• Personvernerklæring
 • Apper
 • Informasjonskapsler
 • Personvernarkiv

Vår personvernerklæring


Vi (AVG Technologies B.V. og våre tilknyttede selskaper) endret sist våre retningslinjer for personvern den 23. mars 2017. Hvis du er interessert i å se hva som ble endret, kan du klikke her. AVG er en del av Avast-gruppen. Denne personvernerklæringen gjelder alle AVG-produkter. Vær oppmerksom på at det gjelder spesifikke personvernerklæringer for Avast-produkter, HideMyAss-produkter, Norman-produkter, TuneUp-produkter og Ally App, i tillegg til behandlingen av personlige data av Location Labs Inc. og Jumpshot Inc. Nettstedet vårt inneholder dessuten ytterligere spesifikk informasjon for enkelte apper. 

Hvorfor samler dere inn dataene mine?


Det er enkelt. Vi tilbyr produkter og tjenester som hjelper deg med å sikre dataene og enhetene dine, samt personvernet ditt. Vi bruker dataene til å forbedre produktene og tjenestene, gi kundestøtte, sende meldinger, tilbud og kampanjer, og for å tjene penger på gratistilbudene våre, slik at vi kan fortsette å tilby dem gratis.

Vi bruker data som kan identifisere deg, kalt personopplysninger, til å gjøre følgende:
 

 • Gjøre det mulig å kjøpe og laste ned produkter, få tilgang til tjenester, og bruke aktivitetene som tilbys.
 • Gi deg informasjon om virusvarsler, nye og oppgraderte produkter og tjenester, og annen informasjon du har bedt om.
 • Sende tjenestemeldinger til enheten din.
 • Varsle deg hvis vi finner ut at dine filer, programmer eller e-post potensielt er skadelige.
 • Sende deg nyhetsbrev, informative e-postmeldinger eller annen informasjon om AVG.
 • Gi deg spesielle muligheter, inkludert tilbud om tredjepartsprodukter og -tjenester.

Vi bruker data som ikke identifiserer deg, kalt ikke-personlige data, til mange formål, blant annet til å forbedre produktene våre og tjenestene, og bidra til å holde gratistilbudene våre gratis. Spesielt kan vi bruke ikke-personlige data til å bygge anonyme dataprofiler og levere segmentert markedsføring, generere samlet statistisk informasjon, til å forbedre og administrere de eksisterende produktene våre og skape nye produkter.

Du kan være trygg på at vi beskytter informasjonen vi samler inn. Ved å bruke produktene eller tjenestene våre, godtar du at dataene din e samles inn, brukes og deles i henhold til denne personvernerklæringen. Med mindre det bestemte produktet sier noe annet, er alle produktene og tjenestene til AVG underlagt denne personvernerklæringen.

Hvis du er virkelig interessert i personvern, har vi laget et par videoer for å forklare hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, og hvordan.

Hvordan samler dere inn dataene mine?


Vi samler inn informasjon på tre måter: Når du gir oss informasjon, automatisk, når du bruker nettstedene og produktene våre, og når vi mottar denne informasjonen fra tredjeparter. Mye av den automatiske innsamlingen gjøres gjennom bruk av informasjonskapsler og sporingssignaler. Hvis du er nysgjerrig på hva som menes med en informasjonskapsel eller et sporingssignal, kan du klikke her. Du finner omfattende informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og tredjeparts sporings- og analysetjenester her. I tillegg, hvis dette alternativet er aktivert, kan vi skanne nettrafikken (inkludert kryptert trafikk) og søke etter kjente virustrusler.

Hva samler dere inn som kan identifisere meg?


Som mange andre selskaper, kan noe av informasjonen også vi samler inn, kjent som personopplysninger, identifisere deg. Et eksempel på personopplysninger kan være navnet ditt eller e-postadressen.

Noen personopplysninger samles bare inn når du gir dem til oss. Disse opplysningene kan omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, og hvis du betaler med kredittkort, betalingsinformasjonen din. Dette kan skje når du:

 • Oppretter en brukerkonto, legger inn en bestilling, eller registrerer et produkt.
 • Ber om produktstøtte og andre tjenester.
 • Ber om informasjon om produkter.
 • Deltar i spørreundersøkelser.

Noen personlige data samler vi inn automatisk når du bruker nettstedet vårt eller produktene våre. Denne informasjonen kan omfatte noen eller alle følgende typer informasjon:

 • Din Internett-Protokolladresse (IP):
 • Bruker- og kontonavn, og relaterte data;
 • telefonnummer
 • SIM-kortnummer (SIM: Subscriber Identification Module)
 • enhets-ID-numre, inkludert maskin-ID, IMEI og/eller MEID
 • AVGs produktlisens og identifikasjonsnumre
 • geografisk plassering basert på lokal informasjon fra GPS/Wi -Fi/kommunikasjonsnettverk.

