Araştırma Katılımcısı Hüküm ve Koşulları

  1. Bu Hüküm ve Koşullar (“Araştırma Koşulları” olarak anılır) zaman zaman herhangi bir Avast çevrimiçi ürün araştırmasına (“Araştırma”) katılabilecek siz ve ( “Siz”, “Sizin” veya “Katılımcı”) işyeri adresi Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, Çek Cumhuriyeti olan Avast Software s.r.o. (“Avast”) ve Bağlı Kuruluşları arasındaki bir Anlaşmanın koşullarını belirler. 18 yaşından küçükseniz bir Araştırmaya katılamazsınız. Avast, önceden bildirmeksizin bu Araştırma Koşullarını değiştirme, Araştırma programında değişiklik yapma veya programı sonlandırma hakkını saklı tutar.
  2. Bu Araştırma Hükümleri, Avast’ın e-posta veritabanına dahil edilmenizi (uygulanabilirse) ve bir Araştırmaya katılımınızı yönetir.
  3. Avast, araştırma amacıyla, Katılımcıdan Avast’ın ve rakiplerinin ürün ve hizmetleriyle ilgili geribildirim toplayacaktır. Araştırma sonuçları Avast tarafından nihayetinde Avast’ın daha geniş müşteri tabanının yararına olabilecek son kullanıcı deneyiminin geliştirilmesiyle ilgili fikirler üretmek için kullanılabilir. Böyle bir Araştırma çevrimiçi bir arayüz yoluyla yürütülecektir.
  4. Katılımcı ile açıkça üzerinde mutabık kalınmadıkça, Katılımcı, Araştırmayla ilgili olası masraflar dahil hiçbir ödül, hizmet bedeli veya ödeme ya da başka bir şey alma hakkı kazanmaz.
  5. Araştırmaya katılımınız ve bu Araştırma Koşullarını kabulünüz dikkate alınarak, Araştırmanızdaki ve Araştırmanızın tüm sonuçlarındaki tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarınızı Avast’a devredersiniz.
  6. Araştırmanın amacına yönelik olarak Katılımcıya sağlanan her türlü bilgi Katılımcı tarafından gizli tutulacaktır (“Gizli Bilgi”). Herhangi bir Gizli Bilgiyi, kabul ettiğiniz Araştırmayı tamamlama ve Avast’a göndermenin dışında hiçbir amaçla kullanmayacağınızı, açıklamayacağınızı veya yayınlamayacağınızı kabul edersiniz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Gizli Bilgiyi yetkili bir mahkeme veya başka bir uygulanabilir devlet makamının veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde açıklayabilirsiniz. Bu gizlilik görevi, Katılımcıyı yasal olarak daima bağlayacaktır. Katılımcı, Gizli Bilgiyi kendi menfaati veya üçüncü tarafların menfaati için kullanmayacaktır. Bu Bölümü ihlal etmenizin veya ihlal tehdidinde bulunmanızın Avast’a parasal tazminatların yeterli çare olamayacağı onarılamaz hasarlar verebileceğini ve dolayısıyla Avast’ın bu Bölümün hükümlerini yürürlüğe sokmak için ihtiyati tedbir arama hakkı olacağını kabul eder ve onaylarsınız. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA AVAST VE BAĞLI KURULUŞLARI, NEDEN VEYA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN DOLAYLI, VASITALI, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL YA DA ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ ZARARLAR VEYA KAYIPLAR; İŞLERİN, KÂRLARIN YA DA GELİRLERİN KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, HERHANGİ BİR NİTELİKTE HERHANGİ BİR VERİNİN VEYA BİLGİNİN (BOZULMASI VEYA KULLANILAMAMASI DA DAHİL) İZİNSİZ AÇIKLANMASI VEYA KAYBI (YUKARIDAKİ KAYIPLAR, ZARARLAR, MALİYETLER VEYA HARCAMALARDAN HERHANGİ BİRİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAYIP VEYA ZARAR OLSA DA) SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. AVAST VE BAĞLI KURULUŞLARININ HERHANGİ BİR ARAŞTIRMAYA KATILIMINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BİR ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR İÇİN SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI TOPLAM NİHAİ SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA: (I) BEŞ AMERİKAN DOLARINI (5,00 ABD $) AŞAMAZ. BU ARAŞTIRMA KOŞULLARINDAKİ HİÇBİR ŞEY, YASALAR GEREĞİNCE HARİÇ TUTULAMAYACAK DİĞER DURUMLAR İÇİN AVAST VEYA KATILIMCILARIN HİÇBİR SORUMLULUĞUNU SINIRLAMAYACAK VEYA HARİÇ TUTMAYACAKTIR.
  7. Araştırma ile ilgili olarak Katılımcıya herhangi bir belge, talimat, disk veya başka ortam, liste, kılavuz, yardımcı, plan, yazılım ve diğer malzeme, eşya ve kayıtlı bilgi (“Materyaller”) sağlanması durumunda, Araştırma tamamlandığında Katılımcı tüm bu Materyalleri Avast’a iade edecektir.
  8. Bu Anlaşma İngiltere ve Galler kanunlarına göre yönetilir. Bu Anlaşmadan doğan tüm anlaşmazlıklar, yerel yargılama yetkisine ve konu üzerinde yargılama yetkisine sahip İngiliz mahkemeleri tarafından çözülecektir.
İçeriğe geç Menüye geç