Vaše právo na vrátenie úhrady

Ak so svojím produktom od AVG nebudete úplne spokojní, 
obráťte sa na nás do 30 dní od zakúpenia a bude vám vrátená celá úhrada.

Ak názor zmeníte po 30 dňoch, spoločnosť AVG zvyčajne úhradu nevracia. Poskytujeme však nepretržitú technickú podporu a s radosťou vám pomôžeme vyriešiť akýkoľvek technický problém.

Upozornenie: Táto 30-dňová záruka vrátenia peňazí sa nevzťahuje na maloobchodné nákupy produktov AVG. Každý maloobchodník má vlastné podmienky vrátenia úhrady a v súvislosti s týmito záležitosťami by ste sa mali obrátiť priamo naňho.

Navyše sa naše zásady vrátenia úhrady nevzťahujú na náklady spojené s dodaním a poštovné náklady súvisiace so zaslaním AVG Backup CD, ak oň bolo požiadané a disk CD/DVD nie je chybný. Za týchto okolností sa naše podmienky vrátenia úhrady vzťahujú len na náklady na vaše predplatné AVG.

Vaše právo na zrušenie

Svoje Predplatné môžete z akéhokoľvek dôvodu zrušiť do 14 dní po jeho zakúpení. Ak chcete licenciu zrušiť v rámci 14-dňovej lehoty, postupujte podľa pokynov na stránke www.avg.com/billing a do 14 dní od zrušenia vám budú peniaze vrátené.

Upozorňujeme, že vaše právo na zrušenie SA NEVZŤAHUJE na nasledovné:

Softvér stiahnutý z webovej stránky AVG, ktorý sa už používal
Softvér zapečatený v plastovom obale, ktorý bol otvorený po doručení
Akúkoľvek zakúpenú službu, ktorá už bola poskytnutá v celom rozsahu


Okrem vášho práva na zrušenie spoločnosť AVG ponúka pre väčšinu Riešení 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. Ak ste v uplynulých 30 dňoch zaplatili za produkt, na ktorý sa táto záruka vzťahuje, vrátenie úhrady môžete dosiahnuť podľa pokynov na adrese www.avg.com/billing.

Vrátenie úhrady za Mobilné Riešenie dosiahnete najrýchlejšie tak, že sa budete riadiť postupom, ktorý stanovil obchod s mobilnými aplikáciami, v ktorom ste Riešenie zakúpili. Ak obchod s mobilnými aplikáciami vašej žiadosti o vrátenie úhrady nevyhovie, ale inak od pôvodného nákupu neuplynulo viac ako 30 dní, môže vám byť umožnené vrátiť Mobilné Riešenie a dosiahnuť vrátenie všetkých uhradených poplatkov (okrem nákupov v aplikácii alebo predplatných) tak, že sa budete riadiť pokynmi na adrese www.avg.com/billing.

Nákupy v aplikácii z Mobilného Riešenia nie je možné vrátiť ani nie je možné žiadať o vrátenie úhrady za ne. V prípade Predplatných zakúpených formou nákupu v aplikácii môžete Predplatné pred jeho predĺžením zrušiť a ďalší poplatok vám nebude účtovaný. Prístup k obsahu Predplatného, ktorý ste si zakúpili, však budete mať aj po zvyšok posledného Obdobia Predplatného. Ak Licenčná Zmluva s Koncovým Používateľom nestanovuje inak, môže vám byť umožnené vrátiť akékoľvek zakúpené Riešenie okrem mobilných Riešení tak, že sa budete riadiť pokynmi na adrese www.avg.com/billing.

Vždy podliehajúc zmluvným podmienkam Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, zakupujete neexkluzívnu a neprenositeľnú licenciu na používanie každého riešenia, ktoré zakúpite alebo si riadne zaobstaráte (Licencia), v každom z prípadov počas príslušného licenčného obdobia pre každý takýto nákup alebo zaobstaranie (Licenčné obdobie). Na konci každého Obdobia Predplatného sa Predplatné automaticky predĺži na nasledujúce časové obdobie. Ak sa Licenčné obdobie automaticky predlžuje o ďalší mesiac, rok alebo podobné následné časové obdobie, spoločnosť AVG vám môže poskytnúť oznámenie zaslané e-mailom s pokynmi o tom, ako licenciu na konci aktuálneho Licenčného obdobia zrušiť a ako požiadať o vrátenie úhrady v prípade žiadostí o zrušenie v lehote do 30 dní od začiatku predĺženého Licenčného obdobia.

Ak sa adresa, ktorú ste poskytli spoločnosti AVG zmení, je vašou povinnosťou aktualizovať používateľský profil účtu AVG. Prístup k účtu získate na adrese myaccount.avg.com/my-account-login. Ak budete udržiavať aktuálnosť e-mailovej adresy vo vašom používateľskom profile účtu AVG, zaistíte tak, že vám budú doručené oznámenia o predĺženiach Obdobia Predplatného. Predplatné môžete na konci Obdobia Predplatného zrušiť podľa pokynov v oznámení.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku