Retningslinjer for akseptabel bruk av AVG Safe Surf

Antall samtidige tilkoblinger.  Abonnementet for VPN-produktet ditt gjør det mulig som standard å bare bruke maksimalt 2 samtidige tilkoblinger, unntatt hvis du har betalt for en konto med mer enn 2 koblinger per konto.  Hvis du overskrider antall tilkoblinger for kontoen din, så kan vi inndra kontoen din uten varsel.  Hvis du ønsker å øke antall tildelte samtidige tilkoblinger, så vær vennlig å ta kontakt med oss på info@hidemyass.com.

Du kan bare bruke nettsiden vår eller VPN-produktet og tjenestene våre i lovlig øyemed.  Du kan ikke misbruke nettsiden vår, VPN-produktet vårt eller noen av tjenestene våre, eller bruke dem på noen måte som bryter enhver gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

 • på noen måte som bryter enhver gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift,
 • å laste opp, poste, sende via e-post eller på annen måte overføre eller oppnå tilgang til ethvert innhold som krenker enhver/ethvert kontrakt, patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre eierrettigheter til enhver part,
 • med hensikten om å på noen måte skade eller forsøke å skade mindreårige,
 • på noen måte som strider imot forordningene om virus og datainnbrudd som beskrevet nedenfor (Virus, datainnbrudd og andre overtredelser).
 • å laste opp, poste, sende via e-post eller på annen måte overføre ethvert innhold som tar sikte på å fremme eller fremkalle truende adferd som er ulovlig, skadelig, truende, grov, plagsom, kranglete, nedsettende, vulgær, uanstendig, ærekrenkende, invaderende for en annens privatliv, hatefull, eller rasistisk, etnisk eller på annen måte støtende og som det er sannsynlig at fremkaller slik adferd,
 • å utgi seg for å være enhver person eller enhet, eller på annen måte feilaktig utgi seg for å ha tilknytning til en person eller enhet,
 • å ta del i enhver svindel eller ethvert bedrageri,
 • å forfalske topptekster eller på annen måte manipulere identifikatorer i den hensikt å tilsløre opprinnelsen til ethvert innhold som sendes gjennom systemet,
 • å laste opp, poste, sende via e-post eller på annen måte overføre enhver/ethvert uoppfordret eller uautorisert annonsering, reklamemateriell, “søppel”, “søppelpost”, “kjedebrev” eller “pyramidesystem”,
 • å hindre eller avbryte nettsiden vår eller VPN-produktets system eller servere eller nettverk koblet til vårt nettsted eller VPN-produktets system, eller nekte å følge alle krav, fremgangsmåter, retningslinjer eller forskrifter for nettverk koblet til nettstedet vårt eller VPN-produktets system,
 • å samle inn eller lagre personlige data om andre brukere uten deres viten eller samtykke,
 • å fremme eller tilby undervisningsinformasjon om ulovlige aktiviteter, fremme fysisk skading eller overlast mot enhver gruppe eller ethvert individ, eller å fremme handlinger om dyreplageri, eller
 • å ta del i ethvert misbruk av systemet vårt vurdert etter vårt eget forgodtbefinnende.

Vi avgjør selv og kan avslå tilbud om brukerstøtte via e-post til enhver bruker som benytter støtende eller grovt språk, eller som på annen måte bryter noen av våre vilkår, inkludert disse retningslinjene for akseptabel bruk.
 

Virus, datainnbrudd og andre overtredelser

Du må ikke misbruke nettsiden vår eller VPN-produktet ved forsettlig å introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettsiden vår eller VPN-produktet, serveren hvor nettstedet eller VPN-produktet er lagret eller enhver annen server, datamaskin eller database koblet til vårt nettsted eller VPN-produkt. Du må ikke angripe nettstedet vårt eller VPN-serverne via et tjenestenekt-angrep eller et distribuert tjenestenekt-angrep. Ved å bryte denne klausulen begår du en kriminell lovovertredelse i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere enhver slik overtredelse til relevante myndigheter som er ansvarlige for lov og orden, og vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre identiteten din til dem. I tilfelle av en slik overtredelse vil retten din til å bruke nettstedet vårt eller VPN-produktet opphøre umiddelbart. Vi står ikke ansvarlig for noen tap eller skade som følger av et distribuert tjenestenekt-angrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiell, som kan infisere datamaskinutstyret ditt, dataprogrammer, data eller annet eiet materiell, på grunn av bruken din av nettstedet vårt eller VPN-produktet, eller på grunn av at du laster ned ethvert materiale som er postet der eller på ethvert nettsted som lenker til den.

Vi du se de andre reglene våre?
Hopp til innhold Gå til menyen