< AVG Politikalarına Dön

AVG Safe Surf Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”), siz ya da temsilcisi olduğunuz veya bilgisayar, akıllı telefon veya diğer cihazlar için Çözümleri edindiğiniz gerçek veya tüzel kişiler (“siz”) tarafından AVG VPN Technologies UK Ltd.'den (“AVG VPN Tech”) edinilen tüm Hizmet ve Yazılımların (her biri, bir “Çözüm”) kullanımını ve bunlara erişimi yöneten şartları ve hükümleri içermektedir.

AVG VPN Tech, istediği zaman tarafınıza bu Sözleşmeye uygun bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmede değişiklik yapabilir ve bildirim tarihinden sonraki en az 30 gün içerisinde Çözümü kullanmaya devam etmeniz bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. AVG VPN Tech, daha önce satın almış olduğunuz Çözümleri kullanmaya devam etmeniz için bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul etmenizi zorunlu tutabilir. Bu Sözleşmede yapılan değişikliği reddetmeniz durumunda, AVG VPN Tech ilgili Çözümleri kullanmanızı sonlandırabilir; bu durumda Çözüm için ödemiş olduğunuz tutarları tarafınıza iade eder (Abonelik Döneminin kalan veya kullanılmayan kısmı için eşit olarak bölünmüş olarak).

Bu Sözleşme veya ilgili olduğu Çözümler hakkında sorularınız veya kaygılarınız varsa lütfen bunları Bölüm 11.16'da gösterilen AVG VPN Tech görevlilerine iletin.

AVG VPN Tech, İngiltere'de 09960966 şirket numarasıyla tescil edilen ve tescilli ofis adresi 110 High Holborn, London WC1V, UK olan bir limitet şirkettir.

Ayrıca bu sözleşmede:

 • Aşağıdaki koşulları kabul etmektesiniz:
  • Çözümü etkinleştirmek için bizzat veya sizin adınıza işlem yapma yetkisi vereceğiniz üçüncü bir taraf aracılığıyla internet veya telefon üzerinden AVG VPN Tech'e kayıt yaptırmanız gerekebilir. AVG VPN Tech tarafından bu Sözleşme dahilinde belirtildiği şekilde lisans verilmesinin ve Hizmetlerin sağlanmasının maddi bir koşulu olarak, AVG VPN Tech'e sizin veya yetki verdiğiniz üçüncü şahsın sağladığı kayıt bilgilerinin (özellikle de e-posta adresinizin) kayıt yaptırdığınız tarih itibariyle doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda bilgileri güncelleyeceğinizi beyan etmektesiniz. Lütfen gerekli herhangi bir değişikliği yapmak için Çözümün ilgili kontrol panelini ziyaret edin. Kayıt bilgileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı ziyaret edin.
  • Abonelik Dönemi uzatma bildirimleri ve bu Sözleşme ve Çözümlerle ilgili diğer önemli bilgileri almayı garanti altına almak için kullanıcı profilinizi güncel tutmalısınız.
  • AVG VPN Tech, onay vermeniz için talepte bulunmadan veya onayınızı almadan zaman zaman herhangi bir Çözümü güncelleyebilir veya bir Çözümü benzer işlevlere sahip başka bir Çözümle değiştirebilir ve Güncelleme sürecinde Cihazınızı veya Cihazınızın belirli işlevlerini kullanamayabilirsiniz;
  • AVG VPN Tech, Çözümleri kullanımınıza ilişkin belirli bilgileri, Gizlilik Politikası çerçevesinde ve sınırları dahilinde toplar ve kullanır; ve
 • Yaşınızın 18 veya üstü olduğunu ve kendileri (veya Cihazları) için Çözümleri edindiğiniz gerçek veya tüzel kişiler adına bu Sözleşmeyi kabul etmeye yetkili olduğunuzu beyan etmektesiniz;
 • ABD veya Birleşik Krallık Hükümeti tarafından ambargo uygulanan veya “terörizmi destekleyen” ülke olarak tanımlanan bir ülkede ikamet etmediğinizi veya ikamet ettiğiniz ya da Çözümlere eriştiğiniz ya da Çözümleri kullandığınız ülkenin yasalarına göre Çözümleri edinmekten veya kullanmaktan men edilmiş veya başka biçimde hukuki olarak yasak konulmuş bir kişi olmadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz;
   

GENEL HÜKÜMLER

1. Tanımlar.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, www.avg.com/vpn-acceptable-use adresindeki Kabul Edilebilir Kullanım Politikası anlamına gelmektedir.

Geçerli Şartlar, herhangi bir Çözümle ilgili olarak, Çözümün Abonelik Dönemi (Abonelik Dönemi otomatik olarak uzatılsa da), Çözüm için yetkilendirilen Cihazların sayısı ve türü ve Çözümün kullanımını yöneten diğer koşullar anlamına gelmektedir. Geçerli Şartlar, (i) Çözümü internet üzerinden bir Mobil Uygulama Mağazasından veya diğer elektronik araçlardan edinmeniz durumunda ödeme sayfasında, (ii) Çözümü satın aldığınız sırada telefon veya e-posta iletişimi yoluyla ya da (iii) Çözümü CD veya başka bir fiziksel ortamla edinmeniz durumunda paket üzerinde belirtilir.

Yetki Verilen Amaçlar, kişisel kullanımınız ve dahili ticari kullanımınız ve her iki durumda da üçüncü bir tarafın çıkarı için yeniden satılmaması veya başka türlü yararlanılmaması anlamına gelmektedir.

Beta Çözüm, karşılığında ödeme yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak, herhangi bir Değerlendirme Çözümü veya bir beta test sürümü olarak işaretlenmiş ya da başka türlü tanımlanmış herhangi bir Çözüm anlamına gelmektedir.

Cihaz, herhangi bir cep telefonu, mobil cihaz, tablet, mobil ağ aygıtı, diğer herhangi bir mobil ürün (her biri, bir “Mobil Cihaz”), kişisel bilgisayar, internet bağlantılı cihaz veya Çözümle ilgili olarak Geçerli Şartlar ve Teknik Özelliklerde AVG VPN Tech tarafından desteklendiği belirtilen herhangi bir cihaz anlamına gelmektedir.

Anlaşmazlık, bu Sözleşmede Bölüm 10.1'de atfedilen anlama sahiptir.

Değerlendirme Çözümü, AVG VPN Tech'in deneme veya değerlendirme amacıyla ödeme almadan sağladığı başka türden ücretli bir Çözüm anlamına gelmektedir.

Uzatma Dönemi, bu Sözleşmede Bölüm 3.1'de atfedilen anlama sahiptir.

Ücretsiz Çözüm, AVG VPN Tech'in “ücretsiz” olarak tanımladığı veya başka türlü ücret almaksızın sağladığı Beta Çözümleri dışındaki herhangi bir Çözüm anlamına gelmektedir.

Grup Şirketi, AVG VPN Tech ile ilgili olarak, AVG VPN Tech'i kontrol eden, AVG VPN Tech tarafından kontrol edilen veya AVG VPN Tech'in ortak kontrolü altında bulunan bir tüzel kişiliktir. Bu bölümde kullanıldığı anlamıyla “Kontrol,” ilgili tüzel kişilikte geçerli oy hakkına sahip hisselerinin %50'den fazlasının sahipliği anlamına gelmektedir.

İlk Abonelik, Çözümü edindiğiniz tarihten itibaren başlayarak Geçerli Şartlar altında belirtilen süre boyunca devam eden dönem (geçen süre, Çözümü kullanmanız veya başka bir ölçümle tanımlanan) anlamına gelmektedir.

Mobil Uygulama Mağazası, şu anda veya gelecekte, Cihazın kendisi üzerinden de dahil olmak üzere, Mobil Çözümler sunan çevrimiçi mağaza anlamına gelmektedir.

Mobil Çözüm, size Android, iOS ve Windows Phone gibi bir Mobil Cihaz platformu üzerinden sunulan bir Çözüm anlamına gelmektedir.

Kişisel Tanımlama Bilgileri, bir bireyi tanımlamak, bulmak veya o bireyle iletişim kurmak ya da diğer kaynaklarla birlikte bir bireyi, yürürlükteki yasalarda geçerli olan haliyle, kişisel verilerle (AB Veri Koruma Yönetmeliği 95/46/EC'de kullanılan terim) tanımlamak için kullanılabilecek bilgiler anlamına gelmektedir.

Gizlilik Politikası, www.avg.com/app-specific-vpn adresinde yer alan ve zaman zaman güncellenen AVG VPN Tech gizlilik politikası anlamına gelmektedir.

Hizmet, hizmetleri kapsayan bir Çözüm anlamına gelmektedir.

Yazılım, bir Cihaza yüklenmek için hazırlanmış yazılımı veya bir Hizmet desteği kapsamında sağlanan yazılımı ve bu yazılıma yapılacak tüm Güncellemeleri kapsayan bir Çözüm anlamına gelmektedir.

Çözüm, giriş bölümünde ortaya konulan anlama sahiptir.

Abonelik Dönemi, her Çözümle ilgili olarak İlk Abonelikle birlikte tüm Uzatma Dönemleri anlamına gelmektedir.

Teknik Özellikler, ilgili Yazılımla ilgili olarak www.avg.com/safe-surf (Teknik Özellikler) adresinde veya Mobil Uygulama Mağazasında sağlanan Çözümün açıklamasında yer alan ve zaman zaman güncellenen geçerli teknik belgeler anlamına gelmektedir.

Üçüncü Şahıs Materyalleri, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sağlanan ve Üçüncü Şahıs Şartları ve Hükümlerince yönetilen yazılımlar, hizmetler, web siteleri, teklifler ve promosyonlar ya da ürünler anlamına gelmektedir.

Üçüncü Şahıs Şartları ve Hükümleri, Üçüncü Şahıs Materyallerine erişimi ve bunların kullanımını yöneten, üçüncü şahıslarca belirlenmiş tüm lisans sözleşmeleri, kullanım koşulları, hizmet koşulları, gizlilik politikaları ve diğer şartlar anlamına gelmektedir.

Güncelleme, AVG VPN Tech'in bir Çözümle ilgili olarak Çözümü zaman zaman güncellemek için kullandığı içerik veya kod (AVG VPN Tech tarafından sağlanan yeni Yazılım sürümleri dahil; ancak bunlarla sınırlı değildir) anlamına gelmektedir.

ABD veya Birleşik Krallık Hükümeti, sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin federal hükümeti veya Birleşik Krallık hükümeti anlamına gelmektedir.
 

2. Lisans Verme; GENEL.

2.1. Lisansın Verilmesi. AVG VPN Tech, bu Sözleşmenin şartlarına ve hükümlerine tabi olarak, size satın aldığınız veya başka türlü edindiğiniz her Çözümü kullanmak için, her durumda Geçerli Şartlar ve (varsa) Teknik Özelliklere uygun olarak geçerli Abonelik Dönemi boyunca Yetki Verilen Amaçlar için, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Ücretsiz Çözümlerin Abonelik Dönemi, siz veya AVG VPN Tech tarafından bu Sözleşmeye uygun olarak sonlandırılmadığı sürece, uzatma gereksinimi olmaksızın sınırsız bir süre için devam eder.

2.2. Sınırlamalar.

2.2.1. Genel. Aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve üçüncü tarafların yapmasına da izin veremezsiniz: (i) herhangi bir Çözümle ilgili olarak AVG VPN Tech tarafından sağlanan lisans anahtarı, kullanıcı adı/parola kombinasyonu veya diğer kimlik doğrulama kodu ya da numaralarını Geçerli Şartlarda belirtilenden fazla sayıda Cihazda veya eşzamanlı kullanımda kullanmak, (ii) lisans anahtarı, kullanıcı adı/parola kombinasyonu veya diğer kimlik doğrulama kodu veya numaralarını AVG VPN Tech veya AVG VPN Tech'in göstermiş olduğu temsilciler dışında herhangi bir kişiye açıklamak, (iii) yasalarca açıkça izin verilen uygulamalar dışında, (A) Çözüm veya Çözümün herhangi bir bölümü üzerinde tersine mühendislik yapmak, derlemeyi açmak, parçalara ayırmak, çeviri yapmak, yeniden oluşturmak, dönüştürmek veya ayıklamak ya da (B) herhangi bir Çözümü değiştirmek veya farklı bir biçimde başkalaştırmak, (iv) herhangi bir Çözümü yayımlamak, yeniden satmak, dağıtmak, yayınlamak, aktarmak, iletmek, yaymak, ipotek göstermek, kiralamak, paylaşmak veya Çözümün alt lisansını vermek, (v) üçüncü tarafların herhangi bir Çözümü bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmetinde veya uygulama hizmet sağlayıcısı ya da benzer bir şekilde kullanmasına veya erişmesine izin vermek, (vi) AVG VPN Tech’in önceden yazılı izni olmaksızın (https://www.avg.com/benchmarking adresinden izin talebinde bulunabilirsiniz) herhangi bir AVG Çözümünü test etmek veya karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutmak ya da test veya karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını açıklamak veya yayınlamak, (vii) herhangi bir Çözümün kopyalarının kullanımı ya da yüklenmesi hususundaki denetimleri başarısızlığa uğratmak veya engellemek ya da başarısızlığa uğratmaya veya engellemeye çalışmak ya da herhangi bir üçüncü şahsın başarısızlığa uğratmasına veya engellemesine yetki vermek veya yardımcı olmak veya (viii) Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını ihlal etmek.

2.2.2. Yazılım. Bölüm 2.2.1'de belirlenmiş sınırlamalara ek olarak aşağıdaki eylemleri de yapamazsınız: (i) bu Sözleşmede öngörülen makul zorunlu kullanımlardan farklı herhangi bir amaçla Yazılımı kopyalamak ve olağanüstü durumda kurtarma amacıyla yüklenmemiş/çevrimdışı 1 kopyayı muhafaza etmek; (ii) Yazılımı Teknik Özelliklerde belirtilmiş olan AVG VPN Tech tarafından desteklenmeyen herhangi bir işletim sistemine yüklemek ya da (iii) Yazılımdan telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmak.

2.2.3. Uyarı. HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜ BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENLER DIŞINDA BİR AMAÇLA VEYA BİÇİMDE KULLANIRSANIZ BU SÖZLEŞMEYİ ESASLI OLARAK İHLAL EDERSİNİZ VE GEÇERLİ YASALARI İHLAL ETMİŞ OLABİLİRSİNİZ VE İHLALİNİZİN ARDINDAN AVG VPN TECH TARAFINDAN ÇÖZÜM İÇİN VERİLMİŞ OLAN TÜM GARANTİLER DERHAL SONA ERER.

2.3. Üçüncü Taraf Ücretleri. Bir Çözümü kullanmanızla bağlantılı olarak tarafınıza üçüncü taraflardan (internet servis sağlayıcınız veya cep telefonu şebekesi operatörünüz gibi) kaynaklı erişim ücretleri veya veri ya da kullanım ücretleri tahakkuk edebilir. Örneğin, Çözümü kullanmanız ve Çözümün Güncellemeler indirmesi durumunda tarafınıza böyle ücretler tahakkuk edebilir. Bu tür ücretlerin tamamından siz sorumlusunuzdur.

2.4. Güncellemeler.

AVG VPN Tech, Abonelik Dönemi boyunca zaman zaman, ayrı izin veya onayınızı almaksızın, herhangi bir Çözüm için Güncellemeler kurabilir ve ilgili Çözüm veya Cihazı (ya da Cihazın belirli işlevlerini) Güncelleme tamamen yüklenene kadar kullanamayabilirsiniz. Güncellemeler, bu Sözleşme kapsamındaki tüm amaçlar için Çözümün bir parçası sayılır. Güncellemeler, bir Çözümün sunduğu belirli işlevler için eklemeler veya çıkarmalar içerebilir ya da işlevi tamamen değiştirebilir ve bu türden güncellemelerin içeriği ve işlevselliği tamamen AVG VPN Tech'in kendi takdirine bağlıdır. AVG VPN Tech veya Cihazınız size Güncellemeleri reddetme veya erteleme seçeneği sunabilir; fakat Çözümden en fazla yararı elde etmek için mevcut tüm Güncellemeleri indirmeli ve bunların yüklenmesine izin vermelisiniz. AVG VPN Tech, siz tüm Güncellemeleri kabul edip yükleyinceye kadar bir Çözüm için destek sağlamayı durdurabilir. AVG VPN Tech, Güncellemelerin ne zaman uygun olacağını ve uygun olup olmayacağını belirler ve AVG'nin size herhangi bir Güncelleme sunma yükümlülüğü yoktur. AVG VPN Tech, en yeni sürüm haricindeki herhangi bir Çözüm sürümüne yönelik Güncellemeleri veya herhangi bir işletim sistemi, e-posta programı, tarayıcı programı veya Çözümün birlikte çalışması için tasarlandığı diğer yazılım sürümleriyle bağlantılı olarak Çözümün kullanımını destekleyen Güncellemelerin sağlanmasını takdir yetkisi tamamen kendisinde olarak durdurabilir.

2.5.Çakışan İşlevsellik ve Kaldırma. Belirli Yazılımlar, kurulum sırasında, güvenlik duvarı gibi mevcut bir işlevi devre dışı bırakabilir ve bunu Çözüm ile sağlanan bir işlevle değiştirebilir. Çözümü kaldırırsanız diğer yazılımı etkinleştirmeniz istenebilir. AVG VPN Tech, Çözüm kaldırıldıktan sonra bu türden diğer yazılımları istendiği şekilde etkinleştirmenizi önemle tavsiye eder. Bazı üçüncü taraf uygulamaları Çözümlerin yüklenmesine veya düzgün çalışmasına izin vermeyebilir. Çözümün yüklenmesi sırasında belirtilen uyarıları yok saymayı tercih ederseniz Çözüm düzgün çalışmayabilir ve AVG VPN Tech, bu Sözleşmede aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, bu Çözümlerle ilgili olarak tüm garanti ve sorumlulukları reddeder.

2.1. Kullanıcı Yorumları. AVG VPN Tech, Çözümü kullanırken karşılaştığınız hatalar, kusurlar ya da diğer arızalar konusunda yorumlarınızın yanı sıra farklı özellik ve işlev önerilerinizi öğrenmekten memnuniyet duymaktadır. Lütfen https://support.avg.com/support_safe_surf adresindeki internet formunu kullanarak bize yorum ve önerilerinizi gönderin. AVG VPN Tech, bu türden yorumlar veya önerileri yanıtlamak ve bunlara yönelik işlem yapmak için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir ve bu yorum yapma daveti herhangi bir sorumluluk kabulü veya bir Çözümde ürün hatası olduğu anlamına gelmemektedir; ancak siz herhangi bir Çözüm veya diğer ürün ve hizmetlere yönelik yorum ve önerilerinizin kullanılması, kopyalanması, kaydedilmesi, dağıtılması, çoğaltılması, açıklanması, satılması, yeniden satılması, alt lisans verilmesi (farklı düzeylerde), değiştirilmesi, gösterilmesi, herkese açık olarak gerçekleştirilmesi, aktarılması, yayımlanması, yayınlanması, çevrilmesi, bunlardan yeni çalışmalar üretilmesi ve başka herhangi bir biçimde yararlanılması için fikri mülkiyet haklarınız altında (varsa) AVG VPN Tech'e daimi, gayri kabili rücu, tam olarak ödenmiş, telif hakkı olmaksızın dünya çapında bir hak ve lisans vermektesiniz.

2.2. Kullanıcı İçerikleri. Belirli Çözümler, diğer kaynaklardan oluşturduğunuz veya edindiğiniz başkalarının verilerini veya bilgilerini (“Kullanıcı İçerikleri”) aktarmanızı veya almanızı sağlayabilir. Çözüm üzerinden aktardığınız veya aldığınız Kullanıcı İçeriklerinde yürürlükteki yasalarca sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet hakları, kullanmış veya değiştirmiş olabileceğiniz Kullanıcı İçeriklerindeki başkalarına ait haklar da dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin hakları, lisansları ve diğer hükümlerine tabi olarak kendi Kullanıcı İçeriklerinizin tam mülkiyeti size aittir. Siz, yalnızca bu Sözleşme kapsamında Çözümlerin tarafınıza sağlanması amacıyla bir Çözümümüz üzerinden aldığınız tüm Kullanıcı İçeriklerinin alınması, erişilmesi, çoğaltılması veya kaydedilmesi ve Çözüm aracılığıyla aktardığınız Kullanıcı İçeriklerinin (ve bunlardan üretilen çalışmaların) tamamının veya bir bölümünün yayılması, dağıtılması, çoğaltılması, açıklanması, satılması, yeniden satılması, alt lisans verilmesi (farklı düzeylerde), uyarlanması, değiştirilmesi, gösterilmesi, herkese açık olarak gerçekleştirilmesi, aktarılması, yayımlanması, yayınlanması, çevrilmesi, bunlardan yeni çalışmalar üretilmesi ve başka herhangi bir biçimde yararlanılması (toplu olarak “kullanımı”) için AVG VPN Tech'e daimi, gayri kabili rücu, tam olarak ödenmiş, telif hakkı olmaksızın dünya çapında bir hak ve lisans vermektesiniz. Her Kullanıcı İçeriği aktarımınızda veya alımınızda, ikamet ettiğiniz devlette veya yargı bölgesinde en azından reşit yaşta olduğunuzu veya aktardığınız ya da aldığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini hazırlayan veya bu içeriğe katkıda bulunan reşit yaşta olmayan kişinin ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunuzu veya ilgili ebeveyn ya da vasiden alınmış uygun onaylara sahip olduğunuzu ve bu Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak (a) Kullanıcı İçeriklerindeki fikri mülkiyet hakları ve diğer hakların sahibi veya lisans sahibi olduğunuzu veya Kullanıcı İçeriklerini kullanma ve AVG VPN Tech'e bunları, herhangi bir üçüncü şahıstan onay alma yükümlülüğü olmaksızın ve AVG VPN Tech için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük yaratmaksızın, bu Bölümde açıklandığı gibi kullanma hakkı vermeye yönelik yasal bir hakkınız olduğunu; (b) Kullanıcı İçeriklerinin doğru olduğunu (Kullanıcı İçeriklerinin olgusal veri ve bilgilerden oluştuğu kadarıyla); (c) Kullanıcı İçeriklerinin ve bu Sözleşmeyle belirlendiği haliyle AVG VPN Tech’e izin verilen kullanma ve yararlanma biçimlerinin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet veya başka haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini ve (d) Kullanıcı İçeriklerinin ve bunlarla ilgili eylemlerinizin bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını ihlal etmeyeceğini ve herhangi bir kişiyi yaralamayacağını veya herhangi bir kişiye zarar vermeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz. Aktardığınız veya aldığınız Kullanıcı İçeriklerinin aktarımı, alımı ve kullanımında AVG VPN Tech'in pasif bir rolü olduğunu ve AVG VPN Tech'in Kullanıcı Verilerinin aktarımı, alımı veya kullanımında herhangi bir inisiyatif almadığını kabul etmektesiniz. Ayrıca, siz ve AVG VPN Tech arasında olmak üzere, Kullanıcı Verilerini kullanımınızdan tek başınıza sorumlu olduğunuzu ve AVG VPN Tech'in hizmetimizi kullanarak aktardığınız veya aldığınız Kullanıcı Verilerini veya Kullanıcı Verileriyle ilişkili eylemlerinizi denetleyemeyeceğini, kontrol edemeyeceğini, yönlendiremeyeceğini, seçemeyeceğini, doğrulayamayacağını, inceleyemeyeceğini veya değerlendiremeyeceğini kabul etmektesiniz. Takdir yetkisi bizde olmak üzere, istediğimiz zaman Kullanıcı Verilerini kaldırabileceğimizi veya Kullanıcı Verilerine erişimi devre dışı bırakabileceğimizi ya da hizmetlerimizin herhangi birini veya tamamını kesebileceğimizi kabul etmektesiniz. Bu Sözleşmeyi herhangi bir biçimde ihlal ettiğinizi (telif hakkı ihlali de dahil) düşünmemiz veya bu yönde bilgilendirilmemiz durumunda ya da Kullanıcı Verilerini aktarmanızı veya almanızı sağlayan hizmeti sonlandırmamız veya sınırlamamız halinde bunu yapmaya hakkımız (ancak yükümlülüğümüz değil) olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz.
 

3. ABONELİK UZATMALARI, SONLANDIRMA.

Ayrı bir yazılı sözleşme kapsamında lisansınızı doğrudan AVG VPN Tech'ten veya Çözümünüz için doğrudan ödeme yaptığınız bir AVG VPN Tech iş ortağından satın aldığınız sürece, bu hüküm ve bu Sözleşmede belirlenmiş olan geri ödeme şartları sizin için geçerli olmayabilir. Abonelik dönemleri, yenilemeler ve geri ödeme bilgileri için lütfen yazılı sözleşmenize bakın.

3.1. Abonelik Uzatmaları. Herhangi bir Abonelik Dönemi sonunda, aboneliğiniz Bölüm 3.1 uyarınca devam eden dönemler (her biri, bir “Uzatma Dönemi”) için uzatılabilir. Eğer, belirli bir Çözümün Geçerli Şartları kapsamında, Abonelik Dönemi ilave ay, yıl veya benzeri bir takip eden süre içi otomatik olarak uzuyorsa, AVG VPN Tech size aboneliğinizi mevcut Abonelik Dönemi sonunda nasıl iptal edeceğinize yönelik talimatların yer aldığı bir bildirimde bulunabilir. Abonelik Dönemi sonunda bildirimdeki talimatları izleyerek aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Ayrıca, Abonelik Dönemi esnasında istediğiniz zaman, Çözümün kontrol panelini ziyaret ederek aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmeniz halinde tekrarlı ödemeleriniz durdurulacak, ancak mevcut ödemeleriniz geçmişe dönük olarak iade edilmeyecektir. Ayrıca, ödeme yaptığınız ücretli Çözümlere erişiminiz, ilgili Abonelik Döneminin sonuna kadar devam eder. Aboneliğinizi iptal etmemeniz durumunda AVG VPN Tech, kredi kartınızdan veya banka kartınızdan, güncel Abonelik Döneminizin bitiminden makul bir süre öncesinde, güncel abonelik uzatma ücretini (ilk ödediğiniz fiyattan yüksek olabilir) çekerek ödemenin alınmasının ardından Abonelik Dönemini ilgili Uzatma Dönemi kadar uzatır.

3.2. Geri Ödemeler.

3.2.1. Mobil Çözümler İçin. Bir Mobil Çözüm için geri ödeme almanın en hızlı yolu, Çözümü satın aldığınız Mobil Uygulama Mağazasınca belirlenmiş olan süreci izlemektir. Mobil Uygulama Mağazası geri ödeme talebinize yanıt vermiyorsa, ancak ilk satın alma tarihinden itibaren 30 günlük süre içindeyseniz, Mobil Çözümünüzü ödenen tüm tutarların (uygulama içi satın almalar ve abonelikler dışındaki) iade edilmesi için https://www.avg.com/billing adresindeki talimatları izleyerek iade edebilirsiniz.

3.2.2. Diğer Çözümler. Belirli başka Çözümler için de geri ödeme veya iade mümkün olabilir. Lütfen https://www.avg.com/billing adresine bakın.

3.3. Ödeme Bilgileri. AVG VPN Tech, Çözümü kesintisiz biçimde kullanabilmeniz adına tekrarlayan faturalama programlarına veya hesap güncelleme hizmetlerine katılabilir. Abonelik Döneminiz otomatik olarak uzuyorsa ve AVG VPN Tech kayıt dosyanızdaki kredi kartı veya banka kartından ücret çekimi yapamıyorsa, AVG VPN Tech kendi takdir yetkisinde bankanızdan veya başka bir kaynaktan güncel bir kart numarası, son kullanma tarihi veya diğer güncel ödeme bilgilerini edinebilir ya da kartınızı veren kuruluş AVG VPN Tech'e veya size bildirimde bulunmadan kartınızdan otomatik olarak ücret çekimi yapabilir. Abonelik satın almak için PayPal kullanmak istiyorsanız bir PayPal hesabı açmalı ve PayPal hizmet koşullarına (burada bulunabilir) uymalısınız.

3.4. Fesih. AVG VPN Tech, yasalar çerçevesinde sahip olabileceği haklara ve diğer yetkilere ek olarak, herhangi bir Çözüm veya tüm Çözümler için verilen lisansınızı hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin (i) AVG VPN Tech’in kendi takdir yetkisiyle size (a) geçerli Abonelik Döneminin süresi dolmamış bölümü için ödemiş olduğunuz ve geçerli Abonelik Dönemi üzerinden orantılanmış lisans ücretini iade etmesi ya da (b) Abonelik Döneminin geri kalanında benzer bir ürün için bir lisans vermesi koşuluyla, beş (5) gün önceden bildirimde bulunarak ya da (ii) herhangi bir zamanda bildirimsiz olarak feshedebilir. AVG VPN Tech, şüpheye yer bırakmamak adına, Ücretsiz Çözümler ve Beta Çözümler için bu Bölüm uyarınca beş (5) gün önceden bildirimde bulunarak feshetme dışında bir yükümlülük üstlenmeyecek ve fesih için bildirimde bulunma yükümlülüğü de üstlenmeyecektir.

3.5. Feshin Yürürlüğe Girmesi. İlgili herhangi bir Çözüm için geçerli Abonelik Döneminin sonunda veya ilgili herhangi bir Çözüm veya bu Sözleşme için Abonelik Döneminin feshinde, ilgili Çözümleri kullanmayı durdurursunuz, AVG VPN Tech size Güncellemeler yapmayı durdurabilir ve ilgili Çözümün çalışması durabilir. 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. bölümler bu Sözleşmenin sona ermesinin ya da feshedilmesinin ardından geçerliliğini koruyacaktır.
 

4. MOBİL UYGULAMALARI İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER.

4.1. Genel.

4.1.1. Çözümlerin Bir Mobil Uygulama Mağazasından Satın Alınması. Her Mobil Uygulama Mağazası size sattığı Çözümlere ilişkin hükümleri yayınlar. Bunlara iadelerin veya ödemiş olduğunuz satın alma ücretinin geri ödenmesinin Mobil Uygulama Mağazasınca kabul edilmesi (veya edilmemesine) ilişkin hükümler de dahildir. Satın alma işleminden önce bu hükümleri dikkatlice incelemelisiniz.

4.1.2. Çözümlerin Kullanımı. Aynı zamanda, tüm Çözümleri kullanımınızı, size bir Mobil Uygulama Mağazasınca sunulan standart son kullanıcı lisansı veya diğer hükümler değil, bu Sözleşme yönetir. Ancak, her Mobil Uygulama Mağazası AVG VPN Tech'in belirli açıklamalar ve feragatlerde bulunmasını zorunlu tutar ve bunların tamamı Bölüm 4'ün geri kalan kısmında belirtilmektedir.

4.2. Google Play'den İndirilen Çözümler.

4.2.1. Google Play Store. Google Play Store, bir Cihaz üzerinden veya http://play.google.com (“Google Play Store”) adresinden erişilebilen Mobil Uygulama Mağazası anlamına gelmektedir. Şüpheye yer bırakmamak adına, bu Sözleşmedeki Bölüm 2.1'de verilen lisans, bir Çözümü kullanmak amacıyla Google Play Store'dan indirilen uygulamalar için varsayılan hükümlerle verilecek olan hakların yerine geçerli olacaktır.

4.3. Apple App Store'dan İndirilen Çözümler. iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) ve Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (her biri, bir “Apple App Store”) üzerinden indirilen Çözümler için aşağıdaki ilave şartlar geçerli olabilir:

4.3.1. Bölüm 2.1'de verilen lisanslar, Çözümün sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz iPhone, iPod Touch veya diğer Apple Cihazlarında ve https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresinden veya Apple tarafından sunulan bu tür siteler veya diğer araçlar üzerinden erişilebilen Apple App Store Hizmet Koşullarında belirlenmiş olan Kullanım Kurallarının izin verdiği çerçevede kullanmak üzere devredilemez bir lisansla sınırlıdır.

4.3.2. AVG VPN Tech ve siz aşağıdaki maddeleri kabul etmektesiniz:

(a) Bu Sözleşme, Apple ile değil yalnızca taraflar arasında imzalanmaktadır. Çözümlerden ve Çözümlerin içeriğinden Apple değil yalnızca AVG VPN Tech sorumludur.

(b) Apple'ın Çözümle ilgili olarak herhangi bir bakım veya destek hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(c) Çözümün geçerli garantilere uymaması durumunda Apple'ı durumdan haberdar edebilirsiniz; bu durumda Apple Çözümün satın alma ücretini size geri ödeyecektir. Apple, yürürlükteki yasalar gereğince her ne şart altında olursa olsun, Çözümle ilgili olarak size karşı başka bir garanti sorumluluğu üstlenmemektedir ve siz, AVG VPN Tech ve Apple arasında, herhangi bir garantiye uyulmamasından kaynaklı hak talepleri, kayıplar, zararlar, maliyetler ve harcamalar yalnızca AVG VPN Tech’in sorumluluğundadır.

(d) Çözüm veya sizin Çözümle ilişkili mülkiyetiniz ve/veya kullanımınızla ilgili sizden veya üçüncü taraflardan gelen (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Çözümün yürürlükteki yasalara veya yönetmeliklere uygun olmamasıyla ilgili talepler ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri yasal düzenlemelerden kaynaklı talepler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere taleplerin ele alınması Apple'ın değil AVG VPN Tech'in sorumluluğundadır.

(e) Herhangi bir üçüncü şahsın Çözüm veya Çözümle ilgili mülkiyet veya kullanımınızın kendi fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, bu tür fikri mülkiyet hakkı ihlali iddialarının araştırılması, savunulması, çözüme kavuşturulması ve sonuçlandırılması Apple'ın değil yalnızca AVG VPN Tech’in sorumluluğunda olacaktır.

(f) Apple ve Apple'ın alt kuruluşları bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kabul etmeniz üzere, Apple üçüncü taraf lehtar olarak bu Sözleşmeyi size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır (ve hakkı kabul etmiş sayılacaktır).
 

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MATERYALLERİ; ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ.

AVG VPN Tech, doğrudan veya bir Çözüm üzerinden, hepsi üçüncü şahıslarca kontrol edilen ve çoğu Üçüncü Şahıs Şartlarına ve Hükümlerine tabi olan Üçüncü Şahıs Materyallerine bağlantılar sunabilir veya bunlarla ilgili tekliflerde bulunabilir. Lütfen kabul etmeden önce bu şartları dikkatle okuyun. AVG VPN Tech, bu türden Üçüncü Taraf Materyallerinin içeriği veya performansından sorumlu değildir, hiçbir Üçüncü Taraf Materyali için garanti vermez ve Üçüncü Taraf Materyalleriyle ilgili olarak size veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluk yüklenmez. Bu tür Üçüncü Taraf Materyallerine erişme riskleri ile bu materyalleri indirme ve kullanma riskleri tamamen size aittir.
 

6. Mülkiyet.

6.1. AVG VPN Tech, Çözümlerle ilgili olarak bu Sözleşmeyle açıkça verilmemiş olan tüm hakları saklı tutmaktadır. Çözümle ilgili (veri dosyaları, Çözümde görüntülenen resimler ve ekranların yanı sıra Çözüme ilişkin belgeler dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet haklarının sahibi AVG VPN Tech ve lisans sahipleridir ve bu haklar Birleşik Krallık ve yabancı ülkelerinin telif yasaları, uluslararası sözleşmeler ve yürürlükteki diğer yasalar tarafından korunmaktadır. Söz konusu Çözümün kopyaları ancak ve ancak bu Sözleşme doğrultusunda oluşturulabilir ve Çözümün orijinal kopyasında bulunan telif hakkı bildiriminin tamamı ile diğer bildirimleri içermelidir.

6.2. Üçüncü taraf ürünleri veya hizmetleriyle birlikte veya bunlarla ilgili olarak kullanılan tüm ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, etki alanı adları veya diğer ayırt edici marka özellikleri (bir Çözümle birlikte sunulan Üçüncü Taraf Materyalleri de dahil olmak üzere) üçüncü taraf sağlayıcıların veya ilgili lisans verenlerin mülkiyetindedir.
 

7. Garantiler.

7.1. SORUMLULUK REDDİ. AVG VPN TECH, HER ÇÖZÜMÜ “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE” VE “SUNULDUĞU GİBİ” SAĞLAMAKTADIR VE AVG VPN TECH VE GRUP ŞİRKETLERİ, VEKİLLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITICILARI, BAYİLERİ, ÇÖZÜMÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI VE BUNLARIN İLGİLİ GRUP ŞİRKETLERİ, TEMSİLCİLERİ, SATICILARI, VEKİLLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR İMA EDİLEN PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ VEYA KOŞULU, İMA EDİLEN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ VEYA KOŞULU VE İMA EDİLEN İHLAL ETMEME GARANTİSİ VEYA KOŞULU DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÇÖZÜMLER, ORTAMLAR VE BU SÖZLEŞMENİN BAŞKA HERHANGİ BİR KONUSUYLA İLGİLİ AÇIK YA DA ZIMNİ TÜM DİĞER GARANTİLERİ VE TEMİNATLARI, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LİSANS VERENLERCE SAĞLANMIŞ OLMASINA BAKILMAKSIZIN REDDETMEKTEDİR. AVG VPN TECH, ÇÖZÜMLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ÇÖZÜMLERİN HERHANGİ BİR CİHAZDA VEYA HERHANGİ BİR KONFİGÜRASYON YA DA DONANIM VE/VEYA YAZILIMLA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI YA DA ÇÖZÜMLERİN İNTERNETTE DEPOLANAN VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN BELİRLİ VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİĞE YÖNELİK TAM KORUMA VEYA BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. Bazı yargı bölgelerinde bazı garantiler hususunda sınırlamaların yapılmasına imkan tanınmamaktadır; dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Yargı bölgesinden yargı bölgesine değişen farklı haklarınız olabilir.

7.2. Zararlı Ortamlar. Çözümler, hiçbir sınırlama olmaksızın nükleer tesislerin işletimi, hava aracı seyrüsefer sistemleri, hava aracı iletişim sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri, yaşam destek sistemleri ya da silah sistemleri ve herhangi bir Çözümün kullanımı ya da kullanılmaması nedeniyle bedeni zarar ya da ölüm durumlarının ortaya çıkma olasılığı bulunan diğer ortamları da içerecek şekilde tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamış ya da lisanslandırılmamıştır. Bu Sözleşme'nin 7.1 Bölümü hükümlerini sınırlandırmaksızın, AVG VPN Tech ve lisansörleri, bu tür amaca veya kullanıma uygunluk ile ilgili olarak tüm açık ve zımni garantileri reddetmektedirler.
 

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA AVG VPN TECH YA DA GRUP ŞİRKETLERİ, VEKİLLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ, ÇÖZÜMÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI SİZE KARŞI YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI, BU SÖZLEŞMEDEN YA DA BU SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN ÇÖZÜMDEN DOĞAN DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ YA DA ÖZEL ZARARLARDAN, NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İŞ KARLARI YA DA GELİRLERİNİN KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, HERHANGİ BİR CİHAZIN YA DA ÇÖZÜM DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN KULLANIM KAYBI, YEDEK MAL VE HİZMET TEDARİKİ İÇİN GEREKEN MALİYETLER, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, DİĞER MADDİ KAYIPLAR NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR VE DİĞER HER TÜRLÜ ZARARDAN, AVG VPN TECH BU ZARARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. AVG VPN TECH, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN; BİR ÇÖZÜM TARAFINDAN VEYA ÇÖZÜM İLE İLİŞKİLİ OLARAK İLETİLEN, ALINAN VEYA BARINDIRILAN VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİKLERE YÖNELİK YETKİSİZ ERİŞİM, BOZULMA, SİLİNME, ÇALINMA, TAHRİP OLMA, DEĞİŞTİRİLME, İSTEMSİZCE AÇIĞA VURULMA VEYA KAYIP GİBİ EYLEMLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA AVG VPN TECH’İN ÇÖZÜM İLE İLGİLİ SORUMLULUĞU (I) ÇÖZÜM İÇİN FİİLİ OLARAK ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ VEYA ÖDEMENİZ GEREKEN ÜCRETLER VE (II) AVG'NİN ÇÖZÜMÜ ALDIĞINIZ TARİHTE ÇÖZÜM İÇİN TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATINDAN YA DA BİR ÜCRETSİZ ÇÖZÜM VEYA BETA ÇÖZÜM İLE İLGİLİ OLARAK 5,00 USD'DEN DAHA DÜŞÜK OLANINI AŞMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ SINIRLAMA, HERHANGİ BİR SINIRLI TELAFİNİN ASIL AMACININ BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR.
 

9. Tazmin.

ÇÖZÜMÜ KULLANMANIZDAN VEYA BU SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETMENİZDEN KAYNAKLANAN TÜM KAYIPLAR, HARCAMALAR, ZARARLAR VE MALİYETLERDEN, BURADAKİ BEYANLARINIZ, GARANTİLERİNİZ, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ VEYA TAAHHÜTLERİNİZİN İHLAL EDİLMESİ YA DA İHLAL EDİLMESİ İDDİASI DA DAHİL, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK VE MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AVG VPN TECH, GRUP ŞİRKETLERİ, VEKİLLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI VEYA ONLARIN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİNİ TAZMİN EDER, SAVUNUR VE SORUMLU TUTMAZSINIZ. AVG VPN TECH, İLGİLİ OLAYDA MEVCUT KANITLARI SUNMADA AVG VPN TECH İLE TAM BİR İŞBİRLİĞİNE GİTMENİZ DURUMUNDA, MASRAFI KENDİSİNE AİT OLMAK ÜZERE, TAZMİN ETMENİZE TABİ OLAN HERHANGİ BİR KONUDA MÜNHASIRAN SAVUNMA VE DENETİMİ ÜSTÜNE ALMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
 

10. Tabi Olduğu Hukuk; TAHKİM.

10.1. İkamet Edilen Ülkeye bağlı olarak Bölüm 10'un Uygulanabilirliği. Bu Sözleşmenin yorumlanması, geçerliliği ve yerine getirilmesi ile bu Sözleşmeden kaynaklı ve Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm sözleşme dışı yükümlülükler aşağıdaki hükme tabi olacaktır. Kişi olarak ikamet veya işletme olarak öncelikli faaliyet yeriniz (a) Amerika Birleşik Devletleri dışında bir yerdeyse bu Sözleşmenin yorumlanması, doğrulanması ve gerçekleştirilmesiyle bu Sözleşmeden veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan sözleşme dışı yükümlülükler sadece Bölüm 10.2'de belirtilen prosedüre uygun olarak ele alınacaktır; (b) Amerika Birleşik Devleri'ndeyse tüm Anlaşmazlıklar (Bölüm 10.3'te tanımlanan haliyle) sadece Bölüm 10.3'te düzenlenen prosedürlere göre ele alınacaktır.

10.2. Yargı Bölgesi ve Geçerli Kanunlar – Amerika Birleşik Devletleri Dışında. Taraflardan her biri, bu Sözleşme kapsamında veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm hak talebi veya sorunlar üzerinde münhasır yargı yetkisinin İngiltere'nin Londra şehrindeki mahkemelerde olduğunu geri alınamaz biçimde kabul etmektedir. Böyle bir davayla ilgili olarak, İngiltere veya Galler mahkemelerinin sizin üzerinizdeki yargılama yetkisine rıza göstermekte ve buna itiraz etmemekte ve yanlış dava yeri veya yer bakımından yetkisizlik yönünden itirazda bulunma, dava açma ve başka bir bölgeye veya yargı yetkisi alanına taşımayı isteme hakkınızdan feragat etmektesiniz. Bu şartlar ve bunlardan veya bunlarla bağlantılı ya da bunların konusu veya oluşumuyla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlık ve hak talepleri (sözleşme dışı anlaşmazlık ve hak talepleri de dahil), hukuk ilkelerinin çelişmesi dışarıda tutularak, İngiltere ve Galler kanunlarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır. Şüpheye yer bırakmamak adına, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları'nın uygulanması açıkça dışarıda bırakılmıştır.

10.3. Bağlayıcı Tahkim Sözleşmesi ve Grup Davası Feragati – Amerika BirleşikDevletleri.

10.3.1. Uygulama. Bu Bağlayıcı Tahkim Sözleşmesi ve Grup Davası Feragati, sizinle AVG VPN Tech ve/veya Grup Şirketleri arasında bir Çözümden veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bir Çözümle veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm Anlaşmazlıklar için geçerlidir. Bölüm 10 açısından “Anlaşmazlık” terimi, öne sürülen hukuki sebeplerden bağımsız olarak tüm anlaşmazlık, dava veya diğer uyumsuzlukları ifade etmektedir (bir başka deyişle, diğer olası hukuki nedenler veya yasal dayanaklar arasında sözleşmenin ihlali, sahtekarlık ve yasa veya düzenlemenin ihlali iddialarını kapsamaktadır).

10.3.2. Bildirim. Bir Anlaşmazlık durumunda AVG VPN Tech'e, bildirimi veren tarafın adının, adresinin ve iletişim bilgilerinin, anlaşmazlığa neden olan gerçeklerin ve talep edilen meblağın yazılı bir bildirimi olan bir Anlaşmazlık Bildirimini vermeniz gerekir. Her türlü Anlaşmazlık Bildirimini e-posta yoluyla legal@vpn.avg.com adresinden AVG VPN Tech'e göndermeniz gerekir (e-postanın Konu satırında Section 10.3.2 Notice of Dispute Under EULA [SKLS Bölüm 10.3.2 Anlaşmazlık Bildirimi] ibaresi yer almalıdır).

10.3.3. GRUP DAVASI FERAGATİ. HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞI HERHANGİ BİR MAHKEMEDE ÇÖZMEYE VEYA DAVA ETMEYE YÖNELİK BÜTÜN İŞLEMLER SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR. HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN BİR GRUP DAVASINDA VEYA ÖZEL TEMSİLCİ GENEL DAVASINDA VEYA TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN TEMSİL YETKİSİYLE HAREKET ETTİĞİ VEYA ETMEYİ TEKLİF ETTİĞİ BİR DAVADA GÖRÜLMESİNİ TALEP ETMEYECEKSİNİZ. HİÇBİR TAHKİM YA DA DAVA, ETKİLENEN TAHKİMLERİN VE DAVALARIN BÜTÜN TARAFLARININ ÖNCEDEN YAZILI ONAYI OLMAKSIZIN BİR BAŞKA DAVA YA DA TAHKİMLE BİRLEŞTİRİLEMEZ.

10.3.4. Tahkim Sözleşmesi. Siz ve AVG VPN Tech herhangi bir Anlaşmazlığı gayri resmi müzakere yoluyla çözemezseniz, Anlaşmazlığı çözmeye yönelik diğer her türlü girişim münhasıran ABD Federal Tahkim Kanunu (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 ve devamındaki hükümlere tabi olan bağlayıcı tahkim yasası tarafından yürütülecektir (aşağıdaki 10.5 ve 10.8.2 Bölümlerindeki durumlar istisna olmak üzere). 10.5 ve 10.8.2 Bölümlerindeki durumlar istisna olmak üzere, tüm Anlaşmazlıkları bir mahkemede hakim veya jüri önünde yapılacak bir duruşma (veya davaya bir taraf veya grup üyesi olarak katılma) yoluyla çözme hakkından vazgeçmektesiniz. Bunun yerine, bütün Anlaşmazlıklar tarafsız bir hakem tarafından çözülecektir. Bu hakemin kararı, FAA kapsamında tanınan sınırlı bir jüri incelemesi hakkı haricinde nihai olacaktır. Taraflar üzerinde yargılama yetkisine sahip bütün mahkemeler hakemin kararını uygulayabilir.

10.3.5. Tahkim Sözleşmesi İstisnaları.

(a) Asliye Mahkemesi. Asliye mahkemesinde görülme şartlarını karşılayan tüm Anlaşmazlıkları, ikamet ettiğiniz ülke veya benzeri siyasi alt birimdeki, asliye mahkemesine dava edebilirsiniz. Asliye mahkemesinde dava açarsanız tüm mahkeme harçları ve ücretlerinden siz sorumlu olursunuz.

(b) Fikri Mülkiyet.. Sizin veya AVG VPN Tech'in fikri mülkiyetlerinin suiistimali iddialarına ilişkin tüm Anlaşmazlıklar, bu Sözleşmenin Bölüm 6 kapsamındaki tüm Anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, mahkemede çözülür.

10.3.6. Tahkim Prosedürleri. Her türlü tahkim davası American Arbitration Association (“AAA”) tarafından AAA’nın 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Consumer Arbitration Rules,” (Tüketici Tahkim Kuralları) ve 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Costs of Arbitration” (Tahkim Masrafları - AAA İdari Ücretleri Dahil) (toplu olarak Consumer Procedures - “Tüketici Prosedürlerinin”) hükümlerine göre yönetilir.

(a) Tahkim Masrafları. Tüketici Prosedürleri bazıları tüketiciden (sizden) bazıları da şirketten (AVG VPN Tech'ten) tahsil edilmek üzere belirli ücretler belirler. Talebiniz 75.000 USD veya daha az ise tüketicilerden tahsil edilecekler de dahil olmak üzere tüm harç ve ücretler AVG VPN Tech tarafından ödenir. AVG VPN Tech, başka hiçbir masrafı karşılamayı kabul etmemektedir. Talebiniz 75.000 USD'nin üstündeyse ödeme Tüketici Prosedürleri'ne göre yapılır.

(b) Tahkimi Yöneten Yasalar ve Kurallar. Bölüm 10.8'de belirtilen durumlar hariç, AAA'nın Tüketici Prosedürleri taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıklarda geçerli olacaktır. Ancak, Tüketici Tahkim Kuralı R-1(e) uyarınca, taraflardan biri Tüketici Tahkim Kurallarının doğru uygulanması amacıyla davayı nihai karar için bir hakeme götürebilir. Bu Sözleşme, Tüketici Prosedürleri ile uyuşmazlık olmadığı her durumda geçerlidir. Tarafsız hakem, bir Anlaşmazlık konusunda karar verirken bu Sözleşmenin şartlarını ve Delaware Eyaleti yasalarını uygulayacaktır. Tahkim sürecini sadece ikamet etmekte olduğunuz ülkede veya benzeri siyasi alt birimde başlatacaksınız. Tahkim davaları, konferans görüşmesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Ancak, davalar AAA Tüketici Prosedürleri uyarınca görülürse hakem veya hakemlerin taraflardan birinin talebi üzerine yüz yüze gelmeyi zorunlu tutma takdir yetkisi olacaktır.

(c) AAA'nın Bağlayıcı Tahkim Sözleşmesine Dahil Olmaması. Siz ve AVG VPN Tech, tahkim davalarının yönetiminde AAA'nın kullanımının, tarafların Anlaşmazlıkları tahkime götürme anlaşmasına dahil olmadığını kabul etmektesiniz. AAA bir tahkim davasını yürütmez veya yürütemezse siz ve AVG VPN Tech Anlaşmazlığı Tüketici Prosedürlerinde belirtildiği gibi çözecek tek bir hakem belirleme konusunda iyi niyet çerçevesinde müzakere edersiniz. Taraflar bir hakem üzerinde anlaşamazsa yetkili bir mahkeme AAA'nın Tüketici Prosedürlerine uyacak bir hakem tayin edebilir.

10.3.7. Bölünebilirlik. Anlaşmazlığın tamamı veya bazı kısımlarına ilişkin olarak Bölüm 10'un bir veya daha fazla kısmı illegal, geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, yalnızca bu durumda, bu kısımlar ayrılacak ve Anlaşmazlık Bölüm 10'un geriye kalan tüm kısımları ve bu Sözleşmenin diğer hükümleri uyarınca çözülecektir. Böyle bir ayırma işlemi bir Anlaşmazlığın tamamı veya bazı kısımlarının bir mahkemede dava edilmesiyle sonuçlanırsa davalar için Delaware Eyaleti'ndeki eyalet mahkemeleri veya federal mahkemeler tek yetkili olacaktır. Böyle bir davayla ilgili olarak, Delaware mahkemelerinin sizin üzerinizdeki yargılama yetkisine rıza göstermekte ve buna itiraz etmemekte ve yanlış dava yeri veya yer bakımından yetkisizlik yönünden itirazda bulunma ve başka bir bölgeye veya yargı yetkisi alanına taşımayı isteme hakkınızdan feragat etmektesiniz.

10.3.8. İşletme Müşterileri Anlaşmazlıkları. Bir Çözümü kişisel veya evde kullanım dışında bir amaçla satın aldıysanız tüm Anlaşmazlıklar 10.1 ile 10.7 arasındaki Bölümlere tabi olacaktır. Bu durumun istisnaları:

(a) Tahkim Prosedürleri. Tahkim davaları, masrafların ödenmesi de dahil olmak üzere AAA'nın Commercial Arbitration Rules (Ticari Tahkim Kuralları) ("Commercial Procedures - Ticari Prosedürler") hükümlerine göre yönetilir. Tüketici Prosedürleri taraflar arasındaki tüm Anlaşmazlıklar için uygun biçimde uygulanacaktır ve hiçbir davada aksini savunmayacaksınız. Ancak, bu Sözleşme, Tüketici Prosedürleri ile uyuşmazlık olmadığı her durumda geçerlidir.
 

11. Çeşitli.

11.1. Bildirim. AVG VPN Tech, bir Çözümü çalıştırana dek bildirimi almayacak olsanız dahi, herhangi bir bildirimi, elektronik posta, açılır pencere, bildirim kutusu ya da başka bir yolla size iletebilir. Bu bildirim, ne zaman aldığınıza bakılmaksızın, AVG VPN Tech tarafından size ilk kez bir Çözüm yoluyla sunulduğu tarihte yapılmış sayılır.

11.2. Yorumlama. Bu Sözleşmedeki başlıklar Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez. Herhangi bir cinsiyet ifadesinin kullanımı tüm cinsiyetleri kapsar. Tekil çoğulu ve çoğul da tekili kapsar. Tanımlanan bir kelime veya ifadenin diğer dilbilgisel biçimlerinin yerini tutan bir anlamı vardır.

11.3. Bölünebilirlik. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler kapsamında illegal, geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, bu Sözleşmenin diğer tüm hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.

11.4. İmkansızlık. AVG VPN Tech; elektrik şebekesi veya nakil arızaları, telefon hatları veya ekipmanlarındaki arızalar, elektrik kesintileri, grevler veya diğer işgücü sıkıntıları (AVG ve Grup Şirketleri, vekilleri, lisans verenleri, temsilcileri, tedarikçileri, dağıtımcıları, bayileri ve diğer iş ortaklarıyla ilgili olarak ortaya çıkan grev ve diğer işgücü sıkıntıları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), savaş ve terör olayları, seller, sabotaj, yangın, doğal afetler veya diğer felaketler ya da Mücbir Sebepler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere AVG'nin kısmen veya tamamen makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan performanstaki herhangi bir eksiklik veya gecikme durumundan sorumlu olmayacaktır.

11.5. Feragat. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümlerinden herhangi birini tam olarak yerine getirmemesi, Sözleşmeye ileride uymayacağına dair bir feragat veya vazgeçme olarak yorumlanmayacak ve Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir şart veya hükmünden feragat etmesi, bu tür bir feragatname ilgili tarafça yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı sürece hiçbir amaçla geçerli olmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeye yönelik feragati, bu tür bir ihlale yönelik sürekli bir feragat veya bu Sözleşmenin aynı veya diğer hükümlerinin başka ihlallerine yönelik bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.

11.6. Devir. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi, AVG VPN Tech'in önceden yazılı onayı olmadığı sürece devredemezsiniz. AVG VPN Tech, bu Sözleşmeyi sizden önceden yazılı onay almaya gerek duymaksızın, istediği zaman, kendi isteğine bağlı olarak devredebilir.

11.7. Yorum. Bu Sözleşme, uygulanması açıkça hariç tutulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları'na göre yönetilmeyecektir. Herhangi bir adli takibat veya başka bir durumda, niyet veya yorumlamayla ilgili bir belirsizlik veya soru ortaya çıkması durumunda, bu Sözleşmenin şartlarının taraflarca birlikte yazıldığı yorumu yapılacak ve bu Sözleşmenin hükümlerinin yazımına istinaden taraflardan herhangi biri lehine veya aleyhine hiçbir karine veya kanıtlama zorunluluğu doğmayacaktır.

11.8. ABD Hükümet Lisansları. ABD Hükümeti için temin edilen Çözümler, burada tanımlanan ticari lisans hakları ve kısıtlamalarla birlikte temin edilir. AVG VPN Tech, Birleşmiş Milletler kanunları kapsamında tüm yayın haklarını saklı tutar.

11.9. Tüm Sözleşme. Bu Sözleşme, kendi kapsamındaki Geçerli Şartlar, Teknik Özellikler, Gizlilik Politikası ve bu Sözleşmede belirtilen diğer tüm belgelerle birlikte taraflar arasındaki tüm Sözleşmeyi oluşturur ve daha önce sözleşme konusuna istinaden sözlü veya yazılı olarak yapılmış tüm görüşmelerden, taahhütlerden ve sözleşmelerden üstündür.

11.10. İhracat Kontrolü. Çözümlerin ihraç edilmesi ya da yeniden ihraç edilmesi hususunu konu alan yürürlükteki tüm ABD yasalarına ve uluslararası yasalara, ABD İhracat Birliği Yönetmeliklerine ve bunların yanı sıra ABD, Birleşik Krallık ve diğer hükümetler tarafından düzenlenen son kullanıcı, son kullanım ve konum kısıtlamalarına uymanız gerekmektedir. Daha önce belirtilen maddelerin genel hususlarına aykırı olmamak şartıyla, (i) istenmeyen kişiler listesi, onaylanmayanlar listesi, tüzel kişilik listesi, özel tayinli yurttaşlar listesi, yoksun bırakılanlar listesi ve ABD veya Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yayınlanan diğer herhangi bir listede yer almadığınızı beyan etmekte, (ii) Çözümü Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye'nin içinde bulunduğu ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ABD ve AB'nin ambargo veya ticari yaptırımlarını ihlal eden herhangi bir bölge, konum, şirket veya birey ile ilişkili olarak kullanmayacağınızı, bu kişi veya kurumlara ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

11.11. Herhangi Bir Üçüncü Şahıs Lehtar Olmaması. Bu Sözleşme yalnızca sizin ve AVG VPN Tech ve/veya Grup Şirketleri ile bunların ilgili vekilleri, lisans verenleri, temsilcileri, tedarikçileri, dağıtımcıları, bayileri ve diğer iş ortaklarının yararı gözetilerek hazırlanmıştır. 4.3.2(f) Bölümünde belirlenmiş hali istisna olmak üzere, bu Sözleşmede taraf olmayan hiç kimse bu Sözleşmeden dolayı üçüncü taraf lehtar olarak dava açamaz.

11.12. Dil. Bu Sözleşmenin orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar AVG VPN Tech, size yardımcı olması için bir veya birden fazla çeviri sunabiliyor olsa da herhangi bir uyuşmazlık veya karışıklık durumunda İngilizce versiyon kontrol edilmelidir.

11.13. İnternet bağlantısı. Belirli Çözümlerin çalışması için aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir. Dolayısıyla, sürekli aktif ve dengeli bir internet bağlantısına sahip olmak sizin sorumluluğunuzdur.

11.14. Ürün adları. AVG VPN Tech, tamamen kendi isteğine bağlı olmak üzere, zaman zaman Çözümlerinin adını değiştirme hakkını saklı tutar.

11.15. İletişim Bilgileri. AVG VPN Tech ile iletişim kurmak için: info@vpn.avg.com.

Tüm AVG ticari ürünleri, sadece lisans sözleşmeleri doğrultusunda kullanılabilir. Lütfen aşağıdaki lisans sözleşmelerini okuyun.
Güncel ve geçmişe ait tüm SKLS'leri görün
İçeriğe geç Menüye geç