• Zásady ochrany osobních údajů
  • Pro konkrétní aplikace
  • Soubory cookie
  • Archiv zásad

AVG Cleaner pro Android

Data, která shromažďujeme
Používáme údaje za účelem vylepšení našich produktů a služeb, poskytování podpory, zasílání oznámení, nabídek a akcí a k vydělávání z bezplatných nabídek pomocí neosobních údajů. Níže najdete datové prvky, které shromažďujeme a o kterých byste měli vědět, a informace o tom, jak je používáme, dále také důležité informace o údajích, které neshromažďujeme a které by vás mohly zajímat.
Data, která neshromažďujeme
Biometrické údaje
Biometrické údaje
(informace o vašem těle, včetně otisků prstů, rozpoznání obličeje, podpisů a hlasového otisku)
Historie prohlížeče
Historie prohlížeče
(informace o navštívených webových stránkách)
Seznam hovorů a textových zpráv
Seznam hovorů a textových zpráv
(seznam odchozích a přijatých hovorů nebo odeslaných a přijatých textových zpráv)
Kontakty
Kontakty
(včetně seznamu kontaktů, kontaktů v sociálních sítích nebo jejich telefonních čísel, poštovních adres, e-mailových adres nebo adres pro textové zprávy)
Finanční údaje
Finanční údaje
(včetně informací o platebních kartách, bankovních údajů a spotřebitelských finančních údajů, jako jsou například údaje o transakcích)
Zdravotní údaje
Zdravotní údaje
(včetně zdravotních karet a dalších údajů používaných ke sledování fyzického i duševního zdraví)
Poloha
Poloha
(vaše přesná minulá nebo současná poloha)
Uživatelské soubory
Uživatelské soubory
(soubory uložené v zařízení, které obsahuje váš obsah, jako například kalendář, fotografie, texty nebo videa)
Data, která sdílíme
S výjimkou konkrétních situací popsaných v úplném znění našich Zásad Ochrany Osobních Údajů AVG Cleaner pro Android nesdílí žádná data, pomocí kterých by vás bylo možné osobně identifikovat. Používáme a sdílíme neosobní údaje za účelem vylepšení našich produktů a služeb, poskytování podpory, zasílání oznámení, nabídek a akcí a k vydělávání z bezplatných nabídek pomocí neosobních údajů.
Vaše osobní údaje NESDÍLÍME s následujícími subjekty
Reklamní sítě
Reklamní sítě
(společnosti, které inzerují prostřednictvím aplikací)
Operátoři
Operátoři
(společnosti, které poskytují mobilní připojení)
Prodejci spotřebitelských dat
Prodejci spotřebitelských dat
(společnosti, které prodávají informace o spotřebitelích jiným společnostem za dalšími účely, včetně nabídek produktů a služeb, které by vás mohly zajímat)
Poskytovatelé analýzy dat
Poskytovatelé analýzy dat
(společnosti, které údaje shromažďují a analyzují)
Vlády
Vlády
(jakékoli sdílení s vládou s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem nebo výslovně povoleno v naléhavé situaci)
Operační systémy a platformy
Operační systémy a platformy
(softwarové společnosti, které zajišťují provoz vašeho zařízení, obchody s aplikacemi a společnosti, které poskytují běžné nástroje a informace pro aplikace týkající se uživatelů aplikací)
Ostatní aplikace
Ostatní aplikace
(ostatní aplikace společností, se kterými spotřebitel nemusí mít žádný vztah)
Sociální sítě
Sociální sítě
(společnosti, které spojují jednotlivce se společnými zájmy a umožňují sdílení)
Chcete se seznámit s našimi dalšími zásadami?
Chrome browser logo

AVG doporučuje
BEZPLATNÝ prohlížeč Chrome™.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky