Předplatné

V souladu s podmínkami a ujednáními Licenčního Ujednání s Koncovým Uživatelem si vždy kupujete neexkluzivní a nepřenosnou licenci k používání každého zakoupeného či jinak řádně pořízeného řešení (Předplatné), a to vždy po dobu příslušného období předplatného pro každý takový nákup či pořízení (Období Předplatného).

 
 
 

Pokud jste vyjádřili souhlas s automatickým prodlužováním Období Předplatného, zakoupené Předplatné se vždy po uplynutí tohoto Období Předplatného bude automaticky prodlužovat. Jestliže se Období Předplatného automaticky prodlužuje o další měsíc, rok nebo podobné bezprostředně následující období, může vám společnost AVG zaslat e-mailem oznámení s pokyny k tomu, jak Předplatné na konci stávajícího období zrušit a jak v případě žádosti o zrušení požádat o vrácení peněz do 30 dnů od začátku nového Období Předplatného. Pokud se změní e-mailová adresa, kterou jste poskytli společnosti AVG, je nutné, abyste aktualizovali uživatelský profil svého účtu, k němuž se můžete přihlásit na adrese MyAccount. Aktualizací e-mailové adresy v uživatelském profilu svého účtu AVG zajistíte, že budete dostávat oznámení o prodloužení Období Předplatného.

Předplatné můžete na konci Období Předplatného zrušit podle pokynů v tomto oznámení. Předplatné můžete také spravovat prostřednictvím účtu MyAccount. Pokud Předplatné nezrušíte, společnost AVG strhne z vaší kreditní nebo debetní karty poplatek za prodloužení Období Předplatného a po obdržení platby prodlouží Období Předplatného o příslušnou dobu.

Pokud jste Předplatné zakoupili u maloobchodního prodejce nebo v jiném elektronickém obchodě, Období Předplatného se po svém uplynutí nemusí automaticky prodloužit. Před koncem Období Předplatného vám však bude nabídnuta možnost automatického opakovaného prodlužování Předplatného, na něž se vztahují výše uvedené podmínky.

V případě nákupů přímo z mobilního Řešení v rámci aplikace nelze nákup vrátit a požádat o vrácení peněz. U Předplatných zakoupených v rámci aplikace můžete Předplatné zrušit před jeho prodloužením; poté vám již nebude účtován žádný poplatek. Přístup k předplacenému obsahu, který jste zakoupili, vám ovšem zůstane zachován po zbývající část posledního Období Předplatného. Není-li v Licenčním Ujednání s Koncovým Uživatelem uvedeno jinak, můžete mít možnost jakékoli zakoupené Řešení (jiné než mobilní Řešení) vrátit podle pokynů na adrese www.avg.com/billing.

Jestliže se podle příslušných podmínek nákupu Období Předplatného automaticky neprodlužuje, společnost AVG vám může (avšak nemusí) před koncem Období Předplatného oznámit, že Období Předplatného brzy skončí, a může vám nabídnout možnost Období Předplatného prodloužit za aktuálně platnou cenu stanovenou společností AVG. Nabídku můžete přijmout podle pokynů uvedených v oznámení. V takovém případě bude Období Předplatného prodlouženo na období uvedené v oznámení.

U většiny Řešení poskytuje společnost AVG 30denní záruku vrácení peněz. Pokud jste v předchozích 30 dnech zaplatili za produkt, kterého se tato záruka týká, můžete požádat o vrácení peněz. Nejrychlejším způsobem, jak dosáhnout vrácení peněz za mobilní Řešení, je řídit se postupem, který stanovil obchod s mobilními aplikacemi, v němž jste toto Řešení zakoupili. Jestliže obchod s mobilními aplikacemi nevyhoví vaší žádosti o vrácení peněz a přitom neuplynulo více než 30 dnů od původního nákupu, můžete mít možnost dané mobilní Řešení vrátit a požádat o vrácení všech zaplacených částek (s výjimkou nákupů nebo předplatných provedených v rámci aplikace) podle pokynů na adrese www.avg.com/billing. V případě nákupů přímo z mobilního Řešení v rámci aplikace nelze nákup vrátit a požádat o vrácení peněz. U Předplatných zakoupených v rámci aplikace můžete Předplatné zrušit před jeho prodloužením; poté vám již nebude účtován žádný poplatek. Přístup k Předplacenému obsahu, který jste zakoupili, vám ovšem zůstane zachován po zbývající část posledního Období Předplatného. Není-li v Licenčním Ujednání s Koncovým Uživatelem uvedeno jinak, můžete mít možnost jakékoli zakoupené Řešení (jiné než mobilní Řešení) vrátit podle pokynů na adrese www.avg.com/billing.

Ve snaze zajistit, abyste mohli Řešení používat bez přerušení, může společnost AVG využívat programů opakovaného účtování nebo služeb aktualizace účtů. Jestliže se Období Předplatného automaticky prodlužuje a společnost AVG nemůže poplatek strhnout z kreditní nebo debetní karty, kterou má u vás evidovánu, může podle svého uvážení od vaší banky nebo z jiného zdroje získat aktualizované číslo karty, datum vypršení její platnosti či jiné aktualizované platební informace, případně může vydavatel karty poplatek strhnout z vaší karty automaticky, aniž by to oznámil společnosti AVG nebo vám.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky