Abonnement

Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers koopt u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor gebruik van elke oplossing die u koopt of anderszins op legale wijze verkrijgt (Abonnement), in elk afzonderlijk geval gedurende de toepasselijke abonnementsperiode van elke gekochte of verkregen oplossing (Abonnementsperiode).

 
 
 

Als u hebt ingestemd met automatische verlengingen van de Abonnementsperiode, wordt uw Abonnement telkens automatisch een volgende periode verlengd aan het einde van de Abonnementsperiode. Indien de Abonnementsperiode automatisch voor een maand, jaar of vergelijkbare opeenvolgende periode wordt verlengd, kan AVG u via e-mail een kennisgeving sturen met instructies voor het opzeggen van uw Abonnement aan het eind van de huidige Abonnementsperiode en voor het aanvragen van restitutie voor opzeggingsaanvragen binnen 30 dagen na het ingaan van de verlengde Abonnementsperiode. Indien het e-mailadres dat u aan AVG hebt verstrekt wijzigt, dient u het gebruikersprofiel van uw AVG-account bij te werken. Ga hiervoor naar MyAccount. Door het e-mailadres in het gebruikersprofiel van uw AVG-account up-to-date te houden, weet u zeker dat u meldingen over verlenging van de Abonnementsperiode ontvangt.

U kunt uw Abonnement aan het einde van de Abonnementsperiode opzeggen door de instructies in de kennisgeving te volgen. U kunt uw abonnement ook beheren op MyAccount. Indien u het Abonnement niet opzegt, worden de kosten voor de verlenging van de Abonnementsperiode door AVG met uw creditcard of bankrekening verrekend en wordt, na ontvangst van betaling, de Abonnementsperiode voor de toepasselijke periode verlengd.

Als u een Abonnement hebt gekocht via een winkel of via de website van een andere wederverkoper, kan het zijn dat uw Abonnement aan het einde van de Abonnementsperiode afloopt zonder automatische verlenging. Vóór het einde van de Abonnementsperiode wordt u echter de mogelijkheid geboden om uw Abonnement automatisch te laten verlengen voor volgende perioden. In dat geval gelden bovenstaande voorwaarden.

U mag geen in-app-aankopen van een mobiele Oplossing retourneren of er restitutie voor vragen. Voor Abonnementen die u in-app hebt gekocht, kunt u uw Abonnement opzeggen voordat dit wordt verlengd, waarna u niets meer in rekening wordt gebracht. U blijft echter wel toegang houden tot de inhoud van het Abonnement dat u hebt gekocht voor de resterende duur van de laatste Abonnementsperiode. Tenzij anders aangegeven in de Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker, kunt u alle Oplossingen anders dan mobiele Oplossingen die u hebt gekocht, retourneren door de instructies te volgen op www.avg.com/billing.

Indien de Abonnementsperiode niet automatisch op grond van de toepasselijke aankoopvoorwaarden wordt verlengd, kan AVG (maar is daartoe niet verplicht) u voorafgaand aan het eind van de Abonnementsperiode informeren dat uw Abonnementsperiode bijna is verlopen en u de gelegenheid bieden de Abonnementsperiode tegen de dan geldende prijs van AVG te verlengen. U kunt het aanbod accepteren door de instructies in de kennisgeving op te volgen, in welk geval de Abonnementsperiode wordt verlengd voor de periode die in de kennisgeving is vermeld.

AVG biedt voor de meeste Oplossingen een 30-dagen-geld-terug-garantie. Indien u in de voorafgaande 30 dagen hebt betaald voor een hiervoor in aanmerking komend product, kunt u restitutie ontvangen. De snelste manier om restitutie te ontvangen voor een mobiele Oplossing is de procedure te volgen die is opgesteld door de store voor mobiele apps waar u de Oplossing hebt gekocht. Indien de Mobile App Store uw verzoek tot restitutie niet inwilligt maar u zich nog wel binnen de 30-dagen-termijn van eerste aankoop bevindt, kunt u uw mobiele Oplossing terugsturen tegen restitutie van alle betaalde bedragen (buiten de in-app-aankopen of abonnementen) door de instructies te volgen op www.avg.com/billing. U mag geen in-app-aankopen van een mobiele Oplossing retourneren of er restitutie voor vragen. Voor Abonnementen die u in-app hebt gekocht, kunt u uw Abonnement opzeggen voordat dit wordt verlengd, waarna u niets meer in rekening wordt gebracht. U blijft echter wel toegang houden tot de inhoud van het Abonnement dat u hebt gekocht voor de resterende duur van de laatste Abonnementsperiode. Tenzij anders aangegeven in de Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker, kunt u alle Oplossingen anders dan mobiele Oplossingen die u hebt gekocht, retourneren door de instructies te volgen op www.avg.com/billing.

Om ervoor te zorgen dat uw gebruik van een Oplossing niet wordt onderbroken, kan AVG gebruikmaken van programma's voor terugkerende facturen of diensten voor het bijwerken van accounts. Indien uw Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd en AVG niet in staat is om de kosten te verrekenen met de creditcard of bankrekening die voor u bij AVG is geregistreerd, kan AVG desgewenst een bijgewerkt kaartnummer, bijgewerkte vervaldatum of andere bijgewerkte betalingsgegevens opvragen bij uw bank of andere bron, of kan de uitgever van uw kaart automatisch kosten in rekening brengen op uw kaart zonder dat u of AVG daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Verder naar inhoud Verder naar menu