Vilkår og betingelser for forskningsdeltaker

  1. Disse vilkårene og betingelsene (referert til som «forskningsvilkårene») fastsetter vilkårene i en avtale som du, («du», «din» eller «deltakeren») og Avast Software s.r.o. med kontorer i Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, Tsjekkia («Avast») og dets tilknyttede selskaper, kan fra tid til annen delta i ethvert Avast-nettbasert produktforskningsprosjekt («forskningsprosjekt»). Hvis du ikke er minst 18 år, kan du ikke delta i en forskning. Avast forbeholder seg retten til å endre disse forskningsvilkårene, modifisere eller avslutte forskningsprogrammet når som helst uten varsel.
  2. Disse forskningsvilkårene styrer din inkludering i Avasts e-postdatabase (hvis aktuelt) og deltakelse i et forskningsprosjekt.
  3. For forskningsformål vil Avast samle tilbakemeldinger fra deltakeren knyttet til Avast og dets konkurrenters produkter og tjenester. Forskningsresultatene kan brukes av Avast til å generere ideer om forbedring av sluttbrukeropplevelsen, noe som til slutt kan være til nytte for Avasts bredere kundebase. Slik forskning skal utføres gjennom et online grensesnitt.
  4. Deltakeren har ikke rett til noen belønning, godtgjørelse eller refusjon, inkludert for mulige utgifter, eller på annen måte i forhold til forskningen, med mindre dette er uttrykkelig avtalt med deltakeren.
  5. Med hensyn til din deltakelse i forskningen og aksept av disse forskningsvilkårene, tildeler du herved Avast alle rettigheter, tittel og interesser du har i og til alle resultater av forskningen din.
  6. All informasjon gitt til deltakeren i forbindelse med forskningen skal holdes konfidensiell av deltakeren («Konfidensiell informasjon»). Du samtykker i å ikke bruke, avsløre eller offentliggjøre konfidensiell informasjon til andre formål enn å fullføre forskningen som du har akseptert, og sende inn slik forskning til Avast. Til tross for det foregående, kan du avsløre konfidensiell informasjon i den grad det kreves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, eller annen gjeldende statlig myndighet, eller som påkrevd av gjeldende lov. Denne taushetsplikten er alltid bindende for deltakeren. Deltakeren skal ikke bruke konfidensiell informasjon til sin fordel eller til fordel for tredjeparter. Du godtar og erkjenner at ditt brudd eller trusler om brudd på denne seksjonen kan resultere i uopprettelig skade på Avast. Skade som pengeerstatning vil være et utilstrekkelig middel for, og derfor vil Avast ha rett til å søke påbud for å håndheve bestemmelsene i denne seksjonen. I DEN FULLE UTSTREKNING LOVEN TILLATER, VIL AVAST OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR INDIREKTE, FØLGESKADER, TILFELDIGE, STRAFFBARE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER TAP OVERHODET, UTEN HENSYN TIL ÅRSAK ELLER TEORI OM ANSVAR. EVENTUELLE SKADER FOR TAP AV VIRKSOMHET, FORTJENESTE ELLER INNTEKT, TAP AV PERSONVERN, ENHVER UAUTORISERT AVSLØRING ELLER TAP (INKLUDERT EVENTUELL KORRUPSJON, FORRINGELSE ELLER UTILGJENGELIGHET) AV DATA ELLER INFORMASJON AV ENHVER ART (UAVHENGIG AV HVORVIDT NOEN AV DE FOREGÅENDE TAPENE, SKADENE, KOSTNADENE ELLER UTGIFTENE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADER). UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL AVAST OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPERS TOTALE SAMLEDE ANSVAR FOR ALT TAP ELLER SKADE PÅ DEG ELLER EN TREDJEPART SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DIN DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET, OVERSTIGE DET STØRSTE AV: (I) FEM AMERIKANSKE DOLLAR (US$ 5,00). INGENTING I DISSE FORSKNINGSVILKÅRENE VIL BEGRENSE ELLER UTELUKKE AVASTS ELLER DELTAKERES ANSVAR FOR NOE SOM ELLERS IKKE KAN UTELUKKES VED LOV.
  7. I tilfelle dokumenter, instruksjoner, plater eller andre medier, lister, veiledninger, hjelpemidler, planer, programvare og annet materiale, gjenstander og registrert informasjon blir gitt til deltakeren i forbindelse med forskningen («materialer»), skal deltakeren returnere alt slikt materiale til Avast etter fullført forskning.
  8. Denne avtalen er underlagt lovene i England og Wales. Alle tvister som oppstår fra denne avtalen vil bli løst av de engelske domstolene som har lokal jurisdiksjon og jurisdiksjon over saken.
Chrome browser logo

AVG anbefaler å bruke
nettleseren Chrome™, som er GRATIS.

Gå til innhold Gå til menyen