73890122349
AVG Signal-blog Prestaties Hardware Harde schijven scannen en herstellen met CHKDSK-opdrachten in Windows
Signal-How-to-scan-and-fix-hard-drives-with-CHKDSK-in-Windows-Hero

Wat is CHKDSK?

CHKDSK (check disk) is een Windows-hulpprogramma dat is ontwikkeld om te scannen op systeemfouten en deze te repareren. Met het programma wordt gecontroleerd of de grootte, de locatie en andere systeemgegevens van een bestand, overeenkomt met de gegevens die daadwerkelijk op de schijf staan. CHKDSK zoekt ook naar delen van de harde schijf die ervoor kunnen zorgen dat uw gegevens beschadigd raken.

Dit artikel omvat:

  Met CHKDSK kunt u een harde schijf controleren op fouten in Windows 10, in het bijzonder het soort fouten dat optreedt wanneer bestanden zich niet op de plek bevinden waar zij zouden moeten staan. Dit probleem is een veelvoorkomende reden waarom uw pc in de loop van de tijd trager wordt.

  CHKDSK uitvoeren in Windows 10

  CHKDSK kan in Windows 10 op verschillende manieren worden uitgevoerd, zelfs als de pc niet lijkt te werken. Als u de harde schijf met Windows 10 in een noodsituatie moet repareren, kan CHKDSK goed van pas komen.

  Er zijn drie CHKDSK-opties die u kunt proberen:

  CHKDSK uitvoeren vanaf uw computer

  U kunt CHKDSK vanuit Windows gebruiken en zo uw schijf scannen op fouten. Zo voert u CHKDSK uit in Windows 10:

  1. Typ chkdsk in het zoekvak in de taakbalk.

    Een afbeelding van een taakbalk waarin "check disk" is getypt. De gebruiker heeft met de rechtermuisknop op de check disk-toepassing geklikt en de optie “Uitvoeren als beheerder” is gemarkeerd.
  2. Klik met de rechtermuisknop op chkdsk en kies uitvoeren als beheerder.

  Met deze methode wordt CHKDSK mogelijk uitgevoerd zonder dat u het resultaat te zien krijgt. Een gedetailleerder en aangepast resultaat bereikt u wanneer u CHKDSK vanaf de opdrachtprompt uitvoert.

  CHKDSK uitvoeren vanaf Opdrachtprompt

  De Opdrachtprompt is een handig hulpmiddel waarmee u in Windows opdrachten uitvoert, wanneer u Windows rechtstreeks iets opdraagt. Als u onvoorzichtig bent kan dit extra complicaties opleveren. Het is dus zaak de volgende stappen zorgvuldig uit te voeren.

  Zo controleert u uw schijf met Opdrachtprompt:

  1. Typ cmd (of command prompt) in het zoekvak van de taakbalk.

   Een afbeelding van een taakbalk waarin "command prompt" is getypt. De gebruiker heeft met de rechtermuisknop op de command prompt-toepassing geklikt en de optie “Uitvoeren als beheerder” is gemarkeerd.
  2. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.

   Een afbeelding van de opdrachtprompt met “chkdsk” getypt in het invoervak.
  3. Typ chkdsk en druk op Enter. Met deze opdracht scant CHKDSK alleen op problemen. Er worden geen veranderingen doorgevoerd.

   Een schermafbeelding van de opdrachtprompt met “chkdsk D: /f” ingevoerd bij de prompt.
  4. Als u CHKDSK op een andere schijf uitvoert dan C, geef dan het volume op achter chkdsk. Als u bijvoorbeeld de D-schijf wilt controleren, typt u chkdsk D: /f.

   Lees verder om te zien waar “/f” voor staat en hoe met CHKDSK corrupte bestanden gerepareerd kunnen worden. Maar als er in deze fase geen problemen zijn, hoeft u verder niets te doen.

   Een voorbeeld van het resultaat dat chkdsk heeft opgeleverd. Het resultaat laat zien dat er geen problemen zijn aangetroffen.

  Het mooiste aan Opdrachtprompt is dat het consistent wordt gebruikt op alle Windows-besturingssystemen. Het maakt niet uit of uw computer gloednieuw is of 20 jaar oud, u kunt dezelfde opdrachten gebruiken.

  CHKDSK uitvoeren vanaf installatieschijf Windows 10

  De Windows 10-installatieschijf is een partitie van de harde schijf en is gescheiden van de rest van uw gegevens. Als u geen toegang hebt tot het hoofdgedeelte van de harde schijf, kunt u indien nodig met de installatieschijf een nieuwe versie van Windows installeren. De installatieschijf zou toegankelijk moeten zijn zolang u de computer kunt aanzetten. 

  Als u geen toegang hebt tot het hoofdstation, kan het uitvoeren van CHKDSK mogelijk oplossing bieden. Zo voert u CHKDSK uit vanaf de Windows 10-installatieschijf, voorafgaand aan het opstarten:

  1. Schakel de computer in en druk meermalen op F8 tot u het Windows-logo verschijnt.

  2. Klik op Uw computer herstellen wanneer u daarom wordt gevraagd.

  3. Klik op Probleem oplossen en selecteer vervolgens Geavanceerde opties.

  4. Klik op Opdrachtprompt. U kunt deze opdrachtprompt op dezelfde manier gebruiken als andere prompts en u kunt CHKDSK op uw Windows-station voordat Windows wordt opgestart.

   Een schermafbeelding van de geavanceerde opties waartoe u toegang hebt wanneer u opstart vanaf de Windows 10-installatieschijf.

  CHKDSK moet slechte sectoren of corrupte gegevens detecteren en verwijderen zodat de computer weer normaal werkt. 

  Nu u weet hoe CHKDSK moet worden uitgevoerd, beschikt u over een nieuw hulpmiddel waarmee u de computer en de harde schijf in topconditie kunt houden. Maar hoe zit het met andere soorten noodzakelijk onderhoud?

  AVG TuneUp is een uitgebreid hulpprogramma voor onderhoud en -optimalisatie dat ervoor zorgt dat de pc altijd soepel werkt. Er blijft geen taak liggen, of het nu gaat om het verwijderen van cookies en het legen van de cache van uw browser, of het zo snel mogelijk opsporen van corrupte gegevens. Waarom tijd besteden aan de opdrachtprompt wanneer u dit alles automatisch met een app kunt doen.

  Waarom moet ik CHKDSK opschonen?

  U moet CHKDSK gebruiken wanneer er een opstartfout optreedt. Corrupte gegevens kunnen Windows beschadigen. CHKDSK kan deze foute bestanden vinden en Windows opdracht geven een nieuwe versie op een andere locatie te installeren. U kunt CHKDSK gebruiken om gegevensverlies te voorkomen.

  Hoe raken gegevens in Windows kwijt of raken zij beschadigd?

  Kapotte delen van een harde schijf worden beschadigde sectoren genoemd. Deze kunnen door CHKDSK via een schijfscan worden gedetecteerd. CHKDSK probeert vervolgens de beschadigde sectoren te herstellen zodat ze weer kunnen worden gebruikt. Mogelijk worden tijdens dit proces de gegevens teruggehaald.

  Een model van een harde schijf. De rode segmenten zijn beschadigde sectoren en de volgorde die het resultaat is van een CHKDSK-scan in Windows.Boven: een schijf met rode segmenten (beschadigde sectoren), onder: een georganiseerde schijf.

  Dit zijn manieren waarop gegevens beschadigd raken:

  • Harde beschadigde sectoren treden op wanneer er sprake is van fysieke beschadiging van de media, bijvoorbeeld wanneer er een stofdeeltje op de schijf landt of wanneer de lees/schrijfkop contact maakt met het oppervlak en dit beschadigt.

  • Een zachte beschadigde sector treedt op wanneer het schijfstation in de war raakt door malware of door verkeerde manier van afsluiten. Vanaf dat moment onthoudt de computer dat deze gegevens niet verifieerbaar zijn en beschouwt dit als een beschadigde sector. U verliest schijfruimte en mogelijk zelfs het bestand dat niet goed is geschreven.

  Gegevensbeschadiging voorkomen

  Een toenemend aantal beschadigde sectoren betekent dat uw harde schijf op het punt staat om kapot te gaan. Maak direct een reservekopie van uw gegevens om deze niet kwijt te raken en koop een nieuwe harde schijf. Voer ondertussen CHKDSK regelmatig uit om uw pc zo snel en soepel te laten werken en optimaliseer Windows 10 wanneer dit kan.

  Een groot aantal beschadigde sectoren kan ook wijzen op malware. Dit moet onmiddellijk worden verholpen als u niet nog meer gegevens wilt verliezen. Door malware kan het schijfgebruik altijd 100% bedragen waardoor de prestaties van uw computer afnemen.

  Bij een gezonde harde schijf wordt de pc snel opgestart en werkt de schijf naar behoren. Zorg dat uw harde schijf in topconditie is door de defragger uit te voeren of het gekozen hulpmiddel voor het verwijderen van malware en virussen een scan uitvoeren om er zeker van te zijn dat er niet iets is dat de prestaties van de computer negatief beïnvloedt.

  Geen tijd om met verschillende apps de computer in vorm te houden? U wilt een hulpmiddel dat u na installatie verder kunt vergeten? AVG TuneUp verwijdert automatisch alles wat op de achtergrond wordt verzameld: browsegeschiedenis, gedownloade bestanden, enzovoort. Neem vandaag nog een gratis proefversie om het uit te proberen.

  CHKDSK-opdrachten

  U kunt verschillende CHKDSK-parameters instellen om specifieke problemen te kunnen aanpakken. De opdracht chkdsk zoekt op de schijf naar problemen, maar repareert deze niet. Als de uitkomst is dat er geen verdere actie hoeft te worden ondernomen, hoeft u dit keer deze opdrachten niet te gebruiken. 

  Hieronder vindt u een overzicht van de CHKDSK-opdrachten:

  • chkdsk vergelijkt de bestandsmap met het bestandssysteem om te controleren dat zij overeenkomen.

  • chkdsk /f herstelt structurele problemen met het bestandssysteem en de -map. Eventuele inconsistenties tussen beide worden gecorrigeerd.

  • chkdsk /r zoekt naar beschadigde delen van de harde schijf en herstelt deze (en voert ook chkdsk /f uit). Het kan voorkomen dat onbruikbare of beschadigde sectoren worden gevonden maar niet kunnen worden hersteld.

  • chkdsk /x demonteert een station zodat dit kan worden gecontroleerd en hersteld. Als u deze opdracht uitvoert, wordt ook /f uitgevoerd.

  • chkdsk /v toont tijdens het uitvoeren van een controle het pad en de namen van alle bestanden.

  Deze opdrachten worden automatisch uitgevoerd op het actieve station dat naast de cursor wordt weergegeven. Als u CHKDSK op een ander station wilt uitvoeren, typt u chkdsk [stationsletter]: /f, waarbij u [stationsletter] vervangt door de letter van het station dat u wilt scannen. Wilt u bijvoorbeeld de D-schijf repareren, voer dan chkdsk D: in. /f.

  Het station waarop Windows zich bevindt (meestal C) vraagt om een herstart voordat CHKDSK kan worden uitgevoerd. Kies J om door te gaan.

  Afbeelding van de opdrachtprompt met de opdracht waarmee CHKDSK op station D wordt gestart. "chkdsk D: /f"

  Wat doet chkdsk /r?

  Chkdsk /r zoekt op de harde schijf naar beschadigde delen en probeert deze te repareren. Als onderdeel van dit proces wordt chkdsk /f uitgevoerd om ook logische fouten op de schijf te corrigeren. Dit betekent dat u niet de opdracht chkdsk /f /r hoeft uit te voeren.

  Voordat u chkdsk /r uitvoert, controleert u beschadigde sectoren op de aanwezigheid van waardevolle bestanden. Deze worden namelijk mogelijk na afloop van het proces verwijderd. Chkdsk /r is niet bedoeld als programma voor gegevensherstel en beschadigde bestanden worden niet altijd volledig hersteld. De veiligste methode voor gegevensherstel is door een eerdere gemaakte reservekopie te gebruiken of een expert vragen dit te doen voordat u chkdsk /r

  Als het moeite kost om de scanbewerking uit te voeren, kan het helpen de opdrachtpromt als beheerder te openen en chkdsk /f /r /x uit te voeren.

  Probleemoplossing met CHKDSK

  Hieronder vindt u enkele veel voorkomende problemen waar gebruikers mee worstelen voordat met CHKDSK een schijf kan worden gescand.

  Volume wordt gebruikt of is alleen-lezen

  CHKDSK kan niet worden uitgevoerd op stations die momenteel door Windows worden gebruikt. Uw station moet niet actief zijn voordat CHKDSK wijzigingen kan aanbrengen. Windows voert allerlei soorten services uit, waaronder Servicehost superfetch die een harde schijf bezighoudt.

  De volgende foutberichten geven aan dat het station actief is en niet kan worden gecontroleerd:

  • Kan niet doorgaan in alleen-lezenmodus.

  • Volume is al in gebruik door een andere server.

  • Kan actieve station niet vergrendelen.

  Al deze fouten betekenen dat het station momenteel in gebruik is. Misschien hebt u een foto open staan en hoeft u alleen maar het programma te sluiten zodat het volume niet meer wordt gebruikt.

  Controleer of er een bestand open staat

  In Taakbeheer kunt u zien of u iets kunt sluiten.

  Een schermafbeelding van Taakbeheer, met mogelijk een programma dat een bestand op de externe harde schijf gebruikt.

  Veilige modus gebruiken

  Het is ook mogelijk dat Windows uw station gebruikt. U kunt dit omzeilen door te accepteren dat CHKDSK wordt uitgevoerd wanneer er weer wordt opgestart. Typ J bij deze prompt:

  Opdrachtprompt met het foutbericht dat het volume door een ander adres wordt gebruikt, met de vraag aan de gebruiker of deze wil aangeven dat dit volume wordt gecontroleerd wanneer het systeem opnieuw wordt gestart.

  Als u opnieuw hebt opgestart maar CHKDSK nog steeds niet kan worden uitgevoerd, ga dan naar Geavanceerde opties in Veilige modus. Druk tijdens het opstarten herhaaldelijk op F8 om toegang te krijgen tot deze opties. 

  U krijgt vanaf uw desktop ook toegang tot de geavanceerde opties door deze stappen uit te voeren:

  1. Ga naar Instellingen.

   Een afbeelding van een taakbalk met daarin Instellingen getypt, de instellingen-app is omcirkeld.
  2. Open Bijwerken en beveiligingsopties.

   Een schermafbeelding van het Windows 10-instellingenvenster. Bijwerken en beveiliging is omcirkeld.
  3. Klik op Herstel.


   Het menu voor Bijwerken en beveiliging in de Windows-instellingen. “Herstel” is omcirkeld.
  4. Klik op Nu opnieuw opstarten onder Geavanceerde opstartopties.

   De herstelopties in de instellingen in Windows 10. De knop “Nu opnieuw opstarten” onder Geavanceerde opties is omcirkeld.

  U gaat nu direct naar Geavanceerde opstartopties waar u de opdrachtprompt kunt uitvoeren en een CHKDSK-opdracht kunt uitvoeren op het Windows-station zonder problemen. 

  Een manier om deze obstakels te vermijden is door een all-in-one onderhoudsprogramma te gebruiken. AVG TuneUp weet precies wanneer uw harde schijf met CHKDSK moet worden gescand. U hoeft hiervoor niet meer naar deze geavanceerde instellingen. Het programma regelt nog meer, van het legen van de browsercache tot het verwijderen van overbodige bestanden.

  Geniet van een pc die altijd optimaal presteert, zonder dat u er zelf tijd aan hoeft te besteden. Probeer AVG TuneUp vandaag nog.

  Oudere Windows-versies

  CHKDSK kan nog steeds op elke verouderde versie van Windows worden uitgevoerd — zelfs Windows XP. Het blauwe scherm des doods is al sinds mensenheugenis verbonden met Windows, maar hetzelfde geldt voor schijfscans en methoden om iets aan het blauwe scherm des doods te doen.

  Door de harde schijf met CHKDSK te scannen en problemen te herstellen, kunt u het blauwe scherm des doods helpen voorkomen.Het gevreesde blauwe scherm des doods.

  Open in elke versie van Windows de Opdrachtprompt. De opdrachten zijn altijd gelijk. Gebruik chkdsk /f voor het controleren en herstellen van de structurele integriteit enchkdsk /r voor het zoeken naar beschadigde sectoren en het herstellen ervan. 

  • In Windows XP krijgt u toegang tot de opdrachtprompt door achtereenvolgens te klikken op Start en Uitvoeren en cmd te typen.

  • In Windows Vista en Windows 7 typt u cmd in de zoekbalk van het menu Start. U voert CHKDSK in Windows 7 of Vista op dezelfde manier uit als u in Windows 10 zou doen. 

  • In Windows 8 moet u mogelijk de toetscombinatie Windows-toets + C gebruiken om achtereenvolgens de balk Charms en Zoeken te openen. Typ daar cmd

  Als u bij de Opdrachtprompt bent, raadpleegt u de eerdere instructies voor het uitvoeren van CHKDSK vanaf de opdrachtprompt

  Als u een oude computer hebt gestart en u ziet een zwart scherm, is dat niet iets om u zorgen over te maken. Mogelijk kunt u een zwart scherm bij het opstarten van Windows herstellen en ervoor zorgen dat de computer weer werkt. 

  Op die computer kan het wemelen van de problemen als overtollige bestanden of beschadigde snelkoppelingen. Het kan ook geen kwaad om de pc fysiek schoon te maken naast het gebruik van een opschoonprogramma voor pc's — als u het maar niet tegelijk doet.

  Zorg dat uw pc optimaal blijft presteren met AVG TuneUp

  Het is altijd een aangename verrassing wanneer een stokoude computer gewoon opstart. Met juist pc-onderhoud kunt u er zeker van zijn dat uw huidige computer nog jaren naar behoren functioneert. Sterker nog, u hoeft helemaal niet iets anders te doen.U moet slechts één programma downloaden dat dit allemaal voor u doet. 

  AVG TuneUp plant regelmatig onderhoud om alle inhoud op te ruimen die u uw pc trager maakt. Wat u niet nodig hebt wordt gedeïnstalleerd, ongebruikte bestanden worden opgeschoond en uw programma's worden automatisch bijgewerkt. Het resultaat is een computer die sneller werkt dan ooit tevoren. Probeer nu AVG TuneUp gratis.

  Bescherm uw iPhone tegen dreigingen met AVG Mobile Security

  Gratis installeren

  Optimaliseer uw Android-apparaat met AVG AntiVirus

  Gratis installeren
  Hardware
  Prestaties
  Anthony Freda
  2-07-2021