• Ochrana osobných údajov
 • Pre jednotlivé aplikácie
 • Súbory cookie
 • Archív ochrany osobných údajov

Naša Ochrana osobných údajov


My (spoločnosť Avast Software s.r.o. a naše pridružené spoločnosti) sme naposledy zmenili našu Ochranu osobných údajov 23. marca 2017. Ak vás zaujíma, čo sa zmenilo, kliknite sem. AVG je súčasťou skupiny Avast. Táto Ochrana osobných údajov sa týka všetkých produktov so značkou AVG. Upozorňujeme, že na produkty označené Avast, produkty označené HideMyAss, produkty označené Norman, produkty označené TuneUpaplikáciu Ally, ako aj spracovanie osobných údajov spoločnosťou Location Labs Inc.Jumpshot Inc. sa vzťahujú špecifické zásady ochrany osobných údajov. Navyše vám naša internetová stránka poskytuje ďalšie špecifické informácie pre určité aplikácie. 

Prečo zhromažďujete moje údaje?


Je to jednoduché. Poskytujeme produkty a služby, ktoré vám pomáhajú zabezpečovať vaše údaje, zariadenia a osobné súkromie. Údaje používame na vylepšenie týchto produktov a služieb, poskytovanie podpory, zasielanie oznámení, ponúk a zliav a na získavanie príjmov z našich bezplatných ponúk, aby sme ich mohli ponúkať zdarma aj naďalej.

Používame údaje, ktoré vás môžu identifikovať, nazvané osobné údaje, aby sme vám:
 

 • Umožnili nakupovať a stiahnuť si produkty, získať prístup k službám alebo inak sa zapájať do ponúkaných aktivít;
 • Poskytovali informácie o upozorneniach na vírusy, nových a upgradovaných produktoch a službách a iné informácie, ktoré ste si vyžiadali;
 • Poskytovali servisné správy do vášho zariadenia;
 • Zaslali upozornenie, ak stanovíme, že vaše súbory, aplikácie alebo e-maily sú potenciálne škodlivé;
 • Posielali informačných spravodajcov, e-maily alebo iné informácie týkajúce sa AVG a
 • Poskytovali vám špeciálne príležitosti, vrátane ponúk týkajúcich sa produktov a služieb tretích strán

Používame údaje, ktoré vás neidentifikujú, nazvané neosobné údaje, na mnohé účely, vrátane zlepšenia našich produktov a služieb a pomoci udržať naše bezplatné ponuky bezplatnými. Predovšetkým môžeme používať neosobné údaje na vytvorenie anonymných profilov z údajov a poskytovanie segmentovaného marketingu, vytvorenie súhrnných štatistických informácií a na zlepšenie a spravovanie našich súčasných produktov a vytváranie nových produktov.

Môžete si byť istí, že chránime informácie, ktoré zhromaždíme. Používaním našich produktov alebo služieb súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním vašich údajov v súlade s touto Ochranou osobných údajov. Ak nebude uvádzať konkrétny produkt inak, táto Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na všetky produkty a služby AVG.

Ak sa skutočne zaujímate o tieto záležitosti ochrany súkromia, vytvorili sme niekoľko videí, ktoré pomôžu vysvetliť čo robíme, prečo to robíme a ako to robíme.

Ako zhromažďujete moje údaje?


Informácie zhromažďujeme tromi spôsobmi: keď nám poskytnete informácie, automaticky, keď navštívite naše internetové stránky alebo použijete produkty a keď nám ich poskytnú tretie strany. Veľká časť automatického zhromažďovania sa deje prostredníctvom využívania nástrojov ako sú súbory cookie a sledovacie majáky. Ak vás zaujíma, čo znamená pojem súbor cookie, alebo sledovací maják, kliknite sem. Podrobné informácie o tom, ako používame súbory cookie a sledovacie a analytické služby tretích strán, nájdete tu. Navyše, ak máte túto možnosť aktivovanú, môžeme kontrolovať internetové prenosy (vrátane šifrovaných prenosov), či sa v nich nenachádzajú známe vírusové hrozby.

Čo z toho, čo zhromažďujete, ma môže identifikovať?


Tak, ako u mnohých spoločností, niektoré informácie, ktoré zhromažďujeme, známe ako osobné údaje, vás môžu identifikovať. Príkladom osobných údajov môže byť vaše meno alebo e-mailová adresa.

Niektoré osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich poskytnete. Medzi tieto informácie môže patriť vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a ak platíte kreditnou kartou, tak aj informácie o vašej platbe. Môže sa to stať v prípade, keď:

 • Vytvoríte si používateľský účet, pošlete objednávku, alebo si registrujete produkt;
 • Požiadate o podporu v súvislosti s produktom alebo o iné služby;
 • Požiadate o informácie o produktoch; alebo
 • Zúčastníte sa prieskumov.

Niektoré osobné údaje zhromažďujeme automaticky, keď použijete naše internetové stránky alebo produkty. Medzi tieto informácie môžu patriť niektoré alebo všetky nasledujúce typy informácií:

 • adresa vášho internetového protokolu („IP“);
 • používateľské mená a mená účtov a súvisiace údaje;
 • telefónne číslo;
 • číslo karty SIM (Identifikačný modul predplatiteľa);
 • čísla ID zariadení, vrátane ID prístroja, IMEI a/alebo MEID;
 • čísla licencie k produktu AVG a identifikačné čísla a
 • Geografická poloha na základe miestnych informácií zo systému GPS/siete Wi -Fi/komunikačnej siete.

Okrem prípadov, keď potrebujeme, aby si údaje ponechali osobne identifikovateľné vlastnosti, anonymizujeme údaje, ktoré zhromaždíme, a uchovávame ich spôsobom, ktorý vás neidentifikuje. Napríklad, keď zhromažďujeme vašu adresu IP, môžeme anonymizovať vašu adresu IP pomocou zakrytia poslednej skupiny čísiel (napr. zmena 192.168.1.1 na 192.168.1.XXX).

Čo z toho, čo zhromažďujete, ma nemôže identifikovať?


Zhromažďujeme mnoho typov údajov, ktoré sa nazývajú neosobné údaje, ktoré vás osobne neidentifikujú. Hoci nemôžeme uviesť zoznam všetkých typov neosobných údajov, ktoré zhromažďujeme, snažili sme sa vám poskytnúť všeobecný prehľad o tom, aké typy neosobných údajov zhromažďujeme, a príklady, ktoré by vám napomohli zistiť, čo tým myslíme.

Zhromažďujeme neosobné údaje za účelom zlepšenia našich produktov a služieb, vrátane:

 • údajov týkajúcich sa potenciálnych hrozieb malware voči vášmu zariadeniu a cieľa týchto hrozieb, vrátane kópií súborov alebo e-mailov označených ako potenciálny malware, názvov súborov, kryptografickej hodnoty hash, predávajúceho, veľkosti, časových pečiatok, súvisiacich záznamov registra, atď.;
 • informácií o tom, ako používate naše produkty a ich funkcie, vrátane informácií o vašom zariadení, počte inštalácií a odinštalácií, jazyku, technických parametroch a výrobcovi zariadenia, informácií o zabezpečení zariadenia (vlastnosti hesla, úroveň šifrovania), atď.; a
 • informácie o tom, kde sa naše produkty a služby používajú, vrátane približného umiestnenia, kódu PSČ, kódu oblasti, časovej zóny a adresy URL, z ktorej ste prišli, aby ste sa dostali k našim produktom.

Zhromažďujeme neosobné údaje za účelom zabezpečenia príjmu z našich bezplatných ponúk, aby sme ich mohli ponechať bezplatnými, vrátane:

 • Reklamného identifikátora, ktorý je priradený vášmu zariadeniu;
 • Histórie surfovania a vyhľadávania, vrátane metadát;
 • Poskytovateľa internetového pripojenia alebo mobilnej siete, ktoré používate na pripojenie sa k našim produktom; a
 • Informácií týkajúcich sa iných aplikácií, ktoré môžete mať na svojom zariadení, a o tom, ako sa používajú.

Niekedy história surfovania alebo história vyhľadávania obsahuje výrazy, ktoré vás môžu identifikovať. Ak sa dozvieme, že časť vašej histórie surfovania by vás mohla identifikovať, budeme zaobchádzať s touto časťou vašej histórie ako s osobnými údajmi a informácie anonymizujeme. Taktiež môžeme spájať do celkov a/alebo anonymizovať osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme. Napríklad, hoci by sme považovali presnú polohu za osobný údaj, ak by bola uložená samostatne, ak ju priradíme k polohám našich používateľov do súboru údajov, ktorý nám môže povedať len to, koľko používateľov sa nachádzalo v určitej krajine, nepovažovali by sme tieto súhrnné informácie za osobne identifikovateľné.

Zdieľate moje údaje?


Áno, hoci to, kedy a ako zdieľanie prebieha, závisí od toho, či ide o osobné alebo neosobné údaje. Spoločnosť AVG môže zdieľať neosobné údaje s tretími stranami a môže verejne zobrazovať súhrnné alebo anonymné informácie.

Nepredávame ani neprenajímame vaše osobné údaje tretím stranám.

Môžeme zdieľať určité osobné a neosobné údaje s:

 • Akoukoľvek z našich pridružených spoločností;

AVG je súčasťou skupiny Avast.

Skupina Avast pôsobí na celom svete a pozostáva z mnohých spoločností v mnohých pobočkách na celom svete. Aby sme podnikali na celom svete, môžeme zdieľať vaše osobné údaje medzi našimi pobočkami a spoločnosťami, ktoré sa môžu nachádzať v krajinách s rozdielnymi právnymi predpismi, ktoré sa týkajú zhromažďovania a používania osobných údajov, ako krajina, v ktorej sme ich zhromaždili.

 • Poskytovateľmi vyhľadávania;

Niektorí z našich poskytovateľov vyhľadávania môžu od nás požadovať, aby sme s nimi zdieľali vašu celú adresu IP, aby sme splnili vaše požiadavky vyhľadávania. Upozorňujeme, že títo poskytovatelia vyhľadávania majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi ochrana súkromia takýchto žiadostí. Odporúčame vám prečítať si tieto zásady ochrany súkromia pred tým, ako sa rozhodnete tieto služby používať.

 • Vybraní predajcovia, distribútori a iní partneri AVG, ktorí poskytujú služby v našom mene.

Môžeme zdieľať niektoré vaše osobné údaje, ako napríklad e-mailovú adresu, s určitými vybranými predajcami, distribútormi a inými partnermi, aby sme im umožnili kontaktovať vás v našom mene ohľadom produktov, služieb alebo ponúk, o ktorých si myslíme, že sú pre vás alebo vašu firmu dôležité, aby sme splnili akékoľvek podmienky vášho poskytovania licenčného a servisného vzťahu so spoločnosťou AVG, alebo aby sme vám poskytli miestnu technickú a zákaznícku podporu.

Napokon môžeme zdieľať vaše osobné údaje:

 • v prípade potreby dodania vami požadovaného produktu alebo služby, ako napríklad s poskytovateľom platobnej karty, ktoré používame na spracovanie vašej transakcie z kreditnej karty;
 • v prípade, ak to právny predpis povoľuje, alebo ak je to nevyhnutné na dodržanie platných právnych postupov;
 • v prípade, ak je to potrebné na ochranu a obranu práv alebo majetku spoločnosti AVG, vrátane bezpečnosti našich produktov a služieb;
 • v prípade, keď je to potrebné na ochranu bezpečnosti osôb, majetku alebo iných verejných práv, spoločnosti AVG, alebo jej zákazníkov či zamestnancov; alebo
 • v súvislosti s predajom celého nášho podniku alebo jeho časti.

Ak sme zo zákona povinní poskytnúť vaše osobné údaje tretej strane, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vám to vopred oznámili, pokiaľ to zákon nezakazuje. Ak sa budeme zúčastňovať fúzie, prevzatia alebo predaja majetku, budeme sa riadiť touto Ochranou osobných údajov a akýchkoľvek používateľov, ktorých sa to bude týkať, budeme informovať v prípade, že prenesieme akékoľvek osobné údaje tretej strane, alebo ak sa vo výsledku stanú osobné údaje predmetom inej ochrany osobných údajov.

Aké práva mám k mojim údajom?


Máte právo informovať sa u nás o rozsahu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, o účele a povahe ich spracúvania a o tom, s kým ich zdieľame.

Môžete taktiež kedykoľvek požiadať o ich aktualizáciu, opravu alebo vymazanie (za predpokladu, že to nebude mať vplyv na služby, ktoré vám naša spoločnosť poskytuje). Upozorňujeme, že môžeme odmietnuť požiadavky, ktoré by ohrozili ochranu údajov iných osôb alebo ktoré sú neprimerané, prípadne duplicitné alebo vyžadujú neúmerné úsilie. Ak nás nepožiadate o vymazanie vašich údajov, upozorňujeme vás, že si môžeme ponechať vaše osobné údaje po dobu jedného roka po tom, ako prestanete byť naším zákazníkov (ale obvykle si neponecháme vaše osobné údaje dlhšie, než to bude primerane potrebné s ohľadom na ciele, na ktoré boli údaje zhromaždené.

Máte právo sa rozhodnúť nezúčastňovať sa používania alebo zhromažďovania určitých údajov vrátane osobných a neosobných údajov nami alebo tretími stranami tak, že budete postupovať podľa pokynov uvedených tu.

Máte právo nechať sa kedykoľvek vyradiť spomedzi adresátov našich e-mailových spravodajcov, vestníkov alebo iných informácií, a to tak, že budete postupovať podľa pokynov uvedených tu alebo podľa relevantného postupu na odhlásenie sa v príslušnom e-maile či spravodajcovi. Nezabúdajte však, že naše e-maily môžu obsahovať dôležité alebo užitočné informácie o vašich Produktoch AVG vrátane informácií o vašom licenčnom čísle alebo stave vašich objednávok či účtov.

Máte právo očakávať od nás, že budeme chrániť vaše osobné údaje a zaistíme ich bezpečnosť. Tvrdo pracujeme, aby sme chránili spoločnosť AVG a našich používateľov pred neoprávneným prístupom k informáciám, ktoré držíme, alebo ich neoprávnenému narušeniu, oznámeniu či zničeniu. Predovšetkým:

 • Vždy sa riadime touto Ochranou osobných údajov s ohľadom na všetky údaje, ktoré od vás zhromaždíme;
 • Obmedzujeme používanie a oznamovanie vašich osobných údajov a pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že ktokoľvek, s kým zdieľame takéto informácie, zaobchádza s informáciami za opatrení ochrany súkromia a bezpečnosti, ktoré si vaše údaje zaslúžia; a
 • Zaviedli sme fyzické, technické a administratívne postupy na ochranu a zabezpečenie zhromažďovaných informácií, ktoré sú všeobecne uznávané v našom odvetví.

Aké zmeny ste v poslednej dobe urobili?


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť túto Ochranu osobných údajov a oznámime dátum, kedy bola Ochrana osobných údajov naposledy aktualizovaná. Ak nastanú podstatné zmeny, všetky takéto zmeny zvýrazníme a pokúsime sa vás v prípade možnosti upozorniť. Taktiež uchovávame v archíve predchádzajúce verzie Ochrany osobných údajov, aby ste si ich mohli prečítať.

Medzi zmeny našej Ochrany osobných údajov od poslednej verzie patria:

 • Našu Ochranu osobných údajov sme zmenili, aby odrážala skutočnosť, že nás nadobudla skupina Avast a teraz sme jej súčasťou. 

Predchádzajúce verzie Ochrany osobných údajov AVG si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu.

Ako vás môžem kontaktovať?


Ak máte akékoľvek otázky o týchto zásadách alebo čomkoľvek, čo sa uvádza vyššie, pošlite nám e-mail na adresu privacy@avg.com, prípadne si pozrite pokyny k produktu alebo službe, ktoré používate. Môžete nás kontaktovať poštou na adrese:

Avast Software s.r.o.
Pikrtova 1737/1a, 
140 00 Praha 4
Czech Republic

Existuje ešte niečo, čo by som mal(a) vedieť?


Na našej stránke alebo v produktoch sa pravidelne môžu objavovať odkazy v súvislosti s internetovými stránkami alebo inými externými lokalitami spravovanými tretími stranami. Nezabudnite, že keď kliknete na odkaz ktorejkoľvek z týchto stránok (ako napríklad ponuky mobilných aplikácií v obchodoch a pod.), tieto stránky majú vlastnú ochranu osobných údajov. Keď sa na takýchto stránkach nachádzate, musíte sa riadiť ich zásadami, a preto by ste si ich mali prečítať a porozumieť im ešte predtým, ako poskytnete akékoľvek osobné údaje.

Zároveň môžeme uvádzať odkazy na internetové stránky alebo produkty pod spoločnou značkou, ktoré spravuje spoločnosť Avast Software s.r.o. a jeden alebo viacerí naši obchodní partneri. Nezabúdajte, že tieto internetové stránky a produkty pod spoločnou značkou môžu mať vlastnú ochranu osobných údajov, ktorú vám odporúčame prečítať si a pochopiť.  
Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku