Autorské práva k AVG Safe Surf

Ak ste presvedčení, že akákoľvek z našich služieb bola použitá na porušenie vašich práv duševného vlastníctva, zašlite na adresu abuse@vpn.avg.com e-mail, v ktorom uvediete všetky podrobnosti o údajnom porušení vrátane informácií, ktoré budú postačovať na to, aby sme mohli identifikovať príslušného používateľa. Taktiež musíte zahrnúť podrobnosti o vašich právach k príslušným dielam (alebo oprávnenie podať sťažnosť v mene držiteľa práv).  Na základe nášho výlučného oprávnenia sme oprávnení pred tým, než podnikneme kroky, požadovať presvedčivý dôkaz o opakovanom porušení.

Chcete si pozrieť naše ďalšie zásady?
Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku