We weten allemaal dat internet een vrijplaats is die ons in de gelegenheid stelt ons te informeren, op onderzoek uit te gaan en naar hartenlust te spelen. Wij willen ervoor helpen zorgen dat u dat in alle veiligheid en zonder gevaar voor uw privacy kunt doen. AVG gaat ervan uit dat iedereen te goeder trouw is en zich ook op internet bewust is van de grens tussen goed en kwaad. Help ons ervoor zorgen dat deze geweldige vrijplaats blijft bestaan. Doe daarom geen dingen die de autoriteiten als illegaal of ongepast beschouwen. Gebruik onze service dus niet om illegale kopieën van films of muziek te verzenden of te ontvangen, beledigend materiaal te publiceren of meer van dat soort dingen. Wij beschikken niet over de tijd of de middelen om alles en iedereen te controleren. Als we echter een klacht ontvangen over misbruik (bijvoorbeeld van een auteursrechthebbende), stellen we een onderzoek in en nemen we maatregelen als de klacht gegrond is. Alle gerenommeerde aanbieders van VPN-services passen deze procedure standaard toe. Gedraag u als verantwoordelijk burger en houd u aan de wet wanneer u producten van AVG gebruikt. Ziet u iets wat het daglicht niet kan verdragen? Stuur dan een e-mailtje naar abuse@vpn.avg.com.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleid voor aanvaardbaar gebruik? Neem dan gerust contact op met ons klantenserviceteam.

Verder naar inhoud Verder naar menu