• Ochrana osobných údajov
  • Pre jednotlivé aplikácie
  • Súbory cookies
  • Archív Ochrany Osobných Údajov

AVG Cleaner pre Android

Údaje, ktoré zhromažďujeme
Údaje používame na vylepšenie našich produktov a služieb, poskytovanie podpory, zasielanie oznámení, ponúk a zliav a na získavanie príjmov z našich bezplatných ponúk pomocou neosobných údajov. Taktiež sme nižšie uviedli súčasti údajov, o ktorých si myslíme, že je dôležité, aby ste vedeli, že ich môžeme zhromažďovať a ako ich používame, ako aj kľúčové prvky, ktoré nezhromažďujeme, o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať.
Údaje, ktoré NEZHROMAŽĎUJEME
Biometrické údaje
Biometrické údaje
(informácie o vašom tele, vrátane odtlačkov prstov, rozpoznávania tváre, podpisov a/alebo hlasových stôp)
História prehliadača
História prehliadača
(informácie o navštívených internetových stránkach)
Protokol hovorov alebo textových správ
Protokoly hovorov alebo textových správ
(zoznam odchádzajúcich alebo prijatých hovorov či textových správ)
Kontakty
Kontakty
(vrátane zoznamov kontaktov, spojení na sociálnych sieťach alebo ich telefónnych čísel, poštových, e-mailových a textových adries)
Finančné informácie
Finančné informácie
(vrátane finančných informácií o úveroch, banke a informácií týkajúcich sa spotrebiteľa, ako napríklad údaje o transakciách)
Lekárske informácie
Lekárske informácie
(vrátane zdravotných tvrdení a iných informácií používaných na zisťovanie zdravia či dobrého stavu)
Umiestnenie
Umiestnenie
(presná minulá či aktuálna poloha, kde ste boli)
Súbory používateľa
Súbory používateľa
(súbory uložené na zariadení, ktoré obsahujú váš obsah, ako napríklad kalendár, fotografie, texty či videá)
Údaje, ktoré zdieľame
Okrem obmedzených okolností popísaných v úplnom znení našej Ochrany Osobných Údajov AVG Cleaner pre Android NEZDIEĽA žiadne údaje, ktoré by mohli byť využité na vašu osobnú identifikáciu. Neosobné údaje používame a zdieľame na vylepšenie našich produktov a služieb, poskytovanie podpory, zasielanie oznámení, ponúk a zliav a na získavanie príjmov z našich bezplatných ponúk pomocou neosobných údajov.
Vaše osobné údaje NEZDIEĽAME s týmito subjektmi
Reklamné siete
Reklamné siete
(Spoločnosti, ktoré vám zobrazujú reklamu prostredníctvom aplikácií)
Operátori
Operátori
(Spoločnosti, ktoré poskytujú mobilné pripojenia)
Predajcovia údajov o spotrebiteľoch
Predajcovia údajov o spotrebiteľoch
(Spoločnosti, ktoré predávajú údaje o spotrebiteľoch iným spoločnostiach na mnohé účely, vrátane ponúkania produktov a služieb, o ktoré môžete mať záujem)
Poskytovatelia analýz údajov
Poskytovatelia analýz údajov
(Spoločnosti, ktoré zhromažďujú a analyzujú vaše údaje)
Vlády
Vlády
(Akékoľvek zdieľanie s vládou okrem prípadov požadovaných právnymi predpismi či výslovne povolené v prípade núdze)
Operačné systémy a platformy
Operačné systémy a platformy
(Softvérové spoločnosti, ktoré poskytujú produkty pre vaše zariadenie, obchody s aplikáciami a spoločnosti, ktoré poskytujú spoločné nástroje a informácie pre aplikácie o používateľoch aplikácií)
Ostatné aplikácie
Ostatné aplikácie
(Iné aplikácie spoločností, s ktorými nemusí mať spotrebiteľ vzťah)
Sociálne siete
Sociálne siete
(Spoločnosti, ktoré spájajú jednotlivcov na základe spoločných záujmov a umožňujú zdieľanie)
Chcete si pozrieť naše ďalšie zásady?
Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku