• Polityka Prywatności
  • Poszczególne aplikacje
  • Pliki cookie
  • Archiwum Polityki Prywatności

AVG Safe Surf — Polityka Prywatności

Licencję na program AVG Safe Surf Użytkownik otrzymuje od firmy AVG VPN Technologies UK Ltd. Gromadzenie danych i używanie programu AVG Safe Surf opisano poniżej. Korzystanie z innych usług, takich jak witryna internetowa, usługi konta i panel sterowania AVG Safe Surf, podlega ogólnej Polityce Prywatności grupy AVG. W zakresie, w jakim informacje dostępne na tej stronie kolidują z ogólną Polityką Prywatności, priorytet mają informacje na tej stronie.
 

Dane, które gromadzimy


Kiedy Użytkownik korzysta z naszej usługi VPN, firma AVG zbiera od niego jedynie następujące dane („Dane VPN”):

  • nazwa użytkownika,
  • sygnatura czasowa połączenia się z usługą VPN i rozłączenia się z nią,
  • ilość przesłanych danych (przekazanych i pobranych) w ramach sesji Użytkownika,
  • adres IP używany przez Użytkownika do łączenia się z usługą VPN,
  • adres IP serwera VPN używanego przez Użytkownika.

Firma AVG NIE przechowuje ani nie monitoruje informacji dotyczących zasobów (w tym witryn internetowych), z którymi łączy się Użytkownik, ani danych wysyłanych lub odbieranych w sieci podczas korzystania z usługi VPN.
 

Kontakt


W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub Zasad Dotyczących Rejestrowania w programie AVG Safe Surf należy skontaktować się z firmą AVG pod adresem privacy@vpn.avg.com.

Chcesz obejrzeć inne nasze zasady?
Przejdź do treści Przejdź do menu