Retningslinjer for ansvarlig offentliggjøring

Ta kontakt med oss hvis du har funnet et sikkerhetsproblem.

Det er vår oppgave å sørge for at brukerne er trygge på nettet ved å tilby sikre produkter som beskytter dem og ivaretar personvernet deres. Vi overvåker og tester systemene kontinuerlig, men vi er også klar over at vi som et globalt programvareselskap alltid vil være et populært mål for nettkriminelle. Vi har et program for ansvarlig offentliggjøring som tilbyr belønning til alle som finner og rapporterer en sårbarhet i produktene, nettstedene eller systemene våre. Vi tar alle rapporter om sikkerhetsproblemer på alvor og vil samarbeide med deg for å analysere funnene grundig.

Hvis du finner indikasjoner på en sårbarhet i noen av systemene våre, ber vi deg om å informere oss så snart som mulig og ikke offentliggjøre dette eksternt før du har gjort det. Dette er for å sikre at vi beskytter brukerne våre ved å forhindre at en ondsinnet aktør utnytter situasjonen.

Hvis du vil rapportere et teknisk sikkerhetsproblem, kan du fylle ut skjemaet for sikkerhetsproblemer her. Bruk dette skjemaet bare for tekniske sikkerhetsproblemer knyttet til AVG og tilknyttede merkevarers tilstedeværelse på nettet eller produktbasert sikkerhet.

Innsendingene vurderes ut fra alvorlighetsgraden relatert til det tekniske miljøet vårt. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle innsendinger fører til belønning/dusør.

Hvis du ønsker å rapportere andre typer problemer, kan du bruke brukerstøttekoblingene nedenfor for å få hjelp.

Viktig beskjed:

Hvis du mistenker at du har blitt utsatt for en ondsinnet aktør eller noen som uriktig utgir seg for å være fra AVG, eller hvis du på noen måte har behov for hjelp med noe relatert til sikkerheten for personopplysningene dine eller sikkerhet din på nettet, kan du bruke koblingen nedenfor.

Hvis du har problemer med AVG-produkter eller -tjenester, kan du gå til AVGs brukerstøtteside.

Gå til innhold Gå til menyen