Podrobnosti predplatného

Dôležité informácie o predplatnom

Čo je predplatné?

Predplatné je záväzok spoločnosti AVG voči vám, jej zákazníkovi, že bude neustále pracovať na tom, aby vám poskytovala ochranu, optimalizáciu a virtuálne pripojenie výmenou za ročný poplatok, ktorý vám naúčtuje prostredníctvom vašej platobnej karty alebo účtu PayPal. Váš poplatok za predplatné umožňuje AVG podporovať vás službou, ktorú ste sa rozhodli predplatiť si, a to ažkým predplatné nezrušíte. Ak platnosť vášho predplatného uplynula, môžeme vám pomôcť tu.

Vybraté obdobie, za ktoré zaplatíte, sa meria v mesiacoch, pričom môže mať dĺžku jeden mesiac, jeden rok alebo viac rokov v závislosti od služby, ktorú ste sa od AVG rozhodli si predplatiť. Na konci vybratého obdobia, za ktoré ste zaplatili, vám AVG automaticky naúčtuje prostredníctvom vášho uloženého spôsobu platby nový poplatok, aby sa zaistilo, že službu budete môcť ďalej a bez prerušenia používať.

Podmienky automatického obnovenia a ceny

Poplatok za nasledujúce obdobie predplatného sa bude účtovať vo výške ceny zverejnenej v aktuálnom období. Poplatky sa budú účtovať prostredníctvom uloženého spôsobu platby maximálne 35 dní pred výročím vášho predplatného AVG. Tieto poplatky sa môžu zmeniť. V prípade ročných predplatných vás upozorníme 65 dní pred výročím predplatného a pripomenieme vám ho spolu s poplatkom za predplatné, ktorý sa naúčtuje za nasledujúce obdobie.

Produkty AVG sa predávajú ako pokračujúce predplatné, čo je výraz, ktorým sa označuje neprerušovaná podpora, ktorú vám poskytujeme prostredníctvom nášho softvéru počas obdobia vášho predplatného. Znamená to, že vaše predplatné pokračuje bez prerušenia, ak ho manuálne nezrušíte pred najbližším dátumom fakturácie alebo v prípade, že vám ho nebude možné naúčtovať prostredníctvom vášho uvedeného spôsobu platby v termíne splatnosti. Tento koncept pokračujúceho predplatného používame, aby sme zaistili, že poskytovanie služby sa nikdy nepreruší a vy budete ďalej využívať výhody ponuky našich služieb.

AVG vám ponúka mnoho rôznych služieb, ktoré si môžete ročne predplatiť, a často ponúkame zľavu na prvý rok predplatného, aby sme vás efektívnejšie oslovili a aby ste vy mohli využívať naše služby, ktoré patria medzi najlepšie na trhu. Znamená to, že vaše prvé obdobie predplatného môže byť zľavnené v porovnaní s ďalšími obdobiami. O rozdiele v cene vás jasne informujeme v čase vášho prvého výberu predplatného našej služby. Pred výročím predplatného vám oznámime poplatok za nasledujúce obdobie prostredníctvom pripomenutia fakturácie.

Aktualizácie, zrušenia predplatného a vrátenie peňazí za predplatné

AVG účtuje iba prostredníctvom vášho uloženého spôsobu platby a nemá k dispozícii žiadny iný spôsob, pomocou ktorého vám môže účtovať za pokračujúcu službu AVG. Znamená to, že je vašou povinnosťou súhlasiť s tým, že uložíme váš spôsob platby pri prvom nákupe. Ďalej je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby bol tento spôsob aktuálny. Zaistíte tým, že služba sa bude poskytovať neprerušene po celé obdobie predplatného a vášho vzťahu s nami. Predplatné môžete zrušiť cez účet AVG prepojený s e‑mailovou adresou, ktorú ste uviedli v čase zakúpenia predplatného. Viac informácií a pokyny, ako postupovať, nájdete tu.

O vrátenie peňazí môžete požiadať tak, že sa obrátite na oddelenie podpory zákazníkov AVG tu do 30 dní od začiatku pôvodného predplatného alebo od jeho výročia. Podrobnejšie všeobecné informácie o predplatných a obnoveniach si môžete prečítať tu.

Povinnosti zákazníkov

Hoci svoj záväzok berieme veľmi vážne, tiež sa spoliehame na to, že sa zapíšete, stiahnete si, nainštalujete a pravidelne budete aktualizovať náš softvér. Je to dôležité, pretože neustále zlepšujeme a rozširujeme službu, ktorú ste si predplatili. Chceme, aby ste ďalej mohli využívať výsledky nášho úsilia. Na tieto pokračujúce vylepšenia a rozšírenia sa naďalej vzťahuje licenčná zmluva s koncovým používateľom AVG, ktorú si môžete prečítať tu.

Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.