Samtykke til fjerntilgang

Jeg erkjenner og samtykker til at ved å laste ned og/eller kjøre tilleggsprogrammet LogMeIn Rescue® (“Tilleggsprogrammet”), så gir jeg AVG Technologies fjerntilgang til og kontroll over datamaskinen min. Denne fjerntilgangen leveres av LogMeIn Rescue®, som er en tjeneste fra LogMeIn, Inc. (“LMI”). Jeg samtykker herved til at AVG Technologies benytter denne tilgangen og kontrollen i en eller flere økter (hver især en “Økt”) med hensikten å evaluere og ta hånd om problemer som påvirker installasjonen og/eller driften av AVG programvare-produkter som jeg har lisens på. I dette samtykket henviser AVG Technologies til AVG Technologies CZ, s.r.o. og/eller noen av dennes Agenter, hvor Agenter er firmaer som kontrolleres av, kontrollerer eller er under felles kontroll med AVG Technologies CZ, s.r.o.

Ved å gi dette samtykket godtar jeg følgende:

Fullmakt

Jeg representerer, og garanterer for at jeg eier, datamaskinen som jeg installerer Tilleggsprogrammet på, eller at jeg på annen måte har fullmakt til å gi AVG Technologies tilgang til og kontroll over datamaskinen som beskrevet i dette samtykket.

Tiltak

AVG Technologies benytter Tilleggsprogrammet til å utføre alt av funksjoner som AVG Technologies med rimelighet antar å være nødvendige eller hensiktsmessige for å gjennomføre målene for Økten. Slike tiltak kan blant annet inkludere kopiering, flytting, overskriving og sletting av filer, å kjøre programmer for diagnostisering og reparasjoner, og å starte datamaskinen på nytt og gjenopprette Økten.

Brannmurer med mer

Jeg kan bli spurt av Tilleggsprogrammet eller tjenesterepresentanten fra AVG Technologies om å deaktivere brannmuren min, og annen maskinvare og programvare for sikkerhet, for å gjøre det mulig for AVG Technologies å ta kontroll over datamaskinen min. Jeg forstår at det er mitt ansvar etter endt Økt å gjenopprette disse sikkerhetsfunksjonene til de tidligere innstillingene.

Avbrytelse av økten

Jeg kan avbryte Økten når som helst ved å klikke på knappen “Koble fra” i dialogvinduet til Tilleggsprogrammet, men å gjøre dette kan hindre AVG Technologies fra å fullføre arbeidet sitt, etterlate AVG-programvaren eller andre programmer ute av funksjon og/eller datamaskinen min i en ustabil tilstand.

Ingen garantier

AVG Technologies står inne for og garanterer at rimelig forsiktighet og dømmekraft blir utøvet i forsøket på å fullføre arbeidet i løpet av Økten. AVG Technologies og LMI gir ingen andre garantier med hensyn til enhver økt eller arbeid som blir utført i løpet av enhver økt. AVG og LMI fraskriver seg uttrykkelig å stå inne for noe eller garantere at tiltak i løpet av økten blir vellykkede, at disse vil rette opp enhver eller alle feil, problemer eller situasjoner med enhver programvare, maskinvare eller systemet, eller at driften av enhver programvare, maskinvare eller systemet på noe som helst tidspunkt vil forbli uavbrutt eller feilfritt. 

Ansvarsbegrensning

AVG, LMI eller deres leverandører skal ikke i noe tilfelle så langt det er tillatt innenfor gjeldende lover være ansvarlig overfor meg eller noen tredjepart for indirekte, som konsekvens av, utilsiktede, straffende eller spesielle skader på noen som helst måte, uansett årsak eller teori om ansvar (inkludert, og uten begrensninger, skader som følger av tap av virksomhetens fortjeneste eller omsetning, tap av personvern, tap av bruk av enhver datamaskin eller programvare inkludert programvaren, virksomhetsforstyrrelser, tap av virksomhetsinformasjon eller annet økonomisk tap) som direkte eller indirekte følger av enhver økt eller AVG Technologies eller LMIs tiltak i løpet av økten, selv om AVG eller LMI har blitt informert om muligheten for slike skader. Ikke under noen omstendighet skal AVG eller LMI sitt ansvar tilknyttet enhver økt overstige US$40.00. Den foregående begrensningen skal gjelde uavhengig av enhver feil i den vesentlige hensikten i enhver begrenset behandling.  

Dette samtykket styres av lovene i staten Delaware. Den eksklusive jurisdiksjonen for enhver tvist vil være statlig eller føderalt tinghus som er samlet i staten Delaware.

Chrome browser logo

AVG anbefaler å bruke
nettleseren Chrome™, som er GRATIS.

Gå til innhold Gå til menyen