34985904015
AVG Signal-blog Privacy Privacytips App-machtigingen op Android en hoe u de controle behoudt
Guide_to_Android_App_Permissions-Hero-refresh

Geschreven door Nica Latto & Clayton Weeks
Gepubliceerd op July 26, 2021

Wat zijn app-machtigingen voor Android?

App-machtigingen voor Android kunnen apps controle geven over uw telefoon en deze toegang verschaffen tot uw camera, microfoon, privéberichten, gesprekken, foto's, enzovoort. Een verzoek om app-machtiging verschijnt de eerste keer dat een app toegang nodig heeft tot gevoelige hardware of gegevens op uw telefoon of tablet. Dat heeft meestal te maken met privacy.

Dit artikel omvat :

  Telkens als u een app van Google Play installeert, krijgt u waarschijnlijk een verzoek om een app-machtiging. Als u bijvoorbeeld een camera-app installeert, heeft de app toestemming nodig om de camera te gebruiken, voordat u er daadwerkelijk foto's mee kunt maken.

  Andere machtigingen zijn bijvoorbeeld uw locatie bijhouden, gegevens opslaan, gesprekken versturen en ontvangen, gevoelige logboekgegevens lezen of toegang tot uw contacten, agenda of browsegeschiedenis.

  Een verzoek om app-machtiging in Android ziet er ongeveer zo uit:

  Een verzoek om app-machtiging van Facebook Messenger.Het gebruikelijke verzoek om een app-machtiging.

  U moet de machtiging goedkeuren of afwijzen voordat Facebook Messenger toegang krijgt tot uw tekstberichten.

  Wat is machtigingenbeheer van Android?

  Android-machtigingenbeheer maakt deel uit van het Android-besturingssysteem, dat aan apps aangeeft waar ze wel of niet toegang toe hebben. Wanneer u een nieuwe app installeert, geeft Android-machtigingenbeheer u de optie om machtigingen voor die app toe te staan of af te wijzen.

  App-machtigingen voor Android die u beter kunt vermijden

  U moet vermijden dat u een app machtigingen geeft die niet nodig zijn om de app te laten werken. Als de app voor sommige dingen geen toegang nodig heeft, bijvoorbeeld uw camera of locatie, sta dat dan niet toe. Denk aan uw privacy wanneer u besluit om een app-machtiging wel of niet toe te staan.

  Op Android-systemen zijn machtigingen verdeeld in "normale" en "gevaarlijke” machtigingen. Android staat “normale” machtigingen standaard toe, bijvoorbeeld toegang tot internet. Dat is omdat normale machtigingen geen risico opleveren voor uw privacy of de functionaliteit van uw apparaat.

  Het zijn de “gevaarlijke” machtigingen waarvoor Android uw toestemming nodig heeft. Deze "gevaarlijke” machtigingen zijn bijvoorbeeld toegang uw belgeschiedenis, privéberichten, locatie, camera, microfoon, enzovoort. Deze machtigingen zijn op zichzelf niet gevaarlijk maar kunnen misbruikt worden. Daarom geeft Android u de gelegenheid om ze te accepteren of weigeren.

  Sommige apps hebben deze machtigingen nodig. In die gevallen controleert u of een app veilig is voordat u deze installeert door na te gaan of de app afkomstig is van een betrouwbare ontwikkelaar.

  Hoe weet u of een app-machtiging gevaarlijk is?

  Android classificeert machtigingen als “gevaarlijk” als ze gevolgen hebben voor uw privacy, de functionaliteit van andere apps of de werking van uw apparaat. Pas op voor apps die toegang vragen tot ten minste één van deze negen machtigingsgroepen:

  • Lichaamssensors

  • Agenda

  • Camera

  • Contactgegevens

  • GPS-locatie

  • Microfoon

  • Gesprekken

  • Sms-berichten verzenden

  • Opslag

  App-machtigingen in Android wijzigen

  U kunt app-machtigingen in Android beheren door te controleren welke machtigingen u op dat moment hebt toegestaan en eventueel wijzigingen aan te brengen. U kunt app-machtigingen voor Android ook controleren in de Google Play-store voordat u een app downloadt. Hier zijn vier manieren om app-machtigingen in Android te wijzigen.

  Controleer welke machtigingen een app vraagt, voordat u de app installeert

  Hanteer strikte privacynormen door de app-machtigingen te controleren voordat u de app installeert. Zo controleert u app-machtigingen voor Android in de Google Play-store:

  1. Open Google Play en zoek de app waarin u geïnteresseerd bent.

  2. Schuif omlaag en tik op Over deze app.

   Een beschrijving van de app bekijken in Google Play.
  3. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op App-machtigingen.

   De lijst met machtigingen van een app openen in Google Play.
  4. In dit overzicht staan alle machtigingen waar de app om zal vragen.

   De lijst met machtigingen van een app beoordelen in Google Play.

  Vervolgens kunt u besluiten of u de ontwikkelaar van de app vertrouwt en het goed vindt dat de app deze machtigingen gebruikt. De keuze om alleen apps met adequate machtigingen te gebruiken, is een uitstekende manier om de app-machtigingen van meet af aan onder controle te houden.

  Alle machtigingen bekijken die door een specifieke app worden gebruikt

  Wilt u weten waar een bepaalde app toegang toe heeft op uw telefoon? Zo beheert u machtigingen van een specifieke app:

  1. Open Instellingen en kies Apps en meldingen.

   Instellingen bekijken in Android 11.
  2. Selecteer de app waarvan u de machtigingen wilt controleren.

   Alle apps in Android 11 bekijken.
  3. Tik op Machtigingen.

   Een specifieke app selecteren om de machtigingen ervan te beoordelen.
  4. Hier ziet u alle machtigingen van de app. Als u een bepaalde machtiging wilt wijzigen, tikt u erop.

   De machtigingen van een specifieke app in Android 11 bekijken.
  5. Hier kunt machtigingen die u niet vertrouwt, verwijderen.

   App-machtigingen voor Android beheren.

  Apps hebben wel bepaalde machtigingen nodig om goed te werken. Als u Google Maps toegang tot uw locatie weigert, kan deze u ook geen aanwijzingen geven of een route aangeven op basis van uw locatie.

  Hier kunt u kiezen uit: machtigingen altijd toestaan, alleen toestaan wanneer de app in gebruik is of bij elk gebruik opnieuw toestaan.

  Alle apps bekijken die een specifieke machtiging gebruiken

  U kunt ook de lijst met app-machtigingen bekijken en daaruit iets kiezen, bijvoorbeeld toegang tot uw locatie of contacten, en dan alle apps bekijken die deze toegang hebben. Op die manier kunt u uw privacy op Android beter regelen.

  De lijst met app-machtigingen openen om te kijken welke apps een bepaalde machtiging gebruiken:

  1. Open Instellingen en tik op Apps en meldingen.

  2. Tik op Rechtenbeheer om de Android-app voor machtigingenbeheer te openen.

   Android-machtigingenbeheer openen.
  3. Klik op een bepaalde machtiging in de machtigingenlijst, bijvoorbeeld locatie.

   Android-machtigingenbeheer bekijken.
  4. Hier vindt u apps die toegang hebben tot uw locatie, altijd of alleen wanneer de app in gebruik is. Als u toegang wilt verwijderen, tikt u op de gewenste app.

   Alle apps met locatiemachtiging bekijken.
  5. De machtigingen van de Android-app beheren door hier de toegangsrechten te kiezen.

   App-machtigingen voor Instagram beheren in Android 11.

  Beveiligingssoftware gebruiken om app-machtigingen te bekijken

  Een gemakkelijke manier om app-machtigingen op Android te beheren, is om beveiligingssoftware te gebruiken die het proces vergemakkelijkt. Met AVG AntiVirus voor Android houdt u niet alleen controle over app-machtigingen op Android maar beschermt u uw telefoon ook tegen malware, diefstal en onveilige wifi-netwerken. 

  Zo gebruikt u AVG AntiVirus om de app-machtigingen te bekijken:

  1. Download en installeer AVG AntiVirus FREE voor Android.

  2. Sta de benodigde machtigingen toe; wij hebben toegang nodig tot uw mappen en apps zodat wij deze goed kunnen beschermen.

  3. Klik op het menupictogram met de drie streepjes linksboven.

   Beginscherm van AVG AntiVirus FREE voor Android.
  4. Schuif omlaag en tik op App-inzicht.

   Instellingen openen in AVG AntiVirus FREE voor Android.
  5. Selecteer de categorie Machtigingen. Hier ziet u alle apps met hoge, gemiddelde en lage machtigingen. Tik op een specifieke app voor meer informatie over machtigingen ervan.

   App-machtigingen voor Android bekijken in AVG AntiVirus FREE voor Android.
  6. Hier ziet u welke machtigingen mogelijk onwenselijk zijn voor uw privacy. U kunt de app ook gemakkelijk verwijderen of meer informatie krijgen.

   De app-machtigingen van een specifieke app bekijken met AVG AntiVirus FREE voor Android.

  Daarnaast kunt u het datagebruik en de schermtijd van uw apps bekijken voor waardevolle inzichten in uw digitale gewoonten. En u krijgt continu bescherming tegen onveilige wifi-netwerken, lekken van wachtwoorden en schadelijke software.

  Machtigingen om in de gaten te houden

  Wees voorzichtig met apps die vragen om machtigingen waarmee uw privacy in gevaar kan worden gebracht Pas vooral op voor een app die vraagt om een machtiging die niet nodig lijkt voor wat de app doet.

  Android definieert negen groepen “gevaarlijke” machtigingen. Elk van deze gevaarlijke groepen omvat meerdere machtigingen en als u één machtiging in een groep goedkeurt, keurt u ook alle andere machtigingen in dezelfde groep goed. Als u een app bijvoorbeeld toestaat om te zien wie u belt, staat u de app ook toe om zelf te bellen.

  Hier worden de gevaarlijke app-machtigingen voor Android uitgelegd:

  pictogram_01App-machtigingen voor lichaamssensors

  Lichaamssensors: hiermee verschaft u hartslagmeters, fitnesstrackers en andere externe sensors toegang tot uw gezondheidsgegevens.

  • Voordeel: fitness-apps hebben deze toestemming nodig om gezondheidstips te geven, uw hartslag te controleren tijdens het trainen, enzovoort.

  • Nadeel: een schadelijke app kan uw gezondheidsgegevens ongewenst in de gaten houden.

  pictogram_02App-machtigingen voor de agenda

  Agenda: hiermee staat u apps toe agendagebeurtenissen te lezen, te maken, te bewerken of te verwijderen.

  • Voordeel: agenda-apps hebben deze machtiging nodig om agendagebeurtenissen te maken en de machtiging geldt ook voor sociaal netwerk-apps waarmee u gebeurtenissen en uitnodigingen kunt toevoegen aan uw agenda.

  • Nadeel: Een schadelijke Android-app kan meekijken bij uw dagelijkse gewoonten, afspraken en andere gebeurtenissen en deze zelfs uit uw agenda verwijderen.

  pictogram_03App-machtigingen voor de camera

  Camera: hiermee staat u apps toe uw camera te gebruiken om foto's te maken en filmpjes op te nemen.

  • Voordeel: camera-apps hebben deze machtiging nodig als u foto's wilt kunnen maken.

  • Nadeel: een schadelijke app kan uw camera stiekem inschakelen en filmen wat er om u heen gebeurt.

  pictogram_04App-machtigingen voor contactpersonen

  Contactpersonen: hiermee stelt u apps in staat om uw lijst met contactpersonen te lezen of te bewerken en verschaft u apps toegang tot de lijst met alle accounts (bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter) die u gebruikt op uw apparaat.

  • Voordeel: een communicatie-app maakt het makkelijk om sms-berichten te versturen of te bellen naar mensen op uw lijst met contactpersonen.

  • Nadeel: een schadelijke app kan al uw contactgegevens stelen en uw vrienden en familie vervolgens bestoken met spam, phishing-scams, enzovoort.

  pictogram_05App-machtigingen voor locatie

  Locatie: hiermee verschaft u apps toegang tot uw geschatte locatie (via zendstations voor mobiele telefonie en wifi-hotspots) en uw exacte locatie (via gps).

  • Voordeel: met navigatie-apps kunt u de weg vinden, camera-apps kunnen een locatie aan uw foto's koppelen zodat u weet waar u ze hebt gemaakt en winkel-apps kunnen uw locatie gebruiken voor het berekenen van de verzendkosten naar uw adres.

  • Nadeel: een schadelijke app kan stiekem uw locatie volgen om een profiel samen te stellen van uw dagelijkse gewoonten en digitale broodkruimelspoor of zelfs gevaarlijke hackers of inbrekers laten weten dat u niet thuis bent.

  pictogram_06App-machtigingen voor de microfoon

  Microfoon: hiermee staat u apps toe uw microfoon te gebruiken om geluid op te nemen.

  • Voordeel: muziekherkennings-apps als Shazam gebruiken deze machtiging om de muziek beluisteren die u wilt identificeren; een communicatie-app gebruikt de machtiging om u gesproken berichten naar uw vrienden te laten sturen.

  • Nadeel: Een schadelijke app kan stiekem opnemen wat er om u heen gebeurt, met inbegrip van privégesprekken met uw familie, gesprekken met uw huisarts en vertrouwelijke zakelijke gesprekken.

  pictogram_07App-machtigingen voor de telefoon

  Telefoon: hiermee verschaft u apps toegang tot uw telefoonnummer, uw huidige mobiele netwerk en de status van het huidige gesprek. Apps kunnen ook oproepen plaatsen en beëindigen, zien wie u belt, uw gesprekslogboeken lezen en bewerken, voicemail inschakelen, VoIP gebruiken en zelfs oproepen omleiden naar een ander nummer.

  • Voordeel: communicatie-apps kunnen deze machtiging gebruiken om u uw vrienden te laten bellen.

  • Nadeel: een schadelijke app kan spyware zijn die uw telefoongewoonten in de gaten houdt en zonder uw toestemming nummers kiest (ook betaalde nummers).

  pictogram_08App-machtigingen voor SMS

  SMS: hiermee staat u apps toe sms-berichten te lezen, te ontvangen en te verzenden, en WAP-pushberichten en MMS-berichten te ontvangen.

  • Voordeel: communicatie-apps kunnen deze machtiging gebruiken om u uw vrienden te laten sms'en.

  • Nadeel: een schadelijke app kan uw berichten inzien, uw telefoon gebruiken om anderen te spammen (waaronder smishing-scams) en u zelfs aanmelden bij ongewenste betaalde services.

  pictogram_09App-machtigingen voor opslag

  Opslag: hiermee stelt u apps in staat gegevens in uw interne of externe opslag te lezen en op te slaan.

  • Voordeel: een muziek-app kan gedownloade nummers op uw SD-kaart opslaan; een sociaal netwerk-app kan de foto's van uw vrienden op uw telefoon opslaan.

  • Nadeel: een schadelijke app kan stiekem uw opgeslagen documenten, muziek, foto's en andere bestanden lezen, wijzigen en verwijderen.

  De gevaarlijkste soorten machtigingen

  Naast de bovenstaande machtigingen heeft Android ook beheerdersrechten en rootrechten, de gevaarlijkste soorten machtigingen. U wilt beslist niet dat schadelijke apps deze superrechten op uw apparaat gebruiken.

  Google keurt apps voordat ze toestemming krijgen om in de Play Store te komen, toch gebeurt het soms dat schadelijke apps de Play Store binnendringen. Google werkt snel om eventuele fouten te corrigeren en deze apps te verwijderen maar het gebeurt wel eens dat apps eerst honderden of zelfs duizenden keren worden gedownload.

  Wat zijn apparaatbeheerdersrechten?

  Apparaatbeheerdersrechten (of beheerdersrechten) stellen apps in staat het wachtwoord voor uw apparaat te wijzigen, uw telefoon te vergrendelen of zelfs voorgoed alle gegevens van uw apparaat te verwijderen. Kwaadaardige apps kunnen deze rechten tegen u gebruiken, maar ze zijn ook belangrijk voor sommige bonafide apps. 

  Zo laten beveiligings-apps met beheerdersrechten zich bijvoorbeeld moeilijk verwijderen, wat voorkomt dat dieven en hackers ze van uw telefoon halen. Onze gratis AVG AntiVirus-app gebruikt beheerdersrechten om u in staat te stellen uw apparaat in geval van diefstal of verlies op afstand te vergrendelen of te wissen.

  Wat zijn rootrechten?

  Rootrechten (ook wel roottoegang of toegang tot hoofdmap genoemd) zijn de gevaarlijkste app-machtigingen. Elke app met rootrechten kan doen wat hij wil, ongeacht de machtigingen die u al hebt geblokkeerd of ingeschakeld. Schadelijke apps met de rechten van een supergebruiker kunnen een spoor van vernieling achterlaten op uw telefoon. Gelukkig worden rootrechten standaard door Android geblokkeerd

  Makers van malware zijn echter altijd op zoek naar slinkse manieren om rootrechten te bemachtigen. Dat is nog een reden waarom het zo belangrijk is om een sterke Android-beveiligingsapp te hebben om uw telefoon te verdedigen.

  Alles-of-niets-machtigingen

  In eerdere versies van Android was het toestaan van potentieel gevaarlijke machtigingen een kwestie van alles of niets. U gaf toestemming voor alle machtigingen waar een app om vroeg, voorafgaand aan installatie, of u weigerde alle machtigingen, met als gevolg dat u de app niet kon installeren. 

  Malafide app-ontwikkelaars maken handig misbruik van dit systeem om machtigingen binnen te smokkelen die buiten het bereik van hun app lagen (bijvoorbeeld agenda-apps die niet alleen om toegang vroegen tot uw agenda, maar ook tot uw microfoon).

  Met de komst van Android 6.0 in oktober 2015 (de Marshmallow-update) is daar gelukkig verandering in gekomen. Sindsdien laat Android u zelf bepalen welke machtigingen u precies toestaat, nadat u de app hebt geïnstalleerd.

  App-machtigingen voor Android die kunt toestaan

  App-machtigingen voor Android toestaan voor apps die de toestemming daadwerkelijk nodig hebben. Google Maps kan geen richting aangeven zonder uw locatie te kennen en Zoom kan geen verbinding maken met een videoconferentie zonder toegang tot uw microfoon en camera. Zorg er echter voor dat u Android-apps beoordeelt op veiligheid voordat u ze installeert.

  Hoe weet u of een app-machtiging normaal is

  U kunt beoordelen of een app-machtiging normaal is door de machtiging zorgvuldig te lezen en uw gezond verstand te gebruiken bij het bepalen of het verzoek redelijk is. Heeft een social media-app werkelijk toegang tot uw locatie nodig? Misschien werken sommige functies niet zonder toegang. Het is aan u om de juiste balans te vinden tussen gemak en veiligheid.

  App-machtigingen zijn ontworpen om u te beschermen. In het begin zijn ze misschien irritant, maar u hoeft maar één keer per app toestemming te geven (tenzij u hebt aangegeven dat apps elke keer moeten vragen), en het is zeker de moeite waard om deze meldingen goed te lezen en tot u te laten doordringen voordat u toegang geeft.

  Waarom krijg ik twee verzoeken voor dezelfde machtiging?

  Soms ziet u twee meldingen achter elkaar voor dezelfde app-machtiging. Dat komt doordat de eerste melding van de app zelf is, waarin wordt uitgelegd waar de machtiging voor nodig is. De tweede melding is van Android en is een algemeen machtigingsverzoek. Alleen met dit tweede verzoek staat u de machtiging toe of weigert u deze.

  Beveilig uw telefoon met AVG AntiVirus voor Android

  Of het nu gaat om beheer van app-machtigingen voor Android gemakkelijk te maken of om uw telefoon tegen diefstal te verdedigen, AVG AntiVirus voor Android is ervoor om uw apparaat te beschermen. U krijgt realtime bescherming tegen malware, verhoogt uw snelheid door taken af te sluiten die uw apparaat langzamer maken en u krijgt een waarschuwing als er een wachtwoord uitlekt.

  Blokkeer malware en bescherm uw gegevens met AVG AntiVirus voor Android

  Gratis installeren

  Blokkeer hackers en profiteer van realtime bescherming met AVG Mobile Security

  Gratis installeren
  Privacytips
  Privacy
  Nica Latto & Clayton Weeks
  26-07-2021