Abonnement

Du kjøper en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, som alltid er underlagt betingelsene i Lisensavtalen For Sluttbrukere, for å kunne bruke løsningene du har kjøpt eller ervervet på annen måte (Abonnement) under gjeldende Abonnementsperiode for hvert enkelt kjøp eller erverv (Abonnementsperiode).

 
 
 

Hvis du har samtykket til automatiske forlengelser av Abonnementsperioden, vil Abonnementet forlenges automatisk for påfølgende tidsperioder ved slutten av alle Abonnementsperioder. Hvis Abonnementsperioden forlenges automatisk med én måned, ett år eller en tilsvarende påfølgende tidsperiode, kan AVG sende deg en melding som inneholder instruksjoner om hvordan du avbryter Abonnementet på slutten av gjeldende Abonnementsperiode, og hvordan du kan be om refusjon for avbrudd innen 30 dager regnet fra starten på den nye Abonnementsperioden. Hvis e-postadressen du har oppgitt til AVG endres, må du oppdatere brukerprofilen til AVG-kontoen, som du har tilgang til på MyAccount. Ved å holde e-postadressen oppdatert i brukerprofilen til AVG-kontoen, sørger du for at du får meldinger om forlengelser av Abonnementsperioder.

Du kan avbryte Abonnementet på slutten av Abonnementsperioden, ved å følge instruksjonene i meldingen. Du kan også administrere Abonnementet ditt på MyAccount. Hvis du ikke avbryter Abonnementet, vil AVG belaste kreditt- eller debetkortet med kostnaden for den forlengede Abonnementsperioden, og forlenge Abonnementsperioden med gjeldende tidsperiode for aktuelt abonnement ved betalingsmottak.

Hvis du har kjøpt et Abonnement via en forhandler eller på nettstedet til en Tredjepartsforhandler, kan Abonnementet bli avsluttet ved slutten av Abonnementsperioden, uten automatisk forlengelse. Før slutten av Abonnementsperioden vil du imidlertid bli tilbudt valget om å forlenge Abonnementet automatisk for påfølgende tidsperioder. De ovennevnte vilkårene gjelder fra dette tidspunktet.

Du kan ikke returnere eller refundere kjøp i app fra mobile Løsninger. For Abonnementer kjøpt i app, kan du avbryte Abonnementet før det forlenges slik at du ikke belastes igjen. Du vil derimot beholde tilgangen til Abonnementsinnhold du kjøpte for den gjenværende delen av den siste Abonnementsperioden. Hvis ikke annet fremgår av Lisensavtalen For Sluttbrukere, kan du returnere ethvert Løsning, bortsett fra mobile Løsninger du har kjøpt, ved å følge instruksjonene på www.avg.com/billing.

Hvis Abonnementsperioden ikke forlenges automatisk og på gjeldende vilkår, kan AVG innen utløpet av Abonnementsperioden (uten å være forpliktet til det) informere deg om at Abonnementsperioden snart utløper, og tilby deg muligheten til å forlenge Abonnementsperioden til den prisen som gjelder hos AVG på dette tidspunktet. Du kan samtykke til tilbudet ved å følge instruksjonene som er beskrevet i meldingen, og så vil Abonnementsperioden forlenges for perioden som er angitt i meldingen.

AVG tilbyr en 30-dagers pengene tilbake-garanti for de fleste Løsningene. Hvis du har betalt for et kvalifisert produkt innen de foregående 30 dagene, kan du få en refusjon. Den raskeste måten å få en refusjon på en mobil Løsning er å følge prosessen som er opprettet av butikken for mobilapper du kjøpte Løsningen hos. Hvis butikken for mobilapper ikke aksepterer refusjonskravet, men du fremdeles er innen 30 dager etter det første kjøpet ditt, kan du returnere den mobile Løsningen og få refundert alle innbetalte beløp (bortsett fra kjøp i app eller abonnementer) ved å følge instruksjonene på http://www.avg.com/billing. Du kan ikke returnere eller få refundert kjøp i app i mobile Løsninger. For Abonnementer kjøpt i app, kan du avbryte abonnementet før det forlenges og uten at du belastes igjen. Du vil derimot beholde tilgangen til Abonnementsinnhold du kjøpte for den gjenværende delen av den siste Abonnementsperioden. Hvis ikke annet fremgår av Lisensavtalen For Sluttbrukere, kan du returnere alle Løsninger bortsett fra de mobile Løsningene du har kjøpt, ved å følge instruksjonene på http://www.avg.com/billing.

I et forsøk på å sikre at du kan benytte en Løsning uavbrutt, kan AVG delta i automatiske faktureringsprogrammer eller konto-oppdateringstjenester. Hvis Abonnementsperioden forlenges automatisk, og AVG ikke er i stand til å belaste kreditt- eller debetkortet som er registrert på deg, kan AVG be deg om et oppdatert kortnummer, utløpsdato eller annen oppdatert betalingsinformasjon fra banken din eller annen kilde, eller kortutstederen kan belaste kortet ditt uten å varsle AVG eller deg.

Gå til innhold Gå til menyen