Szczegóły subskrypcji

Ważne informacje o Twojej subskrypcji

Co to jest subskrypcja?

Subskrypcja to zobowiązanie firmy AVG wobec Ciebie, czyli naszego klienta, do nieustannego działania na rzecz ochrony, optymalizacji i łączności ze światem wirtualnym w zamian za roczną opłatę, którą pobieramy z karty bankowej lub konta PayPal. Dzięki opłacie za subskrypcję możesz w zakresie objętych nią usług korzystać z pomocy firmy AVG do momentu anulowania subskrypcji. Jeśli Twoja subskrypcja wygasła, możesz uzyskać pomoc tutaj.

Wybrany okres, za który płacisz, jest liczony w miesiącach i w zależności od subskrybowanej usługi AVG może wynosić miesiąc, rok lub wiele lat. Pod koniec wybranego i opłaconego okresu AVG automatycznie nalicza opłatę za pomocą zapisanej metody płatności, by zapewnić ciągłość usługi.

Warunki automatycznego odnawiania i ceny

Opłata za kolejny okres subskrypcji będzie równa cenie opublikowanej w chwili pobrania. Opłaty są naliczane za pomocą zapisanej metody płatności do 35 dni przed rocznicą wykupienia subskrypcji AVG. Wysokość tych opłat może się zmieniać. W przypadku subskrypcji rocznych maksymalnie 65 dni przed rocznicą wysyłamy przypomnienie o końcu okresu rozliczeniowego i o pobraniu opłaty za kolejny okres.

Produkty AVG są sprzedawane w formie ciągłych subskrypcji. Termin ten oznacza nieprzerwane wsparcie w ramach naszego oprogramowania dostępne w okresie subskrypcji. Subskrypcja jest kontynuowana bez przerwy w świadczeniu usługi, chyba że ręcznie anulujesz ją przed pobraniem opłaty za kolejny okres lub nie będziemy w stanie pobrać opłaty z zapisanej formy płatności w wyznaczonym terminie. Dzięki systemowi ciągłej subskrypcji możemy zapewnić Ci nieprzerwane korzystanie z oferowanej usługi.

AVG ma w swojej ofercie wiele różnych usług, na które możesz mieć roczną subskrypcję. Często na pierwszy rok subskrypcji oferujemy zniżkę, aby zachęcić użytkowników do korzystania z naszych najlepszych na rynku usług. Oznacza to, że płatność za pierwszy okres może być niższa niż za kolejne okresy. Gdy zdecydujesz się na subskrypcję naszej usługi, wyraźnie poinformujemy Cię o różnicy w cenie. Przed rocznicą wykupienia subskrypcji otrzymasz przypomnienie o rozliczeniu z informacją o opłacie za kolejny okres.

Aktualizacja lub anulowanie subskrypcji oraz zwrot środków

AVG obciąża tylko zapisaną formę płatności i nie ma żadnej innej możliwości pobrania opłaty za bieżącą usługę. Oznacza to, że ponosisz odpowiedzialność za wyrażenie zgody na zapisanie formy płatności przy pierwszym zakupie i za jej aktualizowanie, tak aby usługa była kontynuowana bez przerwy przez cały okres naszej współpracy. Subskrypcję można anulować za pośrednictwem Konta AVG, które jest powiązane z adresem e‑mail podanym podczas zakupu subskrypcji. Więcej informacji oraz instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji znajdziesz tutaj.

W ciągu 30 dni od rozpoczęcia pierwszej subskrypcji lub od jej rocznicy możesz skontaktować się z działem obsługi klienta AVG (tutaj), aby poprosić o zwrot środków. Więcej ogólnych informacji o subskrypcjach oraz ich odnawianiu znajdziesz tutaj.

Obowiązki klienta

Choć nasze zobowiązania wobec klientów traktujemy bardzo poważnie, wiele zależy od tego, czy klienci zarejestrują się oraz pobiorą, zainstalują i będą regularnie aktualizować nasze oprogramowanie. Jest to bardzo istotne, ponieważ nieustannie udoskonalamy i rozszerzamy usługę, na którą klient ma subskrypcję, i chcemy, aby miał on dostęp do wszystkich tych korzyści. Wprowadzane cały czas udoskonalenia i rozszerzenia podlegają umowie licencyjnej AVG (EULA), która jest dostępna do wglądu tutaj.

Chrome browser logo

AVG zaleca korzystanie z
DARMOWEJ przeglądarki Chrome™.