AVG Safe Surf — prawa autorskie

Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek usługi firmy AVG są używane w celu naruszania jego praw własności intelektualnej, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres abuse@vpn.avg.com, podając wszystkie szczegóły dotyczące domniemanego naruszenia z uwzględnieniem informacji umożliwiających firmie AVG zidentyfikowanie odpowiedniego użytkownika. Należy pamiętać także o informacjach umożliwiających potwierdzenie praw Użytkownika do określonych materiałów (lub zaświadczających, że działa on w imieniu posiadacza tych praw). Przed podjęciem działań firma AVG może, według własnego uznania, poprosić o rozstrzygający dowód wielokrotnego naruszenia.

Chcesz obejrzeć inne nasze zasady?
Chrome browser logo

AVG zaleca korzystanie z
DARMOWEJ przeglądarki Chrome™.

Przejdź do treści Przejdź do menu