiele applicaties. De verzamelde gegevens worden verzonden naar en opgeslagen door Google (Firebase Crash Reporting) en door Twitter (Fabric Crashlytics) op servers wereldwijd.

Google Analytics: In aanvulling op het voornoemde, maken we momenteel gebruik van Google Analytics. Dit hulpmiddel helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Omdat Google Analytics cookies vereist om te kunnen functioneren, kunnen gebruikers die willen voorkomen dat ze door Google Analytics worden gevolgd terwijl ze onze website bezoeken, cookies in hun webbrowser-software uitschakelen.

Google Analytics is een webanalysedienst geleverd door Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van first-party cookies om uw interacties op onze websites te melden. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Klik hier voor een overzicht van privacy bij Google

Specifieke producten voor uw pc die uw servicegegevens verzamelen

Avast en AVG AntiVirus en internetbeveiligingsproducten en -diensten

Onze antivirus- en internetbeveiligingsproducten vereisen dat de verzameling van gebruiksgegevens volledig functioneel is. Sommige gebruiksgegevens die we verzamelen, zijn onder meer:

· mogelijke malwarebedreigingen voor uw apparaat en het doelwit van die bedreigingen, inclusief kopieën van bestanden of e-mails gemarkeerd als potentiële malware, bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, grootte, datumstempels, bijbehorende registersleutels enz.;

· informatie over hoe u onze producten en hun functies gebruikt, inclusief gegevens over uw specifieke apparaat, installatie- en verwijderingspercentages, taal, technische parameters en fabrikant van een apparaat, apparaatbeveiligingsinformatie (wachtwoordattributen, versleutelingsniveau) enz.;

· informatie over waar onze producten en diensten worden gebruikt, inclusief geschatte locatie, postcode, kengetal, tijdzone, de URL en informatie met betrekking tot de URL van sites die u online bezoekt; en

· we noemen deze informatie gezamenlijk ‘Clickstream-gegevens’

We gebruiken deze Clickstream-gegevens om u malwaredetectie en -bescherming te bieden.  We gebruiken de Clickstream-gegevens ook voor beveiligingsonderzoek naar bedreigingen.  We pseudonimiseren en anonimiseren de Clickstream-gegevens en hergebruiken deze voor cross-product direct marketing, cross-product ontwikkeling en trendanalyses van derden.

Avast CommunityIQ

Avast CommunityIQ is een service voor het monitoren van bedreigingen. Informatie over een bedreiging die op uw computer is gedetecteerd, wordt naar onze server gestuurd, zodat we kunnen zien hoe de dreiging zich verspreidt en deze kunnen blokkeren. Dit is van vitaal belang voor het functioneren van uw computer.

Wanneer u onze producten en diensten downloadt, wordt u automatisch aangemeld bij us CommunityIQ en kan uw computer beveiligingsgerelateerde informatie bieden wanneer dat nodig is. U kunt ervoor kiezen om zich af te melden via de productinstellingen. Door in us CommunityIQ te blijven, helpt u uzelf en anderen in de Avast-gemeenschap actief om een hogere mate van beveiliging te ervaren.

Onze beveiligingsexperts verwerken de door us CommunityIQ verkregen gegevens om onze databases met virussen en geïnfecteerde websites bij te werken en voor historische en statistische doeleinden om te begrijpen waar de dreiging vandaan komt, de dreigingsniveaus per land, hoeveel personen de schadelijke website hebben bezocht en het aantal mensen dat we hebben beschermd. We verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden van de antivirusfunctionaliteit en om u te beschermen.

De gegevens worden online verzameld via uw gehele indieningsproces. Voor zowel desktop- als mobiele gebruikers omvat dit URL’s van bezochte websites, IP-adressen, geschatte geolocatie van gebruiker of internetprovider (ISP), apparaat-ID’s samen met de informatie over de aard van de gedetecteerde dreiging. We verzamelen deze informatie om de oorzaak van de infectie te achterhalen.

Geolocatie geeft de geschatte locatie, bijvoorbeeld de breedtegraad en lengtegraad van het IP-adres. Als u echter een kwaadwillende website bezoekt terwijl u wifi gebruikt, kan uw IP-adres locatiegegevens zijn. Afhankelijk van uw internetprovider kan uw IP-adres een exacte locatie of de locatie van het ISP-kantoor of uw locatie op landniveau aangeven.

Voor desktopgebruikers verzamelen we ook:

· informatie en bestanden (inclusief uitvoerbare bestanden) op uw computer die door onze software zijn geïdentificeerd als mogelijk geïnfecteerd, samen met de informatie over de aard van de geïdentificeerde dreigingen; en

· informatie over de afzender van verdachte bestanden of malware en het onderwerp van e-mails die door onze software zijn geïdentificeerd als mogelijk geïnfecteerd, evenals de aard van geïdentificeerde dreigingen.

Avast File Reputation Service

FileRep is een database van uitvoerbare bestanden afkomstig van gebruikers die deelnemen aan de dienst. De bestanden (of hun hashes, dat wil zeggen, geanonimiseerde versies van de bestanden) worden opgeslagen en geëvalueerd met als doel om te bepalen welke infecties bevatten en het bijwerken van virusdatabestanden.

Uw deelname is vrijwillig en de gegevens worden opgeslagen op een manier die het potentieel beperkt om met individuele gebruikers te worden geassocieerd, bijvoorbeeld door hashing, zodat de gegevens anoniem zijn. Dit betekent dat het persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen zijn als deze worden omgekeerd door een ‘sleutel’. De risico’s worden echter verlaagd. Door deel te nemen, helpt u uzelf en anderen actief om een hogere mate van beveiliging te ervaren.

Als u niet wilt deelnemen, kunt u zich afmelden door het vakje ‘reputatiediensten inschakelen’ in het menu met algemene instellingen uit te schakelen.

CyberCapture

CyberCapture is een functie binnen us AntiVirus die zeldzame, verdachte bestanden detecteert en analyseert. Als u probeert een dergelijk bestand uit te voeren, vergrendelt CyberCapture het bestand vanaf uw pc en stuurt het naar de Threat Lab waar het wordt geanalyseerd in een veilige, virtuele omgeving. U ontvangt een melding wanneer de analyse is voltooid.

Op dit moment wordt CyberCapture geactiveerd wanneer u verdachte bestanden van internet gebruikt of downloadt die CyberCapture nog niet eerder is tegengekomen. We zijn van plan deze voorwaarde in de toekomst uit te breiden om meer bronnen te omvatten.

CyberCapture kan grote bestanden verwerken, maar het kan langer duren om dergelijke bestanden naar het Threat Lab te sturen. Alle bestanden worden geüpload via een gecodeerde verbinding, wat betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor hackers.

Wanneer CyberCapture is ingeschakeld, verzamelen we informatie over u, uw apparaat-ID’s, uw besturingssysteem, bijvoorbeeld of u Windows 10 of XP gebruikt, en we kennen uw geschatte locatie, meestal op landniveau.

CyberCapture is standaard ingeschakeld in de nieuwste versie van us AntiVirus. We raden ten zeerste aan om CyberCapture ingeschakeld te houden. Als u CyberCapture wilt uitschakelen, open dan de productgebruikersinterface en ga naar Instellingen.

Avast CleanUp

CleanUp wordt aangeboden als een Windows-programma. Het verwijdert onnodige bestanden, registervermeldingen, gebroken snelkoppelingen en andere soortgelijke items. Het biedt ook systeemafstemfuncties zoals programma-deactivator. Om te kunnen functioneren, verwerken en bewaren we het volgende:

· oorspronkelijk IP-adres; gescande systeemhistorie inclusief gegevens over besturingssysteem, patchniveau;

· systeemgezondheid, hardware-informatie (inclusief CPU), grafische kaartinformatie, hard drive-informatie;

· systeemgegevens, wat een lijst is van geïnstalleerde computersoftware, directorylijst van software, registratienaam en -vermeldingen, registergroepen en uitvoerbare bestanden; en

· overige operationele gegevens, bijvoorbeeld fouten en foutberichten.

We gebruiken deze gegevens voor operationele doeleinden en om u een volledig functionele dienst te bieden.

Avast Secure Browser

In de standaardinstelling verwerkt onze Secure Browser:

· uw IP-adres;

· het GUID-nummer dat is toegewezen aan uw installatie van de browser;

· cookiesgebruiksgegevens; en

· browserextensies.

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om de functionaliteit van de browser te bieden, om de prestaties te bewaken en om onze diensten te verbeteren. U kunt belangrijke privacyfuncties openen en beheren vanuit de instellingen van de Secure Browser:

Browserbeveiliging en privacycentrum

Het ingebouwde beveiligings- en privacycentrum is een samengestelde verzameling van enkele belangrijke beveiligings- en privacymogelijkheden, hulpmiddelen en instellingen, georganiseerd in één beheerconsole, zodat u uw online privacy en beveiliging gemakkelijker kunt controleren en beheren.

Anti-Phishing

Hiermee worden schadelijke websites en downloads geblokkeerd om te voorkomen dat uw pc wordt geïnfecteerd met virussen, spyware en ransomware.

Privacy Cleaner

Hiermee worden uw browsergeschiedenis, in het cachegeheugen opgeslagen afbeeldingen, cookies inclusief directe cookies en cookies van derden en andere rommel met slechts één klik schoongemaakt om uw activiteit privé te houden en schijfruimte vrij te maken.

Stealth Mode

Dit voorkomt dat uw browsegeschiedenis wordt opgeslagen en verwijdert alle tracking

cookies (zowel directe cookies als cookies van derden) of webcache die u ophaalt tijdens die browsesessie.

Avast Secure Browser verwerkt ook de volgende gegevens lokaal op uw pc:

· uw browsegeschiedenis;

· persoonlijke informatie en wachtwoorden;

· een overzicht van toestemmingen;

· miniatuurafbeeldingen van websites die u bezoekt;

· cookies of gegevens van websites die u bezoekt;

· gegevens opgeslagen door browserextensies en add-ons;

· gegevens over wat u van websites hebt gedownload;

· gegevens geïmporteerd van andere browsers; en

· favorieten.

U kunt de gegevens die lokaal op uw machine staan, beheren in de browserinstellingen. Gegevens die lokaal op uw computer zijn opgeslagen, worden niet door onze servers verzameld.

U kunt deze informatie op verschillende manieren beheren:

· u kunt uw browsegeschiedenis, cookies en sitegegevens verwijderen door naar het Security & Privacy Center te gaan en de tool ‘Privacy Cleaner’ te gebruiken;

· u kunt ons verhinderen dat Avast Secure Browser cookies van websites van uitgevers accepteert door ervoor te zorgen dat ‘Anti-Tracking’ is ingeschakeld vanuit het Security & Privacy Center;

· u kunt het beleid voor cookie-instellingen wijzigen in de Avast Secure Browser-instellingen door te gaan naar Instellingen/Geavanceerde instellingen/Beveiliging en Persoonlijke privacy/Inhoudsinstellingen;

· u kunt opgeslagen wachtwoorden bekijken met behulp van de standaard wachtwoordbeheer van Secure Browser in de Avast Secure Browser-instellingen. Ga naar Instellingen/Geavanceerde instellingen/Wachtwoorden en formulieren/Beheer wachtwoorden; en

· u kunt uw opgeslagen informatie voor Automatisch aanvullen bekijken en beheren in de Avast Secure Browser-instellingen. Ga naar Instellingen/Geavanceerde instellingen/Wachtwoorden en formulieren/Instellingen voor automatisch aanvullen.

Avast Passwords

Avast Passwords is een functie die gebruikerswachtwoorden en -notities opslaat onder één hoofdwachtwoord of vingerafdruk en de gebruiker toestaat om zich aan te melden bij meerdere sites met behulp van een enkele aanmeldingsreferentie.

In Windows vormt us Passwords een integraal onderdeel van us AntiVirus, dat door de gebruiker kan worden geactiveerd door een slimme scan uit te voeren of door de functie in het productmenu te openen. Op andere platforms (Android, iOS en Mac) is Passwords een op zichzelf staand programma.

Wanneer geactiveerd, zal Passwords controleren of u wachtwoorden via uw browser hebt opgeslagen en wordt u aangeraden deze wachtwoorden naar Passwords te verplaatsen, zodat ze veilig kunnen worden opgeslagen.

Wanneer u ervoor kiest om dit te doen, zal Passwords deze wachtwoorden uploaden en ze uit uw browser verwijderen. Houd er rekening mee dat de browsercontrole lokaal gebeurt op uw apparaat en geen van uw wachtwoorden naar onze servers verzonden wordt.

Uw wachtwoorden en andere persoonsgegevens worden lokaal op uw apparaten opgeslagen en versleuteld met de Passwords-app.

Wanneer u echter de optionele functie ‘Synchronisatie en back-up’ activeert om uw wachtwoorden op al uw apparaten te synchroniseren en een back-up te maken, moet u een account aanmaken. Uw persoonsgegevens, dat wil zeggen uw wachtwoorden en aantekeningen, waaronder mogelijke creditcardgegevens, zullen worden geback-upt op onze externe server in een veilig gecodeerde vorm, die alleen leesbaar is via een ‘hoofdsleutel’ op uw apparaat. Het kan dus niet door ons worden gedecodeerd.

De door us Passwords verzamelde gegevens zijn nodig om de productfunctionaliteit te bieden. 

Antispam

Antispam is een productfunctionaliteit die is ontworpen om u te beschermen tegen ongewenste e-mails (spam). De software kan informatie verzamelen uit e-mails die door u zijn gemeld als spam of als spam geïdentificeerd door een derde partij (Mailshell). Wanneer u een e-mail als spam rapporteert, wordt de e-mail naar de derde partij verzonden. Uw toestemming is vereist voor elk van deze inzendingen als u de standaardinstelling gebruikt.

We verzamelen, gebruiken of slaan uw persoonsgegevens niet op. We delen uw software of apparaat-ID of een door us gegenereerde ID niet met de derde partij. Mailshell heeft over het algemeen geen informatie over individuele us gebruikers of apparaten van ons en kan geen informatie aan u koppelen. Als u in detail wilt weten welke gegevens Mailshell van u verzamelt, ga dan naar hun website.

Avast SafePrice

Wanneer u SafePrice gebruikt, zal informatie gerelateerd aan bepaalde winkels of producten, URL’s, de installatie-GUID, een tijdstempel van de aanbieding, aankoop, productnaam en -nummer, naam van de verkoper, productkoppelingen, prijzen en de categorieën van uw gekochte artikelen, locatie op landniveau worden verzameld of overgedragen aan ons.

Deze informatie wordt gebruikt om beschikbare aanbiedingen op te halen, bijvoorbeeld kortingsbonnen of goedkopere prijzen van derden die met ons samenwerken. We vragen anoniem aanbiedingen aan bij die derde partijen en zullen uw persoonsgegevens niet aan hen overdragen of vrijgeven.

In dit stadium communiceert u niet met de derde partij, alleen met ons, en we geven geen informatie door aan de derde partij behalve uw geolocatie en taal op landniveau. We geven ze niet uw persoonlijke identificatoren, dus geen e-mails en geen namen.

De derden kunnen cookies gebruiken met betrekking tot de diensten die zij aanbieden op of via SafePrice. Als u bijvoorbeeld op een aanbieding in het product klikt, kan er een cookie op uw computer worden geplaatst. Websites, aanbiedingen en/of cookies van derden/externe partners/dienstverleners worden niet door ons beheerd en vallen niet onder dit privacybeleid.

Uiteindelijk koopt u rechtstreeks van de verkoper. We hebben geen toegang tot uw creditcardgegevens als u rechtstreeks contact opneemt met externe bedrijven.

Avast BackUp

De Avast BackUp-dienst wordt geleverd door een derde partij op basis van een contract met ons en het privacybeleid, de servicevoorwaarden en de EULA van de derde partij zijn van toepassing op alle informatie die gebruikers verstrekken in verband met de Avast BackUp-dienst.

Avast BackUp biedt back-up- en opslagmogelijkheden voor persoonsgegevens die anders alleen op de harde schijf van uw computer zouden staan. Us BackUp werkt alleen als gegevens op uw harde schijf naar een centraal gehoste site worden overgedragen, zodat er een ‘back-up’ kan van worden gemaakt.

Als uw harde schijf persoonlijke informatie bevat, wordt die informatie naar de hostsite overgebracht voor opslag en later opvragen. Technieken die worden gebruikt om deze informatie te beschermen tijdens opslag en verzending worden hieronder beschreven.

Servicegegevens specifiek voor CCleaner Desktop Apps en andere producten

Alle Piriform-desktop-apps ontvangen gebruiksgegevens via logbestanden. We verzamelen gebruiksgegevens zoals uw apparaat-ID, uw browsertype en versie, uw besturingssysteem, uw IP-adres en informatie over software die u hebt geïnstalleerd voor het functioneren van uw Piriform-desktop-apps en om te controleren of u in aanmerking komt voor eventuele installatie- of in-app-promoties die we mogelijk op de markt brengen. De verzameling en verwerking van uw gebruiksgegevens gebeurt automatisch nadat u de app hebt geïnstalleerd.

Desktop-apps 

CCleaner Mac

CCleaner voor Apple Mac reinigt en ruimt uw harde schijf op, zorgt ervoor dat uw besturingssysteem sneller werkt en helpt het surfen op internet privéer en veiliger te houden.

Recuva

Recuva is een Windows-app waarmee u op uw harde schijven en USB-schijven kunt zoeken en verwijderde bestanden kunt herstellen (indien verwijderd met standaard Windows-verwijdering). 

Speccy

Speccy is een Windows-tool waarmee u een audit van uw computerhardware en -software kunt ontvangen. U kunt deze informatie op een onlinepagina publiceren als u deze wilt delen. De audit omvat geen IP-adressen ( http://speccy.piriform.com/results/HSP0RYoxXz3SniCDtOLxcJN).

Defraggler

Met Defraggler kunt u uw oudere harde schijven optimaliseren, zodat ze sneller werken.

Software as a Service (SaaS) Product

Met SaaS-producten kunt u verbinding maken met en gebruikmaken van op de cloud gebaseerde apps via het internet.

CCleaner Cloud

CCleaner Cloud heeft zowel een gratis als betaalde versie.  Via dit platform kunnen gebruikers en bedrijven hun computers op afstand centraal vanaf het platform beheren.

Voor gratis gebruikers verzamelen we persoonlijke gegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, IP-adres en computerevenementen, bijvoorbeeld wanneer u software installeert. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten aan te bieden en te verbeteren door deze gegevens aan te sluiten op de gebruikslogboeken. Voor professionele en zakelijke gebruikers verzamelen we dezelfde persoonsgegevens als voor de gratis gebruiker en bovendien kunnen we uw bedrijfsnaam, facturatiegegevens en mobiele nummer verzamelen. De gegevens zijn nodig om het contract te voltooien wanneer u zich abonneert op onze diensten.

Product uitsluitend voor zakelijk gebruik

CCleaner Network

CCleaner Network is een product uitsluitend voor zakelijk gebruik dat lokaal op uw server is geïnstalleerd en waarmee u de computers van uw bedrijf kunt beheren en opschonen. We ontvangen geen gegevens omdat dit uitsluitend een lokaal gesloten netwerkproduct is.

Servicegegevens specifiek voor uw mobiel

Avast en AVG producten en diensten

In de onderstaande secties bekijken we welke gegevens worden verzameld wanneer u AMS, AVG AntiVirus en AVG Protection voor Xperia gebruikt, naast varianten van deze apps die speciaal zijn ontwikkeld voor tablets of alternatieve appwinkels.

Wanneer u deze apps voor het eerst na de installatie uitvoert, hebt u de mogelijkheid om zich te abonneren om de betaalde versie te gebruiken.  Als u in de gratis versie blijft, zullen we advertenties van derden weergeven; als u geen advertenties van derden wilt zien, kunt u de betaalde versie kiezen.  Wat uw keuze ook is, uw servicegegevens zijn niet gekoppeld aan uw facturatiegegevens, omdat er geen facturatiegegevens zijn voor gratis gebruikers en voor betaalde klanten, zoals hierboven beschreven, worden uw facturatiegegevens alleen verzameld door de appwinkel waar u het product hebt gekocht.

Als u de gratis versie van onze apps gebruikt, worden de diensten ondersteund door advertenties van derden. Als u ervoor kiest om de gratis versie te installeren, worden gegevens zoals uw IP-adres verstrekt aan de advertentieserver van derden.

In sommige gevallen kan Avast Mobile Security (AMS) of AVG AntiVirus vooraf geïnstalleerd op uw mobiele apparaat zijn bij aankoop in de winkel en kunt u deze deactiveren in het onderdeel Instellingen - Persoonlijke privacy.

Web Shields

Web Shield Lite is standaard ingeschakeld en werkt alleen in sommige browsers en Android-besturingssysteemversies. Indien ingeschakeld in een ondersteunde configuratie, leest de app URL’s van de browser in realtime en verzendt deze naar onze server via de URL-informatiedienst. We controleren de URL op onze database met bekende dreigingen en geven vervolgens een waarschuwing weer als de URL een bekende dreiging is.

Web Shield met toegankelijkheid is standaard uitgeschakeld. U moet toegankelijkheidstoestemming verlenen om deze functie te activeren. Hoewel het dezelfde dienst is als Web Shield Lite, is het in staat om URL’s in meer browsers en besturingssystemen te controleren. De lijst met ondersteunde browsers en besturingssystemen verandert soms als gevolg van de ontwikkeling van of wijzigingen in diensten van derden.

We kunnen anonieme browsergegevens gebruiken voor trendanalyses van derden.  Alle gebruikers kunnen het delen van gegevens in productinstellingen - Persoonlijke privacy uitschakelen. 

Avast AntiTheft voor Android

AntiTheft is een functie binnen AMS. Deze is standaard uitgeschakeld. Wanneer u ervoor kiest om het in te schakelen, kunt u de locatie op aanvraag aanvragen via my.avast.com of via sms-opdrachten van een andere telefoon. AntiTheft is ontworpen om gegevens te beschermen die zich op uw mobiele telefoon bevinden in geval van diefstal.

Om AntiTheft te laten functioneren, moeten we informatie over uw telefoon en de goedgekeurde gebruikers verzamelen en opslaan. De soorten gegevens die we verzamelen, omvatten het volgende:

· een overzicht van goedgekeurde simkaarten;

· een telefoonnummer om u op de hoogte te stellen in geval van ongeautoriseerde vervanging van de simkaart;

· een nummer waar oproepen en berichten naar kunnen worden doorgestuurd in geval van diefstal;

· de unieke identificator van uw mobiel of de International Mobile Equipment Identity (IMEI) wanneer u AntiTheft activeert.

We gebruiken deze gegevens om uw verloren apparaat te vinden en te identificeren en om u te helpen het verloren apparaat te melden aan de politie en mobiele telefoonmaatschappijen. Als de telefoon is gestolen, kan het het gebruik van het apparaat door de dief blokkeren. De verzamelde gegevens worden gebruikt om u de functionaliteit te bieden.

Last Known Location is een functie op AntiTheft, wat ook standaard uitgeschakeld is. Wanneer u de functie activeert, verzenden we frequentere locatie-updates naar de server om u te helpen de laatst bekende locatie van uw apparaat bij te houden.

Avast Call Blocker

Call Blocker is een functie van AMS waarmee u ongewenste bellers kunt blokkeren.  Deze is standaard uitgeschakeld. Wanneer deze is ingeschakeld, bouwen we een database met SPAM-bellers door patronen van frequente bellers in onze hele gebruikersgroep te analyseren.

Wanneer u (een AMS-gebruiker) een derde partij belt of een derde partij u belt, hebben wij de volgende gegevens in onze database: het telefoonnummer van de derde partij, het tijdstip van de oproep en een anoniem sleutelcodenummer toegewezen aan dit specifieke geval.  Op deze manier kunnen we het aantal oproepen van een specifieke ontvanger tellen om te evalueren of de oproep spam is of niet. Uw GUID is losgekoppeld van deze gegevens.

We verzamelen geen telefoonnummers van onze gebruikers. Daarom zijn de gegevens die we van u verzamelen geanonimiseerd en kunnen we de registratie van gesprekken niet naar u terug te voeren.

We kunnen echter de telefoonnummers zien van derden die onze AMS-gebruikers in het algemeen hebben gebeld of welke telefoonnummers werden gebeld door onze AMS-gebruikers.

Het doel van deze gegevensverzameling is het identificeren van frequente bellers; daarom kijken we naar aggregaties, niet naar individuele personen. U kunt deze functie naar eigen goeddunken uitschakelen via de productinstellingen.

Avast Wi-Fi Finder

Avast Wi-Fi Finder voor Android biedt informatie over gratis hotspots. Deze is gebaseerd op crowdsourced-gegevens, wat betekent dat elke gebruiker bereidwillig moet bijdragen aan de database.

We gebruiken de verzamelde gegevens voor het delen met andere us Wi-Fi Finder-gebruikers. U kunt gegevensverzameling uitschakelen door de wifi-sharing-functie niet te gebruiken.  Wij verzamelen de volgende gegevens:

· de locatie van het apparaat wanneer u ‘een hotspot verzenden’ gebruikt;

· namen van hotspots die u indient op de database;

· enige technische informatie over het netwerk (snelheid, signaalsterkte, veiligheidsbeoordeling en frequentie

· mac-adres en IP-adres van het apparaat;

· Avast installatie GUID en hardware-identificator; en

· wachtwoorden van hotspots.

In sommige Android-versies hebben we uw locatietoestemming nodig om wifi-netwerken te scannen op beveiligingsrisico’s. Telkens wanneer we de locatietoestemming krijgen, kunnen we deze gebruiken om onze databases met wifi-netwerken te verfijnen, inclusief de locaties van wifi-hotspots en gevaarlijke netwerken.

Avast Battery Saver

us Battery Saver is een app waarmee u kunt bijhouden welke apps op de achtergrond worden uitgevoerd, uw mobiele apparaat versnellen en de batterij kunnen sparen. We verzamelen AppInfo voor het leveren van deze functie.

Battery Saver heeft een functie, Smart Profile waarmee u uw apparaatinstelling automatisch kunt wijzigen om de batterij te sparen tijdens een evenement dat u instelt, bijvoorbeeld wanneer u thuiskomt. Daarbij moet u uw locatie wifi onthullen of ons toestemming geven om de locatie van uw Android mobiele besturingssysteem te gebruiken, zodat het evenement kan worden geactiveerd. Deze gegevens worden lokaal op uw apparaat opgeslagen en niet naar ons verzonden.

We volgen het gebruik van deze functie via Google Analytics, zodat we de demografische en geografische statistieken van onze gebruikers kennen die Smart Profile hebben ingeschakeld. We hebben geen informatie over de individuele gebruiker. Aangezien Google een derde is, is het privacybeleid van derden van toepassing.

Smart Profile is standaard ingeschakeld, maar u kunt dit via productinstellingen uitschakelen.

Avast ApkRep

We gebruiken us ApkRep om een database met Android-apps te bouwen die afkomstig zijn van gebruikers van AMS. We verzamelen en bewaren hashes van app-bestanden samen met de installatie-GUID, evenals metadata over de apps (bijvoorbeeld de naam van het app-pakket, applicatie ondertekenend certificaat, bronidentificator en bestandsgrootte). We verwerken dit op de rechtsgrond van onze legitieme belangen bij het analyseren van uw gegevens om besmettelijke apps te vinden en om onze virusdatabases bij te werken, wat nodig is om AMS continu te verbeteren, om u veilig te houden.

Avast Android CleanUp, AVG Cleaner, AVG Cleaner voor Xperia, en CCleaner voor Android (Piriform)

Avast Android CleanUp, AVG Cleaner, AVG Cleaner voor Xperia en CCleaner voor Android (Piriform) hebben toegang tot uw apparaatopslag om gegevens te verwijderen die niet in gebruik zijn. U wordt gevraagd om uw Android-besturingssysteem toegang te geven tot uw apparaatopslag. De functie ziet wat zich op uw apparaat bevindt, bijvoorbeeld de apps en bestanden die u hebt gedownload, van uw muziekafspeellijst tot foto’s. Alles gebeurt echter lokaal op uw apparaat en er wordt niets naar onze servers verzonden.

Aangezien we geen persoonsgegevens verzamelen of opslaan, zijn de verzamelde gegevens anoniem.

We bieden u ook een cloudserviceverbinding om een back-up van uw bestanden te maken, zodat niets belangrijks wordt verwijderd. U kunt rechtstreeks vanuit CleanUp inloggen bij Google Drive, Dropbox of Microsoft OneDrive. Deze functie is optioneel. Als u deze functie gebruikt, slaat u uw bestanden op bij een derde partij en daarom is dit onderhevig aan de servicevoorwaarden en het privacybeleid van de derde partij.

Avast Family Shield

Family Shield is een locatiegebaseerde mobiele telefoonapp-dienst. De hoofdgebruiker installeert de toepassing op zijn/haar apparaat en vervolgens ook op het apparaat van een aangesloten gebruiker, bijvoorbeeld een kind. De applicatie verzamelt de telefoonnummers van gebruikers, de locatie van het mobiele apparaat, locatiegebaseerde informatie, websitedomeinen en de geschiedenis van het app-gebruik om de gevraagde dienst te bieden. Een van de functies is voor de hoofdgebruiker om te weten waar een aangesloten gebruiker zich bevindt (middels de app kan bijvoorbeeld een moeder of vader hun apparaat verbinden met het apparaat van een kind of ouder en vervolgens zien waar hun kind of ouder zich bevindt ). Met een andere functie kan de hoofdgebruiker parameters instellen die ervoor zorgen dat specifieke websites en/of applicaties worden geblokkeerd of toegestaan dat deze worden uitgevoerd op of worden verzameld op het apparaat van de aangesloten gebruiker. Deze applicatie toont ook het batterijniveau van het apparaat van de aangesloten gebruiker aan de hoofdgebruiker. Aanmelden wordt beheerd via Facebook-login, maar we gebruiken de Facebook-aanmeldingsgegevens alleen voor verificatie. We verzamelen geen informatie over uw Facebook-account buiten deze verificatie. We gebruiken de gegevens die we verzamelen om de Family Shield-functionaliteit te leveren (het contract dat we met u hebben uit te voeren).

Avast Mobile Campaign en News Feed

Af en toe voeren wij mobiele campagnes uit. Het doel van onze campagnes is om berichten aan u te tonen om verschillende functies van onze apps te promoten en kortingen op betaalde functies te bieden. Wij gebruiken drie soorten berichtformaten:

· Meldingen

· Overlays

· Aankoopscherm

Hier zijn enkele voorbeelden van algemene gebeurtenissen die we gebruiken om berichten te activeren:

· Eerste gebruik

· App-installatie

· Wijziging van abonnement

· Gewijzigde functies

· Wijziging proefperiode

· Seizoensevenementen (zoals nationale feestdagen)

Iedere app kan ook haar eigen evenementen definiëren, bijvoorbeeld:

· EULA geaccepteerd

· AV scan-dreigingen gevonden

· App update

· Veilig opschonen

· Laag batterijvermogen

Afgezien van campagnes, ontvangt u, wanneer u onze apps op uw Android gebruikt, een nieuwsfeed van ons, bijvoorbeeld wanneer u een virusscan of CleanUp-proces hebt voltooid, wordt u doorverwezen naar een resultaatscherm met een nieuwsfeed die lijkt op die van Facebook.

Iedere feed heeft meerdere kaarten. U kunt verticaal door de feed scrollen. Iedere kaart heeft zijn eigen functie. We kunnen u informatie of tips geven, onze apps promoten of u naar een scherm, toepassing, Google Play of webpagina leiden wanneer u op de kaart tikt. We geven ook reclamekaarten van derden weer aan gratis gebruikers.

We gebruiken onze servers om relevante inhoud voor u te downloaden, dus zullen we sommige van uw gegevens in het verzoek verzenden, bijvoorbeeld uw hardware-ID, de installatie-GUID en apparaatinformatie zoals taal, leverancier, model en Android-versie. Uw gegevens worden gebruikt om inhoud te leveren die voor u relevant is.

AVG Alarm Clock, Open Weather en Taboola

AVG Alarm Clock

Wanneer u Alarm Clock installeert, een app die u kunt instellen om u te wekken, ontvangt u ook standaard het weer (via Open Weather), nieuws (via Taboola) en advertenties van derden via SDK’s voor normale advertenties. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van nieuws- en weerberichten via Instellingen - Mijn dag-dashboard.

Via Alarm Clock verzamelen en verwerken we anonieme statistische gegevens in ons eigen analysesysteem en we delen gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens met analyses van derden en crashmeldingen. We verzamelen alleen de persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn om onze externe providers in staat te stellen u relevante informatie te sturen.  U kunt zich afmelden voor analyses van derden via Instellingen - Persoonlijke privacy.

Open Weather

U ontvangt weersinformatie van Open Weather, onze externe dienstverlener. Deze dienst is standaard ingeschakeld en we delen uw geschatte locatiegegevens, zodat u relevante weersverwachtingen ontvangt, bijvoorbeeld Oostkust, VS. Als u echter de weersvoorspelling voor een specifieke locatie wilt hebben, bijvoorbeeld Brooklyn, New York, moet u deze instelling inschakelen. Afgezien van Alarm Clock, kunt u Open Weather ontvangen op uw laadscherm wanneer u AntiVirus, Cleaner en Battery Saver installeert.

Taboola

Alarm Clock toont ook nieuwsartikelen van Taboola, onze nieuwsaggregator van derden. We delen sommige van uw gegevens met Taboola, zoals uw IP-adres, uw apparaat, browser en besturingssysteem, uw hardware-ID, nieuwswebsites die u hebt bezocht en uw voorkeurstaal, zodat u lokaal specifiek nieuws kunt ontvangen.

AVG Gallery, Gallery Doctor en Photo Cleaner voor iOS

AVG Gallery

Gallery is een smart app die u in uw Android kunt installeren en waarmee u uw foto’s en video’s op belangrijke momenten kunt ordenen. Via Gallery verzamelen we analysegegevens in ons interne analysesysteem en via analyses van externe partijen zoals Google Analytics en crashrapportage van derden (Crashlytics).


AVG Gallery Doctor

Gallery Doctor is een gratis app waarmee u opslagruimte op uw mobiel vrijmaakt door slechte en vergelijkbare foto's te identificeren in uw Android-galerij. Deze verzamelt geen persoonsgegevens.

I. Accounts

Er zijn verschillende accounts die u bij ons kunt aanmaken.

Accountgegevens zijn de gegevens die u verstrekt wanneer u een account opent of een dienst bij ons aanvraagt en die mogelijk uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, geboortedatum, geslacht en interesses (gezamenlijk ‘Accountgegevens’) bevat. Accountgegevens kunnen dezelfde gegevens bevatten als in uw facturatiegegevens (zoals naam en e-mailadres), maar accountgegevens zijn niet gekoppeld aan uw creditcardnummer en zijn, behalve in enkele gevallen die hieronder worden beschreven, niet verbonden met uw servicegegevens.  We verwerken deze gegevens om u het relevante account te bieden.

Voorbeelden van accounts en diensten

Avast en AVG Accounts

Avast-account (id.avast.com) en AVG-account (my.avg.com) zijn hulpmiddelen waarmee u meerdere producten kunt registreren met behulp van een enkel registratie- en verificatiesysteem. Als u deze accounts gebruikt, wordt u gevraagd om direct of indirect uw e-mailadres op te geven via de aanmeldingsgegevens voor sociale media. Dit wordt gebruikt voor verificatie.

Het aanmaken van een account is vrijwillig. Voor betaalde en proefklanten is er het gemak van het beheer van uw licenties en het zien van uw verbonden apparaten in het My Avast-portaal.

Nadat u uw account hebt verwijderd, worden uw accountgegevens verwijderd, maar dit verwijdert geen andere gegevens van uw naam of uw e-mailadres die bij ons zijn opgeslagen.

Voor sommige producten moet u mogelijk een Avast-account aanmaken voor het leveren van de dienst of om de productfunctionaliteit te bieden. Anti-diefstalproducten van Avast zullen bijvoorbeeld uw pc en uw mobiele apparaat synchroniseren, dus als u uw mobiele apparaat verliest, kunt u het op uw pc volgen.  Voor forum.avast.com en business.avast.com hebt u ook een account nodig.  Om productfuncties in te schakelen en te laten werken, moet u over een Avast-account beschikken.

Voor myaccount.avg.com is dit een verouderd account dat werd gebruikt voor abonnementsafhandeling en het had functies waarmee gebruikers kopieën van hun factu(u)r(en) konden downloaden.

Voor HMA! kunnen gebruikers een lijst van hun productabonnementen beheren, evenals enkele specifieke VPN-functies, en een lijst met VPN-servers bekijken.

Websiteproductregistratie

Om u als klant van onze betaalde AntiVirus-producten te registreren, moet u uw e-mailadres opgeven en een wachtwoord selecteren. Voor desktopgebruikers kunt u zich online registreren op de website. We verwerken deze informatie om het aantal lopende licenties te valideren en te verifiëren. We kunnen het ook gebruiken om te controleren of kopieën van ons product legitiem zijn en niet zijn nagemaakt.  U kunt vrijwillig aanvullende informatie indienen, zoals uw naam, demografische informatie of andere persoonlijke informatie.

In-product registratie

In plaats van websiteregistratie kunt u ‘Registratieformulier’ selecteren op de productinterface. Op het registratieformulier geeft u uw e-mailadres op en selecteert u een wachtwoord. We kunnen ook algemene demografische vragen stellen, zoals uw niveau van computerervaring of uw eerder gebruikte antivirusprogramma. U kunt vrijwillig aanvullende informatie indienen, zoals uw naam, demografische informatie of andere persoonlijke informatie.

Registratie en inloggen via andere media

Het is mogelijk om Facebook of Gmail te gebruiken om us gratis AntiVirus te registreren en om in te loggen op uw Avast-account.

Als u Facebook of Gmail kiest voor registratie en aanmelden, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens van uw Facebook- of Gmail-account met ons te delen. We verzamelen en bewaren persoonsgegevens die u verstrekt, zoals uw e-mailadres, naam, avatar (hoofdprofielfoto) en de identificator van uw Facebook- of Gmail-account.

Een van onze websitefuncties is de ‘Community’ -rubriek, die een opmerkingengebied, links naar gebruikerspagina’s, links naar blogs, links naar het Avast-forum en links naar sites van derden zoals Twitter en Facebook bevat.

U kunt een algemene opmerking plaatsen in de rubriek ‘Overzicht’ van de ‘Community’ -pagina’s met uw Avast-account of via Facebook of Gmail. De gebruikers-ID die naast uw opmerking wordt weergegeven, is de gebruikers-ID van uw Facebook of Gmail. Als u een profielfoto hebt die is gekoppeld aan dit gebruikers-ID, wordt die foto weergegeven naast uw gebruikerscommentaar.

Avast Forum

Het Avast-forum is toegankelijk via de AVG Support Community-pagina’s of via een link in de rubriek ‘Ondersteuning’ van onze website. Bepaalde functies vereisen registratie door u.

Als u besluit zich te registreren door een Avast-account aan te maken, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam, wachtwoord, een e-mailadres en fysieke locatie te selecteren. Het bekendmaken van uw fysieke locatie is optioneel. U kunt toestaan dat andere gebruikers u berichten kunnen sturen en u kunt inloggen op uw account via Facebook of Gmail.

Na registratie voor us Forum kunt u uw privacy-instellingen beheren wanneer u het Forum gebruikt door naar uw ‘Profiel’-pagina te gaan. U kunt uw instellingen op elk gewenst moment wijzigen. U kunt ook uw eerdere berichten, gebruiksstatistieken, wachtwoordinstellingen en gebruikersprofiel bekijken zoals anderen deze zien.

U hebt de mogelijkheid om aanvullende informatie te verstrekken, zoals persoonlijke teksten, uw geboortedatum bekend te maken, uw geslacht te identificeren, instant messaging-nummer, gebruikersnaam van de beller, of naam en adres van de website, uw fysieke locatie bekend te maken en een avatar of persoonlijke afbeelding te selecteren. Alle informatie die u hier verstrekt, is zichtbaar voor andere gebruikers.

De volgende minimale informatie is beschikbaar voor alle gebruikers, ongeacht uw profielinstellingen: uw gebruikersnaam, uw totale aantal berichten en berichten per dag, de datum en tijd die u hebt geregistreerd, uw lokale tijd en de datum en tijd van uw laatste activiteit.

Wanneer u uw persoonsgegevens ter publicatie indient, bijvoorbeeld via het Avast-forum of onze Community-pagina’s, zullen dergelijke gegevens openbaar worden gemaakt.

Facebook-berichten

Als u Facebook kiest als uw registratie- of inlogmethode, wordt uw toestemming voor ons gevraagd om bepaalde acties namens u te ondernemen.

We vragen met name om toestemming om namens u te posten wanneer:

· u zich registreert voor een Avast-product of dit installeert;

· u een Avast-programma bijwerkt; of

· een Avast-programma u beschermt tegen het bezoeken van een geïnfecteerde website.

Voorbeelden van mogelijk geplaatste berichten kunnen de volgende of soortgelijke berichten bevatten:

(1) “Avast AntiVirus heeft zojuist mijn computer van een infectie gered! Probeer het nu. Het is gratis.”

(2) “Mijn us AntiVirus is zojuist bijgewerkt, met krachtige nieuwe beveiligingsfuncties. Download het GRATIS. Je zult het geweldig vinden.”

(3) “Ik heb zojuist us AntiVirus gratis geïnstalleerd. Ik ben er erg tevreden mee. Als je de beste bescherming wilt, download us zoals ik dat heb gedaan.”

U bent niet verplicht om ermee in te stemmen dat wij namens u berichten kunnen plaatsen en u kunt deze status tijdens de registratie ‘overslaan’.

U kunt uw berichtenvoorkeuren op elk moment wijzigen via mijn Avast-account (https://my.avast.com/en-us/facebook).

Contact met ons

Via onze website kunt u op meerdere manieren in contact komen met ons. Er zijn links waarmee u ons per e-mail kunt bereiken via de ondersteuningspagina, door op onze knoppen voor mediacontact of nieuwsabonnement te klikken of door online service of ondersteuning aan te vragen. Over het algemeen zal de hoeveelheid informatie die we verzamelen wanneer u contact met ons opneemt in verhouding staan tot het soort contact. Als u bijvoorbeeld per e-mail contact met ons opneemt, hebben we uw e-mailadres nodig om te antwoorden.

Nieuwsbrieven en blogmeldingen

We bieden nieuws en informatie op onze website, waaronder e-mailnieuwsbrieven en blogmeldingen van actuele nieuwsitems. Dit is een gratis dienst die wij u bieden. U ontvangt mogelijk een advertentiebanner op onze website die een nieuwsbericht promoot. U moet zich echter abonneren als u het wilt lezen.

We kunnen uw e-mail gebruiken om u informatie over andere publicaties of andere us producten of -diensten te sturen. 

Wanneer u zich aanmeldt, vragen we uw voor- en achternaam, e-mailadres en land van vestiging. We verwerken uw persoonlijke informatie om inhoud te ontwikkelen die interessant is voor ons publiek en om u relevante blogmeldingen en/of nieuwsbrieven te sturen.

U bent te allen tijde vrij om uw nieuwsabonnement(en) op te zeggen door te gaan naar www.avast.com/news-subscription.php?page=unsubscribe

‘Verwijs een vriend’

Het kan voorkomen dat we een ‘verwijs een vriend’-link plaatsen waarmee een bezoeker van een site een bericht kan sturen naar een vriend over een Avast-product of -dienst. We zullen nooit vragen dat onze gebruikers het telefoonnummer of andere contactgegevens van een vriend verstrekken. We hebben geen gegevens over het e-mailadres dat u gebruikt om het bericht te verzenden. Het is aan de vriend om te installeren.

Soms vindt de verwijzing van vrienden plaats wanneer u een product installeert. Wanneer de vriend installeert, verzamelen we de GUID’s en informatie dat uw twee installaties zijn verbonden.

Dit zijn de persoonsgegevens die door ons zijn verzameld wanneer u producten en diensten koopt of wanneer u zich registreert voor een account of diensten aanvraagt.  Het volgende gedeelte behandelt de gegevens die door ons zijn verzameld tijdens de installatie en tijdens het uitvoeren van onze producten en diensten. Wij noemen dit Servicegegevens.

J. Live-evenementen en wedstrijden

Afgezien van de interactie met u door uw gebruik of aankoop van onze producten en diensten, us kan uw persoonsgegevens direct van u verzamelen, wanneer wij beurzen bijwonen of wanneer u deelneemt aan onze promotionele evenementen of wedstrijden.

Wanneer u op beurzen met ons communiceert en ons uw persoonsgegevens verstrekt op een visitekaartje of op een andere manier (bijvoorbeeld door u te registreren voor een evenement dat wij houden op een dergelijke beurs), verwerken wij uw persoonsgegevens voor de doeleinden van het opbouwen en uitbreiden van onze database van bestaande of toekomstige zakelijke partners. We zullen deze contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over mogelijke zakelijke partnerschappen of andere soortgelijke kansen, en om ons merk in de hele branche te promoten (onze legitieme belangen dienen).

Live evenementen en wedstrijden gehouden en georganiseerd door ons vereisen over het algemeen dat u zich eerst registreert. Om een registratie te voltooien, geeft u ons uw naam, uw e-mailadres en andere relevante informatie, die is gemarkeerd als ‘Vereist’ (dit kan bijvoorbeeld informatie over uw technische achtergrond bevatten, als u zich registreert voor een van onze wedstrijden). We kunnen ook foto’s of video’s van de wedstrijd maken. 

Het verstrekken van gegevens over (het) live evenement(en) en wedstrijd(en) is vrijwillig. Als u ons echter niet de informatie geeft die in het formulier is gemarkeerd als ‘Vereist’, kunt u niet deelnemen. We zullen ook soms informatie verwerken over uw sociale media-accounts (links naar uw Twitter-, Facebook- of andere sociale media-accounts), mocht u ervoor kiezen deze te verstrekken. Avast verwerkt de ‘Vereiste’ en andere vrijwillige informatie om uw aanvraag te beoordelen, u te registreren voor het evenement en om met u hierover te communiceren. We kunnen uw afbeelding gebruiken in foto’s of video’s op onze website of als onderdeel van onze algemene promotie- en marketinginspanningen.  We zullen ook uw e-mailadres gebruiken om met u te communiceren over nieuwe us evenementen en over andere producten en diensten van ons.

Sommige van onze wedstrijden worden uitgevoerd via sociale media of netwerken. In dat geval is het privacybeleid van dat specifieke sociale netwerk van toepassing.

VPN Privacybeleid                                                        

Het gebruik van een virtueel particulier netwerk (‘VPN’) is als undercover gaan terwijl u op internet bent. We bieden een VPN-dienst waarmee u anoniem en veilig vanaf elke plek ter wereld op internet kunt zijn. Hoewel we uw privacy respecteren en inspannende maatregelen nemen om deze te beschermen, betekent dit niet dat u volledig anoniem voor ons bent.

In dit gedeelte van het Privacybeleid willen wij graag dat u weet welk soort persoonsgegevens wij van u verzamelen of welk soort persoonsgegevens u ons verstrekt wanneer u onze VPN-diensten gebruikt.

We behandelen deze gegevens anders dan we doen voor andere toepassingen, omdat dit van zo'n gevoelige aard kan zijn, dus willen we dat u duidelijk begrijpt hoe we deze verwerken, op welke rechtsgronden, of we deze overdragen of openbaar maken, en hoe lang we deze bewaren, in overeenstemming met de relevante wetgeving.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden beschouwd als alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, en omvatten de informatie die u ons verstrekt tijdens het gebruik van onze VPN-diensten.

Met name kunnen we gegevens over u verzamelen en verwerken in de volgende situaties:

1.1 Accountcreatie en -beheer

Als u een account bij ons aanmaakt (let op: dit is noodzakelijk om een aantal van onze toepassingen of sommige van hun functies te gebruiken), hebben we wat informatie over u nodig. Dit zijn de gegevens die worden aangemaakt en opgeslagen voor het beheer van uw account:

Accountgegevens

Waar gebruiken we deze voor

E-mailadres

Om u betalingsbewijzen, berichten en incidenteel productnieuws te sturen

Gebruikersnaam

Om uw account te beheren en het inloggen voor u te vergemakkelijken

Licentiecode

Om uw abonnement te activeren

Datum verlenging abonnement

Om ons te vertellen tot wanneer het account geldig is

Proefgebruiker

Om een proefperiode toe te voegen voordat kosten voor het account in rekening worden gebracht

Alle bovenstaande gegevens worden opgeslagen zolang u onze dienst gebruikt, omdat ze voor ons noodzakelijk zijn om de dienst te verstrekken. U kunt al deze gegevens zien door in te loggen op ons portaal voor Privacyvoorkeuren.

1.2 Servicegegevens van onze VPN-servers

Als u onze VPN-service gebruikt, verzamelen wij strikt de minimale hoeveelheid informatie die nodig is om onze VPN-service te leveren en te laten werken, en om deze veilig en efficiënt te laten verlopen. Dit zijn de gegevens die we verzamelen om ervoor te zorgen dat onze VPN-infrastructuur werkt (“Servicegegevens”):

Servicegegevens

Waar gebruiken we deze voor

Tijdstempels van uw verbindingen

Om het aantal gelijktijdige actieve verbindingen te beheren en misbruik aan te pakken.

Voorbeeld: We gebruiken ze om brute pogingen tot het kraken van wachtwoorden op ons gebruikersaccount tegen te houden.

Het subnet van uw oorspronkelijke IP-adres.

We anonimiseren bijvoorbeeld het laatste octet om uw privacy te beschermen: 92.143.234.000 We verzamelen geen exacte IP-adressen die u kunnen identificeren.

Om te plannen voor verhoogde vraag naar en capaciteit van het netwerk.

Voorbeeld: Om ons te helpen servers in een regio toe te voegen als we daar een stijging zien, of problemen op te lossen met een specifieke ISP.

IP-adres van de VPN-server die u gebruikt.

Om problemen op te lossen en te plannen voor nieuwe netwerkcapaciteit.

Voorbeeld: Om te identificeren wanneer een IP-adres plotseling niet werkt voor toegang tot bepaalde diensten en over te gaan om het probleem op te lossen.

Hoeveelheid verzonden gegevens

Bijv. 5 GB meer of minder

Voor het plannen van nieuwe netwerkcapaciteit en serververbeteringen.

Voorbeeld: We kunnen meer capaciteit inzetten om aan de vraag te voldoen en ervoor te zorgen dat snelheden voor alle gebruikers hoog blijven.

We bewaren deze gegevens gedurende 30 dagen op servers, waarna deze volgens een roulatiesysteem worden verwijderd — dus gegevens die op 3 januari werden gecreëerd, worden bijvoorbeeld op 2 februari verwijderd.

1.3 Gegevens die we niet verzamelen op onze VPN-service. Periode

We verzamelen, bewaren of registreren geen van de volgende gegevens:

· Elk volledig oorspronkelijk IP-adres dat u zou kunnen identificeren.

· Eventuele DNS-vragen tijdens verbinding. Wij vertrouwen op onze eigen beveiligde DNS-servers, zodat uw vragen ook beschermd worden tegen blootstelling aan derden.

· Alle activiteitenlogboeken: de applicaties die u gebruikt, de diensten die u gebruikt, de websites waar u verbinding mee maakt — eigenlijk alles wat u online doet.

1.4 Servicegegevens van onze VPN-klanten

Om ervoor te zorgen dat onze VPN-klanten hun werk goed doen en zich kunnen verbeteren, moeten we weten hoe mensen, over het algemeen, met hen omgaan. Deze gegevens hebben betrekking op interacties die in de app worden genomen en kunnen niet worden gebruikt om te ontdekken waar u de VPN-service voor gebruikt.

Klantgegevens

Waar gebruiken we deze voor

OS-versie

Bijv. Windows 10

Voor gebruikersondersteuning, probleemoplossing en productontwikkelingsplanning

Voorbeeld: Welke platformen gebruiken onze gebruikers het liefst?

AVG Secure VPN-versie

Bijv. Secure VPN voor Android versie 4.1

Voor gebruikersondersteuning, probleemoplossing en productontwikkelingsplanning

Voorbeeld: Werkt onze nieuwste update goed?

Applicatiegebeurtenissen

Bijv. Ingeschakeld automatisch verbinden, verwijderd enz. U kunt zich hiervoor afmelden in de instellingen.

Om productontwikkeling te plannen

Voorbeeld: Is een nieuwe functie voor klanten die we hebben geïntroduceerd populair? Verwijderen mensen na onze laatste release?

We verwijderen deze gegevens volgens een roulatiesysteem van 2 jaar (d.w.z. gegevens die op 2 januari 2019 werden gecreëerd, zullen worden verwijderd op 2 januari 2021).

1.5 Analyse van derden in onze VPN-producten

Om de applicatiegebeurtenissen te analyseren die worden genoemd in paragraaf 1.4, en te begrijpen hoe onze diensten functioneren, of hoe stabiel of succesvol ze zijn, vertrouwen we zoveel mogelijk op onze eigen analysetools. Maar soms moeten we vertrouwen op hulpmiddelen van derden die specifieke problemen aanpakken op manieren die we niet kunnen repliceren. Waar mogelijk anonimiseren, verhullen of beperken we op andere manieren uw blootstelling.

Dit zijn de tools van derden die we gebruiken, hoe we ze gebruiken en hun privacybeleidslijnen. U zult merken dat deze hulpmiddelen ook vermeld staan onder het bredere gedeelte H. Servicegegevens van dit privacybeleid dat alle Avast-producten dekt, maar in het belang van volledige transparantie, bespreken we hier in detail hoe de relevante producten worden gebruikt voor onze VPN-producten:

Google Firebase Analytics op iOS en Android

Firebase helpt ons te begrijpen hoe mensen omgaan met bepaalde aspecten van onze applicaties. Hoewel Firebase normaal gesproken afhankelijk is van Android Advertising ID of iOS Identifier voor Adverteerders, hebben we ervoor gekozen om in plaats daarvan onze eigen anonimiserende identificatiegegevens te gebruiken. Daarom bevat deze geen informatie die u persoonlijk kan identificeren.

U kunt zich ook afmelden om ons deze geanonimiseerde gegevens over applicatieprestatie te verstrekken in onze applicatie-instellingen.

Google Fabric Crashlytics op iOS en Android

Deze Google-service helpt ons de applicatiestabiliteit te verbeteren, aan te wijzen wat niet werkt en uw ervaring te verbeteren. De implementatie bevat geen informatie die u persoonlijk kan identificeren.

Zowel Firebase Analytics als Crashlytics zijn onderhevig aan het Privacybeleid van Google.

AppsFlyer Analytics op iOS en Android

AppsFlyer helpt ons te begrijpen hoe doeltreffend onze marketingcampagnes zijn door ons te laten weten welke u naar ons hebt verwezen. De hier verzamelde gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid van AppsFlyer.

U kunt zich afmelden voor AppsFlyer Analytics in de instellingen van onze applicaties, of door zich af te melden volgens de instructies in hun privacybeleid.

Afgestelde analyses

Als u nog steeds oudere versies van onze applicaties gebruikt, zijn de volgende analyses hierin ingebed. Wij raden u sterk aan om naar latere versies te upgraden omdat ze deze niet meer gebruiken:

· Facebook Analytics op oudere versies van onze Android-apps: we gebruiken dit om te weten hoeveel mensen een app hebben geopend, hoeveel tijd ze besteed hebben en andere informatie over hoe ze met de apps omgaan. U vindt het privacybeleid van Facebook hier.

· HockeyApp op oudere versies van onze macOS- en iOS-apps: Dit werd gebruikt om bèta-distributie en crashrapportage uit te voeren, gebruikersgegevens te meten, feedback te geven en meer te doen. Dit hulpmiddel behoort tot Microsoft en u kunt hier hun privacybeleid vinden.

2. Waar en hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

2.1 Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

Wanneer u onze dienst gebruikt, kunt u servers gebruiken in verschillende landen. Er is echter een verschil tussen gebruik en opslag. Welke informatie door uw gebruik van onze infrastructuur wordt gegenereerd, wordt niet buiten Tsjechië opgeslagen.

Er kunnen bepaalde gevallen zijn waar we, zoals noodzakelijk, gegevens moeten overdragen buiten deze twee rechtsgebieden. Wanneer we de gegevens binnen onze groep verwerken, kunnen we altijd hetzelfde niveau van gegevensbescherming toepassen als de Europese Algemene verordening gegevensbescherming op alle persoonsgegevens die we verwerken. Wanneer we samenwerken met derden die betrokken zijn bij gegevensverwerking, verplichten wij juridisch elke partij waarmee wij te maken hebben om te voldoen aan die hoge beschermingsniveaus met gestandaardiseerde contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, en om ervoor te zorgen dat uw rechten beschermd worden in overeenstemming met dit privacybeleid.

In alle gevallen volgen wij algemeen geaccepteerde normen en beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die ons worden verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer we deze ontvangen. We streven er altijd naar uw gegevens te beschermen voor zover we dat kunnen.

Door gebruik te maken van de dienst, bevestigt u deze overdracht, opslag of verwerking

2.2 Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Met betrekking tot opslag- of bewaarperioden worden de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende soorten gegevens die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, vermeld in hun respectieve hoofdstukken. Nadat deze perioden verlopen zijn, zullen we deze gegevens verwijderen en deze niet meer gebruiken voor dat specifieke doel.

Deze bewaartermijnen kunnen langer zijn wanneer het noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen of juridische bevelen na te leven, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, inclusief bij de rechtbank.

3. Openbaarmaking van uw informatie

Als regel onthullen we geen informatie aan andere commerciële partijen, met de volgende uitzonderingen:

3.1 De Avast Group

Aangezien wij deel uitmaken van de Avast Group, kan informatie worden gedeeld met leden van de Avast Group om deze dienst te kunnen verlenen, voor directe marketing of om onze productontwikkeling te helpen. In alle gevallen zijn ze onderworpen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid.

3.2 Dienstverlening

Het kan nodig zijn om bepaalde gegevens te delen met geselecteerde partijen om het product of de dienst die u nodig hebt te leveren — zoals met een betaalkaartprovider die wij gebruiken om uw creditcardtransactie te verwerken of om websiteanalyse uit te voeren. De informatie die wordt verzameld en gedeeld met die partijen wordt hierboven uiteengezet.

3.3 Wettelijke vereisten

In het geval er geldige dagvaardingen, dwangbevelen of andere juridische documenten (bijvoorbeeld documenten over de verkoop van het gehele of een deel van ons bedrijf of een fusie) aan ons worden betekend, of wanneer van toepassing zijnde wetgeving ons verplicht om ons te conformeren, of wanneer wij verplicht zijn om de rechten of eigendommen van de Avast Group te verdedigen, met inbegrip van de veiligheid van onze producten en diensten, en de persoonlijke veiligheid, eigendommen of andere rechten van onze klanten en werknemers, kunnen we uw persoonsgegevens delen zoals hierboven verzameld.

3.4 Wat de omstandigheden ook zijn

“AVG slaat de oorspronkelijke IP-adressen van onze gebruikers NIET op wanneer ze verbonden zijn met onze VPN-service, en kan dus geen gebruikers identificeren wanneer het IP-adres van een van onze servers wordt verstrekt.

We mogen ook totaal geen informatie over de applicaties die mensen gebruiken, de diensten die zij gebruiken of de websites die ze bezoeken tijdens het gebruik van onze VPN, bekendmaken. We slaan deze informatie simpelweg NIET op.”

Logboekbeleid en -gebruik

Onze VPN is ontworpen om u te helpen het internet privé en veilig te gebruiken. We hebben een Privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe we gegevens van onze VPN-diensten verzamelen en gebruiken, waaronder hoe we omgaan met al uw persoonsgegevens, inclusief uw algemene accountgegevens (zoals registratie- en betalingsinformatie). Voor sommige klanten is het belangrijkste aspect hiervan hoe we omgaan met de gegevens die worden gecreëerd wanneer u onze VPN gebruikt, die hier wordt beschreven.

Wanneer u onze VPN-dienst gebruikt, zijn de enige inloggegevens die wij van u verzamelen (‘VPN-gegevens’) als volgt:

 • gebruikersnaam
 • een tijdstempel wanneer u verbinding maakt en verbreekt met onze VPN-dienst;
 • het aantal verzonden gegevens (uploaden en downloaden) tijdens uw sessie;
 • het IP-adres dat u gebruikt om verbinding te maken met onze VPN; en
 • het IP-adres van de individuele VPN-server die door u wordt gebruikt.

Wij slaan GEEN gegevens op van, of controleren op de bronnen (inclusief websites) waarmee u verbinding maakt of de gegevens die zijn verzonden of ontvangen via ons netwerk, wanneer u gebruikmaakt van onze VPN-dienst.

Wij verzamelen en gebruiken VPN-gegevens voor de uitvoering van onze activiteiten om:

 • het gebruik van ons netwerk te controleren voor technische doeleinden en om onze service te beheren en te verbeteren;
 • fraude tegen onze diensten te voorkomen en te detecteren (bijvoorbeeld creditcardfraude);
 • misbruik van ons netwerk te voorkomen en detecteren, zoals spammen, delen van bestanden of andere ongeoorloofde activiteiten.

Behalve in de hieronder beschreven beperkte omstandigheden, worden VPN-gegevens opgeslagen gedurende 30 dagen op onze beveiligde servers, waarna deze worden verwijderd, behalve in bepaalde zeer beperkte omstandigheden (zie hieronder). Wij verwijderen VPN-gegevens maandelijks. De gegevens worden dus bewaard tot het eind van de tweede maand na de maand waarin de gegevens werden geregistreerd. Alle gegevens die zijn geregistreerd in januari worden bijvoorbeeld verwijderd op 31 maart.

De uitzonderingen op onze bewaarbeleidslijnen zijn:

 • Als wij worden geïnformeerd of vaststellen dat uw VPN-account is gebruikt in strijd met onze Eindgebruikersovereenkomst (inclusief ons Beleid voor acceptabel gebruik), bijvoorbeeld voor spammen, het delen van bestanden of andere ongeoorloofde activiteiten, dan kunnen we uw VPN-gegevens gedurende een langere periode opslaan dan de normale maximale periode van 3 maanden.
 • Als een gebruiker ons heeft gefraudeerd of dit heeft geprobeerd (bijvoorbeeld door voor onze diensten te betalen met een gestolen creditcard), vervallen de beschermingen in onze servicevoorwaarden ten aanzien van deze gebruiker en behouden we ons het recht voor om de over deze gebruiker geregistreerde gegevens op elke wijze te gebruiken die naar ons oordeel geschikt is om verdere fraude van ons of derden te voorkomen.

Als uw account door ons wordt geïdentificeerd na een melding dat het account is gebruikt in strijd met onze servicevoorwaarden, behouden we ons het recht voor uw account op te schorten om verder misbruik te voorkomen, maar onder dergelijke omstandigheden zullen we nooit vrijwillig uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen overeenkomstig de Engelse wetgeving.

Verder naar inhoud Verder naar menu