Uzaktan erişime onay verme

LogMeIn Rescue® Applet (bundan sonra "Applet" olarak anılacaktır) yazılımını indirerek ve/veya çalıştırarak, AVG Technologies'e bilgisayarıma uzaktan erişim ve bilgisayarımın kontrolünü verdiğimi kabul ediyor ve onaylıyorum. Bu uzaktan kontrol erişimi, LogMeIn, Inc. ("LMI") kuruluşunun bir hizmeti olan LogMeIn Rescue® yazılımı tarafından desteklenmektedir. İşbu sözleşme ile AVG Technologies'in, lisansına sahip olduğum AVG yazılım ürünlerinin yüklenmesini ve/veya çalışmasını etkileyen sorunları değerlendirmesi ve gidermesi amacıyla bir veya birden fazla oturum için (her biri "Oturum" olarak kabul edilmektedir) bu erişimi kullanmasına onay veriyorum. Verdiğim bu Onay'ın amacı için AVG Technologies; AVG Technologies CZ, s.r.o. ve/veya onun tarafından kontrol edilen, onu kontrol eden veya AVG Technologies CZ, s.r.o. şirketinin ortak kontrolü altındaki Bağlı Kuruluşlar anlamına gelmektedir.

Bu onayı vererek aşağıdakileri kabul ediyorum:

Yetki

Applet yazılımını yükleyeceğim bilgisayarın sahibi olduğumu ya da bilgisayara erişim ve bilgisayarın kontrolünü AVG Technologies'e verme yetkim olduğunu bu Onay dahilinde beyan ve taahhüt ediyorum.

Eylemler

AVG Technologies, Oturum'un amaçlarını yerine getirmek amacıyla gerekli veya uygun olduğunu düşündüğü işlevleri gerçekleştirmek için Applet yazılımını kullanacaktır. Başka şeylerin yanı sıra bu eylemler arasında dosyaları kopyalama, taşıma, dosyaların üzerine yazma, dosyaları silme, tanılama ve onarma programlarını çalıştırma, bilgisayarı yeniden başlatma ve Oturumu tekrar açma olabilir.

Güvenlik Duvarları vb.

AVG Technologies'in bilgisayarımı kontrol etmesini sağlamak için Applet veya AVG Technologies Hizmet Temsilcisi tarafından güvenlik duvarımı, donanımımı ve yazılımımı devre dışı bırakmam istenebilir. Oturum sonunda bu güvenlik özelliklerini önceki ayarlarına geri yüklemenin benim sorumluluğum altında olduğunu kabul ediyorum.

Oturum Bağlantısının Kesilmesi

Applet yazılımının iletişim kutusundaki "Bağlantıyı Kes" düğmesine tıklayarak Oturum bağlantısını istediğim zaman kesebilirim; bunu yaparsam AVG Technologies'in çalışmasını tamamlamasına engel olabilirim, AVG yazılımını veya diğer programları işlemez hale getirebilirim ve/veya bilgisayarımı kararsız durumda bırakabilirim.

Garanti Olmaması

AVG Technologies, Oturum süresince çalışmasını tamamlamak amacıyla gereken özeni ve değerlendirmeyi göstereceğini beyan ve taahhüt eder. AVG Technologies ve LMI, herhangi bir oturum veya bu oturumlar sırasında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. AVG ve LMI; oturum sırasında gerçekleştirilen işlemlerin başarılı olacağını, herhangi bir yazılım, donanım veya sistem ile ilgili bazı veya tüm kusurların, sorunların giderileceğini veya herhangi bir yazılımın, donanımın veya sistemin işleyişinin kesilmeyeceğini veya hata oluşturmayacağını hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, hiçbir durumda AVG, LMI ya da tedarikçileri bana ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı dolaylı, arızi, cezai ya da özel zararlardan, neden ya da sorumluluk kuramına bakılmaksızın (hiçbir sınırlama olmaksızın iş kârları ya da gelirlerinin kaybı, gizliliğin kaybı, herhangi bir bilgisayar ya da yazılım da dahil olmak üzere herhangi bir yazılımın kaybı, işin kesintiye uğraması, iş bilgilerinin kaybı ya da diğer maddi kayıplar nedeniyle ortaya çıkan zararlar da dahil olmak üzere) söz konusu zarar olasılığı AVG veya LMI'ya bildirilmiş olsa bile herhangi bir oturum veya AVG Technologies'in ya da LMI'nın eylemlerinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bu hasarlardan sorumlu tutulamaz. Hiçbir durumda AVG veya LMI'nın herhangi bir oturum ile ilgili yükümlülüğü 40,00 ABD Dolarını geçmeyecektir. Yukarıdaki sınırlandırma, herhangi bir sınırlı telafinin asıl amacının başarısız olmasına bakılmaksızın uygulanacaktır.  

Bu Onay, Delaware Eyaleti yasalarına tabiidir.Tüm anlaşmazlıklar Delaware Eyaleti eyalet mahkemesinde ya da federal mahkemesinde çözülecektir.

İçeriğe geç Menüye geç