95401609127
Signal-What-Is-Blockchain-_-How-Does-It-Work-Hero

Geschreven door Anthony Freda
Gepubliceerd op November 11, 2022

Wat is blockchain-technologie?

De blockchain-technologie is een gedecentraliseerd, transparant systeem voor het vastleggen en verspreiden van gegevens, waarbij elke nieuwe inschrijving onmiddellijk zichtbaar is op elke kopie van het grootboek. De authenticiteit van elke inschrijving wordt gegarandeerd door een complex systeem van consensus. U kunt reeds vastgelegde gegevens niet wijzigen, want die gegevens staan ook op miljarden andere kopieën van het grootboek. De blockchain-technologie zou sectoren als financiën, gezondheidszorg en cyberbeveiliging kunnen ontwrichten.

Dit artikel omvat :

  Blockchain gebruikt een combinatie van gegevensversleuteling en distributie om ervoor te zorgen dat elke transactie in het grootboek zowel geverifieerd als zichtbaar is voor anderen. Ongeacht wie het ziet, het grootboek zal altijd hetzelfde weergeven — een transparante reeks gegevens. Toegepast op financiën kan iedereen die het grootboek kan bekijken, dankzij de blockchain-technologie een lijst zien van alle activa en wie de eigenaar is, samen met alle verrichte transacties.

  Een eenvoudige definitie van blockchain

  Een blockchain is een gedecentraliseerd register van gegevens dat voortdurend wordt bijgewerkt, zodat iedereen die de blockchain bekijkt, exact dezelfde gegevens ziet, op hetzelfde moment. Complexe versleuteling garandeert dat nieuw toegevoegde gegevens hetzelfde zijn voor iedereen die een blockchain-grootboek bekijkt. Veel van de waarde van cryptomunten komt voort uit het gedecentraliseerde en transparante blockchain-systeem om gegevens te registreren.

  Waarom is blockchain belangrijk?

  Blockchain is belangrijk omdat het zakelijke activiteiten vereenvoudigt en corruptie of institutionele inmenging voorkomt. De permanente registratie van betalingen is universeel toegankelijk en verifieerbaar, waardoor het risico van menselijke fouten en misbruik afneemt. De blockchain-technologie is sneller, goedkoper en fraudebestendig — in tegenstelling tot traditionele financiële instellingen.

  Hoe werkt blockchain?

  Blockchain werkt door een transactie met tijdstempel vast te leggen, een versleutelde digitale handtekening te produceren en de rekenkracht van het netwerk te gebruiken om de versleutelde handtekening te verifiëren. De verificatie gebeurt door "proof of work", waarbij een computer een complex vraagstuk moet oplossen.

  Elk blok is verbonden met het vorige blok in de keten door een hypercomplex wiskundig vraagstuk dat verband houdt met de gegevens in dat vorige blok. De "hash" van het vorige blok — in feite de oplossing van het vraagstuk — wordt opgenomen in het nieuwe blok, samen met een registratie van alle laatste transacties die zijn uitgevoerd sinds het laatste blok werd toegevoegd (meestal minuten of uren tevoren). Andere computers in de blockchain controleren de juistheid van de hash en verifiëren de geldigheid van het nieuwe blok.

  Blockchain werkt door het vastleggen en verifiëren van transacties in een grootboek.Elk blok in de keten is verbonden met het vorige blok door complexe wiskundige vraagstukken.

  Blockchain-decentralisatie

  Decentralisatie betekent dat er geen centrale autoriteit is die beslissingen neemt of activa controleert. Het gedistribueerde karakter van blockchain betekent dat elke deelnemer dezelfde mate van toegang heeft als ieder ander. Dat betekent dat niemand individueel genoeg macht kan krijgen om het gebruik van de technologie collectief in gevaar te brengen.

  Het verschil tussen blockchain en Bitcoin

  Het verschil tussen blockchain en Bitcoin is dat blockchain de technologie is, of het systeem om gegevens vast te leggen dat live bijgewerkte informatie mogelijk maakt zonder risico op vervalsing. Bitcoin daarentegen is een cryptomunt waarin transacties worden geregistreerd met behulp van de blockchain-technologie.

  Blockchain is de technologie; cryptomunten (bijv. Bitcoins) zijn de toepassing.

  Het gebruik van Bitcoins zou niet mogelijk zijn geweest zonder blockchain. De blockchain-technologie is echter ontworpen om de integriteit van de munt te bewaren, niet een specifieke financiële situatie of positie. De veiligheid van uw cryptomunten-portefeuille hangt bijvoorbeeld af van vele andere factoren. U bestudeert dit best voordat u in crypto's investeert.

  Waarvoor wordt de blockchain-technologie gebruikt?

  Blockchain kent vele toepassingen in verschillende sectoren. Het onveranderlijke karakter van blockchain maakt het niet alleen nuttig voor virtueel geld, maar ook voor het bijhouden van gegevens in het algemeen.

  Financiën

  Het ontbreken van een centrale autoriteit op een blockchain betekent dat onder alle omstandigheden geld kan worden verhandeld. Traditionele banken kunnen kwetsbaar zijn voor datalekken, privacyproblemen, beslissingen van centrale banken en onstabiele regeringen. De blockchain-technologie voorkomt deze problemen, terwijl er geen derde partij nodig is om toezicht te houden op transacties of om deze te verwerken. Op een blockchain gebeuren transacties rechtstreeks tussen twee partijen en worden ze binnen enkele minuten afgerond.

  Hoewel het wonderbaarlijk klinkt, kunnen er problemen ontstaan met de software die rond de blockchain is gebouwd, vooral wat verschillende cryptomunt-infrastructuren betreft. Onderzoek welke cryptomuntbeurs de beste is voor uw situatie om u te helpen het risico te beperken.

  Gezondheidszorg

  De gezondheidszorg is een voorbeeld van een sector waar blockchain om andere dan financiële redenen wordt gebruikt. Gezondheidsdossiers kunnen worden opgeslagen via blockchain, waar ze nooit kunnen worden gewijzigd of gemanipuleerd. Gezondheidsprofessionals moeten echter extra voorzichtig zijn bij het documenteren van de medische geschiedenis van hun patiënten, om het risico van wanpraktijken als gevolg van onjuiste informatie die later niet kan worden gecorrigeerd, te beperken.

  Eigendomsregistratie

  Een eigendomsakte kan ook worden geregistreerd op de blockchain, wat een officiële registratie van grondbezit oplevert die niet kan worden vervalst. Het gebruik van een blockchain voorkomt dat fysieke gegevens over het onroerend goed moeten worden opgespoord, en een verkoop kan rechtstreeks tussen koper en verkoper plaatsvinden.

  Toeleveringsketen

  Leveranciers kunnen de blockchain gebruiken om de oorsprong van de door hen gekochte materialen te registreren, zodat die voor iedereen zichtbaar is. De authenticiteit van het product kan altijd worden opgezocht, evenals goedgekeurde labels zoals Eerlijke handel, Lokaal en Bio.

  Type blockchain-netwerken

  Blockchains hebben veel verschillende toepassingen, en een bedrijf kan het ene type blockchain boven het andere kiezen, afhankelijk van waarvoor het wordt gebruikt.

  Openbare blockchain-netwerken

  Openbare blockchain-netwerken functioneren als openbare databanken op open-source software, wat betekent dat iedereen met een internetverbinding een lijst van de transactiegeschiedenis van het netwerk kan bekijken. Deze blockchain-platforms handhaven hun integriteit door middel van cryptografie en "proof of work" — het proces dat de meest recente transacties verifieert.

  Mensen gebruiken openbare blockchains voornamelijk om cryptomunten zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin uit te wisselen en te delven. Het is een veel voorkomende misvatting dat blockchain-netwerken zoals Bitcoin anoniem zijn, terwijl ze in feite alleen vertrouwelijkzijn. Wanneer een gebruiker een openbare transactie verricht, wordt zijn unieke code (of openbare sleutel) vastgelegd op de blockchain. Dat gebeurt niet met zijn persoonlijke gegevens.

  Als iemand echter in het verleden een Bitcoin-aankoop heeft gedaan op een beurs die identificatie vereist, dan is de identiteit van die persoon standaard gekoppeld aan zijn blockchain-adres.

  Private blockchain-netwerken

  Private blockchain-netwerken functioneren op gesloten netwerken, en werken het best voor privébedrijven en organisaties. De autoriteit of eigenaar bepaalt wie lid kan worden van het blockchain-netwerk en welke rechten deze leden hebben. Maar private blockchain-netwerken zijn slechts gedeeltelijk gedecentraliseerd, omdat er bepaalde toegangsbeperkingen gelden.

  Ripple, een netwerk voor het uitwisselen van digitale valuta voor bedrijven, is een voorbeeld van een private blockchain. Bedrijven die private blockchains gebruiken, kunnen ook hun toegankelijkheids- en autorisatievoorkeuren, netwerkparameters en andere belangrijke beveiligingsopties aanpassen.

  Hybride blockchains

  Hybride blockchains combineren elementen van zowel private als openbare blockchain-netwerken. Bedrijven kunnen private, op toestemming gebaseerde systemen opzetten naast een openbaar systeem. Het is mogelijk dat ze de toegang tot specifieke gegevens die in de blockchain zijn opgeslagen, willen controleren terwijl de rest van de gegevens openbaar blijft. Hybride blockchains stellen publieke leden ook in staat te controleren of private transacties zijn voltooid.

  Consortium blockchains

  Consortium blockchains combineren ook openbare en private netwerken, en bevatten meerdere toegangsknooppunten met verschillende machtigingen. Een reeks organisaties kan kiezen voor dit type blockchain om gegevens te delen — een forum dat is afgesloten voor het publiek, maar wordt onderhouden door organisaties met gedeelde belangen. Interne transparantie is belangrijk bij samenwerking, en de blockchain-infrastructuur van een consortium biedt een meer private manier om informatie uit te wisselen.

  Voordelen van de blockchain-technologie

  De snelle groei van blockchain is onder meer te danken aan de grote reikwijdte van de voordelen ervan. Het is zelfs mogelijk dat de blockchain-technologie uw beroepsleven al is beginnen te beïnvloeden.

  Hier zijn enkele van de grootste voordelen van de blockchain-technologie:

  Toegankelijkheid

  Blockchain beperkt zijn functionaliteit niet op basis van wie de technologie gebruikt. Het is een betrouwbaar betalings- en waarderingssysteem dat de kortste afstand tussen verzender en ontvanger zoekt. Sommige mensen of entiteiten mogen geen bankrekening openen, maar iedereen met een blockchain-app kan betalingen verzenden of ontvangen. Bovendien hoeft u niet te wachten tot een transactie is afgerond.

  Extra beveiliging en privacy

  Het is bijna onmogelijk om een grootboek te vervalsen wanneer tientallen (of miljarden) computers het controleren en bevestigen — bijna alsof uw geïnvesteerde geld wereldwijd op computers is opgeslagen. Het falen van het computersysteem van een bank is catastrofaal, maar het risico dat de informatie van een blockchain verloren gaat door een systeemfalen, is vrijwel onbestaand.

  Het meest waardevolle resultaat van de creatie van blockchain is dit: het biedt een systeem van versleuteling, decentralisatie en consensus dat volledig betrouwbaar is en bijna geen menselijk onderhoud vereist.

  Nauwkeurigheid van de gegevens

  Menselijke betrokkenheid wordt volledig uit beeld gehaald als het gaat om het behoud van de accuraatheid van gegevens op het blockchain-systeem. De keten van blokken in het grootboek wordt vastgelegd en geverifieerd met hypercomplexe wiskundige vraagstukken die enkel een computer kan oplossen. En niet alleen dat, alle andere computers moeten het eens zijn over de oplossing. De eis van consensus garandeert dat de gegevens 100% nauwkeurig worden gekopieerd.

  Transparantie

  Alle activiteit is zichtbaar op een openbare blockchain, zoals die ter ondersteuning van de grootste cryptomunten zoals Bitcoin. Iedereen met internettoegang kan de transacties live volgen. Het geld gaat waar u het zegt, en de registratie van de transactie staat permanent in het grootboek.

  Kostenverlagingen

  Banken verlenen een dienst. Ze laten u aankopen doen met een creditcard, en ze controleren elke aankoop met die creditcard. Dit vereist een IT-systeem en werknemers om het te onderhouden — bedrijven betalen voor dat onderhoud met een verwerkingsvergoeding.

  Met de blockchaintechnologie is geen verificatie door derden nodig, omdat de blockchain civiele rekenkracht gebruikt om cryptomunten te genereren en te verifiëren.

  Risico's van de blockchain-technologie

  Naast de hierboven geschetste voordelen heeft blockchain, zoals elke nieuwe technologie, ook enkele nadelen. Hier volgen enkele nadelen van de blockchain-technologie.

  Controles van de regelgeving

  Het probleem met gereguleerde banken is dat men niet weet of de regelgevende overheid te vertrouwen is. Dat is waar het blockchain-handelsprotocol om de hoek komt kijken: niemand met overheidsgezag kan komen controleren hoe u geld verstuurt of ontvangt. Gebrek aan regelgeving is echter een tweesnijdend zwaard.

  Een institutionele autoriteit kan in beeld komen en uw kant kiezen als een bank erop wordt betrapt iets illegaals te doen. Maar als een maker van een cryptomunt erin slaagt alle activa te stelen die op zijn beurs worden verhandeld, kunt u ontzettend veel pech hebben.

  Beperkingen van gegevensopslag

  De opslagcapaciteit van een blockchain is een van de grootste problemen als het gaat om de schaalbaarheid van blockchain computing. Consensus vereist dat de blockchain 100% dezelfde gegevens bevat in exact dezelfde volgorde in alle systemen.

  Als de blockchain aangroeit tot 1TB aan data, wordt dus van alle gebruikers verwacht dat ze die opslagruimte hebben. De tijdelijke oplossing is om opslag buiten de blockchain te gebruiken, maar dat gaat voorbij aan het doel van de gegevensnauwkeurigheid en privacy die in eerste instantie bij het gebruik van de blockchain-technologie worden gegarandeerd.

  Kosten

  Terwijl veel cryptomunten groot genoeg zijn voor de meeste individuen om tegen een bescheiden vergoeding in te stappen, worden blockchain-transacties alleen gecontroleerd en geverifieerd door enorme hoeveelheden rekenkracht. Bitcoin-boeren genereren nieuwe Bitcoins met platformen die loodsen vullen met dure apparatuur. Blockchains vergen veel geld en energie om te functioneren.

  Energieverbruik

  Blockchain heeft een grote impact op het energieverbruik in de wereld. Het verifiëren van transacties in de blockchain vereist krachtige computers die enorme hoeveelheden elektriciteit en veel tijd verbruiken. Bitcoin alleen al gebruikt jaarlijks ongeveer 150 terawattuur aan elektriciteit, wat dan weer een enorm effect heeft op de uitstoot van koolmonoxide. En dat is slechts één blockchain-netwerk.

  Tijdsbeperkingen

  Blockchains kunnen sneller en vaker worden bijgewerkt dan banken transacties kunnen verwerken, maar updates gebeuren nog steeds niet onmiddellijk. Transacties gaan pas door (worden geverifieerd) als er een nieuw blok wordt toegevoegd, en dat hangt af van wanneer een Bitcoin-boer het met succes genereert. Het kan nog altijd uren wachten zijn voor een transactie afgerond is.

  Gebruikt bij illegale activiteiten

  De vertrouwelijkheid van blockchains heeft ze aantrekkelijk gemaakt voor crimineel gebruik. Illegale diensten worden vaak geboekt op het dark web en betaald met cryptomunten die op een blockchain zitten, omdat het moeilijk is om de koper en verkoper te traceren op de gedistribueerde database van een blockchain — tenzij ze gebruik hebben gemaakt van een beurs die verbonden is met hun persoonlijke informatie. Totdat het door het FBI werd opgedoekt en de oprichter werd gearresteerd, de vertrouwelijke verkoop van illegale producten, namaakgoederen, gehackte e-mailwachtwoorden en nog veel meer.

  Hackers hebben tegenwoordig ook nieuwe manieren bedacht om gewone gebruikers aan te vallen die nog nooit van blockchain hebben gehoord. Bitcoin miner malware vordert de rekenkracht van de computer van een onwetende gebruiker en wendt deze aan om cryptomunten te genereren. Dit is een vorm van hacken die alleen bestaat dankzij Bitcoin, die uw computer volledig onbruikbaar kan maken — ook al blijven uw persoonlijke gegevens en fondsen onaangeroerd.

  Verlies van privésleutel

  De nachtmerrie van de cryptobeleggers is het verliezen van al het geld dat ze aan de blockchain hebben toevertrouwd omdat ze hun privésleutel niet konden bijhouden. De privésleutel geeft toegang tot de fondsen die u met de blockchain beheert. Iedereen in de wereld heeft toegang tot de blockchain van het openbare grootboek van Bitcoin, maar het is aan u om uw privésleutel veilig te bewaren.

  Uw persoonlijke gegevens beschermen met AVG BreachGuard

  Blockchainbeveiliging mag dan behoorlijk robuust zijn, maar met zoveel registraties van onze persoonlijke gegevens die online rondzwerven, is er altijd een risico dat onze privégegevens worden blootgegeven.

  Software voor gegevensbewaking zoals AVG BreachGuard waarschuwt u als uw persoonlijke accounts gecompromitteerd zijn in een lek. Deze software biedt ook 24/7 risicobewaking, stelt u in staat uw persoonlijke informatie te verwijderen uit lijsten van datahandelaren en geeft u zelfs tips om al uw rekeningen beter af te schermen. Bescherm uw persoonlijke gegevens en houd uw investeringen veilig met AVG BreachGuard.

  Bescherm uw persoonlijke informatie met AVG AntiVirus voor Android

  Gratis installeren

  Bescherm uw persoonlijke informatie met AVG Mobile Security

  Gratis installeren
  Beveiligingstips
  Beveiliging
  Anthony Freda
  11-11-2022