Opphavsrettigheter for AVG Safe Surf

Hvis du har grunn til å tro at noen av tjenestene våre har blitt brukt til å krenke de opphavsrettslige rettighetene dine, så ber vi deg om å sende en e-post til abuse@vpn.avg.com hvor du oppgir alle detaljer om den antatte krenkelsen, inkludert informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne identifisere den aktuelle brukeren. Du må også inkludere detaljer om rettighetene dine i det aktuelle arbeidet (eller berettigelsen for å klage på vegne av rettighetshaveren). Vi kan, etter eget forgodtbefinnende, kreve avgjørende bevis for gjentatte forsøk på krenkelse før vi anlegger sak.

Vi du se de andre reglene våre?
Chrome browser logo

AVG anbefaler å bruke
nettleseren Chrome™, som er GRATIS.

Gå til innhold Gå til menyen