Prawo do zwrotu kosztów

Jeśli produkt AVG nie jest w pełni zadowalający, 
skontaktuj się z nami w ciągu 30 dni od zakupu, aby otrzymać całkowity zwrot kosztów.

Po upływie 30 dni firma AVG zwykle nie dokonuje zwrotu kosztów, jeśli użytkownik zmieni zdanie w kwestii zakupu. Będziemy jednak świadczyć dostępne przez całą dobę usługi pomocy technicznej i chętnie pomożemy w rozwiązaniu wszelkich problemów.

Uwaga: 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy nie dotyczy produktów AVG zakupionych w sklepach detalicznych. Każdy sprzedawca detaliczny ma własne zasady dotyczące zwrotów i należy się w tej sprawie kontaktować z nim bezpośrednio.

Ponadto nasze zasady zwrotów nie dotyczą kosztów dostawy i wysyłki dysku kopii zapasowej AVG, gdy zażądano takiej wysyłki, a dysk CD/DVD nie ma wad. W takim przypadku zasady zwrotów dotyczą tylko kosztu subskrypcji produktów AVG.

Prawo do anulowania subskrypcji

Subskrypcję można anulować z dowolnego powodu w ciągu 14 dni od zakupu. Aby anulować subskrypcję w ciągu tych 14 dni, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie www.avg.com/billing. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 14 dni od anulowania.

Należy pamiętać, że prawo do anulowania NIE obejmuje:

– oprogramowania pobranego z witryny AVG, które zostało już użyte;
– zapakowanego w folię produktu, który został otworzony po otrzymaniu;
– dowolnej kupionej usługi, która została w pełni wykorzystana.


Oprócz prawa do anulowania firma AVG oferuje w przypadku większości rozwiązań 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. W przypadku wniesienia opłaty za dostępny produkt w ciągu poprzednich 30 dni można uzyskać zwrot kosztów, postępując zgodnie z procedurą opisaną na stronie www.avg.com/billing.

Aby jak najszybciej uzyskać zwrot kosztów zakupu Rozwiązania Mobilnego, należy postępować zgodnie z procedurą określoną przez Sklep z Aplikacjami Mobilnymi, w którym dokonano zakupu Rozwiązania. Jeśli sklep z aplikacjami mobilnymi odrzuci wniosek o zwrot kosztów i nie minęło jeszcze 30 dni od zakupu, istnieje szansa na oddanie Rozwiązania mobilnego za zwrotem kosztów (nie dotyczy to zakupów lub subskrypcji dokonanych wewnątrz aplikacji) zgodnie z procedurą opisaną na stronie www.avg.com/billing.

Nie dopuszcza się zwrotu zakupu ani zwrotu kosztów w przypadku zakupów dokonanych wewnątrz aplikacji z Rozwiązania mobilnego. Subskrypcje zakupione wewnątrz aplikacji można anulować, zanim zostaną przedłużone, aby Użytkownik nie został ponownie obciążony ich kosztem. Użytkownik będzie jednak nadal mieć dostęp do nabytych subskrybowanych treści przez pozostały końcowy Okres Subskrypcji. Jeśli w niniejszej Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego nie przewidziano inaczej, nabyte Rozwiązania (oprócz Rozwiązań mobilnych) można zwrócić zgodnie z procedurą opisaną pod adresem www.avg.com/billing.

Zgodnie z obowiązującymi warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Użytkownik nabywa niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na korzystanie z zakupionych lub uzyskanych w inny prawidłowy sposób rozwiązań (Subskrypcja) obowiązującą w odpowiednim okresie subskrypcji danego zakupu lub nabycia (Okres subskrypcji). W momencie zakończenia Okresu subskrypcji następuje automatyczne przedłużenie Subskrypcji na kolejne okresy. W przypadku, gdy dochodzi do automatycznego przedłużenia Okresu subskrypcji o kolejny miesiąc, rok lub podobny kolejny okres, firma AVG może przesłać Użytkownikowi powiadomienie w formie wiadomości e-mail wraz z instrukcją, jak anulować Subskrypcję pod koniec aktualnego Okresu subskrypcji i jak wystąpić o zwrot kosztów w przypadku żądania anulowania w ciągu 30 dni od rozpoczęcia przedłużonego Okresu subskrypcji.

Jeżeli adres e-mail podany przez Użytkownika firmie AVG ulegnie zmianie, Użytkownik musi zaktualizować swój profil użytkownika AVG dostępny pod adresem myaccount.avg.com/my-account-login. Zapewnienie aktualności adresu e-mail w profilu użytkownika konta AVG gwarantuje, że Użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia o przedłużeniu Okresu subskrypcji. Subskrypcję można anulować pod koniec Okresu subskrypcji, wykonując instrukcje znajdujące się w przesłanym powiadomieniu.

Przejdź do treści Przejdź do menu