Zarządzanie poprawkami dla systemu Windows

Identyfikuj i automatyzuj poprawki oprogramowania, by mieć pewność, że Twoje aplikacje są zawsze aktualne.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Co to jest Zarządzanie poprawkami?

Co to jest Zarządzanie poprawkami?

Poprawki to aktualizacje oprogramowania i systemu operacyjnego, które służą do eliminowania luk w zabezpieczeniach aplikacji. Dostawcy oprogramowania stale wydają poprawki, które pozwalają rozwiązywać problemy dotyczące luk w zabezpieczeniach i dostarczać ulepszone funkcje zabezpieczające. Choć proces wdrażania poprawek może być złożony i czasochłonny, nie można ich ignorować.

Jeśli poprawka nie zostanie zainstalowana na czas, może być zagrożone bezpieczeństwo sieci. Zarządzanie poprawkami rozwiązuje te problemy, ułatwiając identyfikowanie i wdrażanie poprawek o krytycznym znaczeniu, a także monitorowanie bieżącej aktywności z poziomu centralnej konsoli zarządzania w chmurze.

Jak to działa?

1. Przeprowadź skanowanie urządzeń

1. Przeprowadź skanowanie urządzeń

Zaplanuj automatyczne skanowanie pod kątem poprawek. Wybierz dzienną, tygodniową lub miesięczną częstotliwość skanowania.

2. Wdróż poprawki

2. Wdróż poprawki

Poprawki będą wdrażane automatycznie w przypadku wszystkich aplikacji. Dowolną aplikację można jednak łatwo wykluczyć z tego procesu, aby nie stosować w niej poprawek.

3. Zapoznaj się z pulpitem nawigacyjnym

3. Zapoznaj się z pulpitem nawigacyjnym

Z łatwością sprawdzaj stan wszystkich — w tym brakujących — poprawek oraz poziom zagrożenia.

Dlaczego zarządzanie poprawkami jest ważne?

Dlaczego zarządzanie poprawkami jest ważne?

Poprawki są zazwyczaj tworzone w odpowiedzi na luki w zabezpieczeniach i inne problemy z oprogramowaniem. Dzięki regularnemu aktualizowaniu urządzeń Twoja firma będzie mniej narażona na zagrożenia bezpieczeństwa i będzie działać na najbardziej stabilnych wersjach oprogramowania.

Zarządzanie poprawkami w systemie Windows automatyzuje ten proces, zapewniając, że system jest stale aktualizowany, a każde urządzenie ma najnowsze oprogramowanie.

Korzyści płynące z zarządzania poprawkami

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Regularne stosowanie poprawek zapewni firmowej sieci ochronę przed znanymi lukami w zabezpieczeniach.

Wydajność

Wydajność

Instalowanie aktualizacji w każdym punkcie końcowym w sieci może być czasochłonne. Jeśli obowiązek aktualizacji urządzeń spada na użytkowników, może to doprowadzić do znacznych, skumulowanych przestojów. Oprogramowanie do zarządzania poprawkami automatyzuje ten proces i może przeprowadzać aktualizację systemów poza godzinami najintensywniejszej pracy.

Zgodność

Zgodność

Świadomość, że w punktach końcowych zainstalowano poprawki daje pewność, że firma przestrzega przepisów i działa zgodnie z oczekiwanymi standardami branżowymi.

Optymalizacja

Optymalizacja

Oprócz łatania luk w zabezpieczeniach aktualizacje mogą zawierać ulepszenia funkcji oprogramowania, dzięki czemu Twoja organizacja może korzystać z narzędzi w najlepszych dostępnych wersjach.

Najlepsze praktyki odnośnie zarządzania poprawkami

Stwórz zasady zarządzania poprawkami

Stwórz zasady zarządzania poprawkami

Wyszukiwanie i wdrażanie brakujących poprawek należy planować w takich okresach, aby powodować jak najmniejsze zakłócenia w pracy.

Nadawaj poprawkom priorytety

Nadawaj poprawkom priorytety

Wiele firm wydaje poprawki w określonym momencie każdego tygodnia lub miesiąca. Choć należy je wdrażać jak najszybciej, priorytet powinny stanowić krytyczne poprawki systemowe, które są wydawane w celu usunięcia pilnych luk w zabezpieczeniach.

Twórz kopie zapasowe

Twórz kopie zapasowe

Czasami poprawki mogą powodować problemy ze zgodnością z istniejącym oprogramowaniem. Przechowywanie kopii zapasowych pozwala na cofnięcie wdrożeń w przypadku wystąpienia problemu, co minimalizuje ryzyko przestoju.

Stosuj zarządzanie poprawkami jako część wielopoziomowego podejścia do bezpieczeństwa

Stosuj zarządzanie poprawkami jako część wielopoziomowego podejścia do bezpieczeństwa

Zarządzanie poprawkami należy stosować razem ze skanerami wirusów, złośliwego oprogramowania i luk w zabezpieczeniach jako część holistycznej strategii bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie ciągłą ochronę punktów końcowych przed zagrożeniami.

Zaawansowane funkcje zapewniające bezpieczeństwo aplikacji

check white

Elastyczne harmonogramy wdrażania
Zaplanuj wyszukiwanie poprawek i wdrażaj te zatwierdzone automatycznie o określonych godzinach lub ręcznie w przypadku pojedynczych urządzeń lub ich grup.

check white

Poprawki z możliwością dostosowania
Wybierz dostawców oprogramowania, produkty i ważność poprawek do przeskanowania i zainstalowania. Z łatwością twórz wykluczenia dla aplikacji.

check white

Funkcje Agenta aktualizacji
Pobieraj wszystkie brakujące poprawki do Agenta aktualizacji (wybrane urządzenia), który sprawnie przydzieli je wszystkim zarządzanym urządzeniom w sieci.

check white

Automatyczne skanowanie
Zaplanuj skanowanie w poszukiwaniu poprawek, które będzie automatycznie przeprowadzane codziennie, co tydzień lub co miesiąc o żądanej godzinie rozpoczęcia. Do zarządzania brakującymi poprawkami można stosować elastyczne harmonogramy wdrażania.

check white

Intuicyjny pulpit nawigacyjny
Zarządzaj wszystkimi poprawkami oprogramowania i wyświetlaj podsumowania graficzne zainstalowanych, brakujących i niepomyślnie wdrożonych poprawek na dowolnym urządzeniu.

check white

Tysiące poprawek
Wdrażaj poprawki dla systemu Windows i tysięcy programów innych firm, by zapewnić sobie kompleksową ochronę.

check white

Wyniki skanowania pod kątem poprawek
Wyświetlaj szczegółowe wyniki, w tym informacje o brakujących poprawkach, poziomy ważności, linki do bazy wiedzy, daty wydań i opisy w ramach pojedynczej platformy.

Pobierz narzędzie do zarządzania poprawkami w konsoli Cloud Management Console

Zarządzaj rozwiązaniami AVG do ochrony punktów końcowych z poziomu jednej centralnej platformy. Usługą Zarządzania poprawkami można zarządzać tylko przy użyciu konsoli.

Dowiedz się więcej o konsoli zarządzania

money back blue badge 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Dlaczego zarządzanie poprawkami jest ważne?

Zgodne aplikacje

Nasz wybór poprawek uwzględnia systemy operacyjne Windows oraz tysiące zgodnych aplikacji i programów innych firm, m.in. Zoom, Adobe Acrobat, Salesforce i Dropbox.

Pobierz pełną listę

Często zadawane pytania

Czy przed użyciem usługi Zarządzania poprawkami należy wyłączyć usługę Windows Update?

Nie, nie należy wyłączać usługi Windows Update, ale stanowczo zalecamy zmienić jej ustawienia dla urządzeń za pomocą Centrum aktualizacji Windows lub zasad grupy, aby umożliwić usłudze Zarządzania poprawkami udostępnianie aktualizacji. Aby umożliwić pomyślne wdrażanie poprawek, należy wybrać w ustawieniach usługi Windows Update opcję Ręcznie. Ponadto na każdym urządzeniu należy wybrać dla usługi Windows Update (Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Windows Update > Zmień ustawienia) ustawienie Nigdy nie sprawdzaj aktualizacji.

Jak skonfigurować harmonogram poprawek dla grup lub urządzeń?

Harmonogram wdrażania poprawek można ustalić w konsoli zarządzania w chmurze: Zasady > Wybierz zasady > Ustawienia usług > Zarządzanie poprawkami. Harmonogramem objęte zostaną wszystkie urządzenia lub grupy w ramach zasad Zarządzanie poprawkami.

Jaka jest różnica między stroną Poprawki a stroną Urządzenia?

Strona Poprawki zapewnia przegląd poprawek brakujących, zaplanowanych, oczekujących na ponowne uruchomienie itp. Obejmuje zarówno poprawki systemu operacyjnego, jak i poprawki innych firm. Na stronie Urządzenia znajduje się lista Twoich urządzeń, stany i alerty dla każdego urządzenia, usługi zainstalowane na urządzeniu itp.

Czy mogę wyświetlić stan poprawek na wszystkich moich zarządzanych urządzeniach?

Tak. Możesz uzyskać szczegółowe informacje o ważności brakujących lub zainstalowanych poprawek z uwzględnieniem producentów oraz aplikacji.

Gdzie można sprawdzić, ile urządzeń jest licencjonowanych w przypadku poprawek?

W sekcji „Subskrypcje” w konsoli można sprawdzić, ile urządzeń jest licencjonowanych w przypadku aktualizacji poprawek.

Dlaczego poprawki nie są wdrażane na moich urządzeniach z systemem Mac OS X?

Planujemy wprowadzić obsługę oprogramowania Zarządzanie poprawkami dla systemu Mac OS X w późniejszym czasie.

Dlaczego na niektórych urządzeniach nie ma poprawek, mimo że zostały wdrożone?

Powody mogą być następujące:

1. Na tych urządzeniach instalowana jest obecnie poprawka, a synchronizacja z konsolą nastąpi po ukończeniu instalacji.
2. Zainstalowanie poprawki nie powiodło się. Kolejna instalacja zostanie zaplanowana zgodnie z harmonogramem wdrażania poprawek.
3. Urządzenie jest obecnie w trybie offline.

Gdzie można zmodyfikować harmonogram wdrażania poprawek i dodawać wykluczenia?

Harmonogram wdrażania poprawek można zmodyfikować, przechodzą do sekcji Zasady > Wybierz zasady > Ustawienia usług > Zarządzanie poprawkami. Wykluczenia możesz ustawić, przechodząc do sekcji Zasady > Wybierz zasady > Wykluczenia.

Czy mogę wdrożyć poprawki na wszystkich moich urządzeniach w ramach jednej akcji?

Tak. Możesz ręcznie wdrożyć poprawki na poszczególnych urządzeniach i w poszczególnych grupach urządzeń — w ramach jednej akcji.

Jaki może być stan poprawek?

Poprawki zostaną oznaczone poprzez nadanie im jednego z następujących stanów:

  • Zaplanowane — gdy poprawkę zaplanowano przy użyciu Zasad.
  • Brakujące — po znalezieniu brakujących poprawek w wyniku skanowania pod kątem poprawek.
  • Zignorowane — możliwe przyczyny to: wykluczenie ze względu na ustawienia, wykluczenie ręczne.
  • Wdrażanie — zostanie pokazany postęp stanu wdrożenia niezależnie od tego, czy jest to pobieranie, instalacja, oczekiwanie na ponowne uruchomienie czy oczekiwanie na weryfikację.
  • Nie można wdrożyć — możliwe przyczyny to: brak możliwości pobrania pliku poprawki, nieudana weryfikacja pobranego pliku poprawki lub niepowodzenie instalacji poprawki.
  • Wdrożone — po pomyślnym wdrożeniu poprawki na urządzeniu poprzez ręczne lub zaplanowane zastosowanie poprawek.

Jak długo trwa wdrożenie poprawek na urządzeniu?

Może to zająć od kilku sekund do kilku godzin. Czas trwania zależy od rozmiaru i liczby pobieranych poprawek, aktualizowanej aplikacji oraz sprzętu urządzenia. Zalecamy planować aktualizacje poprawek w najmniej pracowitych okresach, aby zminimalizować przestoje.

Czy moje urządzenie wyznaczone jako agent aktualizacji pobierze poprawki i wdroży je na pozostałych urządzeniach?

Tak. Aby oszczędzać przepustowość, urządzenie wybrane na agenta aktualizacji będzie używane do pobierania i przechowywania poprawek aplikacji oraz ich rozpowszechniania na urządzeniach w sieci. Jeśli nie masz wybranego agenta aktualizacji, każde urządzenie będzie pobierać poprawki aplikacji bezpośrednio z Internetu. Nie jest to zalecane, ponieważ może to spowolnić prędkość Internetu, potencjalnie zakłócając działanie aplikacji opartych na chmurze.

Co jeszcze mogę zrobić, aby chronić moją firmową sieć?

Program AVG Internet Security Business Edition chroni służbowe urządzenia końcowe, wiadomości e-mail i sieć przed oprogramowaniem ransomware, spamem i phishingiem. A dodatkowo jest zgodny z systemem Windows. Możesz monitorować zabezpieczenia i ustawienia oraz zarządzać nimi jednej centralnej konsoli platformy AVG Cloud Management Console.

Identyfikuj i automatyzuj poprawki oprogramowania, by mieć pewność, że Twoje aplikacje są zawsze aktualne.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy