Opplysninger om abonnementet

Viktig informasjon om abonnementet

Hva er et abonnement?

Et abonnement representerer AVGs engasjement overfor deg som kunde for å kontinuerlig jobbe for å beskytte, optimalisere og koble deg til virtuelt i bytte mot en årlig godtgjørelse som vi belaster via kredittkort eller PayPal. Abonnementsprisen gjør det mulig for AVG å gi deg tjenesten du valgte å abonnere på helt til du avbryter abonnementet. Hvis abonnementet er utløpt, kan vi hjelpe deg her.

Den valgte perioden du betaler for regnes i måneder og kan vare i én måned, ett år eller flere år, avhengig av tjenesten du valgte å abonnere på fra AVG. På slutten av den valgte perioden du har betalt for belaster AVG automatisk den lagrede betalingsmåten for å sørge for fortsatt og uavbrutt tjenesteleveranse.

Vilkår for automatisk fornyelse og priser

Betalingen for neste abonnementsperiode belastes med den gjeldende offentliggjorte prisen på det tidspunktet. Den lagrede betalingsmåten belastes opptil 35 dager før utløpsdatoen til abonnementet hos AVG. Prisene kan bli endret. Ved årlige abonnementer varsler vi deg opptil 65 dager før utløpet av abonnementet for å informere deg om det og prisen som vil bli belastet for den neste abonnementsperioden.

AVG-produkter selges som kontinuerlige abonnementer, og det begrepet beskriver den uavbrutte støtten vi yter gjennom programvaren i løpet av abonnementsperioden. Det betyr at abonnementet fortsetter uten avbrudd så lenge du ikke manuelt avbryter det før nesten betalingsdato eller vi ikke er i stand til å belaste den lagrede betalingsmåten ved forfall. Vi bruker metoden med kontinuerlig abonnement for å sørge for at tjenesten vår ytes uten avbrudd og du fortsetter å dra nytte av tjenestetilbudet.

AVG tilbyr mange ulike tjenester som du kan abonnere på årlig, og vi gir ofte rabatt på det første året av abonnementet for å gjøre det enklere å komme i gang med oss og få glede av de markedsledende tjenestene våre. Det betyr at du kan få rabatt i den første betalingsperioden sammenlignet med påfølgende perioder, og vi informerer tydelig om prisdifferansen første gangen du velger et abonnement på tjenesten vår. Vi gir deg en påminnelse før abonnementet fornyes hvor vi informerer om prisen for den neste abonnementsperioden.

Abonnementsoppdateringer, avbrudd og refusjon

AVG belaster bare den lagrede betalingsmåten og har ingen annen mulighet til å ta betaling av deg for den gjeldende AVG-tjenesten. Det betyr at du er ansvarlig for å godta lagring av betalingsmåten din ved det første kjøpet og holde den oppdatert, for å sikre at tjenesten fortsetter uten avbrudd gjennom hele abonnementsperioden og kundeforholdet med oss. Du kan avbryte abonnementet på AVG-kontoen som er tilknyttet e-postadressen du oppga ved kjøpet av abonnementet. Gå hit for å få mer informasjon og veiledning om hvordan det gjøres.

Du kan be om refusjon ved å kontakte AVGs kundeservice her innen 30 dager etter kjøpet eller fornyelsen av abonnementet. Du finner mer informasjon om abonnementer og fornyelse her.

Kundens ansvar

Samtidig som vi tar ansvaret vårt overfor deg svært seriøst, forventer vi også at du laster ned, installerer og regelmessig oppdaterer programvaren vår. Det er viktig når vi hele tiden forbedrer og utvider tjenesten du har abonnert på, og vi håper at du fortsetter å dra nytte av innsatsen vår på dine vegne. Kontinuerlige forbedringer og utvidelser er underlagt AVGs lisensavtale for sluttbrukere, som du kan lese her.