Autorské práva a ochranné známky tretích strán

Všetky nasledujúce ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov uvedených nižšie. Ak by priradenie akejkoľvek ochrannej známky chýbalo, bolo nesprávne či chybné, kontaktuje nás s cieľom nápravy čo najskôr.

 
 
 

Activision Publishing, Inc.

Call Of Duty® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Activision Publishing, Inc. v USA a iných krajinách.

Adobe Systems, Inc.

Adobe®, Adobe Flash®, Adobe Reader®, Adobe Photoshop® a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v USA a iných krajinách.

Amazon.com, Inc.

Amazon®, Kindle®, Fire® a všetky k nim sa viažuce logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej dcérskych spoločností.

Apple, Inc.

Apple®, Mac®, Mac OS®, Macbook®, Macbook Pro®, iPhone®, iPad®, iPad Air®, iPod®, iPod touch®, iTunes®, App Store®, Find My Friends®, iMessage®, QuickTime® a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách.

Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Cisco, Inc.

iOS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a spoločnosťou Apple je používaná na základe licencie.

Common Sense Media

Common Sense Media® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Common Sense Media.

Facebook, Inc.

Facebook® a jeho logo sú ochranné známky spoločnosti Facebook, Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.

Foursquare Labs, Inc.

Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a iných krajinách.

Futuremark Corporation

PCMark® a Peacekeeper® sú registrované ochranné známky spoločnosti Futuremark Corporation.

Google, Inc.

GoogleTM, Android™, Google Maps™, Google Play™, Google Docs™, Google Picasa™, Gmail™, Google Chrome™, Google Plus™, YouTube™ a ich logá sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc. v USA a/alebo iných krajinách.

ICQ, Inc.

ICQ je registrovaná ochranná známka spoločnosti ICQ Inc. v USA a iných krajinách.

LinkedIn Corporation

LinkedIn® a jeho logo sú registrované ochranné známky spoločnosti LinkedIn Corporation a jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách.

Linus Torvalds

Linux® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Linus Torvalds v USA a iných krajinách.

Lucasfilm Ltd.

Droid®, the Force®, Jedi Knights® a Lightsaber® a mnohé iné skvelé veci sú registrované ochranné známky spoločnosti Lucasfilm Ltd.

Microsoft Corporation

Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Xbox®, Zune®, SharePoint®, Internet Explorer®, Hotmail®, Bing®, Office®, Word®, PowerPoint®, Excel®, Outlook® a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Motorola

Motorola® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC.

Mozilla Foundation

Mozilla®, Mozilla Firefox® a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Mozilla Foundation v USA a iných krajinách.

Nintendo, Inc.

Nintendo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nintendo, Inc. v USA a iných krajinách.

Oracle Inc.

Java® a jej logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách.

Samsung

Samsung®, Samsung Galaxy®, Samsung Galaxy S3®, Samsung Galaxy S5® sú ochranné známky spoločnosti Samsung.

Sony Inc.

Sony PlayStation® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Inc. v USA a iných krajinách.

Skype

Skype® a jeho logo sú ochranné známky spoločnosti Skype v USA a iných krajinách.

TiVo Inc.

TiVo® a jeho logo sú registrované ochranné známky spoločnosti TiVo Inc. v USA a iných krajinách.

Twitter, Inc.

Twitter®, jeho logo a vták Twitter sú registrované ochranné známky spoločnosti Twitter Inc. v USA a iných krajinách.

Valve Corporation

Logo Steam je registrovaná ochranná známka spoločnosti Valve Corporation.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Wordpress Foundation

WordPress® je ochranná známka spoločnosti WordPress Foundation.

Yahoo!, Inc.

Yahoo!®, Flickr® a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Yahoo! Inc.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku