Als ’s werelds meest vertrouwde antivirussoftwarebedrijf willen we u beschermen tegen dreigingen in cyberspace. Om dit te doen, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen om u de beste bescherming en de actueelste beveiliging te bieden. Uw vertrouwen is voor ons niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we een Privacybeleid ontwikkeld dat betrekking heeft op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2022.

Wie wij zijn

Dit algemene privacybeleid (“privacybeleid”) is van toepassing op de Avast Groep (gezamenlijk “we”, “wij”, “ons” of “onze”).

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Avast Software s.r.o., met hoofdvestiging op het adres 1737/1A Pikrtova, Praag 4, Tsjechië, 140 00.

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, is de vertegenwoordiger van Avast in het Verenigd Koninkrijk AVG Technologies UK Ltd.,110 High Holborn, 7th Floor, Londen, WC1V 6JS, Engeland.

Inhoud van het privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en beschermen en welke keuzes u heeft. Aanvullende informatie over onze praktijken inzake persoonsgegevens kan worden verstrekt in de productinstellingen, contractuele voorwaarden of kennisgevingen, die worden verstrekt vóór of op het moment van gegevensverzameling.

Raadpleeg ons productbeleid voor bijzonderheden over de manier waarop persoonsgegevens binnen onze producten en diensten worden verwerkt.

Dit privacybeleid is voor u bedoeld als u een gebruiker bent van onze producten en diensten. Als u een zakenpartner bent, is de privacyverklaring die op u van toepassing is, hier te vinden: zakenpartnerbeleid.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare individuele persoon (“persoonsgegevens”).

We kunnen gegevens verzamelen of u vragen bepaalde gegevens te verstrekken wanneer u onze websites bezoekt en onze producten en diensten gebruikt. De bronnen waaruit wij persoonsgegevens verzamelen, zijn:

 • Gegevens die rechtstreeks van u of uw apparaat worden verzameld met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare individuele persoon (“betrokkene”). Deze gegevens kunnen rechtstreekse identificatoren omvatten zoals naam, postadres en e-mailadres, telefoonnummer, en online of indirecte identificatoren zoals inlogaccountnummer, inlogwachtwoord, marketingvoorkeuren, sociale media-account of IP-adres;
 • Als we andere gegevens koppelen aan uw persoonsgegevens, zullen wij die gekoppelde gegevens behandelen als persoonsgegevens; en
 • we kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van vertrouwde externe bronnen als distributeurs, wederverkopers, appstores en contactcentra. Ook kunnen wij derden inhuren die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld marketing, enquête, analyse of softwareleveranciers, om ons te helpen met het verzamelen van persoonsgegevens.

Wij verwerken geen speciale categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, ras, etnische afkomst of politieke opvattingen, en leiden dit soort informatie op geen enkele manier af uit de gegevens die wij in het kader van onze producten verzamelen.

Wij organiseren de persoonsgegevens die we verwerken in deze basiscategorieën: factureringsgegevens, accountgegevens en productgegevens.

Factureringsgegevens: uw naam, e-mailadres, gemaskeerde creditcardnummer, licentie-informatie en, in bepaalde gevallen, uw factuuradres en telefoonnummer. In de meeste gevallen koopt u onze producten en diensten van een vertrouwde externe dienstverlener, wederverkoper of appstore. In die omstandigheden worden uw factureringsgegevens verwerkt door de betreffende derde partij en ontvangen we alleen een subset hiervan om de juiste zakelijke gegevens te bewaren. Zie voor deze gevallen hieronder een voorbeeld van factureringsgegevens en waarvoor we die gebruiken:

Factureringsgegevens

Gebruiksdoel

E-mailadres

Om u aankoopnota’s te verzenden

Gemaskeerd creditcardnummer

Om de betalings- en factureringsgegevens te verwerken

Licentiecode

Om een specifieke licentie te identificeren voor een vervolgactie, zoals verlenging of ondersteuning

Licentietype

Om functies in te schakelen op basis van de gekochte licentie

Hernieuwbaarheid

Om te controleren of een bepaald abonnement kan worden verlengd onder dezelfde of gelijkaardige voorwaarden

Vervaldatum

Om te controleren of een licentie actueel is

Accountgegevens : informatie die nodig is om een account in te stellen en aan te passen, zoals uw naam, e-mailadres en gebruikersnaam en informatie in verband met onze diensten, zoals informatie over het product, de licentie en het apparaat. Voor sommige van onze producten of een aantal functies daarvan is een account nodig. Accountgegevens wordt ook gebruikt voor klantbeheer en betrokkenheid van klanten, het genereren van opbrengsten en voor evaluatie en optimalisatie van operationele processen en verkoop- en bedrijfsprocessen.

Zie hieronder een voorbeeld van accountgegevens en waarvoor we die gebruiken:

Accountgegevens

Gebruiksdoel

Naam

Om onze communicatie aan te passen door u bij uw naam aan te spreken

E-mailadres

Om u berichten te sturen over uw licentie en ondersteuning en om onze andere producten en diensten aan te bieden

Gebruikersnaam

Het beheren van uw account en het vereenvoudigen van de aanmelding bij de dienst

Gegevens over het accountgebruik (gebeurtenissen zoals een aanvraag om een abonnement te beëindigen, informatie over het abonnement)

Om de activering van premiumfuncties mogelijk te maken, op maat gesneden levenscycluservaring en communicatie met klantenondersteuning te bieden, geschikte inhoud van de productinterface.

Verlengingsdatum abonnement

Om ons te helpen de periode te valideren dat de licentie actief is

Gebruiker van evaluatieversie

Om een proefperiode toe te voegen voordat kosten voor het abonnement in rekening worden gebracht

Een account is ook nodig voor sommige functies van ons Forum. In het Forum hebt u de mogelijkheid om aanvullende informatie op uw account te verstrekken, zoals persoonlijke teksten, uw geboortedatum, geslacht, sms-nummer, gebruikersnaam van de sms’er, of naam en adres van de website, uw fysieke locatie, en kunt u ook een avatar of persoonlijke afbeelding selecteren.

Als u zich bij ons wilt registreren of later op onze pagina’s of in onze producten wilt inloggen, bieden wij u, naast onze eigen procedure, de mogelijkheid om dit via de diensten van Facebook Connect, Google en Apple ID te doen. Hiertoe zullen wij u doorverwijzen naar een pagina van de betreffende provider. Gegevens van de provider (e-mail, platform-ID, optioneel naam) worden dan verstrekt om het account aan te maken.

Het klantenaccount blijft geldig tot u het actief wist in het gedeelte van het gebruikersbeheer van het account. U kunt ook contact opnemen met onze support of DPO voor het geval u uw account wilt verwijderen.

Productgegevens zijn onderverdeeld in twee subcategorieën:

 • Apparaatgegevens: informatie over het besturingssysteem; de hardware; de plaats of het land van het apparaat; foutenlogboeken; browser; netwerk; de toepassingen die op het apparaat draaien, waaronder de Avast-producten; alsmede
 • Servicegegevens bevat informatie over het gebruik van het Avast-product en gebeurtenissen met betrekking tot het gebruik van ons product door u. Deze informatie omvat monsters, detectiegegevens en bestanden die worden gebruikt voor malwarebescherming, informatie over URL’s van websites, gebruiksstatistieken (activering, crashes, scans, fouten), IP-adres.

Deze subcategorieën verschillen per product en per dienst. Wenst u meer informatie over de apparaat- en servicegegevens die wij op productbasis verwerken, raadpleeg dan ons productbeleid.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende gronden:

Op grond van de uitvoering van onze overeenkomst met u of op grond van het op uw verzoek aangaan van een overeenkomst met u, teneinde:

 • de aankoop te verwerken van de producten of diensten van ons, onze partners of de webwinkels van de door ons vertrouwde derden;
 • te voorzien in het downloaden, activeren en functioneren van het product of de dienst;
 • onze producten of diensten up-to-date, veilig en vrij van fouten te houden, met inbegrip van de invoering van nieuwe productfuncties en -versies;
 • uw identiteit en recht op betaalde producten of diensten te verifiëren wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning of toegang tot onze diensten;
 • uw aankooptransacties te verwerken;
 • u op de hoogte te houden van de status van uw bestellingen en licenties;
 • uw abonnementen en gebruikersaccounts te beheren; en
 • u technische en klantenondersteuning te bieden. Dit kan toegang op afstand tot uw apparaat omvatten om het probleem beter op te lossen. Hiertoe verwerken we de informatie van uw product en apparaat (bijvoorbeeld crashrapporten, gebruiksgegevens), uw contactgegevens en andere informatie die u ons verstrekt (bijvoorbeeld een beschrijving van het probleem).

Op grond van uw toestemming om:

 • u te abonneren op een nieuwsbrief of het Avast-forum;
 • de plaatsing van advertenties van derden in productberichten mogelijk te maken;
 • de plaatsing van gepersonaliseerde advertenties ter ondersteuning van bepaalde gratis producten mogelijk maken; alsmede
 • onze telefoongesprekken op te nemen wanneer u telefonisch contact opneemt met onze technische ondersteuning.

Voorafgaand aan elke verwerking waarvoor dat nodig is, vragen wij u telkens om toestemming en verstrekken wij u de benodigde informatie via ons toestemmingsbeleid of anderszins voor zover van toepassing.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor naleving van een wettelijke verplichting inzake belasting, boekhouding, anti-witwasvoorschriften, de rechtsorde, sanctieonderzoeken of andere verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.

Op grond van ons gerechtvaardigde belang zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • communicatie over mogelijke verbeteringen op het gebied van beveiliging, privacy en prestaties alsook producten die een aanvulling vormen op de bij ons aangeschafte producten of deze verbeteren alsmede om de inhoud en levering van dergelijke communicatie te optimaliseren;
 • evaluatie en verbetering van de prestaties en kwaliteit van onze producten, diensten en websites, ontwikkeling van nieuwe producten, training van onze medewerkers, verwerving van inzicht in gebruikstrends en analyse van gebruikersaankopen, conversies en campagnes;
 • instandhouding en ontwikkeling van informatiebronnen over dreigingen, met name om malware te kunnen opsporen en blokkeren;
 • het veiliger maken van onze systemen en toepassingen;
 • het handhaven van de effectieve prestaties van ons bedrijf door ervoor te zorgen dat de hiervoor noodzakelijke interne administratieve en commerciële processen (bijv. financiën, controlling, zakelijke kennis, juridische zaken en naleving, informatiebeveiliging enz.) worden gewaarborgd; en
 • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten.

Uw belangen vormen een essentieel onderdeel van ons besluitvormingsproces en zijn in aanmerking genomen bij alle hierboven genoemde verwerkingsactiviteiten. We zijn van mening dat we een goed evenwicht hebben bereikt tussen privacy en bedrijfsvoering. U hebt altijd het recht om, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen die verwerkingsactiviteiten. Zie voor meer informatie het gedeelte Uw privacyrechten.

Afweging van legitieme belangen

Voordat we ons op onze legitieme belangen beroepen, hebben we ze afgewogen tegen uw belangen en hebben we ervoor gezorgd dat ze overtuigend genoeg zijn. Met betrekking tot de onderstaande doeleinden, vinden we het noodzakelijk om gedetailleerd uit te leggen wat onze belangen zijn.

Systemen, apps en netwerkbeveiliging

Wij verwerken persoonsgegevens ter ondersteuning van inspanningen voor netwerk- en informatiebeveiliging. In overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming hebben organisaties een erkend legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op een evenredige manier voor het garanderen van netwerk- en informatiebeveiliging. Dit dekt het vermogen van onze netwerken of onze informatiesystemen om incidenten, aanvallen of onwettige of kwaadaardige acties te weerstaan die een gevaar kunnen vormen voor de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens die we opslaan of verzenden, of voor de beveiliging van de gerelateerde diensten die worden aangeboden door, of toegankelijk zijn via die netwerken en systemen.

Als lid van de beveiligingsgemeenschap werken wij bovendien samen met andere spelers in het beveiligingslandschap, met name door het uitwisselen van informatiebronnen over dreigingen, en helpen we bij onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe beveiligingsoplossingen.

De persoonsgegevens die wij voor de hiervoor genoemde doeleinden verwerken, omvatten, zonder beperking, gegevens over het netwerkverkeer in verband met cyberdreigingen als:

 • e-mailadressen van verzenders (bijv. van bronnen van ongewenste e-mail);
 • e-mailadressen van ontvangers (bijv. van slachtoffers van gerichte cyberaanvallen via e-mail, waaronder phishing);
 • details van de e-mailheader, inclusief adressen en intermediairsystemen (zoals geconfigureerd door cybercriminelen die kwaadaardige e-mail verzenden);
 • bestandsnamen en uitvoeringspaden (bijv. van kwaadaardige of potentieel schadelijke uitvoerbare bestanden);
 • monsters (bijv. van kwaadaardige of potentieel schadelijke uitvoerbare bestanden);
 • URL’s en bijbehorende paginanamen (bijv. van webpagina’s die kwaadaardige of anderszins schadelijke inhoud uitzenden of het op andere wijze hosten); en/of
 • IP-adressen (bijv. van webservers en verbonden apparaten die betrokken zijn bij het genereren, distribueren, overdragen, hosten, cachens of anderszins opslaan van cyberdreigingen zoals kwaadaardige of anderszins schadelijke inhoud).

Berichten in producten en e-mailberichten

Wij hebben er legitiem belang bij om onze gebruikers op de hoogte te stellen over mogelijke verbeteringen op het gebied van beveiliging, privacy en prestaties alsook over producten die een aanvulling vormen op de reeds aangekochte producten of deze verbeteren.

Wij vinden dat het onze verantwoordelijkheid is om u als onze klant te informeren over verbeteringen op het gebied van beveiliging en voorzieningen alsook over mogelijke problemen met uw apparaat en software, en u effectieve oplossingen te bieden die relevant zijn voor deze problemen. Daarom hebben wij er dus legitiem belang bij de inhoud en levering van dergelijke berichten aan u te optimaliseren om ervoor te zorgen dat u deze waarschijnlijk relevant, maar tegelijkertijd niet opdringerig vindt.

Product- en bedrijfsverbetering

Wij hebben er legitiem belang bij noodzakelijke persoonsgegevens te gebruiken voor het verkrijgen van inzicht in gebruikersconversies, aankopen en campagneprestaties via verschillende distributiekanalen, en gebruikersactiviteiten in verband met het downloaden, activeren en gebruiken van onze producten. We willen bijvoorbeeld weten hoeveel gebruikers op onze aanbiedingen hebben geklikt, of ons product hebben gekocht na het zien van een van onze advertenties. Deze analyses helpen ons de functionaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten en bedrijfsactiviteiten te verbeteren en helpen ons bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Deze verwerking omvat het gebruik van tools van derden. Raadpleeg ons productbeleid voor een lijst met de tools van derden die wij voor de specifieke producten en diensten gebruiken.

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij doen ons best om alle directe identificatoren uit de persoonsgegevens die we gebruiken, los te koppelen of te verwijderen:

 • Voor gratis versies begint deze loskoppeling of verwijdering van de identificatoren wanneer de producten en diensten voor het eerst worden geactiveerd. Voor betalende gebruikers bewaren we factureringsgegevens in een aparte database en minimaliseren we het gebruik ervan voor andere zaken dan de afhandeling van betalingen en onze eigen financiële huishouding.
 • Voor zowel de betaalde als de gratis versies controleren wij doorlopend alle directe identificatoren en zien wij erop toe dat deze tijdens het normale gebruik van de producten en diensten zoveel mogelijk worden beperkt, en zijn losgekoppeld en verwijderd.

Verwerking van IP-adressen

Voor betaalde producten waaronder antivirussoftware, virtuele privénetwerken (“VPN”) en hoogwaardig presterende producten, wordt uw IP-adres verzameld op het moment waarop uw product of dienst wordt verstrekt, ten behoeve van het faciliteren van ons factureringsproces. Onze externe factureringspartner zal uw IP-adres voor zijn factureringsproces verzamelen; we slaan het IP-adres vanuit dit proces niet op.

Voor gratis en betaalde producten, waaronder antivirussoftware, wordt uw IP-adres ook verwerkt met het oog op het downloaden van bepaalde producten, productautorisatie en de detectie van fraude en malware.

Raadpleeg ons productbeleid voor informatie over het specifieke gebruik van het IP-adres door onze producten en diensten.

Personalisering

Aan de hand van uw antwoorden uit enquêtes, waaraan u kunt deelnemen, en relevante productgegevens personaliseren wij de communicatie en bevelen wij onze relevante producten aan u aan.

Wij nemen geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op algoritmen, waaronder profielvorming, die van grote invloed op u kunnen zijn.

Hoe wij uw persoonsgegevens openbaar maken

Zoals hieronder beschreven delen wij uw persoonsgegevens alleen binnen onze groep, met onze partners, met dienstverleners die gegevens namens ons verwerken en met overheidsinstanties, voor zover de toepasselijke wetgeving dat vereist. De verwerking wordt alleen uitgevoerd voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid en de relevante onderdelen van het productbeleid. Als we uw persoonsgegevens openbaar maken, eisen wij dat de ontvangers ervan aan toereikende privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en beveiligingsnormen voldoen.

Betalingsverwerkers

Als u ervoor kiest te betalen voor onze diensten, maken we gebruik van de diensten van een externe betalingsverwerker om uw betaling te ontvangen. Deze derden zijn naar behoren gereguleerd en bevoegd om uw betalingsinformatie te verwerken en het is hen verboden uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verstrekken van deze diensten namens ons. Ze zijn echter onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens met hun eigen verantwoordelijkheid.

Dit zijn onze langdurige betalingsverwerkers:

Betalingsverwerker

Koppeling naar privacybeleid

Locatie

Digital River

https://www.digitalriver.com/privacy-policy/

VS, Ierland

Softline

https://allsoftglobal.com/en/privacy-policy/

Cyprus

Nexway

https://www.nexway.com/legal-notice-privacy/

Duitsland, Frankrijk, VS

Cleverbridge

https://www.cleverbridge.com/?scope=opprivacy

Duitsland, VS, Japan, Taiwan, Malta

DLocal (alleen voor niet-EER-klanten)

https://dlocal.com/legal/privacy-policy/

VS, VK, Malta

Netto distributiediensten (alleen voor niet-EER-klanten)

---

India

Paypal

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

VS, Ierland

Google Play Store (voor mobiele apps)

https://policies.google.com/privacy

VS, Ierland

Apple Store (voor mobiele apps)

https://www.apple.com/legal/privacy/

VS, Ierland

Uw factureringsgegevens worden verwerkt door de betalingsverwerker van wie u het product hebt gekocht. Uw gegevens worden verwerkt volgens het privacybeleid van de betreffende verwerker.

Dienstverleners

Wij kunnen gebruikmaken van contractanten en dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid en het productbeleid beschreven staan. Wij vereisen contractueel dat dienstverleners de gegevens veilig en vertrouwelijk houden.

Bij dergelijke dienstverleners gaat het met name om contactcenters, professionele consultants (waaronder voor de verdediging of uitoefening van onze rechten) en leveranciers van marketing/enquête/analyse/software.

Soms zullen deze dienstverleners, bijvoorbeeld onze distributeurs, wederverkopers en appstore-partners, onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens en hun algemene voorwaarden zijn. De gebruiksrechtovereenkomsten (“EULA”) en privacyverklaringen zullen van toepassing zijn op dergelijke relaties.

Reclamebedrijven

Om onze producten en diensten gratis te kunnen aanbieden, plaatsen we advertenties van derden, afkomstig van reclamebedrijven, in onze producten voor mobiele apparaten. Om de advertentie mogelijk te maken, hebben we een softwareontwikkelingskit (“SDK”) die is verstrekt door een reclamebedrijf, ingebed in het product, dat vervolgens persoonsgegevens verzamelt om advertenties voor u te personaliseren.

Houd er rekening mee dat slechts enkele van onze gratis producten advertenties van derden plaatsen. Tijdens het installatieproces van een dergelijk product wordt u om toestemming hiervoor gevraagd. Voor meer informatie, inclusief het exacte bereik van verwerkte persoonsgegevens en namen van relevante producten, raadpleeg ons toestemmingsbeleid, dat de lijst bevat van onze reclamepartners en hun privacybeleid.

Distributeurs, wederverkopers

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan onze partners verstrekken ten behoeve van de distributie, de verkoop of het beheer van onze producten. Onze partners kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om met u en anderen over Avast-producten of -diensten te communiceren. Daarnaast koopt u onze producten rechtstreeks bij onze distributeur, een wederverkoper of een appstore. Omdat het in deze gevallen een relatie met die distributeur, wederverkoper of appstore betreft, zal deze derde ook uw persoonsgegevens verwerken.

Cookieaanbieders

Op onze websites worden cookies gebruikt om uw ervaringen op onze websites te personaliseren, ons te informeren welke delen van onze websites worden bezocht, ons te helpen de doeltreffendheid van campagnes te meten en ons inzicht te geven in gebruikersinteracties en het gebruikersbestand als geheel, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren. Wanneer u gebruikmaakt van onze websites, wordt u gevraagd toestemming te verlenen voor het verzamelen en het gebruik van gegevens door middel van cookies overeenkomstig de voorwaarden van het cookiebeleid.

Leveranciers van analysetools

We gebruiken analytische tools, ook die van derden, die ons in staat stellen om, onder andere, potentiële prestatie- of beveiligingsproblemen met onze producten te identificeren, hun stabiliteit en functie te verbeteren, en om te begrijpen hoe u onze producten en websites gebruikt, zodat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren en verbeteren, en onze campagnes kunnen evalueren en verbeteren. Wij gebruiken service- en apparaatgegevens voor de analyse.

Hoewel we over het algemeen onze eigen analytische tools gebruiken, moeten we soms samenwerken met andere partijen, die hun eigen tools en expertise hebben ontwikkeld en aan ons hebben verstrekt. Hieronder vermelden we deze partners, hun tools en hun privacybeleid.

Tool (leverancier)

Soort analyse

Koppeling naar privacybeleid

Locatie

Google Analytics (Google)

gebruikersgedrag

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://policies.google.com/privacy

https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=en&ref_topic=2919631

VS, Ierland

Firebase Analytics (Google)

gebruikersgedrag (geavanceerde functies zoals A/B-tests, voorspellingen)

https://firebase.google.com/support/privacy/

https://policies.google.com/privacy

VS, Ierland

Firebase Crashlytics (Google)

crashrapportage

https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

https://policies.google.com/privacy

VS, Ierland

AppsFlyer (AppsFlyer)

gebruikersaankoop

https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

Duitsland

Aanpassen (aanpassen)

gebruikersaankoop

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Duitsland

Facebook Analytics (Facebook)

gebruikersgedrag

https://www.facebook.com/about/privacy

https://developers.facebook.com/docs/analytics/overview

HockeyApp (Microsoft)

crashrapportage

https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

VS, Ierland

Mixpanel (Mixpanel Inc.)

gebruikersgedrag

https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

VS

Loggly (Solar Winds/Loggly)

logboeken van de server - probleemoplossing

https://www.loggly.com/about/privacy-policy/

VS

Amplitude (Amplitude)

gebruikersgedrag

https://amplitude.com/privacy

VS

Kochava

gebruikersaankoop en gebruikersgedrag

https://www.kochava.com/support-privacy/

VS

VWO

gebruikersgedrag (A/B-tests)

https://vwo.com/privacy-policy/

India

Houd er rekening mee dat niet al onze producten al deze analysetools van derden gebruiken. De analysetools die we gebruiken voor het diagnosticeren van uw product zijn noodzakelijk voor de dienstverlening. De tools in kwestie worden vermeld onder elk product in ons productbeleid.

Inloggen via externe dienstverleners

Tool (leverancier)

Meer informatie, koppeling naar privacybeleid

Locatie

Google Ireland Ltd.

https://support.google.com/accounts/answer/112802

https://policies.google.com/privacy

Ierland

Facebook Ireland Ltd.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ierland

Apple Distribution International

https://www.apple.com/legal/privacy

Ierland

Overheidsinstanties

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken aan overheidsinstanties of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Er zullen geen persoonsgegevens aan een overheidsinstantie bekendgemaakt worden, behalve als reactie op:

 • een dagvaarding, arrestatiebevel of ander procedé uitgevaardigd door een rechtbank of andere openbare autoriteit met bevoegde jurisdictie;
 • een juridische procedure met dezelfde uitwerking als een door de rechter uitgevaardigd verzoek om gegevens, zodanig dat, indien wij dergelijke gegevens weigeren te verstrekken, dit in strijd is met de lokale wetgeving, en het bedrijf of zijn functionarissen, leidinggevenden of werknemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet eerbiedigen van een dergelijke juridische procedure;
 • wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor ons om de wettelijke rechten daarvan af te dwingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; of
 • een verzoek om gegevens met als doel het identificeren en/of voorkomen van creditcardfraude.

Fusies, overnames en bedrijfsherstructureringen

Net als elk ander bedrijf gaan ook wij door een eigen cyclus van groei, uitbreiding, stroomlijning en optimalisatie. De zakelijke beslissingen en marktontwikkelingen in verband daarmee hebben invloed op de structuur ervan. Als gevolg van dergelijke transacties en ten behoeve van het onderhouden van een doorlopende relatie met u, kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een gerelateerde dochteronderneming.

Als we bezig zijn met de reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van die transactie. We zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke overeenkomst en uw keuzes in dat geval aan u duidelijk maken, indien van toepassing.

Grensoverschrijdende overdrachten van Persoonsgegevens tussen de entiteiten van Avast en externe leveranciers

Wij zijn een internationaal bedrijf dat producten en diensten over de hele wereld levert. Om al onze gebruikers te bereiken en al onze software aan hen te leveren, werken we met een wereldwijde infrastructuur. De servers die deel uitmaken van deze infrastructuur kunnen zich daarom in een ander land bevinden dan waar u woont. In sommige gevallen kunnen dit landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zijn. Hoe dan ook, we bieden hetzelfde AVG-beschermingsniveau voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt.

Tegelijkertijd zien wij erop toe dat er in het geval van een overdracht van persoonsgegevens afkomstig uit de EER buiten de EER of een samenwerking met een externe leverancier buiten de EER passende waarborgen worden ingesteld, zoals standaardcontractbepalingen of adequaatheidsbesluiten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, om ervoor te zorgen dat uw gegevens te allen tijde veilig en beveiligd blijven en dat uw rechten worden beschermd.

Gevallen waarin we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zijn onder meer: levering van onze producten en diensten en diensten van derden die hiermee verband houden, verwerking van transacties en van uw betalingsgegevens alsook de levering van ondersteunende diensten. Verder kan een overdracht buiten de EER ook plaatsvinden in het geval van een fusie, overname of herstructurering, waarbij de overnemende partij buiten de EER gevestigd is (zie het gedeelte Fusies, overnames en herstructureringen).

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij hanteren administratieve, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Administratieve voorzorgsmaatregelen

Toegang tot de persoonsgegevens van onze gebruikers is beperkt tot bevoegd personeel dat op basis van hun functiebeschrijvingen inzage moet hebben, bijvoorbeeld werknemers die technische ondersteuning bieden aan eindgebruikers of die gebruikersaccounts onderhouden. In het geval van externe contractanten die namens ons persoonsgegevens verwerken, worden vergelijkbare vereisten opgelegd. Deze derden zijn contractueel gebonden aan vertrouwelijkheidsclausules, zelfs wanneer ze vertrekken. Als een individuele medewerker geen toegang meer nodig heeft, worden de inloggegevens van die persoon ingetrokken.

Technische voorzorgsmaatregelen

Wij slaan uw persoonsgegevens in onze database op met toepassing van de voorzorgsmaatregelen die hierboven staan beschreven. Daarnaast gebruiken we up-to-date firewallbescherming voor een extra beveiligingslaag. Wij maken gebruik van hoogwaardige antivirus- en antimalwaresoftware en werken onze virusdefinities geregeld bij. De derden die wij inhuren om diensten te verlenen en die toegang hebben tot de gegevens van onze gebruikers zijn verplicht privacy- en beveiligingspraktijken toe te passen die wij toereikend achten.

Fysieke voorzorgsmaatregelen

Toegang tot gebruikersinformatie in onze database via het internet vereist een versleuteld VPN, met uitzondering van e-mail waarvoor gebruikersverificatie nodig is. Anders is de toegang beperkt tot onze fysieke locatie. Fysieke verwijdering van persoonsgegevens van onze locatie is verboden. Externe contractanten die namens ons persoonsgegevens verwerken, stemmen ermee in om redelijke fysieke voorzorgsmaatregelen te treffen.

Evenredigheid

We streven ernaar om niet meer persoonsgegevens te verzamelen dan nodig is voor het doel waarvoor we deze verzamelen. Dit helpt op zijn beurt het totale risico op schade te verminderen als gegevensverlies of een inbreuk op de beveiliging optreedt: hoe minder gegevens we verzamelen, hoe kleiner het totale risico.

Privacy van kinderen

Wij hebben producten en diensten met onlinebeschermingsfuncties voor kinderen die speciaal zijn ontworpen om u als ouder te helpen. In dergelijke gevallen verzamelen en verwerken wij alleen de persoonsgegevens die verband houden met een kind jonger dan 13 jaar en die u naar eigen keuze besluit aan ons bekend te maken, of ons anderszins verzoekt te verzamelen en te verwerken. Bijzonderheden over deze verwerking zijn opgenomen in ons productbeleid. Raadpleeg voor meer informatie hierover de specifieke toepasselijke kennisgevingen.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We zullen uw persoonsgegevens gedurende de volgende perioden op onze systemen bewaren:

 • Voor factureringsgegevens, zolang wij een wettelijke verplichting hebben of voor onze legitieme belangen bij het vaststellen van wettelijke rechten;
 • Voor accountgegevens, zolang u uw account aanhoudt;
 • Voor productgegevens, alleen zolang als nodig is voor een bepaald product of een bepaalde dienst. We gebruiken periodieke verwijderingstermijnen, wat betekent dat we regelmatig verzamelde gegevens verwijderen in de gegeven termijnen, beginnend met het verzamelen van die respectievelijke gegevens. De periodieke verwijderingstermijnen voor productgegevens beslaan niet langer dan zes jaar. Raadpleeg ons productbeleid voor de specifieke periodieke verwijderingstermijnen voor al onze producten en hun doeleinden. Opmerking: wanneer u ons product verwijdert, wordt de verwerking voor dienstverleningsdoeleinden, berichten in producten, analyses en advertenties van derden, indien van toepassing, afhankelijk van het geïnstalleerde product, gestaakt. Na de verwijdering blijven we uw productgegevens gedurende maximaal zes jaar verwerken voor statistische doeleinden, maar met toepassing van passende maatregelen, waaronder pseudonimisering.

Opslag van uw persoonsgegevens

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen, met toepassing van bij het risico passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zowel intern als op servers van derden in Tsjechië, de Verenigde Staten, en overal waar wij of de ons vertrouwde dienstverleners en partners actief zijn.

In alle gevallen volgen wij algemeen geaccepteerde normen en beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die ons worden verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer we deze ontvangen.

Uw privacyrechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie - Recht op ontvangst van informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, voorafgaand aan en tijdens de verwerking, op verzoek.
 • Recht op toegang - Naast de informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie - De persoonsgegevens die wij verwerken, moeten juist zijn; mocht u onjuistheden ontdekken, dan hebt u het recht om te verzoeken om correctie van de onjuiste persoonsgegevens.
 • Recht op wissing (“recht om te worden vergeten”) - U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, maar alleen in specifieke gevallen als bij wet bepaald, bijvoorbeeld als er geen wettelijk erkende rechtsgrond is voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens (incl. bescherming van de legitieme belangen en rechten van Avast).
 • Recht op gegevensportabiliteit - Het recht om persoonsgegevens te ontvangen die u heeft verstrekt en die worden verwerkt op basis van toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor het afsluiten en uitvoeren van een contract, in machineleesbaar formaat. Dit recht is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt.
 • Recht om bezwaar te maken - Geldt voor gevallen van verwerking die in het kader van een legitiem belang worden uitgevoerd. U heeft op grond van uw specifieke situatie het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking en wij zijn verplicht om de verwerking te beoordelen, zodat naleving van alle wettelijk bindende regels en toepasselijke regelgeving kan worden gegarandeerd. In geval van directe marketing, zullen we de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden na het bezwaar stopzetten.
 • Recht om uw toestemming in te trekken - In het geval van verwerking op basis van uw toestemming, zoals beschreven in ons toestemmingsbeleid, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door gebruik te maken van dezelfde methode (indien technisch mogelijk) als u gebruikte om deze aan ons te verlenen (bijzonderheden over de precieze methode worden vermeld bij elke door u verleende toestemming). De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van uw toestemming voordat u zich terugtrok.
 • Recht op beperking van verwerking - U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien: u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt om de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens te verifiëren; de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt ons in plaats daarvan om beperking van gebruik; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door u vereist voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims, of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en er wordt geverifieerd of onze legitieme redenen voorrang hebben op uw belangen.
 • Recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit, rechtbank - U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit – Het Bureau voor Bescherming van Persoonsgegevens (Tsjechisch: Úřad na ochranu osobních údajcredo – www.uoou.cz) of uw lokale autoriteit of een relevante rechtbank.

U kunt uw verzoeken met betrekking tot uw rechten als betrokkene indienen via ons onlineformulier: https://support.avg.com/support_dsr.

Of er wordt voldaan aan de rechten van betrokkenen die hierboven vermeld staan, hangt af van de categorie persoonsgegevens en de verwerkingsactiviteit. In alle gevallen streven we ernaar om te voldoen aan uw verzoek.

We zullen uw verzoek binnen één maand na ontvangst van een verzoek van u met betrekking tot een van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens behandelen. Wanneer wij te maken krijgen met een ongewoon groot aantal verzoeken of met bijzonder gecompliceerde verzoeken, dan kan de tijdslimiet worden verlengd tot maximaal nog eens twee maanden. Als we deze deadlines niet halen, geven we er natuurlijk de voorkeur aan dat u contact met ons opneemt om de situatie informeel op te lossen.

Wanneer wij verzoeken ontvangen die ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun herhalende karakter, kunnen we: (a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, gezien de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie; of (b) weigeren om het verzoek te behandelen.

Voor gratis versies van onze software zullen wij, nu en in de toekomst, geen aanvullende informatie bijhouden, verwerven of verwerken, enkel en alleen om de gebruikers van onze gratis producten en diensten te identificeren. Identificatie van een persoon is geen vereiste om onze gratis producten aan u te kunnen leveren of om ze te laten werken.

Overeenkomstig onze privacy by design, privacy by default (ingebouwde privacy en gestandaardiseerde privacy) en onze werkwijzen met minimale gegevens zijn wij mogelijk niet in staat om u te identificeren in verband met productgegevens over specifieke gratis producten en diensten. U kunt echter rechtstreeks naar uw productinstellingen gaan en de beschikbare privacyopties verkennen.

Uw keuzes in producten

U kunt bepaalde keuzes maken over hoe uw gegevens door ons worden gebruikt door de privacyinstellingen van het betreffende product aan te passen. Controleer uw productinstellingen om uw privacyvoorkeuren in te stellen.

Rechtsgebieden buiten de EU

Inwoners van de Russische Federatie

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die betrekking hebben op personen binnen het grondgebied van de Russische Federatie in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Russische Federatie.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens (inclusief het delen ervan met derden) alleen met de toestemming van de respectievelijke personen, tenzij anderszins toegestaan door de wetten van de Russische Federatie. U wordt gevraagd om uw toestemming te verlenen door het betreffende vakje aan te vinken of te klikken op de knop ‘I accept’ (Ik ga akkoord), of via een vergelijkbaar mechanisme voordat u toegang krijgt tot de website en/of wanneer u de door ons gevraagde persoonsgegevens indient of deelt. We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden die zijn aangegeven in de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij (rechtstreeks of via externe contractanten die specifiek door ons zijn gemachtigd) verzamelen, registreren, systematiseren, accumuleren, bewaren, actualiseren en wijzigen en extraheren persoonsgegevens van burgers van de Russische Federatie met behulp van databases op het grondgebied van de Russische Federatie, tenzij anderszins toegestaan door de Russische wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen persoonsgegevens van Russische burgers verwerken met behulp van databases die zich buiten de Russische Federatie bevinden, op voorwaarde dat de Russische wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

U heeft wettelijk het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, moet u een aanvraag indienen bij de contactpunten die hieronder in het gedeelte Contact met ons staan aangegeven.

U heeft het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken door ons een e-mail te sturen via de contactpunten die hieronder staan vermeld in het gedeelte Contact met ons. Zodra we de intrekkingsverklaring van u ontvangen, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens en deze vernietigen, tenzij ze nodig zijn om het contract of de dienst aan u te verstrekken en naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen. Zodra u uw toestemming intrekt, zijn we echter mogelijk niet in staat zijn om u de producten en diensten te leveren die u aanvraagt, en zijn we mogelijk niet in staat om de goede werking van onze producten te garanderen.

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over naar landen die volgens Russisch recht niet voldoende bescherming bieden voor de rechten van individuele personen op het gebied van gegevensprivacy.

Wij bieden onze producten of diensten die toegang hebben tot persoonsgegevens van derden of deze verzamelen en verwerken (of ons toestaan om dat te doen) niet aan, verkopen deze niet of stellen deze niet op enige andere wijze beschikbaar in de Russische Federatie zonder de toestemming van betrokken derden.

Indien enige bepaling van dit beleid in tegenspraak is met de bepalingen binnen deze sectie, prevaleren de bepalingen binnen deze sectie.

Privacyrechten in Californië

Dit gedeelte is van toepassing op inwoners van Californië, VS:

Kennisgeving

Categorieën van verzamelde persoonlijke informatie

U kunt alle categorieën van verzamelde persoonlijke informatie zien die vermeld staan in het gedeelte Persoonsgegevens die wij verwerken.

Bronnen waaruit de persoonlijke informatie wordt verzameld

U vindt informatie over de gegevensbronnen in het gedeelte Persoonsgegevens die wij verwerken.

Zakelijke of commerciële doeleinden van het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie

U kunt alle doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke informatie vinden in het gedeelte Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Categorieën van derden waarmee het bedrijf persoonlijke informatie deelt

U vindt alle categorieën van ontvangers van persoonlijke informatie vermeld in het gedeelte Hoe wij uw persoonsgegevens bekendmaken. Avast verkoopt (volgens de definitie in de Consumer Privacy Act van Californië) de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen niet en zal deze niet verkopen zonder uw directe toestemming of zonder u het recht op afmelding te verlenen. Zie hieronder voor meer informatie over uw recht op afmelding voor verkoop.

Onze producten zijn niet gericht op minderjarigen onder de 16 jaar. Wij zijn derhalve niet op de hoogte van enige verkoop van gegevens die hen betreffen.

Uw rechten

U heeft het recht om:

 • te weten welke persoonlijke informatie over u wordt verzameld;
 • te weten of uw persoonlijke informatie wordt verkocht of openbaar gemaakt en aan wie;
 • de verkoop van persoonlijke informatie te weigeren (het recht om zich af te melden);
 • te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie; informatie zal worden verwijderd als er geen uitzondering van toepassing is (inclusief ons recht om onze wettelijke belangen te verdedigen);
 • toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie; specifieke informatie wordt verstrekt in een draagbaar en, voor zover technisch haalbaar, in een gemakkelijk bruikbaar formaat, maar niet meer dan twee keer in een periode van 12 maanden;
 • dienst en prijs op elkaar af te stemmen, ook als u uw privacyrechten uitoefent (recht op non-discriminatie).

Volgens de Civil Code § 1798.83 van Californië moeten we de volgende informatie op schriftelijke aanvraag bekendmaken aan consumenten: (1) de categorieën van persoonlijke informatie die we in het voorgaande jaar aan derden hebben verstrekt, als die informatie vervolgens voor doeleinden van direct marketing van de derden werd gebruikt; en (2) de namen en adressen van al dergelijke derde partijen aan wie dergelijke persoonlijke informatie werd verstrekt voor de doeleinden van direct marketing van de derden.

Hierbij vermelden wij dat wij dergelijke persoonlijke informatie als gedefinieerd in de Civil Code § 1798.83 van Californië met betrekking tot ingezetenen van Californië gedurende de periode van één jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid niet openbaar hebben gemaakt met uitzondering van:

Recht op afmelding voor verkoop

Als uw persoonlijke informatie verband houdt met een verkoop, hebt u recht op afmelding voor deze verkoop.

Voor meer informatie over de manier waarop u zich kunt afmelden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie, raadpleegt u onze pagina “Verkoop mijn persoonlijke informatie niet”.

Indiening aanvragen

U kunt uw verzoeken indienen via de onderstaande contactpunten in het gedeelte Contact met ons. Als u een inwoner van Californië bent die jonger is dan 18 jaar, kan het u worden toegestaan om inhouden te verwijderen die u op onze websites hebt geplaatst. Wij zullen uw verzoek verifiëren door uw e-mailadres en, indien nodig, andere informatie die u in uw verzoek verstrekt, te vergelijken met het e-mailadres en andere informatie die wij in ons systeem hebben. Daarnaast kunt u een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen die deze rechten namens u uitoefent. Wij kunnen eisen dat u de gemachtigde vertegenwoordiger schriftelijk toestemming verleent om namens u op te treden en dat deze zijn identiteit rechtstreeks bij ons verifieert.

Contact met ons

Om uw rechten uit te oefenen, of als u andere vragen of klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens en de privacy ervan, kunt u schrijven naar ons Privacyteam via het meest gebruiksvriendelijke kanaal hieronder:

U kunt uw privacyverzoeken indienen via ons onlineformulier: https://support.avast.com/en-us/contact/dsr.

Wij zijn geregistreerd als Avast Software s.r.o. en ons vestigingsadres is Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praag 4, Nusle, Postal Code 140 00, Tsjechië. U kunt ons altijd per e-mail bereiken via customerservice@avast.com. Typ “PRIVACY REQUEST” op de berichtregel van uw e-mail zodat uw bericht terechtkomt bij de juiste medewerker binnen het Avast-team.

Als u liever een brief per post stuurt, kan dat naar AVAST Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praag 4, Tsjechië. Vergeet niet “Attention: PRIVACY” te vermelden op de adresregel, zodat wij weten naar wie uw correspondentie moet worden doorgestuurd.

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde externe geschillenbeslechtingsinstantie op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Functionaris voor gegevensbescherming

Zoals vereist op grond van de AVG hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die toezicht houdt op onze naleving van de AVG, desgevraagd advies geeft en samenwerkt met de toezichthoudende autoriteiten. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@avast.com.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te herzien of te wijzigen. Daarnaast kunnen we dit PRIVACYBELEID bijwerken om wijzigingen in onze gegevenspraktijken weer te geven. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is opgegeven), via een productmelding of door middel van een kennisgeving op deze website, voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen voor de nieuwste informatie over onze privacypraktijken.

Chrome browser logo

AVG adviseert
de GRATIS internetbrowser Chrome™.

Verder naar inhoud Verder naar menu