• Polityka Prywatności
  • Poszczególne aplikacje
  • Pliki cookie
  • Archiwum Polityki Prywatności

AVG Safe Surf — Polityka Prywatności

Licencję na program AVG Safe Surf Użytkownik otrzymuje od firmy AVG VPN Technologies UK Ltd. Gromadzenie danych i używanie programu AVG Safe Surf opisano poniżej. Korzystanie z innych usług, takich jak witryna internetowa, usługi konta i panel sterowania AVG Safe Surf, podlega ogólnej Polityce Prywatności grupy AVG. W zakresie, w jakim informacje dostępne na tej stronie kolidują z ogólną Polityką Prywatności, priorytet mają informacje na tej stronie.
 

Dane, które gromadzimy


Kiedy Użytkownik korzysta z naszej usługi VPN, firma AVG zbiera od niego jedynie następujące dane („Dane VPN”):

  • nazwa użytkownika,
  • sygnatura czasowa połączenia się z usługą VPN i rozłączenia się z nią,
  • ilość przesłanych danych (przekazanych i pobranych) w ramach sesji Użytkownika,
  • adres IP używany przez Użytkownika do łączenia się z usługą VPN,
  • adres IP serwera VPN używanego przez Użytkownika.

Firma AVG NIE przechowuje ani nie monitoruje informacji dotyczących zasobów (w tym witryn internetowych), z którymi łączy się Użytkownik, ani danych wysyłanych lub odbieranych w sieci podczas korzystania z usługi VPN.
 

Kontakt


W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub Zasad Dotyczących Rejestrowania w programie AVG Safe Surf należy skontaktować się z firmą AVG pod adresem privacy@vpn.avg.com.

Chcesz obejrzeć inne nasze zasady?
ikona ikona ikona ikona

Poczekaj. Na pewno? Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla komputerów PC. Nie zadziała na Macu. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla komputerów PC. Nie zadziała na Androidzie. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla komputerów PC. Nie zadziała w systemie iOS. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla Maca. Nie zadziała na komputerze PC. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla Maca. Nie zadziała na Androidzie. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla Maca. Nie zadziała w systemie iOS. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla Androida. Nie zadziała na komputerze PC. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla Androida. Nie zadziała na Macu. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla Androida. Nie zadziała w systemie iOS. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla systemu iOS. Nie zadziała na komputerze PC. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla systemu iOS. Nie zadziała na Macu. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla systemu iOS. Nie zadziała na Androidzie. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla komputerów PC. Nie zadziała na Twoim komputerze. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla Maca. Nie zadziała na Twoim komputerze. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla Androida. Nie zadziała na Twoim komputerze. Ten plik programu antywirusowego jest przeznaczony dla systemu iOS. Nie zadziała na Twoim komputerze.

Pobierz mimo to (z Google Play) (z Google Play) (z Google Play)
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla komputerów PC? Pobierz stąd
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla komputerów PC? Pobierz stąd
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla komputerów PC? Pobierz stąd
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla komputerów Mac? Pobierz stąd
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla komputerów Mac? Pobierz stąd
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla komputerów Mac? Pobierz stąd
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla urządzeń z systemem Android? Pobierz stąd
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla urządzeń z systemem Android? Pobierz stąd
Czy chcesz zamiast tego pobrać nasz antywirus dla urządzeń z systemem Android? Pobierz stąd
Wstecz
Przejdź do treści Przejdź do menu