• Zásady Ochrany Osobních Údajů
  • Pro konkrétní aplikace
  • Soubory cookie
  • Archiv zásad

Zásady Ochrany Osobních Údajů pro aplikaci AVG Safe Surf

Licence k aplikaci AVG Safe Surf je vám poskytována společností AVG VPN Technologies UK Ltd. Níže je popsáno shromažďování a použití dat v aplikaci AVG Safe Surf. Použití jiných služeb, včetně webových stránek, služeb spojených se správou účtů a ovládacího panelu, souvisejících s aplikací AVG Safe Surf se řídí obecnými Zásadami Ochrany Osobních Údajů skupiny AVG Group. Pokud jsou informace na této stránce v rozporu s obecnými Zásadami Ochrany Osobních Údajů, mají přednost informace na této stránce.
 

Data, která shromažďujeme


V průběhu vašeho používání naší služby VPN shromažďujeme od vás pouze následující data („Data VPN“):

  • uživatelské jméno;
  • časová razítka připojení ke službě VPN a odpojení od ní;
  • objem přenášených dat (nahrávání a stahování) v relaci;
  • IP adresa, z níž se k VPN připojujete;
  • IP adresa individuálního serveru VPN, který využíváte.

NEUKLÁDÁME ani nemonitorujeme zdroje (včetně webových stránek), k nimž se připojujete, ani žádná data odesílaná a přijímaná prostřednictvím naší sítě při používání služby VPN.
 

Kontaktujte nás


Máte-li jakékoli dotazy k Zásadám Ochrany Osobních Údajů nebo Zásadám Protokolování, obraťte se na nás na adrese privacy@vpn.avg.com.

Chcete se seznámit s našimi dalšími zásadami?
Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky