Právo na vrácení peněz

Pokud s produktem AVG nejste plně spokojeni, 
do 30 dnů od nákupu nás kontaktujte a požádejte o vrácení zaplacené částky v plné výši.

Po uplynutí 30 dnů již společnost AVG zákazníkům, kteří změní názor, za normálních okolností peníze nevrací. Poskytujeme však nepřetržitou technickou podporu a rádi vám pomůžeme vyřešit případné technické potíže.

Upozornění: Tato záruka vrácení peněz do 30 dnů se nevztahuje na nákupy produktů AVG v obchodech. Každý maloobchodní prodejce uplatňuje své vlastní zásady pro vracení peněz. Proto se vždy obracejte přímo na prodejnu, ve které jste produkt zakoupili.

Naše zásady pro vracení peněz se nevztahují ani na náklady spojené s dodáním a zasláním vyžádaného záložního disku CD k produktu AVG, pokud tento disk není vadný. Za těchto okolností se naše zásady pro vracení peněz vztahují pouze na náklady za předplatné AVG.

Právo na zrušení

Předplatné můžete zrušit z jakéhokoli důvodu do 14 dnů od zakoupení. Chcete-li předplatné zrušit v průběhu 14 dnů, postupujte podle pokynů na webu www.avg.com/billing. Vrácenou částku obdržíte do 14 dnů od zrušení.

Upozorňujeme, že vaše právo na zrušení se NEVZTAHUJE na:

software stažený z webové stránky společnosti AVG, který již byl použit;
zapečetěný, ve fólii zabalený software, který byl po doručení rozbalen;
jakékoli zakoupené služby, které již byly plně využity.


Kromě práva na zrušení poskytuje společnost AVG u většiny Řešení také záruku vrácení peněz do 30 dnů. Pokud jste v předchozích 30 dnech zaplatili za produkt, kterého se tato záruka týká, můžete požádat o vrácení peněz podle pokynů uvedených na webu www.avg.com/billing.

Nejrychlejším způsobem, jak dosáhnout vrácení peněz za mobilní Řešení, je řídit se postupem, který stanovil obchod s mobilními aplikacemi, v němž jste toto Řešení zakoupili. Jestliže obchod s mobilními aplikacemi nevyhoví vaší žádosti o vrácení peněz a přitom neuplynulo více než 30 dnů od původního nákupu, můžete mít možnost dané mobilní Řešení vrátit a požádat o vrácení všech zaplacených částek (s výjimkou nákupů nebo předplatných provedených v rámci aplikace) podle pokynů na adrese www.avg.com/billing.

V případě nákupů přímo z mobilního Řešení v rámci aplikace nelze nákup vrátit a požádat o vrácení peněz. U Předplatných zakoupených v rámci aplikace můžete Předplatné zrušit před jeho prodloužením; poté vám již nebude účtován žádný poplatek. Přístup k Předplacenému obsahu, který jste zakoupili, vám ovšem zůstane zachován po zbývající část posledního Období Předplatného. Není-li v Licenčním Ujednání s Koncovým Uživatelem uvedeno jinak, můžete mít možnost jakékoli zakoupené Řešení (jiné než mobilní Řešení) vrátit podle pokynů na adrese www.avg.com/billing.

Vždy v souladu s podmínkami a ujednáními licenčního ujednání s koncovým uživatelem si kupujete neexkluzivní a nepřenosnou licenci k používání každého zakoupeného či jinak řádně pořízeného řešení (předplatné), a to vždy po dobu příslušného období předplatného pro každý takový nákup či pořízení (období předplatného). Na konci Období Předplatného se Předplatné automaticky prodlouží na následující časové období. Jestliže se období předplatného automaticky prodlužuje o další měsíc, rok nebo podobné bezprostředně následující období, může vám společnost AVG zaslat e-mailem oznámení s pokyny o tom, jak předplatné na konci stávajícího období zrušit a jak v případě žádosti o zrušení požádat o vrácení peněz do 30 dnů od začátku nového období předplatného.

Pokud se změní e-mailová adresa, kterou jste poskytli společnosti AVG, je nutné, abyste aktualizovali uživatelský profil svého účtu, na který můžete přejít prostřednictvím webu myaccount.avg.com/my-account-login. Aktualizací e-mailové adresy v uživatelském profilu svého účtu AVG zajistíte, že budete dostávat oznámení o prodloužení Období Předplatného. Předplatné můžete na konci Období Předplatného zrušit podle pokynů v tomto oznámení.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky