AVG Safe Surf Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Eşzamanlı Bağlantı Sayısı.  VPN ürünümüze aboneliğiniz varsayılan olarak size yalnızca maksimum 2 eşzamanlı bağlantı olanağı sağlar; ancak hesap başına 2 bağlantıdan fazlası için ödeme yaptıysanız bu durum geçerli değildir.  Hesabınızdaki bağlantı sayısını aştıysanız hesabınızı bildirimde bulunmaksızın askıya alabiliriz.  Size tahsis edilen eşzamanlı bağlantı sayısını artırmak istiyorsanız lütfen info@hidemyass.com adresinden bize başvurun.

Sitemizi veya VPN ürünümüzü ve hizmetlerimizi, yalnızca yasal amaçlarla kullanabilirsiniz.  Sitemizi veya VPN ürünümüzü ya da hizmetlerimizi, kötü amaçlarla kullanamaz veya bunları yürürlükteki yerel, ulusal ya da uluslararası yasa ve yönetmelikleri ihlal edecek biçimde kullanamazsınız. Bu kapsamdaki ihlaller aşağıdakileri kapsar; ancak bunlarla da sınırlı değildir:

 • yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası yasa ve yönetmelikleri herhangi bir biçimde ihlal etmek;
 • herhangi bir tarafa ait sözleşme, patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden içerikleri yüklemek, paylaşmak, e-postayla göndermek veya başka türden aktarmak ya da erişmek;
 • reşit olmayan kişilere herhangi bir biçimde zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak amacıyla;
 • aşağıda belirtilen virüs ve bilgisayar korsanlığı (Virüsler, Bilgisayar Korsanlığı ve Diğer Suçlar) hükümlerini herhangi bir biçimde ihlal etmek;
 • yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, hileli, karalayıcı, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, nefret dolu veya ırksal, etnik ya da başka biçimde uygunsuz davranışa sevk eden veya neden olan ya da böyle bir davranışa neden olma ihtimali olan içerikleri yüklemek, paylaşmak veya başka bir biçimde aktarmak;
 • herhangi bir gerçek kişi veya tüzel kişiliği taklit etmek veya bir gerçek kişi veya tüzel kişilikle bağlantısını başka yollarla yanlış bir şekilde tanıtmak;
 • herhangi bir dolandırıcılık veya hileye dahil olmak;
 • sistem üzerinden aktarılan içeriklerin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkları tahrif etmek veya kimlik belirleyicileri başka türlü manipüle etmek;
 • talep edilmemiş veya yetki verilmemiş reklam, tanıtım materyali, "istenmeyen posta," "spam," "zincirleme mektup" veya "saadet zincirlerini" yüklemek, paylaşmak, e-postayla göndermek veya başka yolla aktarmak;
 • sitemize veya VPN ürünümüzün sistemine ya da sitemize veya VPN ürünümüzün sistemine bağlı sunuculara ya da ağlara müdahale etmek veya bunları aksatmak ya da sitemize veya VPN ürünümüzün sistemine bağlı ağların gerekliliklerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymamak;
 • bilgileri veya onayları olmaksızın başka kullanıcılarla ilgili kişisel verileri toplamak veya depolamak;
 • yasadışı faaliyetleri teşvik etmek veya bunlarla ilgili talimat niteliğinde bilgiler sağlamak, herhangi bir kişi veya gruba karşı fiziksel zarar veya yaralamayı teşvik etmek ya da hayvanlara acı çektirmeyi teşvik etmek; veya
 • takdir yetkisi tamamen bizde olacak biçimde belirlenen herhangi bir amaçla sistemimizi kötüye kullanmak.

Takdir yetkisi tamamen bizde olmak üzere, kaba veya küfürlü dil kullanan veya bu kabul edilebilir kullanım politikası da dahil koşullarımızı başka türlü ihlal eden kullanıcılara e-posta desteği sunmayı reddedebiliriz.
 

Virüsler, bilgisayar korsanlığı ve diğer suçlar

Sitemizi veya VPN ürünümüzü bilerek virüs, truva atı, solucan, mantık bombaları ya da kötü amaçlı veya teknolojik olarak zararlı başka materyaller aktararak kötüye kullanmamalısınız. Sitemizin veya VPN ürünümüzün sistemine, sitemizin veya VPN ürünümüzün sisteminin depolandığı sunucuya veya sitemizin veya VPN ürünümüzün bağlı olduğu herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim girişiminde bulunmamalısınız. Sitemize veya VPN sunucularımıza hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla saldırmamalısınız. Bu hükmü ihlal etmeniz durumunda, 1990 tarihli Computer Misuse Act (Bilgisayarı Kötüye Kullanma Yasası) kapsamında cezai bir suç işlemiş olursunuz. Bu tür ihlalleri ilgili yargı makamlarına bildiririz ve kimliliğinizi açıklamak suretiyle bu makamlarla işbirliği yoluna gideriz. Bu türden bir ihlal olayı durumunda sitemizi veya VPN ürünümüzü kullanma hakkınız derhal ortadan kalkar. Sitemizi veya VPN ürünümüzü kullanımınızdan veya burada ya da burayla bağlantılandırılmış herhangi bir web sitesinde paylaşılan herhangi bir materyali indirmekten dolayı bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya mülkiyetinizdeki başka materyallere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet reddi saldırısı, virüs veya teknolojik olarak zararlı başka materyallerin neden olduğu hiçbir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.

Diğer politikalarımız görmek ister misiniz?
İçeriğe geç Menüye geç