Verzia 1.2 (Revidovaná 8. júna 2018)

ZÁSADY POSTUPU PRI ZRUŠENÍ A VRÁTENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA RIEŠENIA AVAST, AVG, CCLEANER A HMA!

Ponúkame 30-dňovú záruku vrátenia peňazí za niektoré Riešenia Avast, AVG, CCleaner (vrátane služieb Defraggler, Recuva a Speccy) a HideMyAss!, ktoré si koncoví používatelia zakúpia priamo od nás prostredníctvom našich online predajní alebo Google Play. Ak váš nákup spĺňa podmienky a dodržíte všetky pokyny týchto Zásad postupu pri zrušení a vrátení finančných prostriedkov do 30 dní odo dňa nákupu, vaše predplatné ukončíme a vrátime vám 100 % sumy, ktorú ste zaplatili za v tom čase aktuálne Obdobie predplatného.

Taktiež môžete zrušiť svoje predplatné a žiadať o vrátenie finančných prostriedkov (alikvotne vyrátané za nedokončenú alebo nevyužitú časť Obdobia predplatného), ak od nás dostanete oznámenie o zmenách licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, ktorú sme s vami uzavreli, týkajúce sa tohto predplatného a/alebo Riešenia (Licenčná zmluva s koncovým používateľom) a voči týmto zmenám vznesiete námietky do 30 dní odo dňa tohto oznámenia.

Ako požiadať o zrušenie a vrátenie finančných prostriedkov od nás.

Predtým ako začnete, si preštudujte všetky obmedzenia a limity uvedené v týchto Zásadách postupu pri zrušení a vrátení finančných prostriedkov. Ak spĺňate podmienky pre zrušenie a vrátenie finančných prostriedkov za váš nákup a predplatné ste zakúpili priamo od nás prostredníctvom našich online predajní alebo Google Play, postupujte podľa nasledovných pokynov:

U nás zakúpené produkty a predplatné, ktoré vypovedáte kvôli Oznámeniu o zmenách licenčnej zmluvy s koncovým používateľov. Na požiadanie o zrušenie a vrátenie finančných prostriedkov za predplatné, ktoré ste od nás zakúpili prostredníctvom našich predajní, alebo na ukončenie predplatného z dôvodu vášho nesúhlasu so zmenami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, ktoré sme vám oznámili, si vyhľadajte e-mail o potvrdení alebo faktúru, ktoré sme vám zaslali priamo v spojení s vaším nákupom, pretože sa v nich uvádza, ktorú spoločnosť Avast je potrebné kontaktovať (nemusí byť obchodnou značkou uvedenou v Riešení) a obsahuje ostatné údaje, ktoré je potrebné uviesť spolu s vašou žiadosťou o zrušenie a vrátenie finančných prostriedkov. Potom kliknite na nižšie uvedený odkaz a postupujte podľa pokynov uvedených na stránke v odkaze:

spotrebiteľské produkty zakúpene od spoločnostiAvast

podnikové produkty zakúpené od spoločnosti Avast,

podnikové produkty zakúpené od spoločnosti AVG,

spotrebiteľské produkty zakúpené od spoločnosti AVG,

všetky podnikové a spotrebiteľské produkty zakúpené od spoločnosti CCleaner (vrátane služieb Defraggler, Recuva a Speccy),

všetky podnikové a spotrebiteľské produkty zakúpené od spoločnosti HideMyAss!

produkty zakúpené prostredníctvom Google Play. Pri žiadaní o zrušenie a vrátenie finančných prostriedkov predplatného a/alebo Riešenia, ktoré ste zakúpili prostredníctvom aplikácie obchodu Google Play, ste povinní uviesť e-mailovú adresu, ktorú ste použili v Google Play na zakúpenie predplatného a/alebo Riešenia a Identifikačné číslo transakcie pre nákup. Identifikačné číslo transakcie nájdete nasledovne: (i) vyhľadáte e-mail, ktorý vám bol odoslaný na účet Google Play na potvrdenie vášho nákupu alebo (ii) prihlásite sa do portálu Google Payments na adrese http://payments.google.com pomocou účtu Google Play, ktorý ste použili na nákup, a potom vyhľadáte konkrétnu transakciu v časti Predplatné a služby.  Keď budete mať e-mailovú adresu účtu Google Play a taktiež Identifikačné číslo transakcie, kliknite sem, aby ste vyžiadali vrátenie finančných prostriedkov od spoločnosti Avast, sem pre spoločnosť AVG, sem pre spoločnosť CCleaner alebo sem pre spoločnosť HideMyAss!a postupujte podľa pokynov uvedených na stránke v odkaze. 

Obmedzenia a limity.

Zákazy týkajúce sa produktov zakúpených v kamennom obchode, iTunes a u iných predajcov.  Pri žiadaní vrátenia finančných prostriedkov z predplatného a/alebo Riešenia, ktoré ste zakúpili v kamennom obchode, aplikácii obchodu iTunes alebo u iného predajcu (neuvedeného vyššie) namiesto priameho nákupu u nás, sa obráťte na predajcu ohľadom jeho zásad postupu pri zrušení a vrátení finančných prostriedkov a akejkoľvek žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov z týchto nákupov.

Obmedzenia pri vrátení finančných prostriedkov predajcom, distribútorom a distribučným partnerom.  Ak ste predplatné a/alebo Riešenie zakúpili na následný predaj tretej strane, máte nárok na vrátenie finančných prostriedkov len v prípade, že na to máte nárok podľa vašej zmluvy o následnom predaji, zmluvy s distribučným partnerom alebo inej zmluvy s nami. Pred požadovaním zrušenia a vrátenia finančných prostriedkov si najskôr preštudujte zmluvu uzavretú s nami.  

Ostatné obmedzenia.  Neposkytujeme zrušenie ani vrátenie finančných prostriedkov za nákup:

_ Riešenia, ak ste jeho nákup vykonali pred viac ako 30 dňami odo dňa, kedy požadujete zrušenie a vrátenie finančných prostriedkov,

_ CD, DVD alebo iného fyzického média, na ktorom sa nachádza kópia Riešenia, ak nie je fyzické médium chybné,

_ službu, ktorú sme v úplnosti dodali pred dňom, kedy požadujete zrušenie a vrátenie finančných prostriedkov,

_ Riešenie do 6 mesiacov po tom, ako vám bol zrušený akýkoľvek predchádzajúci nákup rovnakého Riešenia a boli vám vrátené finančné prostriedky zaň,

_ VPN Riešenie alebo iné komunikačné Riešenie, ktoré ste použili na nahratie a/alebo prevzatie viac ako 10 GB údajov súhrnne alebo ktoré ste použili na pripojenie k našej VPN alebo inej komunikačnej službe viac ako 100 krát, 

_ Riešenie, v súvislosti s ktorým ste porušili našu licenčnú zmluvu s koncovým používateľom,

Riešenie sporov (len pre obyvateľov EÚ). Ak ste spotrebiteľom a žijete v Európskej únii a zakúpili ste si predplatné a/alebo Riešenie online u jednej z našich spoločností sídliacich v Európskej únii, môžete mať právo obrátiť sa so svojím sporom na internetovú platformu určenú na riešenie sporov online, založenú Európskou komisiou (Platforma RSO). Účelom tejto Platformy RSO je umožniť mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa online nákupov tovarov a služieb medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi sídliacimi v Európskej únii. Platformu RSO nájdete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Upozorňujeme vás, že podľa našej licenčnej zmluvy s koncovým používateľom ste povinní najskôr kontaktovať nás a poskytnúť nám možnosť urovnať váš spor, predtým ako začnete viesť akékoľvek konanie na riešenie sporu.


Súvisiace informácie o spotrebiteľských produktoch.

Vydanie

Avast

AVG

HMA!

CCleaner

Inštalácia Riešenia

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB1

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-AntiVirus-Internet-Security-or-Premium-Security

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-Protection

https://support.hidemyass.com/s/article/download-install-and-get-started-with-hma-vpn-version-5

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204043864-How-do-I-download-CCleaner

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044234-Where-can-I-get-the-latest-versions-of-Piriform-products-

Ako aktivovať svoje predplatné

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB157

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-AntiVirus-or-Internet-Security-with-a-new-license-number

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-Zen-Protection-Performance-or-Ultimate

https://support.hidemyass.com/s/article/faq-on-activation-code

Odstránil/-a som e-mail o potvrdení/faktúru

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB182#artTitle -

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Finding-your-Invoice-ID-and-Order-Number

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044264-I-ve-lost-my-product-license-key

Ako zrušiť svoje predplatné

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB24#idt_0430

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Cancel-automatic-license-renewal

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

Ako zakázať automatické predĺženie môjho predplatného

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB126#artTitle

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Cancel-automatic-license-renewal

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription  -

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

Podpora zákazníkov

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB266#idt_300

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Contacting-AVG-Customer-Care

https://support.hidemyass.com/

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Súvisiace informácie o podnikových produktoch. 

Avast Business

https://www.avast.com/en-us/business-support

AVG Business

https://support.avg.com/business?l=en

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku