Subskrypcja

Zgodnie z obowiązującymi warunkami Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego Użytkownik nabywa niewyłączną i niepodlegającą przeniesieniu licencję na korzystanie z kupionych lub uzyskanych w inny prawidłowy sposób rozwiązań (Subskrypcja) obowiązującą w odpowiednim okresie subskrypcji danego zakupu lub nabycia (Okres Subskrypcji).

 
 
 

Jeśli wybrano automatyczne przedłużanie Okresu Subskrypcji, po zakończeniu każdego Okresu Subskrypcji nastąpi automatyczne jej przedłużenie o kolejne okresy. W przypadku, gdy dochodzi do automatycznego przedłużenia Okresu Subskrypcji o kolejny miesiąc, rok lub podobny kolejny okres, firma AVG może przesłać Użytkownikowi powiadomienie w formie wiadomości e-mail wraz z instrukcją, jak anulować Subskrypcję pod koniec aktualnego Okresu Subskrypcji i jak wystąpić o zwrot kosztów w przypadku żądania anulowania w ciągu 30 dni od rozpoczęcia przedłużonego Okresu Subskrypcji. Jeśli adres e-mail podany przez Użytkownika firmie AVG ulegnie zmianie, Użytkownik musi zaktualizować swój profil użytkownika AVG dostępny z poziomu konta MyAccount. Zapewnienie aktualności adresu e-mail w profilu użytkownika konta AVG gwarantuje, że Użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia o przedłużeniu Okresu Subskrypcji.

Subskrypcję można anulować pod koniec Okresu Subskrypcji, wykonując instrukcje znajdujące się w przesłanym powiadomieniu. Subskrypcją można także zarządzać z poziomu konta MyAccount. Jeżeli Subskrypcja nie zostanie anulowana, firma AVG obciąży kartę kredytową lub płatniczą Użytkownika opłatą za odnowienie Subskrypcji i w momencie otrzymania płatności odpowiednio przedłuży Okres Subskrypcji.

W przypadku nabycia Subskrypcji w sklepie detalicznym lub w witrynie internetowej innego sprzedawcy Subskrypcja może wygasnąć wraz z końcem Okresu Subskrypcji bez automatycznego przedłużenia. Jednak przed końcem Okresu Subskrypcji Użytkownik otrzyma możliwość skorzystania z automatycznego przedłużania Subskrypcji o kolejne okresy na powyższych warunkach.

Nie dopuszcza się zwrotu zakupu ani zwrotu kosztów w przypadku zakupów dokonanych wewnątrz aplikacji z Rozwiązania mobilnego. Subskrypcje zakupione wewnątrz aplikacji można anulować, zanim zostaną przedłużone, aby Użytkownik nie został ponownie obciążony ich kosztem. Użytkownik będzie jednak nadal mieć dostęp do nabytych subskrybowanych treści przez pozostały końcowy Okres Subskrypcji. Jeśli w niniejszej Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego nie przewidziano inaczej, nabyte Rozwiązania (oprócz Rozwiązań mobilnych) można zwrócić zgodnie z procedurą opisaną pod adresem www.avg.com/billing.

Jeśli zgodnie z warunkami obowiązującymi w przypadku zakupu nie dochodzi do automatycznego przedłużenia Okresu Subskrypcji, firma AVG może (ale nie musi) powiadomić Użytkownika przed zakończeniem Okresu Subskrypcji o jego zbliżającym się wygaśnięciu i może zaproponować przedłużenie Okresu Subskrypcji z zastosowaniem obowiązującej w danym momencie ceny wyznaczonej przez firmę AVG. Aby skorzystać z tej oferty, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w powiadomieniu. W takim przypadku Okres Subskrypcji zostanie przedłużony o okres wskazany w powiadomieniu.

W przypadku większości Rozwiązań firma AVG oferuje 30-dniowy okres zwrotu kosztów zakupu. W przypadku wniesienia opłaty za dostępny produkt w ciągu poprzednich 30 dni można uzyskać zwrot kosztów. Aby jak najszybciej uzyskać zwrot kosztów zakupu Rozwiązania mobilnego, należy postępować zgodnie z procedurą określoną przez sklep z aplikacjami mobilnymi, w którym dokonano zakupu Rozwiązania. Jeśli sklep z aplikacjami mobilnymi odrzuci wniosek o zwrot kosztów i nie minęło jeszcze 30 dni od zakupu, istnieje szansa na oddanie Rozwiązania mobilnego za zwrotem kosztów (nie dotyczy to zakupów lub subskrypcji dokonanych wewnątrz aplikacji) zgodnie z procedurą opisaną na stronie www.avg.com/billing. Nie dopuszcza się zwrotu zakupu ani zwrotu kosztów w przypadku zakupów dokonanych wewnątrz aplikacji z Rozwiązania mobilnego. Subskrypcje zakupione wewnątrz aplikacji można anulować, zanim zostaną przedłużone, aby Użytkownik nie został ponownie obciążony ich kosztem. Użytkownik będzie jednak nadal mieć dostęp do nabytych subskrybowanych treści przez pozostały końcowy Okres Subskrypcji. Jeśli w niniejszej Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego nie przewidziano inaczej, nabyte Rozwiązania (oprócz Rozwiązań mobilnych) można zwrócić zgodnie z procedurą opisaną pod adresem www.avg.com/billing.

Aby zapewnić nieprzerwane korzystanie z Rozwiązania, firma AVG może przystąpić do programu powtarzalnych rozliczeń i usług aktualizacji konta. Jeśli w przypadku automatycznego przedłużenia Okresu Subskrypcji firmie AVG nie uda się obciążyć posiadanej w rejestrze karty kredytowej lub płatniczej Użytkownika, AVG może we własnym zakresie uzyskać zaktualizowany numer karty, datę ważności lub inne zaktualizowane informacje płatnicze z banku lub innego źródła lub też podmiot wystawiający daną kartę może ją automatycznie obciążyć, bez konieczności zawiadomienia o tym Użytkownika ani firmy AVG.

Chrome browser logo

AVG poleca DARMOWĄ przeglądarkę Chrome™.

Przejdź do treści Przejdź do menu