NOVINKA

Patch Management pro Windows

Hledejte a automaticky instalujte opravy softwaru a zajistěte tak, že vaše aplikace budou vždy aktuální.

358

30denní záruka vrácení peněz

UI Notebook Co je Patch Management?

Co je Patch Management?

Opravy jsou aktualizace, které řeší chyby zabezpečení softwaru a operačního systému. Dodavatelé softwaru neustále vydávají opravy, které odstraňují zranitelnosti a zlepšují bezpečnostní funkce. Instalace oprav může být složitá a časově náročná, ale ignorovat ji nelze.

Pokud opravy nejsou instalovány pravidelně a včas, sítě mohou být vážně zranitelné. Patch Management umožňuje snadno zjišťovat a nasazovat chybějící důležité opravy či sledovat probíhající aktivity z centrální konzole Cloud Management Console.

UI Notebook Co je Patch Management?

Jak funguje

1. Otestujte zařízení

1. Otestujte zařízení

Naplánujte automatická hledání oprav. Na výběr máte z denních, týdenních a měsíčních intervalů.

2. Nainstalujte opravy

2. Nainstalujte opravy

Opravy všech softwarových aplikací se nainstalují automaticky. Pokud některé aplikace opravovat nechcete, můžete pro ně snadno nastavit výjimky.

3. Podívejte se na ovládací panel

3. Podívejte se na ovládací panel

Snadno si prohlédněte stav všech oprav včetně těch chybějících či informací o úrovni závažnosti.

Účinné funkce na ochranu vašich aplikací

Flexibilní harmonogramy instalace
Flexibilní harmonogramy instalace

Plánujte nasazení schválených oprav v požadovanou dobu, případně nasazujte ručně v konkrétních skupinách či zařízeních.

Přizpůsobitelné opravy
Přizpůsobitelné opravy

Můžete vybrat dodavatele softwaru, produkty a závažnost oprav, které chcete hledat a instalovat. Také můžete snadno vytvářet výjimky pro aktualizace.

Funkce hlavního agenta
Funkce hlavního agenta

Stahujte všechny chybějící opravy do hlavního agenta, který je posléze snadno distribuuje do všech spravovaných zařízení v síti.

Automatické testy
Automatické testy

Naplánujte automatické hledání oprav na každých 24 hodin a nastavte automatické nasazování oprav na každý čtvrtek. Výchozí nastavení můžete kdykoli přizpůsobit.

Intuitivní ovládací panel
Intuitivní ovládací panel

Spravujte všechny opravy softwaru a prohlížejte si grafické přehledy nainstalovaných, chybějících či neúspěšných oprav na libovolném zařízení.

Tisíce oprav
Tisíce oprav

Nasazujte opravy Windows a dalších aplikací od jiných dodavatelů – zajistíte tím komplexní ochranu.

Výsledky hledání oprav
Výsledky hledání oprav

Na jedné platformě najdete podrobné informace o chybějících opravách či úrovních zabezpečení, odkazy na znalostní databázi, data vydání či popisy aktualizací a mnohem více.

Vracení a ignorování
Vracení a ignorování

Když se software po nasazení oprav bude chovat nestabilně, opravy můžete vrátit a přidat je mezi ignorované, aby se nezobrazovaly v nalezených opravách a nebyly znovu nasazeny.

Stáhnout datový list

358

30denní záruka vrácení peněz

Přidejte si Patch Management do Cloud Management Console

Spravujte všechna řešení AVG na ochranu koncových zařízení z centrální platformy. Patch Management lze spravovat pouze z konzole. Další informace o Management Console

Zelená ikona 100% záruka vrácení peněz

Záruka vrácení peněz

Nakupujte bez rizika! Pokud během prvních 30 dní nebudete spokojeni, vrátíme vám peníze. Více informací

Boxshot AntiVirus Business edition no shadow

Časté dotazy

Je třeba před použitím produktu Patch Management vypnout Windows Update?

Ano, důrazně doporučujeme, abyste na svých zařízeních změnili nastavení Windows Update, aby Správa oprav mohla instalovat opravy (přes centrum Windows Update nebo přes nástroj Zásady skupiny).

Službu Windows Update v žádném případe nevypínejte. Spíše ji nastavte do ručního nebo automatického režimu. Tím zajistíte, že instalace oprav budou úspěšné. Dále na každém cílovém zařízení zvolte Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Windows Update > Změnit nastavení a vyberte možnost Nikdy nekontrolovat aktualizace.

Je možné pro skupiny a/nebo zařízení nastavit harmonogram oprav?

Harmonogram instalace oprav lze nastavit po výběru možností Device Settings (Nastavení zařízení) > Policy (Pravidla) > Patch Management > 2. krok. Nastaveným harmonogramem se budou řídit všechna zařízení a skupiny v pravidlech pro Správu oprav.

Jaký je rozdíl mezi stránkami Aktualizace a Zařízení?

Na stránce Aktualizace najdete přehled chybějících oprav na všech zařízeních, která jsou k vaší konzoli připojená. Na stránce Zařízení najdete seznam vašich zařízení a na záložce Výsledky oprav zařízení najdete seznam oprav, které na konkrétním zařízení chybí.

Jak zjistím stav oprav ve všech spravovaných zařízeních?

Budete mít k dispozici podrobné informace o závažnosti chybějících či nainstalovaných oprav pro jednotlivé dodavatele a aplikace.

Kde se dozvím, na kolik zařízení mohu v rámci licence instalovat opravy?

Informace, na kolik zařízení se licence na Patch Management vztahuje, najdete v konzoli v části Subscriptions (Předplatná).

Proč mi instalace oprav na zařízeních s Mac OS X nefunguje?

Podporu zařízení s Mac OS X produktem Patch Management plánujeme zavést později.

Proč některá zařízení po instalaci oprav hlásí, že opravena nebyla?

Příčiny mohou být následující:

  • 1. Oprava se na dotyčná zařízení momentálně instaluje a dokud instalace nebude dokončena, na konzoli se budou zobrazovat neaktuální informace.
  • 2. Opravu se asi nepodařilo nainstalovat, takže bude znovu nainstalována v příštím plánovaném termínu instalace oprav.
  • 3. Zařízení je offline.

Je možné měnit harmonogram oprav a přidávat výjimky?

Harmonogram instalace oprav a výjimky pro dodavatele a aplikace lze měnit po výběru možností Device Settings (Nastavení zařízení) > Select Policy (Vybrat pravidla) > karta Patch Management.

Mohu nainstalovat opravy do všech zařízení zároveň?

Ano, opravy je možné ručně instalovat do jednotlivých zařízení či jejich skupin zároveň.

Jaké stavy se u oprav mohou zobrazovat?

Opravy budou mít jeden z následujících stavů.

  • Scheduled (Naplánováno): Šedá ikona – Oprava byla schválena a její instalace do zařízení byla naplánována
  • Nasazeno: Zelená ikona – Oprava byla na zařízení úspěšně nainstalována
  • Nepodařilo se nasadit: Červená ikona – Opravy se na zařízení nepodařilo nainstalovat
  • Chybí: Žlutá ikona – Oprava na zařízeních chybí
  • Čeká na kontrolu: Šedá ikona – Čeká se, až bude na zařízení spuštěno hledání oprav
  • Kontrola se nezdařila: Červená ikona – Kontrolu oprav na zařízení se nepodařilo spustit

Jak dlouho instalace oprav na zařízení trvá?

Může to zabrat několik sekund až hodin. Záleží na velikosti stahované opravy, aplikaci, která má být aktualizována, a hardwaru v zařízení.

Bude zařízení, které mám nastavené jako hlavního agenta, stahovat opravy a instalovat je do zařízení ostatních?

Ano, zařízení, které jste vybrali jako hlavního agenta, se bude používat k ukládání oprav softwaru a jejich distribuci do ostatních zařízení na síti, aby se vám kvůli jejich stahování nezpomalovalo připojení k internetu. Pokud hlavního agenta nevyberete, zařízení si opravy softwaru budou stahovat přímo z internetu (nedoporučováno).

Chrome browser logo

AVG doporučuje
BEZPLATNÝ prohlížeč Chrome™.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky