Zásady VPN

Tyto zásady se vztahují výhradně na naše služby VPN a musí být čteny společně s obecnými zásadami zpracování osobních údajů. Přečtěte si prosím Obecné zásady zpracování osobních údajů, kde naleznete souhrnné informace o tom, kdo jsme.

Tyto zásady se nevztahují na provozní údaje, které mohou být shromažďovány různými produkty (například antivirovou aplikací), ani na provoz cookies na našich webových stránkách. Přečtěte si Produktové zásady zpracování nebo Zásady cookies, kde tyto informace naleznete.

Jaké údaje naše VPN zpracovává?

Obecně vzato, určité osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat, optimalizovat a zlepšovat naše produkty a služby, zasílat vám marketingové nabídky a plnit naše právní závazky. Snažíme se minimalizovat sběr jakýchkoli údajů, které co nejdříve agregujeme nebo smažeme, a pokud nejsou nezbytné, vůbec je neshromažďujeme. V následujících částech popíšeme, jak tyto údaje zpracováváme. Začneme ale tím, co neshromažďujeme.

Údaje, které neodesíláme na naše servery. Tečka.

  • Původní IP adresu.
  • Dotazy DNS při připojení. Spoléháme se na vlastní zabezpečené servery DNS, takže vaše dotazy jsou rovněž chráněny před odhalením třetím stranám.
  • Historii procházení.
  • Přenesená data, což jsou soubory, mezi které patří e-maily, obrázky nebo jiná data, která stáhnete/nahrajete z internetu.

Použití osobních údajů

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby a zahrnují informace, které nám poskytujete při využívání našich služeb VPN.

Konkrétně o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje v následujících situacích:

Funkčnost produktu

Provozní údaje z našich serverů VPN

Využíváte-li naši službu VPN, shromažďujeme minimální množství údajů potřebných pro její poskytování a provozování, jakož i její bezpečné a efektivní fungování. Tyto údaje shromažďujeme, abychom zajistili funkčnost naší infrastruktury VPN („provozní údaje“):

Provozní údaje

K čemu je používáme

Časová razítka připojení

Abychom mohli vypočítávat časy nejvyšší poptávky po službě k plánování kapacity sítě.
Abychom mohli spravovat více souběžných aktivních připojení a poradili si se zneužitím. Abychom mohli řešit problémy s naší službou.

Příklad: Používáme je k detekci náhlých odpojení většího množství připojení a jejich korelaci s dalšími monitorovacími daty, abychom tyto problémy mohli vyřešit.

Množství přenesených dat
Např. 5 GB nahrávání nebo stahování

Abychom mohli plánovat nové kapacity sítě a vylepšení serveru.

Příklad: Nasazením větší kapacity pro uspokojení poptávky můžeme zajistit, aby rychlost zůstala zachována pro všechny uživatele.

Provozní údaje serveru uchováváme po dobu 35 dnů, po jejichž uplynutí jsou průběžně mazány – například údaje vytvořené 3. ledna 2020 budou vymazány 7. února 2020.

Provozní údaje z našich klientů VPN

Abychom zajistili, že klienti VPN fungují správně a bez chyb, musíme vědět, kolik konkrétních chyb máme. Tyto údaje se týkají interakcí provedených v aplikaci a nelze je použít k odhalení toho, k čemu používáte službu VPN.

Údaje klienta

K čemu je používáme

Události připojení

Události, jako jsou pokus o připojení, odpojení, chyba připojení atd.

Abychom zajistili provoz a poskytování služby VPN s vysokou kvalitou.

Příklad: Kolik neznámých uživatelů zaznamená stejnou chybu?

Události aplikace

Události, jako jsou automatické připojení, odinstalace atd.

Abychom mohli plánovat vývoj a analýzu produktů.

Příklad: Kolik uživatelů máme? Je nová funkce na straně klienta, kterou jsme zavedli, populární? Provádějí uživatelé po vydání nejnovější verze odinstalaci?

Zprávy o selhání vytvořené a odeslané uživatelem

Můžeme shromažďovat údaje, jako jsou váš e-mail, verze aplikace nebo interní identifikátory popsané výše.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám spolu s výše uvedenými informacemi poskytnete rovněž své osobní údaje, např. v rámci ad hoc zprávy o selhání, kterou se nám rozhodnete odeslat, mohli bychom tyto informace přidat k provozním údajům a spojit je s vámi.

Příklad: Aplikace na některých specifických zařízeních padá. Tyto údaje mohou oddělení péče o zákazníky pomoci vyřešit problémy s konkrétními zařízeními.

Provozní údaje klienta uchováváme po dobu 2 let, po jejichž uplynutí jsou průběžně mazány – například údaje vytvořené 3. ledna 2019 budou vymazány 3. ledna 2021.

Vytváření a správa účtů

Založíte-li si u nás účet (což je nezbytné k tomu, abyste mohli používat službu VPN), budeme o vás potřebovat nějaké informace. Jedná se o osobní údaje, které jsou vytvořeny a uchovávány pro potřeby správy vašeho účtu:

Údaje o účtu

K čemu je používáme

E-mailová adresa

Abychom vám mohli posílat potvrzení o nákupu, sdělení a příležitostné zprávy o produktech

Aktivační kód

Abyste mohli aktivovat svoje předplatné

Datum obnovení předplatného

Informace ohledně doby platnosti

Údaje o účtu jsou uchovávány po dobu používání vašeho produktu plus 2 roky. Všechny tyto údaje si můžete prohlédnout po přihlášení do našeho portálu pro předvolby soukromí.

Fakturace a platba

Při zpracování nákupů produktů se spoléháme na své poskytovatele plateb. Pokud chcete zjistit, s jakým poskytovatelem spolupracujeme v místě nákupu, které jste si zvolili (například naše webové stránky, obchod s aplikacemi atd.), podívejte se na e-mail nebo potvrzení o transakci. Seznam všech poskytovatelů plateb, které využíváme, můžete nalézt v našich Obecných zásadách zpracování osobních údajů. Další informace o postupech příslušných poskytovatelů plateb v oblasti ochrany soukromí naleznete na jejich webových stránkách.

Nástroje třetích stran používané pro analýzu

Abychom analyzovali události aplikací od našich klientů VPN a zjistili, jak naše služby fungují, nebo jak stabilní či úspěšné jsou, spoléháme se co nejvíce na vlastní analytické nástroje. Zde jsou uvedeny nástroje třetích stran, které používáme, způsoby, jak je používáme, a zásady zpracování osobních údajů, které se jich týkají:

Google Firebase Analytics pro iOS a Android

Firebase nám pomáhá zjistit, jak lidé provádějí interakce s určitými aspekty naší služby. Ačkoli se Firebase normálně spoléhá na reklamní ID pro Android nebo identifikátor iOS pro inzerenty, není to případ naší služby, protože jsme se rozhodli místo toho používat vlastní identifikátory.

Jelikož tento nástroj není nezbytný pro fungování služby, můžete poskytování těchto údajů o výkonnosti odmítnout v nastavení naší aplikace.

Google Fabric Crashlytics pro iOS a Android

Tento nástroj společnosti Google nám pomáhá zlepšovat stabilitu aplikací, určit věci, které nefungují, a zlepšit vaše zkušenosti.

Firebase Analytics a Crashlytics podléhají zásadám zpracování osobních údajů společnosti Google

AppsFlyer Analytics pro iOS a Android

AppsFlyer nám pomáhá zjistit, které marketingové kampaně vás k nám nasměrovaly, abychom věděli, jak jsou efektivní. Zde shromážděné údaje podléhají zásadám zpracování osobních údajů služby AppsFlyer.
Službu AppsFlyer Analytics můžete odmítnout v nastavení našich aplikací nebo podle pokynů v jejích zásadách zpracování osobních údajů.

App Center pro macOS

Používá se k ohlašování selhání. Tento nástroj patří společnosti Microsoft a její zásady zpracování osobních údajů najdete zde.

Zastaralé analytiky

Používáte-li stále starší verze naší služby, jsou do nich vloženy následující analytiky:

  • Facebook Analytics ve starších verzích našich aplikací pro Android: používali jsme ji k tomu, abychom věděli, kolik lidí otevřelo aplikaci, kolik času v ní strávili a další informace o tom, jaké interakce s ní prováděli. Zde najdete zásady zpracování osobních údajů Facebooku.
  • HockeyApp ve starších verzích našich aplikací pro macOS a iOS: Používala se pro beta distribuci, hlášení o selháních, uživatelské metriky, zpětnou vazbu a další. Tento nástroj patří společnosti Microsoft a její zásady zpracování osobních údajů najdete zde.

Důrazně doporučujeme, abyste upgradovali na novější verze.

Zásady zpracování osobních údajů pro rozšíření VPN

Toto rozšíření prohlížeče nabízíme jako doplněk produktu pro stolní počítače. Toto rozšíření pouze spravuje nainstalovanou aplikaci VPN. To znamená, že nejsou shromažďovány žádné další údaje, než je popsáno níže.

Pokud používáte rozšíření VPN pro prohlížeče Chrome a Firefox, jedná se o údaje, které zpracováváme na straně rozšíření klienta:

Údaje klienta

K čemu je používáme

Události aplikace

Události, jako jsou aktualizace, odinstalování nebo verze prohlížeče atd.

Abychom mohli plánovat vývoj a analýzu produktů.

Příklad: Kolik uživatelů máme? Je nová funkce na straně klienta, kterou jsme zavedli, populární? Provádějí uživatelé po vydání nejnovější verze odinstalaci?

Provozní údaje klienta uchováváme po dobu 2 let, po jejichž uplynutí jsou průběžně mazány – například údaje vytvořené 3. ledna 2019 budou vymazány 3. ledna 2021.

Na backendové straně rozšíření neshromažďujeme žádné údaje. Tečka.

Chrome browser logo

AVG doporučuje
BEZPLATNÝ prohlížeč Chrome™.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky