67956836893
AVG Signal-blog Prestaties Hardware Voorkomen dat uw iPhone oververhit raakt
Signal-Why-your-iPhone-gets-so-hot-and-how-to-fix-it-Hero-2

Geschreven door Anthony Freda
Gepubliceerd op August 13, 2021

Waarom wordt mijn iPhone zo warm?

De iPhone wordt warm omdat de batterij en andere hardware in de telefoon warmte genereren wanneer uw telefoon werkt, zelfs als deze alleen maar wordt opgeladen. De iPhone is ontworpen om warmte af te voeren, maar een oude batterij, te veel apps en zelfs direct zonlicht kunnen ervoor zorgen dat de telefoon oververhit raakt.

Gebruikt u Android? Lees wat u moet doen als uw Android-apparaat oververhit raakt.

Dit artikel omvat :

  Een beetje warmte is prima, maar het is iets anders als de iPhone zo warm is dat het lijkt alsof hij gaat smelten. De batterij kan de interne onderdelen van uw telefoon beïnvloeden of een softwareprobleem kan ertoe leiden dat de processor op volle kracht werkt.

  Een aantal redenen waarom uw iPhone warm wordt:

  • Defecte batterij. Een defecte batterij zorgt voor een onregelmatige stroomvoorziening. Een warme telefoon kan duiden op een onnodig hard werkende computer. Als u een melding ontvangt dat de batterij moet worden vervangen, is het verstandig om dit niet te negeren. Navigeer naar Instellingen> Batterij om dit te controleren.

  • De telefoon heeft in de zon gelegen. Direct zonlicht kan de luchttemperatuur flink verhogen. Combineer dit met alle warmte die wordt gegenereerd door alles wat uw telefoon doet en het resultaat is een oververhitte iPhone.

  • Te veel geopende apps. Door het gelijktijdig uitvoeren van talloze processen werkt uw iPhone harder en wordt de telefoon warmer. Dubbelklik op de knop Home van uw iPhone om door elke geopende app te bladeren (veeg vervolgens omhoog over de app om deze te sluiten).

  • Veel streamen. Het beeldscherm aan houden is een van de meest energieverslindende activiteiten van uw telefoon. Het is niet verrassend dat online streamen veel warmte veroorzaakt.

  • Suboptimale instellingen. De iPhone moet de helderheid van het scherm automatisch aanpassen aan het omgevingslicht. Een lagere helderheid, die vaak binnen wordt gebruikt, is minder intensief dan een hoge helderheid.

  • Software of apps die niet zijn bijgewerkt. Updates kunnen essentiële beveiligingspatches en verbeterde functionaliteit bevatten. Als u een verouderde versie van een app gebruikt, kan de processor hierdoor overbelast raken. Blijf op de hoogte van de verbeteringen waar ontwikkelaars continu aan werken.

  Schakel over naar de vliegtuigmodus, haal de telefoon uit de oplader en lees verder om te zien wat u nog meer kunt doen om oververhitting van uw iPhone te voorkomen.

  Wat gebeurt er als uw iPhone oververhit raakt?

  De levensduur van de batterij van uw iPhone en de telefoon zelf gaat achteruit wanneer deze te lang wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. U zult het niet meteen merken, maar uw telefoon zal eerder langzamer gaan draaien en u kunt hem niet zo lang blijven gebruiken als u wilt.

  Gelukkig zorgt het ontwerp van iPhones ervoor dat ze worden uitgeschakeld voordat de telefoon gevaarlijk oververhit raakt. Zo wordt voorkomen dat de telefoon door overbelasting defect raakt. Apple heeft ook tips over oververhitting van de iPhone.

  De waarschuwing van Apple bij oververhitting van uw iPhone.

  Maakt u zich zorgen dat uw iPhone warm wordt en dat batterij snel leegraakt? Er is geen reden tot zorg als uw iPhone een poosje warm is. Als u snel actie onderneemt, kunt u de schade tot een minimum beperken. iPhones gaan vaak jaren mee. Zorg dat uw telefoon langer meegaat door uw telefoon veilig te houden.

  Maar wat als de telefoon niet wordt uitgeschakeld? In zeer zeldzame gevallen kan uw iPhone defect raken door oververhitting. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u uw telefoon kunt laten afkoelen.

  Het is ook belangrijk om te zorgen voor goede mobiele beveiliging voor het geval dat de hitte wordt veroorzaakt door spyware op uw iPhone of een gehackte telefoon. Hoewel Apple prioriteit geeft aan cyberbeveiliging, is de beveiliging nooit perfect en loopt elk apparaat risico.

  AVG Mobile Security voor iPhone analyseert de netwerkbeveiliging van elke wifi-verbinding en laat u weten of een van uw wachtwoorden is uitgelekt. Bovendien bevat de betaalde versie een ingebouwd VPN waarmee alle gegevens die u verzendt en ontvangt versleuteld worden. Zorg voor een extra beveiligingslaag bovenop de bescherming van Apple met AVG Mobile Security.

  Uw iPhone later afkoelen

  De beste methoden om uw telefoon af te koelen zijn eenvoudig en omvatten meestal het wegnemen van de oorzaak (warmtebron of softwareprobleem). Vervolgens wacht u af. Alles wat drastischer is, maakt het probleem alleen maar erger.

  Als uw iPhone oververhit is geraakt, doet u het volgende om de telefoon te laten afkoelen:

  Kom snel in actie

  Hitte kan uw iPhone beschadigen. Kom onmiddellijk in actie zodat uw telefoon geen schade oploopt.

  Koppel de telefoon los en zet hem uit. Haal het apparaat uit de buurt van elke warmtebron, inclusief zonlicht, en plaats de telefoon op een glad, vlak oppervlak en zorg voor een paar centimeter ruimte rondom het toestel. Nadat de telefoon een paar minuten is afgekoeld, kunt u hem weer inschakelen, maar gebruik voorlopig de vliegtuigmodus.

  Uit de beschermhoes halen

  Het is mogelijk dat de beschermhoes van de iPhone de luchtstroom hindert. Verwijder deze daarom zodat de warmte snel kan ontsnappen. Uw iPhone moet afkoelen. Houd de telefoon uit de beschermhoes en uit de buurt van warmtebronnen en plaats hem niet in een kleine besloten ruimte.

  Niet opladen

  Zorg ervoor dat de telefoon zo weinig mogelijk doet. Opladen zorgt voor een hogere temperatuur. Normaal kan dit geen kwaad, maar als de temperatuur van uw iPhone al 90 graden is, kan opladen problemen opleveren.

  Ventileer uw iPhone

  Zet een ventilator bij de iPhone of blaas ertegen om de temperatuur te reguleren. Vergeet niet dat u de telefoon geleidelijk moet koelen, omdat een snelle temperatuurverandering condensvorming kan veroorzaken. Daardoor kan zich water in en rond de telefoon vormen, wat meer schade veroorzaakt dan de hitte zelf.

  Daarom mag u uw iPhone nooit in een koelkast, vriezer of andere koude ruimte leggen.

  Volg deze stappen om uw iPhone te laten afkoelen.

  U hebt alles voor uw telefoon gedaan als de telefoon:

  • In de schaduw of buiten direct zonlicht ligt.

  • Losgekoppeld is.

  • Uit de beschermhoes is gehaald.

  • Uitgeschakeld.

  Wanneer u uw telefoon weer inschakelt, zet u hem in de vliegtuigmodus en sluit u alle apps die op de achtergrond actief zijn. Dat zou voldoende moeten zijn. Maar u kunt altijd op zoek gaan naar betere apps, zoals een app voor beveiligde berichten die uw activiteiten privé houdt.

  Als de temperatuur na dit alles stabiel blijft, is er waarschijnlijk niets mis met uw iPhone. Als dit niet het geval is, voert u een controle op verdachte activiteiten uit. AVG Mobile Security zorgt ervoor dat u verbonden bent met een veilig wifi-netwerk en dat uw wachtwoorden niet zijn gelekt. Verbeter de beveiliging van uw telefoon om ervoor te zorgen dat uw telefoon goed werkt en koel blijft.

  Voorkomen dat uw iPhone oververhit raakt

  Neem voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat u nooit noodmaatregelen hoeft te treffen om uw iPhone te redden. Met deze stappen zorgt u ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over een oververhitte iPhone. Het is goed mogelijk dat uw iPhone ook sneller gaat werken door deze tips.

  Zo voorkomt u dat uw iPhone oververhit raakt:

  Vermijd direct zonlicht

  Direct zonlicht kan de temperatuur van uw iPhone flink verhogen. De telefoon uit de zon en in de schaduw brengen is vergelijkbaar met een glas water aan iemand geven die aan het sporten is. In de schaduw komen de iPhone en de onderdelen tot rust.

  Houd uw telefoon in de schaduw als bescherming tegen oververhitting.Elektronica is liever in de schaduw.

  Het omgekeerde is ook waar: elektronica kan ook bij lage temperaturen defect raken. Stel uw telefoon niet bloot aan temperaturen onder nul graden.

  Sluit apps die u niet gebruikt

  Apps op de achtergrond gebruiken batterijenergie en kunnen de processor overbelasten. Dit is mogelijk de reden waarom uw iPhone oververhit raakt. Sluit achtergrondapps om ervoor te zorgen dat uw telefoon geen energie verspilt aan iets wat u niet gebruikt.

  Wanneer u apps sluit, komt u mogelijk een onbekende app tegen. iPhones zijn niet gevoelig voor virussen, maar ze kunnen wel ten prooi vallen aan andere schadelijke code of gewoon defect raken. Als u iets verdachts ziet, kunt u de telefoon scannen op malware om er zeker van te zijn dat u niet wordt gevolgd.

  Als u apps wilt sluiten, opent u uw telefoon op het beginscherm. Tik tweemaal op de knop Home en schuif vervolgens op dit scherm naar links en rechts om alle geopende apps te zien. Veeg met uw vinger naar boven om een app te sluiten.

  Als u bepaalde apps wilt beschermen, kunt u deze apps op uw iPhone verbergen. Dit verbetert de beveiliging en de privacy van uw iPhone, omdat het voor vreemden moeilijker is om de apps te vinden.

  Bewaar uw iPhone niet dicht bij andere apparaten

  Hebt u uw hand wel eens of in de buurt van een apparaat gelegd en u afgevraagd of het mogelijk zou zijn er een ei op te koken? Elektronische apparaten verhogen de temperatuur van de lucht in de omgeving en uw iPhone gebruikt deze lucht.

  Stel uw telefoon zit samen met andere apparaten in een tas. Hoe kan hete lucht dan ontsnappen? De lucht kan nergens heen en uw telefoon heeft daar last van.

  Zorg ervoor dat apparaten uitgeschakeld zijn als u ze opbergt en geef uw telefoon voldoende ruimte. Zo voorkomt u dat uw iPhone oververhit raakt.

  Gebruik de vliegtuigmodus

  De vliegtuigmodus schakelt een heleboel iPhone-functies uit, inclusief de processen die de temperatuur verhogen. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, zendt uw iPhone geen signaal uit, zoekt hij geen signaal en verzendt en ontvangt hij geen gegevens via internet. Dit helpt de temperatuur laag te houden.

  Schakel Bluetooth uit

  Bluetooth is een functie die constant stroom van uw telefoon gebruikt terwijl de functie naar een apparaat zoekt of de koppeling aan een apparaat in stand houdt. Houd Bluetooth uitgeschakeld als u deze functie niet gebruikt, zodat uw telefoon niet overbelast raakt.

  U schakelt Bluetooth uit door van de onderkant van het scherm omhoog te vegen en op het symbool Bluetooth te tikken, zodat het niet meer oplicht.

  Leg de telefoon niet onder uw kussen

  De iPhone is speciaal ontworpen om warmte af te voeren. Maar bij gebrek aan goede luchtstroom kan de telefoon te warm worden.

  Als uw telefoon al warm is, wordt dit alleen maar erger als u hem onder een kussen of deken legt. Terwijl u slaapt, kan de telefoon ernstig oververhit raken.

  Normaal wordt de telefoon dan automatisch uitgeschakeld, maar in zeldzame gevallen kan het gebeuren dat de temperatuur gevaarlijk hoog oploopt. Misschien is de beveiliging van uw iPhone niet optimaal en voorkomt een onbekende app dat de telefoon wordt uitgeschakeld. Onderdelen kunnen defect raken, er kan een stroompiek optreden en het brandbare materiaal rondom de telefoon kan vlam vatten.

  Nogmaals, dit gebeurt zelden. Maar het is het beste om voorzorgsmaatregelen te treffen: zorg voor luchtcirculatie zodat de telefoon niet oververhit raakt en installeer een mobiele beveiligingsapp die speciaal is ontworpen voor iOS.

  Pas de instellingen aan

  Hoge helderheid zorgt ervoor dat de batterij van de telefoon snel leegraakt. De helderheid wordt gewoonlijk automatisch aangepast aan de omgeving, maar misschien is die functie per ongeluk uitgeschakeld. Schakel hem dan weer in.

  Als u wilt controleren of de functie is ingeschakeld, gaat u naar Instellingen > Toegankelijkheid > Beeldscherm en tekstgrootte. Schuif naar de onderkant van het scherm en controleer of Autom. helderheid is ingeschakeld.

  Werk de apps bij

  Zorg ervoor dat u steeds de nieuwste versie van elke app gebruikt. Ga naar de App Store, tik rechtsboven op het profielsymbool, schuif omlaag naar Beschikbare updates en tik op Werk alles bij. U loopt geen risico, want al uw instellingen en gegevens in alle apps blijven behouden.

  Beperk het streamen

  Een telefoon die voortdurend aan is, gaat minder lang mee. De telefoon is niet ontworpen om voortdurend aan te zijn terwijl hij in uw broekzak zit, en uw ogen hebben ook rust nodig. Als de warmte van de telefoon eraan ligt dat het scherm voortdurend aan is, kunt u beter een ander apparaat zoeken om op te streamen, of stap over op podcasts.

  Gebruik een lage energiestand

  De modus voor laag energieverbruik zorgt ervoor dat de batterij minder snel leegraakt, om de levensduur van de batterij te verlengen, bijvoorbeeld door het scherm korter ingeschakeld te houden.

  Tik op Instellingen, schuif omlaag naar Batterij (groen symbool) en tik op Lage energiemodus. Uw iPhone schakelt deze functie regelmatig uit, zodat u de functie opnieuw moet inschakelen als u hem wilt blijven gebruiken. Het batterijsymbool in de rechterbovenhoek wordt geel weergegeven wanneer het apparaat in de modus voor laag energieverbruik staat.

  Start de telefoon opnieuw

  Als u uw telefoon opnieuw start, kan het proces waardoor de telefoon eerder werd overbelast, worden voltooid. Controleer of dit verschil maakt.

  Bescherm uw iPhone met AVG Mobile Security

  Met de bovenstaande tips kunt u problemen met een oververhitte iPhone eenvoudig verhelpen. Maar als een hacker toegang krijgt tot uw apparaat of gegevens, hebt u een groter probleem.

  AVG Mobile Security maakt gebruik van krachtige detectietechnologie om te controleren of een netwerk veilig genoeg is, voordat u het gebruikt. Als u onveilige wifi-netwerken vermijdt, kunnen hackers nergens in de buurt van uw telefoon komen en blijft u beschermd tegen gegevensdiefstal en andere problemen die oververhitting kunnen veroorzaken.

  Bovendien kunt u vertrouwelijke foto’s opbergen in de Fotokluis en ontvangt u een waarschuwing als uw wachtwoorden ooit uitlekken. Probeer AVG Mobile Security nu.

  Voorkom dat apps de prestatie van uw telefoon aantasten met AVG AntiVirus

  Gratis installeren

  Voorkom dat apps de prestatie van uw telefoon aantasten met AVG Mobile Security

  Gratis installeren
  Hardware
  Prestaties
  Anthony Freda
  13-08-2021