Med mindre vi trenger at dataene beholder sine personlige identifiserbare egenskaper, anonymiserer vi dataene vi samler inn, og lagrer dem på en måte som ikke kan identifisere deg. Når vi for eksempel henter IP-adressen din, kan vi anonymisere IP-adressen ved å skjule den siste gruppen med sifre (f.eks endre 192.168.1.1 til 192.168.1.XXX).

Hva samler dere inn som ikke kan identifisere meg?


Vi samler inn mange typer data som ikke identifiserer deg, kalt ikke-personlige data. Selv om vi ikke kan liste opp hver eneste type ikke-personlige data vi samler inn, har vi nedenfor forsøkt å gi deg en generell forståelse av hvilke typer ikke-personlige data vi samler inn, med eksempler som gjør det enklere å se hva vi mener.

Vi samler inn ikke-personlige data for å forbedre produktene og tjenestene våre, inkludert:

 • data om potensielt skadelig programvare som kan true enheten og målet med disse truslene, inkludert kopier av filer eller e-postmeldinger merket som potensielt skadelig programvare, filnavn, kryptografisk hash, leverandør, størrelse, datostempler, tilknyttede registernøkler osv.
 • informasjon om hvordan du bruker produktene våre og funksjonene deres, inkludert informasjon om dine bestemte enheter, installasjon og avinstallasjonssatser, språk, tekniske parametere og produsenten av en enhet, sikkerhetsinformasjon for enheten (passordattributter, krypteringsnivå) osv.
 • informasjon om hvor produktene og tjenestene våre brukes, inkludert omtrentlig posisjon, postnummer, retningsnummer, tidssone, og nettadressen du kom fra for å nå produktene våre.

Vi samler inn ikke-personlige data for å tjene penger på gratistilbudene våre, slik at vi kan holde dem gratis, inkludert:

 • reklame-IDen tilknyttet enheten din
 • surfe- og søkehistorikk, inkludert metadata
 • Internett-leverandøren eller mobilnettet du bruker til å koble til produktene våre
 • informasjon om eventuelle andre programmer på enheten din, og hvordan de brukes

Noen ganger inneholder leserhistorikken eller søkeloggen begreper som kan identifisere deg. Hvis vi blir klar over at en del av nettleserhistorikken kan identifisere deg, vil vi behandle denne delen av historikken som personopplysninger og anonymisere informasjonen. Vi kan også samle og/eller anonymisere personopplysninger vi samler inn om deg. La oss for eksempel si at vi anser din nøyaktige posisjon som personopplysninger dersom den lagres separat. Hvis vi kombinerer posisjonen til brukerne våre i et datasett som bare forteller oss hvor mange brukere som befinner seg i et bestemt land, vil vi ikke anse slik samlet informasjon som personlig identifiserbar.

Deler dere dataene mine?


Ja, men når og hvor vi deler den, avhenger av om det er personopplysninger eller ikke-personlige data. AVG kan dele ikke-personlige data med tredjeparter og offentlig vise samlet eller anonym informasjon.

Vi verken selger eller leier ut dine personopplysninger til tredjeparter.

Vi kan dele bestemte personopplysninger og ikke-personlige data med:

 • Noen av våre tilknyttede selskaper.

AVG er en del av Avast-gruppen.

Avast-gruppen opptrer globalt, og består av mange selskaper med mange kontorer rundt om i verden. For å gjøre forretninger rundt om i verden, kan vi dele dine personlige data på tvers av våre kontorer og selskaper som kan være i land med ulike lover om innhenting og bruk av personopplysninger, enn det landet der vi samlet inn informasjonen.

 • Søkeleverandører;

Enkelte av våre søkeleverandører kan kreve at vi deler hele IP-adressen din med dem, for å svare på søkeforespørslene dine. Vær oppmerksom på at søkeleverandører har sine egne retningslinjer som regulerer personvernet til disse forespørslene. Vi oppfordrer deg til å lese disse retningslinjene før du bestemmer deg for å bruke disse tjenestene.

 • Utvalgte AVG-forhandlere, distributører og andre samarbeidspartnere som utfører tjenester på våre vegne.

Vi deler kanskje noen av de personlige dataene dine, som for eksempel e-postadressen din, med utvalgte forhandlere, distributører og andre partnere for å gjøre at de kan kontakte deg på vegne av oss om produkter, tjenester eller tilbud vi mener er viktige for deg eller din bedrift, for å oppfylle noen av vilkårene under lisensiering og servicesamarbeid med AVG, eller for å gi deg lokal teknisk og kundestøtte.

Vi vil eventuelt også dele personopplysningene dine i følgende situasjoner:

 • Når det er nødvendig for å levere produktet eller tjenesten du ønsker, for eksempel med en betalingskortleverandør som vi bruker til å behandle kredittkorttransaksjoner.
 • Når det er tillatt av lov eller er nødvendig for å etterkomme en gyldig, juridisk prosess.
 • Når det er nødvendig for å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til AVG, herunder sikkerheten til produktene og tjenestene våre.
 • Når det er nødvendig for å beskytte den personlige sikkerheten, eiendomsretten eller andre rettigheter til offentligheten, AVG eller AVGs kunder eller ansatte.
 • I forbindelse med salg av hele eller deler av virksomheten vår.

Hvis vi blir rettslig tvunget til å utlevere personopplysningene dine til en tredjepart, vil vi bestrebe oss på å varsle deg på forhånd av en slik avsløring, med mindre det er forbudt ved lov. Hvis vi involveres i en fusjon, et oppkjøp eller salg av aktiva, vil vi følge denne personvernerklæringen, og eventuelle berørte brukere informeres dersom vi overfører personopplysninger til en tredjepart eller hvis personopplysninger underlegges andre personvernerklæringer som et resultat av dette.

Hvilke rettigheter har jeg over dataene mine?


Du har rett til å spørre oss om personopplysninger som vi behandler om deg, formålet med og innholdet i behandlingen, og be oss om å fortelle hvem vi deler opplysningene med.

Du har rett til å be om at vi oppdaterer, korrigerer eller sletter (forutsatt at dette ikke påvirker tjenestene vi leverer til deg) dine personopplysninger, når som helst. Vær oppmerksom på at vi kan avvise forespørsler som setter andres personvern i fare, eller som er urimelige eller repeterende, eller som ville kreve uforholdsmessig innsats. Med mindre du ber oss om å slette data om deg, bør du være oppmerksom på at vi kan lagre personopplysningene dine i ett år etter at du slutter å være kunde hos oss (men vi lagrer vanligvis ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for formålene som dataene ble samlet inn for).

Du har rett til å velge bort bruk eller innsamling av visse data av oss eller av tredjeparter, inkludert personopplysninger og ikke-personlige data, ved å følge veiledningen her.

Du har rett til å velge bort mottak av våre nyhetsbrev via e-post, bulletiner eller annen informasjon ved å følge veiledningen her eller den relevante avmeldingsprosessen som er beskrevet i gjeldende e-postmelding eller nyhetsbrev. Vær oppmerksom på at e-postmeldingene våre kan inneholde viktig eller nyttig informasjon om dine AVG-produkter, inkludert informasjon om lisensnummer eller statusen på bestillingene eller kontoene dine.

Du har rett til å forvente at vi beskytter dine personopplysninger og holder dem trygge. Vi arbeider hardt for å beskytte AVG og brukerne våre mot uautorisert tilgang til eller uautorisert endring, formidling eller ødeleggelse av informasjonen vi har lagret. Spesielt:

 • Vi overholder personvernerklæringen til enhver tid med hensyn til alle opplysninger vi samler inn fra deg.
 • Vi begrenser bruken og offentliggjøringen av dine personopplysninger, og arbeider for å sikre at alle som vi deler disse opplysningene med, behandler dem med personvern og sikkerhet i fokus.
 • Vi bruker bransjegodkjente fysiske, tekniske og administrative rutiner for å ivareta og sikre informasjonen vi samler inn.

Hvilke endringer har du gjort nylig?


Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen, og vi vil vise datoen da personvernerklæringen sist ble oppdatert. Hvis det har gjort vesentlige endringer, vil vi fremheve slike endringer og forsøke å direkte varsle deg når det er mulig. Vi vil også beholde tidligere versjoner av denne personvernerklæringen i et arkiv for gjennomsyn.

Endringer i personvernerklæringen vår siden den nyeste versjonen inkluderer:

 • Vi har endret personvernerklæringen vår, slik at den reflekterer at vi er kjøpt og nå er en del av Avast-gruppen. 

Følg denne koblingen for å få tilgang til eldre utgaver av AVGs personvernerklæring.

Hvordan kan jeg kontakte dere?


Dersom du har spørsmål om disse retningslinjene eller noe av det ovennevnte, kan du kontakte oss på privacy@avg.com eller se instruksjonene i produktet eller tjenesten som du bruker. Du kan kontakte oss per brev på:

AVG Netherlands B.V.
Gatwickstraat 9-39, 
1043 GL Amsterdam
The Netherlands

Er det noe annet jeg trenger å vite?


Med jevne mellomrom kan nettstedet vårt og produktene våre inneholde koblinger til og fra nettsteder eller andre eksterne destinasjoner som administreres av tredjeparter. Hvis du følger en kobling til noen av disse destinasjonene (for eksempel tilbud i mobile app-butikker osv.), må du være oppmerksom på at disse nettstedene har egne personvernerklæringer. Når du besøker disse nettstedene er du underlagt disse retningslinjene, og du bør derfor lese og forstå dem før du sender inn personopplysninger til de aktuelle nettstedene.

Vi kan også koble til sammerkede nettsteder eller produkter som vedlikeholdes av AVG Technologies og én eller flere av våre virksomhetspartnere. Merk: Disse sammerkede nettstedene og produktene kan ha sine egne personvernerklæringer. Vi anbefaler at du leser gjennom og forstår disse.  
Hopp til innhold Gå til menyen