94190151264
AVG Signal-blog Privacy Privacytips Tracering van telefoons – Wat is het en hoe voorkomt u het?
Signal-How-to-Prevent-Your-Phone-from-Being-Tracked-Hero

Geschreven door Anthony Freda
Gepubliceerd op November 4, 2022

Wie houdt mijn telefoon in de gaten?

Smartphones traceren uw locatie en activiteit aan de hand van uw IP-adres, Bluetooth-technologie en GPS-services. Met tracering van smartphones geven uw apps u basisservices, zoals de mogelijkheid om uw locatie op Google Maps te vinden of restaurants in de buurt te zoeken. Dit type tracering is over het algemeen niet schadelijk en vaak zelfs nuttig.

Dit artikel omvat :

  Adverteerders en bedrijven maken ook gebruik van tracering van smartphones, maar voor commerciële doeleinden; om meer inzicht in hun markt te krijgen en klanten betere goederen en diensten te leveren. Als u advertenties tegenkomt die betrekking hebben producten of vragen waarnaar u hebt gezocht, dan komt dat omdat bedrijven tracering gebruiken om zich met behulp van advertenties op mensen te richten.

  Adverteerders gebruiken cookies in uw webbrowser waarmee ze uw activiteit traceren, zoals of u op een advertentie hebt geklikt of hoe lang u die advertentie hebt bekeken voordat u verder scrolde. Die gegevens worden verzameld van miljoenen gebruikers die vervolgens in segmenten worden verdeeld en doelgerichte advertenties te zien krijgen op basis van de verschillende activiteiten die ze uitvoeren.

  Op welke andere manier worden traceringsgegevens van telefoons gebruikt en hoeveel weten advertentiebedrijven over u? Hoewel Facebook waarschijnlijk niet uw gesprekken afluistert, weet het bedrijf wel precies wanneer u de site hebt bezocht, vanaf welke locatie, hoe lang u op de website hebt doorgebracht en wat u er hebt gedaan. En Google beschikt over schijnbaar onbeperkte gegevens over de manier waarop iedereen het internet gebruikt. Al deze traceringsactiviteiten helpen deze bedrijven 'advertentieprofielen' te creëren die ze kunnen gebruiken om hun advertenties op een specifieke doelgroep te richten.

  Facebook en Google verdienen jaarlijks miljarden dollars aan de verkoop van uw advertentieprofiel. Hoewel dat best griezelig klinkt, is er ook het echte gevaar van het lekken van uw informatie via deze kanalen, zoals het recente Facebook-gegevenslek. Wanneer dat gebeurt, kunnen hackers een gedetailleerd beeld krijgen van uw browse-activiteit.

  Als u tracering van telefoons wilt stoppen, kunt u uw telefooninstellingen wijzigen, overschakelen naar een privébrowser, uw appmachtigingen zorgvuldiger configureren of een VPN gebruiken. We gaan hieronder dieper in op die methoden. Voor nu kunt u AVG Secureline VPN installeren om uw verbinding te versleutelen en tracering van uw telefoon te stoppen.

  Kan iemand mijn telefoon traceren?

  Ja, familie en vrienden kunnen uw telefoon traceren als u locatietraceringsservices gebruikt, zoals Zoek op uw iPhone. Adverteerders en bedrijven kunnen technologie voor webtracering, zoals cookies, gebruiken om uw telefoon en online browse-activiteit te traceren. En ouders, jaloerse partners en zelfs door de overheid gesponsorde hackers kunnen spyware gebruiken om uw telefoon te traceren.

  Zien of uw telefoon wordt getraceerd

  U kunt best gemakkelijk zien of iemand uw telefoonlocatie traceert. U ziet op uw iPhone wanneer uw locatieservices, camera of microfoon onlangs zijn gebruikt. Meestal gaat dit niet om iemand die in uw telefoon rondneust, maar gewoon om een app die u onlangs hebt gebruikt.

  Zien of uw iPhone wordt getraceerd

  Zoek boven aan het beginscherm, naast het batterijsymbool, naar de volgende informatie:

  • Een pijl betekent dat Locatieservices zeer recent is gebruikt (of nu wordt gebruikt)

  • Een oranje stip betekent dat uw microfoon is geopend

  • Een groene stip betekent dat de camera is geopend

  Een weergave van het beginscherm van de iPhone. Rechtsbovenin wordt een pijl weergegeven, waarmee wordt aangegeven dat er onlangs locatieservices zijn gebruikt.

  Als u wilt zien via welke app uw camera of microfoon wordt geopend, schuift u uw vinger vanuit de onderkant van het scherm naar boven om het bedieningspaneel te openen. Bovenaan ziet u de app van waaruit de camera of microfoon is geopend (groen voor camera en microfoon, oranje voor alleen de microfoon).

  Een weergave van het bedieningspaneel van de iPhone, met bovenin een groen symbool met daarnaast de tekst 'Camera, onlangs'. Deze tekst geeft aan dat de camera-app onlangs de camera heeft gebruikt.

  Als u net die app hebt gebruikt, hoeft u zich geen zorgen te maken over de groene stip. Maar als u de app niet recent hebt gebruikt, of als het een app is waar u nog nooit van hebt gehoord, dan is het tijd om uw beveiligingsinstellingen te controleren, omdat u mogelijk een spyware-app op uw telefoon hebt.

  Zien of uw Android wordt getraceerd

  Als u wilt weten of uw Android-telefoon wordt getraceerd, kijk dan of er zich prestatieproblemen voordoen, zoals een batterij die snel leeg is of een ongebruikelijk warme telefoon. Ga als volgt te werk om op prestatieproblemen te controleren die erop kunnen duiden dat uw telefoon wordt getraceerd:

  1. Open Instellingen > Batterij en apparaatonderhoud.

   Open Android Batterij en apparaatonderhoud om het volledige batterijgebruik weer te geven.
  2. Tik op Batterij > Details weergeven.

   Tik op Details weergeven in de instellingen voor batterij en apparaatonderhoud om het batterijgebruik van uw Android voor elke geïnstalleerde app te controleren.

  Hier kunt u zien hoeveel batterijvermogen elke app gebruikt. Als iets er ongebruikelijk uitziet, kijkt u online of dit een legitieme app is. Als een app er onbekend uitziet en u niet kunt achterhalen wat voor app dit is, dan kan het een app zijn waarmee u wordt getraceerd.

  Voorkomen dat iemand uw telefoon traceert

  De beste manier om tracering van telefoons te blokkeren, is om gebruik te maken van een VPN. Maar u kunt ook een paar instellingen op uw telefoon wijzigen of naar een andere browser overschakelen om de tracering te stoppen. U kunt uw locatie verbergen via de instellingen, tracering door advertenties blokkeren met een speciale privébrowser en al uw internetverkeer versleutelen met een VPN.

  Dit zijn de beste manieren om te voorkomen dat uw telefoon wordt getraceerd:

  Locatieservices uitschakelen (iOS en Android)

  U kunt voorkomen dat apps uw locatie traceren door uw locatieservices uit te schakelen, maar onthoud dat bepaalde apps, zoals Google Maps, dan niet goed werken. Als u locatietracering niet helemaal wilt uitschakelen, dan kunt u de tracering alleen op specifieke apps blokkeren.

  Onthoud dat uw telefoon nog steeds kan worden getraceerd via uw IP-adres als uw locatieservices zijn uitgeschakeld. U moet een VPN downloaden om helemaal onzichtbaar te worden op internet.

  Locatietracering blokkeren op een iPhone

  Ga naar Instellingen > Privacy en tik op Locatieservices.

  U kunt Locatieservices uitschakelen voor alle apps of omlaag scrollen en locatieservices alleen voor specifieke apps uitschakelen.
  Een weergave van de pagina met locatieservices op een iPhone.

  Locatietracering blokkeren op Android

  Ga als volgt te werk om locatietracering op een Android-telefoon te blokkeren:

  Ga naar Instellingen > Locatie en zet de locatieknop op Uit.

  Zet de Locatie-knop op Uit om ervoor te zorgen dat locatieservices zijn uitgezet voor alle apps.

  Hiermee schakelt u alle locatietracering op een Android uit. U kunt machtigingen voor locatietracering voor specifieke apps beheren door te tikken op Locatieservices bij de locatie-instellingen (zie de bovenstaande schermafbeelding).

  Een privébrowser gebruiken

  Een privébrowser zoals Tor of AVG Secure Browser biedt veel meer anonimiteit op internet dan een normale browser. In privébrowsers worden veel cookies en andere tijdelijke internetbestanden en advertenties geblokkeerd, worden websites gedwongen om HTTPS-versleuteling te gebruiken en worden traceringsscripts uitgeschakeld.

  Als u niet wilt dat uw telefoon wordt getraceerd, gebruik dan een van de beste beveiligings- en privacybrowsers. Raadpleeg bovendien onze handleiding over de beste privacy-apps voor Android. Bent u een iPhone-gebruiker, dan is er een lijst beschikbaar met de beste beveiligings-apps voor iPhone.

  Gebruik een VPN

  Een VPN versleutelt uw communicatie en verbergt uw locatie. Op deze manier bent u vrijwel volledig onzichtbaar voor alle externe partijen zoals adverteerders, bedrijven, uw internetprovider en hackers. Doordat u via een veilige en versleutelde tunnel verbinding maakt met internet, houdt een VPN al uw webactiviteit privé en wordt voorkomen dat anderen uw telefoon of uw gebruik daarvan kunnen traceren.

  Installeer AVG Secureline VPN om tracering van telefoons te blokkeren, vrij toegang tot inhoud te krijgen, tracering door uw internetprovider te voorkomen en uw persoonlijke gegevens online te beschermen.

  Bluetooth uitschakelen

  Bluetooth is een technologie waarmee verschillende apparaten verbinding met elkaar kunnen maken. Maar als Bluetooth is ingeschakeld en niet wordt gebruikt, wordt er nog steeds naar mogelijke verbindingen gezocht. Als uw Bluetooth-verbinding ooit is gesynchroniseerd met het apparaat van iemand anders, zonder dat u dit wist, dan kan die persoon uw locatie traceren.

  Ga als volgt te werk om Bluetooth op uw telefoon uit te schakelen:

  Ga naar Instellingen > Bluetooth en zet de knop op Uit. Op een iPhone is de knop is een wisselknop; op een Android-telefoon tikt u op het Bluetooth-pictogram zodat deze niet langer is gemarkeerd.

  Vliegtuigmodus gebruiken

  Als u de Vliegtuigmodus inschakelt, kunt u vanaf uw telefoon geen radiosignalen meer verzenden en ontvangen. Zo kan uw telefoon ook geen traceringssignalen meer verzenden.

  De Vliegtuigmodus inschakelen op een iPhone

  Ga naar Instellingen en tik op de wisselknop naast Vliegtuigmodus zodat deze groen wordt. Controleer of Wifi en Bluetooth allebei op Uit staan. ('Niet verbonden' betekent dat deze signalen nog zijn ingeschakeld.)
  Een weergave van instellingen op een iPhone De Vliegtuigmodus is ingeschakeld en naast Wifi en Bluetooth wordt Uit weergegeven.

  U kunt ook op een willekeurig scherm omhoog vegen om naar het bedieningspaneel te gaan. Tik hier op het vliegtuigsymbool zodat dit gaan branden en zorg ervoor dat de Wifi- en Bluetooth-symbolen grijs of wit zijn.

  De Vliegtuigmodus inschakelen op een Android-telefoon

  Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om toegang te krijgen tot Snelle instellingen. Tik op het Vliegtuigmodus-pictogram totdat deze wordt gemarkeerd.

  Veeg vanaf de bovenkant van het Android-scherm naar beneden om toegang te krijgen tot Snelle instellingen en tik op Vliegtuigmodus om dit in te schakelen.

  Voorkomen dat u door Google wordt getraceerd

  Google gebruikt uw gegevens op vele manieren. Sterker nog: het zal u verbazen wat u allemaal aantreft als u uw Google-gegevens downloadt: een lijst met elke website die u de afgelopen 24 uur hebt bezocht... en dat is nog maar het begin. Maar u kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt door uw Google-instellingen op een paar punten te wijzigen.

  Ga als volgt te werk om te voorkomen dat Google u traceert en een geschiedenis van al uw zoekopdrachten op internet opslaat:

  1. Meld u op een willekeurig apparaat aan bij uw Google-account.

  2. Ga naar myaccount.google.com. Klik op een desktopcomputer aan de linkerkant op Gegevens en privacy. Op een mobiel apparaat tikt u op Privacy en personalisatie.

   Een weergave van het menu aan de linkerkant van myaccount.google.com, waarbij Gegevens en privacy is omcirkeld.
  3. Scrol omlaag naar Geschiedenisinstellingen en selecteer Web- en app-activiteit.

   Een weergave van Geschiedenisinstellingen in de instellingen voor gegevens en privacy in Google. Web- en app-activiteit is omcirkeld.
  4. Tik op Uitzetten in het gedeelte Web- en app-activiteit van het scherm dat verschijnt.

   Instellingen voor Web- en app-activiteit in Google. De knop Uitzetten is omcirkeld.

  App-machtigingen beheren

  U kunt eenvoudig beheren welke apps toegang hebben tot verschillende machtigingen of instellingen op uw telefoon. Misschien wilt u bijvoorbeeld dat Uber wel toegang heeft tot uw locatie, maar deze app heeft geen toegang tot uw camera nodig.

  App-machtigingen beheren op een iPhone

  Ga naar Instellingen > Privacy. Hier ziet u een lijst met de functies, machtigingen en functionaliteiten van uw telefoon. Als u op een van de functies tikt, ziet u een lijst met alle apps die toegang hebben tot deze functies. Als u bijvoorbeeld op Contactpersonen tikt, ziet u welke apps toegang hebben tot uw lijst met contactpersonen. Als u niet wilt dat een specifieke app toegang heeft tot die functie, zet u de knop ernaast op Uit.
  iPhone waarop te zien is welke apps toegang hebben tot Contactpersonen. Messenger, Telegram en WhatsApp hebben allemaal toegang.

  App-tracering blokkeren op Android

  Ga naar Instellingen > Apps. Tik op een app en selecteer Machtigingen om te zien tot welke informatie die app toegang heeft.

  Open Instellingen > Apps op uw Android-apparaat en tik op een afzonderlijke app om toegang te krijgen tot machtigingen voor elke geïnstalleerde app.

  Ons advies: bewaar de machtigingen die logisch zijn en verwijder de rest. U wilt waarschijnlijk dat WhatsApp toegang heeft tot uw contactpersonen en Google Maps en dat uw carpoolapp toegang heeft tot uw locatie. Bekijk onze complete handleiding voor Android-machtigingen.

  Uw telefoon beschermen tegen spyware

  Spyware is een type malware dat wordt gebruikt voor het traceren van telefoons van mensen en het vastleggen van hun activiteit. Als u vermoedt dat uw telefoon wordt getraceerd, controleer dan of er verdachte apps zijn waarvan u zich niet kunt herinneren dat u ze hebt geïnstalleerd. Gebruik een anti-spywareprogramma waarmee u uw apparaat kunt onderzoeken op tekenen dat uw telefoon is gehackt.

  Als u vermoedt dat uw telefoon is geïnfecteerd, raadpleegt u onze handleidingen over het verwijderen van spyware van een Android-apparaat of spyware verwijderen van een iPhone.

  Een VPN gebruiken om tracering van telefoons te voorkomen

  Hoewel internetbeveiliging soms bijna een volledige dagtaak lijkt, zijn er apps die u kunt gebruiken om uw privacy automatisch te beschermen. AVG Secure VPN maskeert uw internetactiviteit, verbergt uw locatie en voorkomt tracering. Wanneer uw VPN is ingeschakeld, wordt u vergrendeld achter versleuteling van militaire sterkte.

  Blokkeer webtracering met AVG Secure VPN

  Gratis proefversie

  Blokkeer webtracering met AVG Secure VPN

  Gratis proefversie
  Privacytips
  Privacy
  Anthony Freda
  4-11-2022