Zaoszczędź 20% na wybranych produktach AVG Business

NOWOŚĆ

Patch Management dla systemu Windows

Identyfikuj i automatyzuj poprawki oprogramowania, by mieć pewność, że Twoje aplikacje są zawsze aktualne.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

UI Notebook Co to jest Patch Management?

Co to jest Patch Management?

Poprawki to aktualizacje oprogramowania i systemu operacyjnego, które służą do eliminowania luk w zabezpieczeniach aplikacji. Dostawcy oprogramowania stale wydają poprawki, które pozwalają rozwiązywać problemy dotyczące luk w zabezpieczeniach i dostarczać ulepszone funkcje zabezpieczające. Choć proces wdrażania poprawek może być złożony i czasochłonny, nie można ich ignorować.

Jeśli poprawka nie zostanie zainstalowana na czas, może być zagrożone bezpieczeństwo sieci. Patch Management rozwiązuje te problemy, ułatwiając identyfikowanie i wdrażanie poprawek o krytycznym znaczeniu, a także monitorowanie bieżącej aktywności z poziomu centralnej konsoli zarządzania w chmurze.

UI Notebook Co to jest Patch Management?

Jak to działa?

1. Przeprowadź skanowanie urządzeń

1. Przeprowadź skanowanie urządzeń

Zaplanuj automatyczne skanowanie pod kątem poprawek. Wybierz dzienną, tygodniową lub miesięczną częstotliwość skanowania.

2. Wdróż poprawki

2. Wdróż poprawki

Poprawki będą wdrażane automatycznie w przypadku wszystkich aplikacji. Dowolną aplikację można jednak łatwo wykluczyć z tego procesu, aby nie stosować w niej poprawek.

3. Zapoznaj się z pulpitem nawigacyjnym

3. Zapoznaj się z pulpitem nawigacyjnym

Z łatwością sprawdzaj stan wszystkich — w tym brakujących — poprawek oraz poziom zagrożenia.

Zaawansowane funkcje zapewniające bezpieczeństwo aplikacji

Elastyczne harmonogramy wdrażania
Elastyczne harmonogramy wdrażania

Zaplanuj wyszukiwanie poprawek i wdrażaj te zatwierdzone automatycznie o określonych godzinach lub ręcznie w przypadku pojedynczych urządzeń lub ich grup.

Poprawki z możliwością dostosowania
Poprawki z możliwością dostosowania

Wybierz dostawców oprogramowania, produkty i ważność poprawek do przeskanowania i zainstalowania. Z łatwością twórz wykluczenia dla aplikacji.

Możliwości agenta głównego
Możliwości agenta głównego

Pobieraj wszystkie brakujące poprawki do głównego agenta, który je sprawnie przydzieli wszystkim zarządzanym urządzeniom w sieci.

Automatyczne skanowanie
Automatyczne skanowanie

Zaplanuj automatyczne uruchamianie skanowania pod kątem poprawek co 24 godziny i wybierz opcję automatycznego wdrażania poprawek w każdy czwartek. W każdej chwili możesz zmienić domyślne ustawienia.

Intuicyjny pulpit nawigacyjny
Intuicyjny pulpit nawigacyjny

Zarządzaj wszystkimi poprawkami oprogramowania i wyświetlaj podsumowania graficzne zainstalowanych, brakujących i niepomyślnie wdrożonych poprawek na dowolnym urządzeniu.

Tysiące poprawek
Tysiące poprawek

Wdrażaj poprawki dla systemu Windows i innego oprogramowania, by zapewnić sobie kompleksową ochronę.

Wyniki skanowania poprawek
Wyniki skanowania poprawek

Wyświetlaj w ramach pojedynczej platformy szczegółowe wyniki, w tym informacje o brakujących poprawkach, poziomy ważności, linki do bazy wiedzy, daty wydań i opisy.

Przywracanie wcześniejszego stanu i ignorowanie
Przywracanie wcześniejszego stanu i ignorowanie

Jeśli określona wersja poprawki okaże się niestabilna, możesz przywrócić stan sprzed jej wdrożenia na konkretnych urządzeniach lub zignorować ją, by nie wyświetlała się w wynikach wyszukiwania poprawek ani nie została ponownie wdrożona.

Pobierz broszurę

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Pobierz narzędzie Patch Management w konsoli zarządzania w chmurze

Zarządzaj rozwiązaniami AVG do ochrony punktów końcowych z poziomu jednej centralnej platformy. Narzędziem Patch Management można zarządzać tylko przy użyciu konsoli. Dowiedz się więcej o konsoli zarządzania

Ikona 100% gwarancji zwrotu pieniędzy, zielona

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Kupuj bez ryzyka! Jeśli produkt nie spełni Twoich oczekiwań w ciągu pierwszych 30 dni, zwrócimy pieniądze za jego zakup. Dowiedz się więcej

Boxshot AntiVirus Business edition no shadow

Często zadawane pytania

Czy przed użyciem narzędzia Patch Management należy wyłączyć usługę Windows Update?

Tak, należy zmienić ustawienia usługi Windows Update dla urządzeń za pomocą Windows Update Center lub zasad grupy, aby umożliwić narzędziu Zarządzanie poprawkami udostępnianie poprawek.

Usługa Windows Update nie może zostać wyłączona. Aby umożliwić pomyślnie wdrażanie poprawek, należy jednak dla niej ustawić wartość Ręcznie lub Automatycznie. Ponadto na każdym urządzeniu należy wybrać dla usługi Windows Update (Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Windows Update > Zmień ustawienia) ustawienie Nigdy nie sprawdzaj, czy są aktualizacje.

Jak skonfigurować harmonogram poprawek dla grup lub urządzeń?

Harmonogram wdrażania można ustalić za pomocą opcji Ustawienia urządzenia > Zasady > Patch Management > Krok 2. Harmonogramem objęte zostaną wszystkie urządzenia lub grupy w ramach zasad Zarządzanie poprawkami.

Jaka jest różnica między stroną Poprawki a stroną Urządzenia?

Na stronie Poprawki znajduje się przegląd wszystkich brakujących poprawek dotyczących wszystkich urządzeń połączonych z konsolą. Na stronie Urządzenia znajduje się lista Twoich urządzeń, a na karcie Wyniki poprawek urządzenia wyświetlone są brakujące poprawki dla danego urządzenia.

Jak wyświetlić stan poprawek na wszystkich moich zarządzanych urządzeniach?

Uzyskasz szczegółowe informacje o ważności brakujących lub zainstalowanych poprawek z uwzględnieniem producentów, a także o aplikacjach.

Gdzie można sprawdzić, ile urządzeń jest licencjonowanych w przypadku danej poprawki?

W sekcji Subskrypcje w konsoli można sprawdzić, ile urządzeń jest licencjonowanych w przypadku danej poprawki.

Dlaczego poprawki nie są wdrażane na moich urządzeniach z systemem Mac OS X?

Planujemy wprowadzić obsługę narzędzia Patch Management dla systemu Mac OS X w późniejszym czasie.

Dlaczego na niektórych urządzeniach nie ma poprawek, mimo że zostały wdrożone?

Powody mogą być następujące:

  • 1. Na tych urządzeniach jest obecnie instalowana poprawka. Ponowna synchronizacja z konsolą nastąpi po pomyślnym zainstalowaniu poprawki.
  • 2. Zainstalowanie poprawki mogło się nie powieść. Zostanie zaplanowana kolejna instalacja zgodnie z harmonogramem wdrażania poprawek.
  • 3. Urządzenie jest w trybie offline.

Gdzie można zmodyfikować harmonogram wdrażania poprawek i dodawać wykluczenia?

Harmonogram wdrażania poprawek można zmodyfikować na karcie Ustawienia urządzenia > Wybierz zasady > Patch Management. Na tej karcie można także wykluczyć dostawców i aplikacje.

Czy mogę wdrożyć poprawki na wszystkich moich urządzeniach w ramach jednej akcji?

Tak. Możesz ręcznie wdrożyć poprawki na poszczególnych urządzeniach i w poszczególnych grupach urządzeń — w ramach jednej akcji.

Jaki może być stan poprawek?

Poprawki mogą mieć jeden z poniższych stanów.

  • Planowane: szara ikona — poprawka zatwierdzona i zaplanowana do wdrożenia na urządzeniach
  • Wdrożone: zielona ikona — poprawka pomyślnie wdrożona na urządzeniach
  • Nie można wdrożyć: czerwona ikona — nie można wdrożyć poprawek na urządzeniach
  • Brakujące: żółta ikona — brak poprawki na urządzeniach
  • Oczekiwanie na skanowanie: szara ikona — oczekiwanie na uruchomienie skanowania poprawek na urządzeniu
  • Nie można wykonać skanowania: czerwona ikona — nie można uruchomić skanowania poprawek na urządzeniu

Jak długo trwa wdrożenie poprawek na urządzeniu?

Może to zająć od kilku sekund do kilku godzin. Czas trwania zależy od rozmiaru poprawki pobieranej na urządzenie, aktualizowanej aplikacji oraz sprzętu urządzenia.

Czy moje urządzenie wyznaczone jako agent główny pobierze poprawki i wdroży je na pozostałych urządzeniach?

Tak, urządzenie wybrane na agenta głównego będzie używane do przechowywania poprawek aplikacji i ich rozpowszechniania na urządzeniach w sieci, co pozwoli oszczędzić przepustowość. Jeśli nie masz wybranego agenta głównego, urządzenia będą pobierać poprawki aplikacji bezpośrednio z Internetu (niezalecane).

Chrome browser logo

AVG zaleca korzystanie z 
DARMOWEJ przeglądarki Chrome™.

Przejdź do treści Przejdź do menu