• Ochrana osobných údajov
  • Pre jednotlivé aplikácie
  • Súbory cookies
  • Archív ochrany osobných údajov

AVG AndroZipTM PRO File Manager

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Údaje používame na vylepšenie našich produktov a služieb, poskytovanie podpory, zasielanie oznámení, ponúk a zliav a na získavanie príjmov z našich bezplatných ponúk pomocou neosobných údajov. Taktiež sme nižšie uviedli súčasti údajov, o ktorých si myslíme, že je dôležité, aby ste vedeli, že ich môžeme zhromažďovať a ako ich používame, ako aj kľúčové prvky, ktoré nezhromažďujeme, o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať.

Ikony ostatných aplikácií

Ostatné aplikácie

Informácie o aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení zhromažďujeme iba preto, aby sme vám mohli odporučiť ďalšie aplikácie, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Údaje, ktoré NEZHROMAŽĎUJEME

Biometrické údaje
Biometrické údaje
(informácie o vašom tele, vrátane odtlačkov prstov, rozpoznávania tváre, podpisov a/alebo hlasových stôp)
História prehliadača
História prehliadača
(informácie o navštívených internetových stránkach)
Kontakty
Kontaktné informácie
(vrátane zoznamov kontaktov, spojení na sociálnych sieťach alebo ich telefónnych čísel, poštových, e-mailových a textových adries)
Finančné informácie
Finančné informácie
(vrátane finančných informácií o úveroch, banke a informácií týkajúcich sa spotrebiteľa, ako napríklad údaje o transakciách)
Lekárske informácie

Lekárske
informácie

(vrátane zdravotných tvrdení a iných informácií používaných na zisťovanie zdravia či dobrého stavu)
Údaje, ktoré zdieľame
Okrem obmedzených okolností popísaných v úplnom znení našej Ochrany Osobných Údajov AVG AntiVirus pre Android NEZDIEĽA žiadne údaje, ktoré by mohli byť využité na vašu osobnú identifikáciu. Neosobné údaje používame a zdieľame na vylepšenie našich produktov a služieb, poskytovanie podpory, zasielanie oznámení, ponúk a zliav a na získavanie príjmov z našich bezplatných ponúk pomocou neosobných údajov.
Vaše osobné údaje NEZDIEĽAME s týmito subjektmi
Reklamné siete
Reklamné siete
(Spoločnosti, ktoré vám zobrazujú reklamu prostredníctvom aplikácií)
Operátori
Operátori
(Spoločnosti, ktoré poskytujú mobilné pripojenia)
Predajcovia údajov o spotrebiteľoch
Predajcovia údajov o spotrebiteľoch
(Spoločnosti, ktoré predávajú údaje o spotrebiteľoch iným spoločnostiach na mnohé účely, vrátane ponúkania produktov a služieb, o ktoré môžete mať záujem)
Poskytovatelia analýz údajov
Poskytovatelia analýz údajov
(Spoločnosti, ktoré zhromažďujú a analyzujú vaše údaje)
Vlády
Vlády
(Akékoľvek zdieľanie s vládou okrem prípadov požadovaných právnymi predpismi či výslovne povolené v prípade núdze)
Operačné systémy a platformy
Operačné systémy a platformy
(Softvérové spoločnosti, ktoré poskytujú produkty pre vaše zariadenie, obchody s aplikáciami a spoločnosti, ktoré poskytujú spoločné nástroje a informácie pre aplikácie o používateľoch aplikácií)
Ostatné aplikácie
Ostatné aplikácie
(Iné aplikácie spoločností, s ktorými nemusí mať spotrebiteľ vzťah)
Sociálne siete
Sociálne siete
(Spoločnosti, ktoré spájajú jednotlivcov na základe spoločných záujmov a umožňujú zdieľanie)
Chcete si pozrieť naše ďalšie zásady?
Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku