138230660437
AVG Signal-blog Beveiliging Beveiligingstips Wat is beveiligingsinbreuk en wat is ertegen te doen
Signal-What-Is-a-Security-Breach-and-How-to-Protect-Against-It-Hero

Geschreven door Deepan Ghimiray
Gepubliceerd op August 25, 2023

Wat is een beveiligingsinbreuk?

Een beveiligingsinbreuk betekent ongeautoriseerde toegang tot een apparaat, faciliteit, programma, netwerk of gegevens. Het kan gaan om het schenden van beveiligingsmaatregelen die gegevens, netwerksystemen of fysieke hardware beschermen. Vaak volgt hierop een gegevenslek waarbij privégegevens worden gekopieerd, gedeeld of gestolen.

Dit artikel omvat :

  Typen beveiligingsinbreuken

  Om wat voor beveiligingsinbreuk het gaat, is afhankelijk van de tools of methoden die de aanvallers gebruiken om toegang te krijgen tot een afgeschermde ruimte en of dit een digitale of fysieke ruimte is.

  Dit zijn enkele veelvoorkomende typen beveiligingsinbreuken op basis van verschillende aanvalsmethoden:

  • Malware: Malware is schadelijke software zoals virussen, wormen, ransomware en spyware die is ontworpen om schade toe te brengen aan of ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een systeem of apparaat.

  • Social engineering: Social engineering is het gebruik van misleidende tactieken in een poging slachtoffers persoonlijke of gevoelige informatie te ontfutselen. Bij social engineering-aanvallen doen fraudeurs zich voor als een persoon of organisatie die het slachtoffer vertrouwt. Phishing is een veelgebruikte tactiek en de aanvaller kan spoofing gebruiken om de scam legaal te laten lijken.

  • Fysieke beveilingsinbreuken: Bij een fysieke beveiligingsinbreuk weet een aanvaller ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een gebouw of fysiek apparaat. Dit kan in combinatie met social engineering worden gebruikt, zoals een vishing-aanval, om insiders over te halen toegang te verlenen tot het gebouw of apparaat.

  • Ransomware: Ransomware is een vorm van malware die uw bestanden gijzelt door ze te versleutelen en u buiten te sluiten. In ruil voor de decryptiesleutel moeten slachtoffers losgeld betalen om weer toegang te krijgen.

  • DDoS-aanval: Een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) overspoelt een website met verkeer totdat deze gedwongen wordt te sluiten. Deze vorm van hacken kan tot een beveiligingsinbreuk leiden omdat het beveiligingssysteem van het doelwit wordt overrompeld.

  • Man-in-the-middle-aanval: Een man-in-the-middle-aanval doet zich voor wanneer een aanvaller de tussen systemen verzonden gegevens onderschept en manipuleert. Aanvallers kunnen deze gegevens gebruiken voor ongeautoriseerde toegang tot specifieke systemen of apparaten.

   Cybercriminelen gebruiken verschillende tactieken om onrechtmatig toegang te krijgen tot een apparaat of netwerkCybercriminelen gebruiken veel tactieken om toegang te krijgen tot een apparaat of netwerk.

  Hoe treedt een beveiligingsinbreuk op?

  Dit zijn enkele voorbeelden van hoe een beveiligingsinbreuk kan optreden:

  • Malware: De aanvaller infecteert een systeem met malware die is ontworpen om gevoelige gegevens te stelen, systeembronnen te gijzelen of schade aan het systeem toe te brengen. Gebruik antimalwaresoftware om dreigingen op uw systeem te detecteren en hiervan te verwijderen om dit soort inbreuken te voorkomen.

  • Phishing: Bij deze techniek wordt een ogenschijnlijk legitieme e-mail of sms gebruikt, maar in werkelijkheid is het een scam. In de e-mail of sms staat een link naar een nepwebsite of aanmeldingspagina. Deze links zijn ontworpen om u te verleiden gevoelige gegevens prijs te geven die de aanvaller toegang geven tot een account, zoals een online bankrekening.

  • Fysiek: Bij deze inbreuken kan een aanvaller een onderdeel van uw apparatuur stelen of dit gebruiken om toegang te krijgen tot uw systeem of om gegevens te stelen. Of iemand steelt een wachtwoord dat ergens is opgeschreven. Daarom moet u wachtwoordbeheer gebruiken om gemakkelijk sterke wachtwoorden te hanteren.

  • Dreiging van binnenuit: Deze inbreuken worden gepleegd door werknemers die misbruik maken van hun beveiligingsrechten om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Ze kunnen echter ook onbedoeld optreden door werknemers die zwakke wachtwoorden gebruiken of onvoldoende kennis hebben van de beste praktijken op het gebied van cyberveiligheid.

  De impact van een beveiligingsinbreuk

  Een beveiligingsinbreuk kan ernstige gevolgen hebben voor personen en organisaties, of ook niet. Het hangt er allemaal van af wat de aanvaller doet als deze eenmaal toegang heeft. Hoe belangrijker de gegevens, hoe ernstiger de mogelijke gevolgen van een beveiligingsinbreuk zijn.

  Hieronder staan enkele gevolgen die een beveiligingsinbreuk kan hebben voor personen en organisaties:

  • Gegevensverlies: Een beveiligingsinbreuk kan leiden tot toegang tot en diefstal van gevoelige gegevens, waaronder klantgegevens. Kwaadwillig gebruik van deze gegevens kan leiden tot identiteitsdiefstal, financiële fraude of reputatieschade.

   Hackers kunnen een breed scala aan persoonlijke en bedrijfsinformatie in handen krijgen Bij een beveiligingsinbreuk kunnen hackers een breed scala aan persoonlijke en zakelijke gegevens blootleggen.

  • Financiële schade: Een beveiligingsinbreuk kan leiden tot financiële verliezen, vooral wanneer aanvallers ongeautoriseerde toegang krijgen tot online rekeningen of financiële documenten. Ook de nasleep kan tot kosten leiden, bijvoorbeeld voor onderzoeken, juridische kosten, kennisgeving aan en compensatie van klanten en mogelijke boetes.

  • Rechtszaken: Een beveiligingsinbreuk kan juridische gevolgen hebben, vooral voor organisaties waarvan klantgegevens zijn uitgelekt. Dit kunnen geldboetes, straffen, rechtszaken en wettelijke controles zijn.

  • Reputatieschade: Het kan voor organisaties die het slachtoffer worden van een beveiligingsinbreuk moeilijk zijn het vertrouwen van hun klanten of partners terug te winnen. Dit kan leiden tot verlies van zakelijke kansen en blijvende reputatieschade.

  • Bedrijfsschade: Een beveiligingsinbreuk kan de normale bedrijfsactiviteiten verstoren, wat tot downtime, productiviteitsverlies en extra kosten voor herstel leidt. Wanneer systemen en netwerken offline moeten worden gehaald, kan dat de serviceverlening aan klanten en werknemers verstoren.

  Voorbeelden van een beveiligingsinbreuk

  In de afgelopen jaren waren er veel bekende voorbeelden van beveiligingsinbreuken die de aandacht van het grote publiek trokken. Veel van deze lekken leidden tot gegevenslekken. Alleen al in 2022 werden 422 miljoen mensen in de VS getroffen door gegevenslekken en -blootstelling.

  Incidenten zoals de Equifax-hack laten zien dat zelfs vertrouwde bedrijven het slachtoffer kunnen worden van een gegevenslek. De meest beruchte inbreuk op een fysiek beveiligingssysteem was toch wel de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari 2021.

  Hier zijn enkele andere voorbeelden van echt gebeurde beveiligingsinbreuken:

  LastPass

  In 2022 werd de wachtwoordmanager LastPass al snel na een eerdere beveiligingsinbreuk opnieuw getroffen door een beveiligingsinbreuk, door dezelfde aanvaller. De computer van een DevOps-engineer bij een bedrijf werd gehackt en de aanvaller infecteerde deze met keyloggermalware.

  De hacker slaagde erin het hoofdwachtwoord van de engineer vast te leggen terwijl het werd ingevoerd en kreeg zo toegang tot de kluis met klantgegevens.

  Yahoo

  In 2013 werd Yahoo getroffen door een van de grootste gegevenslekken in de geschiedenis. Aanvankelijk meldde de prominente webserviceprovider dat de hacker de gebruikersgegevens van één miljard accounts had gestolen, maar jaren later werd dat cijfer bijgesteld naar drie miljard accounts.

  De beveiligingsinbreuk leidde tot de diefstal van accountgegevens zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en beveiligingsvragen en -antwoorden.

  Uber

  In 2022 kreeg een hacker toegang tot de interne databases van Uber. Er zijn twee theorieën over hoe dit is gebeurd. Volgens de eerste theorie had de hacker het bedrijfswachtwoord van de Uber-systemen op het dark web gekocht. Volgens de tweede theorie gebruikte de hacker social engineering-tactieken om zich voor te doen als technisch medewerker van het bedrijf. Zo kon de hacker een Uber-opdrachtnemer overhalen het wachtwoord te onthullen.

  De schade van deze beveiligingsinbreuk bleef relatief gezien binnen de perken. Maar in 2016 slaagden twee hackers erin toegang te krijgen tot de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van 57 miljoen gebruikers van de Uber-app.

  Facebook

  In 2021 doken de gestolen persoonlijke gegevens van meer dan 530 miljoen Facebook-gebruikers op een forum voor amateurhackers op. De gegevens zouden afkomstig zijn uit een gegevenslek in 2019. Tot de gegevens die via het lek werden gestolen, behoorden telefoonnummers, volledige namen, locaties, e-mailadressen en andere details van gebruikersprofielen.

  Facebook nam de enigszins controversiële beslissing om geen contact op te nemen met de slachtoffers. Controleer dus goed of uw Facebook-gegevens zijn uitgelekt. Facebook beweerde dat de gestolen gegevens geen gevoelige gegevens omvatten zoals financiële informatie, gezondheidsinformatie of wachtwoorden. Experts in cyberbeveiliging waarschuwen echter dat hackers veel kunnen doen met heel weinig gegevens, vooral met telefoonnummers.

  Beveiligingsinbreuk versus gegevenslek: wat is het verschil?

  Bij een beveiligingsinbreuk gaat het om onbevoegde toegang tot een systeem, gegevens, apparaat of netwerk. Er is sprake van een gegevenslek wanneer een cybercrimineel gegevens steelt nadat deze heeft ingebroken. Ondanks de gelijkenis is een beveiligingsinbreuk een brede term die verschillende soorten ongeautoriseerde toegang omvat, terwijl een gegevenslek een specifiek type beveiligingsinbreuk is.

  Een inbreuk op de cyberbeveiliging is niet altijd kwaadwillig. Iemand kan per ongeluk toegang krijgen tot een systeem door zwakke beveiligingsprotocollen of fouten in hardware of software. Een gegevenslek daarentegen is per definitie kwaadwillig, omdat een ongeautoriseerde entiteit zich hierbij opzettelijk toegang verschaft tot privégegevens om deze te stelen.

  Een beveiligingsinbreuk voorkomen

  Het is beter een beveiligingsinbreuk te voorkomen dan deze achteraf te moeten oplossen. Niet alle beveiligingsinbreuken kunnen worden voorkomen, maar u kunt wel enkele beproefde methoden toepassen om de kans dat u of uw organisatie wordt getroffen aanzienlijk te verkleinen.

  Hier zijn enkele manieren om een beveiligingsinbreuk te voorkomen:

  • Beveilig uw wachtwoorden: Maak sterke wachtwoorden met een uniek wachtwoord voor al uw accounts en wijzig deze regelmatig.

  • Tweevoudige verificatie: Accounts waarvoor tweeledige verificatie (2FA) wordt gebruikt, vereisen twee of meer vormen van verificatie voor toegang. Dit maakt ze veiliger.

   Tweeledige verificatie helpt onbevoegde toegang tot uw online accounts te voorkomen.Gebruik tweeledige verificatie om uw online accounts te beschermen.

  • Regelmatige software-updates: Software-updates bevatten vaak oplossingen voor kwetsbaarheden in de beveiliging. Werk uw software en besturingssysteem regelmatig bij om te voorkomen dat hackers misbruik maken van deze kwetsbaarheden.

  • Train werknemers: Veel beveiligingslekken zijn het gevolg van een menselijke fout, zoals in het geval van het gegevenslek bij Thomson. Fouten kunt u niet voorspellen, maar u kunt wel het bewustzijn rond cyberbeveiliging binnen uw organisatie vergroten. Neem de tijd om werknemers te informeren over de richtlijnen bij grootschalige cyberaanvallen en hoe ze mogelijke dreigingen kunnen vermijden.

  • Gebruik antimalwaresoftware: Hoogwaardige antimalwaresoftware kan dreigingen detecteren op en verwijderen van uw systeem en apparaten, lang voordat u zich überhaupt afvraagt: "Ben ik gehackt?"

  • Beveiligingsapparatuur: Kantoren en huizen waarin zich waardevolle gegevens en systemen bevinden, moeten worden beschermd tegen fysieke inbraken door beveiligingsapparatuur zoals camera's te installeren.

  Wat te doen bij een gegevenslek

  Dit is wat u moet doen als u een gegevenslek ontdekt:

  • Wijzig uw wachtwoorden: Een beveiligingsinbreuk bij één account kan gevolgen hebben voor andere accounts, dus wijzig de wachtwoorden voor al uw accounts.

  • Voer een antimalwarescan uit: Een malwarescan richt zich op de malware die door een beveiligingslek is binnengedrongen en verwijdert deze.

  • Stel uw bank en kredietbureaus op de hoogte: Door uw bank op de hoogte te stellen en uw krediet bij kredietbureaus te bevriezen, voorkomt u dat de aanvallers bij uw geld kunnen.

  Mocht u het slachtoffer worden van een gegevenslek, dan is het van cruciaal belang dat u snel handelt. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kan deze blijvende gevolgen hebben voor u, uw organisatie en anderen.

  Uzelf beschermen tegen gegevensinbreuken

  Zoals men in de beveiligingsindustrie zegt: "Er zijn twee soorten bedrijven: bedrijven die zijn gehackt en bedrijven die niet weten dat ze zijn gehackt". Soms is een beveiligingsinbreuk onvermijdelijk, maar kunt u verdere schade helpen te voorkomen met AVG BreachGuard.

  Onze krachtige tool voor cyberbeveiliging biedt 24/7 privacybewaking om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. En in het geval van een gegevenslek helpt onze online tool voor het verwijderen van persoonlijke gegevens te voorkomen dat derden uw gegevens verzamelen en gebruiken. Kies voor AVG BreachGuard om u te helpen uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw online accounts te beveiligen.

  Bescherm uw persoonlijke gegevens met AVG Mobile Security

  Gratis installeren

  Bescherm uw persoonlijke gegevens met AVG AntiVirus voor Android

  Gratis installeren
  Beveiligingstips
  Beveiliging
  Deepan Ghimiray
  25-08-2023