• Privacybeleid
 • Cookies
 • Privacyarchief

Privacybeleid

1. Inleiding

Dit Privacybeleid wordt verzorgd door:

AVG Technologies Norway AS, voorheen Norman Safeground AS ("Norman"/"wij"/"we"/"ons").
Strandveien 15, 1366 Lysaker.
Bedrijfsregistratienummer 998 527 864.

Norman houdt zich aan de toepasselijke privacywetgeving en hecht grote waarde aan het beschermen van uw privacy en het leveren van een veilige gebruikerservaring. Wanneer u producten van Norman gebruikt, kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en hoe u uw privacy kunt beschermen.

Let op: dit Privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van algemene websites van Norman. U vindt de webpagina inzake privacybeleidwebsite op Privacy Policy.

We zullen alle persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid, de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en toepasselijke wetten.

2. Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wanneer u producten van Norman gebruikt, kunnen we diverse gegevens verzamelen die aan u als individu kunnen worden gekoppeld, met inbegrip van:

 • informatie die wordt geleverd via uw contact met ons (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • informatie over onze communicatie met u (zoals aanvragen voor klantenondersteuning en feedback van u);
 • informatie die we krijgen via uw gebruik van onze producten en die wordt verzameld via onze software (zoals informatie over de instellingen en de locatie van uw besturingssysteem, uw hardwareconfiguratie en de status en statistieken betreffende het gebruik van de geïnstalleerde producten van Norman);
 • informatie die we krijgen door uw gebruik van onze online back-updiensten, met inbegrip van bestandssysteeminformatie (zoals de namen van catalogi en bestanden en het IP-adres waarvan deze informatie wordt verzonden);
 • informatie met betrekking tot foutenherstel (zoals informatie over de computerprocessen, prestatiegegevens, de naam van het bestand dat werd verwerkt toen de fout optrad, cryptografisch nummer, informatie over leveranciers, URL-adressen en zoekgeschiedenis);
 • IP-adres en MAC-adres (Media Informatie Control) en andere algemene statistische gegevens en
 • informatie die wij van derden verzamelen onder voorbehoud van uw toestemming en/of toepasselijk recht.

Wij zullen geen contactgegevens automatisch verzamelen, zoals uw naam, adres en e-mailadres en zullen dergelijke informatie alleen verwerken, wanneer u deze rechtstreeks aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld via uw contact met onze klantenservice. Wij zullen de inhoud van door u via onze back-updiensten opgeslagen bestanden niet openen.

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Norman gebruikt uw persoonlijke gegevens om producten van Norman die u gebruikt, te leveren en te verbeteren. In het bijzonder kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het volgende:

 • het beheren van uw relatie met ons;
 • de communicatie met u, met inbegrip van het beantwoorden van uw vragen en feedback en het aan u verzenden van belangrijke mededelingen zoals fouten in producten van Norman;
 • het onderzoeken van, voorkomen van en optreden tegen illegale activiteiten en schendingen van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, andere specifieke voorwaarden en de van toepassing zijnde wetgeving;
 • licentiebeheer, productanalyse en verbeteringen van productfuncties;
 • het in een vroeg stadium identificeren en reduceren van potentiële bedreigingen: en
 • het herstellen van fouten.

We kunnen ook samengevoegde en anonieme informatie gebruiken voor interne of externe doeleinden, met name om de algemene kwaliteit van producten van Norman te verbeteren.

4. Hoe we cookies gebruiken

We maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen om u te herkennen en uw vorige activiteiten te onthouden) om informatie over uw gebruik van de producten van Norman op de volgende wijze en voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Sessie-ID-cookies om te bevestigen dat een gebruiker is ingelogd. Deze cookies vervallen wanneer de webbrowser wordt gesloten.
 • Permanente cookies om gebruikersactiviteiten op productspecifieke websites van Norman te traceren. De cookies worden opgeslagen op uw computer, maar kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren.

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren via de instellingen van uw webbrowser of u kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer een website een cookie probeert in te stellen. Let op: de producten van Norman zijn mogelijk niet volledig functioneel wanneer traceren via cookies is uitgeschakeld; bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor de cookie-instellingen op uw computer.

5. Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen delen

Norman kan uw informatie delen zoals hieronder uiteengezet of zoals anderszins is toegestaan door uw specifieke toestemming of is vereist door de toepasselijke wetgeving:

 • Wij kunnen informatie delen met derden die diensten namens ons verrichten, zoals klantenservice of analysediensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van dergelijke diensten.
 • Wij kunnen informatie delen met dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Norman.
 • Wij kunnen informatie delen met derden om hun eigen diensten te verbeteren, voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven om dat te doen.
 • Wij kunnen informatie delen met derden als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet of op verzoek van overheden, en om onbevoegd gebruik van producten van Norman op te sporen, te voorkomen of het verbod op dergelijk gebruik af te dwingen.

We kunnen ook samengevoegde en anonieme informatie delen met derden voor interne of externe doeleinden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden.

Van derden die persoonlijke gegevens van Norman ontvangen, wordt vereist dat zij uw privacy beschermen en uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met een adequaat niveau van gegevensbeveiliging.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens naar andere landen overdragen, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte waar de toepasselijke wetten niet noodzakelijkerwijs hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in uw eigen land. Norman zal ervoor zorgen dat de ontvangers van de persoonsgegevens in deze landen een adequaat niveau van gegevensbeveiliging bieden.

6. Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

Norman heeft technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallig verlies, onbevoegde toegang, misbruik, wijziging of openbaarmaking. Ondanks deze maatregelen kan Norman niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om deze maatregelen te omzeilen of uw gegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

We bevelen u aan voorzichtig te zijn met de informatie die u vermeldt wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via andere, niet-beveiligde communicatiemiddelen, in het bijzonder met gevoelige persoonlijke gegevens en andere informatie die door onbevoegde derden voor oneigenlijke doeleinden kan worden gebruikt.

7. Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan

Norman zal uw persoonlijke gegevens alleen opslaan tijdens het gebruik van producten van Norman, of zo lang als nodig is voor zakelijke, fiscale of juridische doeleinden.

8. Uw rechten

U kunt contact opnemen met onze klantenservice per e-mail of telefonisch op als u informatie wilt ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over u opslaan en verwerken. U kunt ons ook vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Norman behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

9. Wijzigingen

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen inzicht bijwerken of anderszins veranderen, bijvoorbeeld om het in overeenstemming te brengen met wijzigingen in de producten van Norman of in de wetgeving. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.

We zullen wijzigingen in het privacybeleid in onze productinformatie opnemen. De wijzigingen treden in werking wanneer deze aan u op passende wijze zijn doorgegeven. Uw voortgezet gebruik van de producten van Norman na een dergelijke publicatie of melding wordt beschouwd als een aanvaarding van het aangepaste Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u uw gebruik van de producten van Norman beëindigen.

Chrome browser logo

AVG adviseert
de GRATIS internetbrowser Chrome™.

Verder naar inhoud Verder naar menu