Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ: Bu sözleşmeyi dikkatle okuyun. Bu sözleşme, sizin yazılımı kullanımınızı ve AVG Technologies'in belirli kişisel tanımlayıcı bilgileri toplama ve kullanımını düzenleyen yasal bir sözleşmedir. “KABUL EDİYORUM” seçeneğini tıklattığınızda veya ürünle gelen yazılım ürününü ("Yazılımı") yüklediğinizde, siz (kendi adınıza ve yazılımın yüklendiği bilgisayarın ait olduğu kişi adına) bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmiş ve aşağıdaki bölüm 9’da ve Gizlilik Politikamızda ayrıntılı olarak açıklandığı haliyle AVG Technologies’in yazılımı kullanımınızla ilgili belirli kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri toplayabileceğini onaylamış sayılırsınız.

Bu şartları kabul etmek zorunda değilsiniz, ancak kabul etmezseniz ve kabul edene kadar Yazılım yüklenmez ve yazılımı kullanmanıza yetki verilmez.

Bu koşulları kabul etmek istemediğiniz takdirde lütfen “REDDET” seçeneğini tıklatın ve geçerliyse, aşağıdaki şekilde alış bedelinizin iadesini sağlayın:

  • Yazılımı indirme yoluyla satın aldıysanız www.avg.com/support-existing adresindeki talimatları izleyin ve bize iade isteğinizi bildirin. Lütfen ödemenin hesabınıza geçmesi için otuz (30) gün süre tanıyın.
  • Herhangi başka bir satın alım türünün kullanılmış olması durumunda, çıkarmış olabileceğiniz kopyaların tümünü (arşiv dosyaları dahil olmak üzere) yok etmeli ve Yazılımı orijinal ambalajı içinde faturanız ile birlikte ürünü satın aldığınız noktaya iade etmelisiniz.

BİLDİRİM: Yazılım, süre sonunda yazılımı işlemez hale getirebilecek bir “zaman aşımı” özelliği içerebilir (aşağıda tanımlandığı şekilde).

Son Kullanıcı Yazılım Lisansı Sözleşmesi

1. Tanımlar.

a. Yetki Verilen Amaçlar  (i)  AVG AntiVirus Free EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner for MacAVG Quick ThreatScan ve AVG Security Toolbar olarak bilinen Yazılımın kişisel ve ticari olmayan amaçlarda kullanılması ve (ii) diğer Yazılımlar söz konusu olduğunda sizin bu yazılımları kişisel amaçlarınız veya siz ve Bağlı Kuruluşlarınızın dahili iş amaçları doğrultusunda kullanmanız anlamına gelmektedir.

b. Bağlı Kuruluş herhangi bir tarafla ilgili olarak, ilgili tarafı kontrol eden, ilgili tarafça kontrol edilen veya ilgili tarafın kontrolü altında bulunan bir tüzel kişiliktir. Bu Bölüm 1.b’de kullanıldığı anlamıyla “Denetim”, ilgili teşebbüste oy verme hakkında sahip oranın %50’sinden fazlasına sahip olunması anlamına gelir.

c. Uygun Koşullar (i) Yazılımı internet üzerinden elektronik biçimde indirdiyseniz siparişinizdeki, (ii) Yazılımı CD’de veya başka bir fiziksel ortam üzerinde satın aldıysanız Yazılımın ambalajındaki veya (iii) Yazılımı başka bir donanım veya yazılımla birlikte edindiyseniz sağlayıcınızın belirlediği şartlar ve hükümler anlamına gelmektedir. Uygulanabilir Koşullar, hiçbir sınırlama olmaksızın, İlk Sürenin dönemini belirleyen bütün koşulları veya hükümleri ve Yazılımı kullanma yetkinizin olduğu maksimum bilgisayar sayısını içerebilir.

d. AVG Technologies  AVG LinkScannerAVG LinkScanner for MacAVG Identity Protection ve AVG Security Toolbar olarak bilinen Yazılımlar söz konusu olduğunda Kıbrıs yasalarına göre kurulmuş bir şirket olan AVG Technologies CY, Ltd. diğer tüm Yazılımlar söz konusu olduğunda Çek Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir şirket olan AVG Technologies CZ, s.r.o. anlamına gelmektedir.

e. Ücretsiz Yazılım (i) AVG AntiVirus Free EditionAVG Antivirus Free: Small Business EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner for MacAVG Quick ThreatScan veya AVG Security Toolbar olarak bilinen Yazılım herhangi bir sınırlandırma olmaksızın dahil olacak şekilde ilgili Yazılımın ücretsiz olarak sunulması anlamına gelmektedir, (ii) deneme veya değerlendirme amacıyla size sunulur veya (iii) bir yazılım ürününün bir “beta test” versiyonu olarak işaretlenir veya bu amaçla herhangi bir başka şekilde belirtilir.

f. İlk Süre Yazılımı indirdiğiniz veya başka bir şekilde edindiğiniz tarihten itibaren başlayarak Uygun Koşullar altında belirtilen süre boyunca devam eden dönem anlamına gelmektedir.

g. Yenileme Süresi bu Sözleşme'de Bölüm 3.a içerisinde tanımlandığı anlama sahiptir.

h. Süre  İlk Süre ile birlikte tüm Yenileme Süreleri anlamına gelmektedir.

2. Verilen Lisans; İlgili Hükümler

a. Lisansın Verilmesi. AVG Technologies, işbu Sözleşmenin şartlar ve hükümlerine tabii olmak üzere, sadece sizin tarafınızdan kullanılabilecek çalıştırılabilir bir dosya ya da nesne kodu formunda olan bu Yazılımı işbu Sözleşmenin Süresi boyunca sadece Uygun Koşullar altında ve Yetki Verilen Amaçlar dahilinde kullanmanız açısından münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Yukarıda belirtilenleri sınırlandırmamak koşuluyla, (i) Yazılımı bir kişisel bilgisayar, ağ aygıtı veya diğer donanım ürünüyle birlikte aldıysanız, bu lisans Yazılımı sadece geçerli donanım birimiyle bağlantılı olarak kullanmanıza izin verir ve (ii) Yazılımı hizmetlerle veya başka herhangi bir yazılımla birlikte aldıysanız bu lisans Yazılımı yalnızca ilgili yazılım birimi veya ilgili hizmetlerle birlikte kullanmanıza izin verir. Yazılımın işbu bölüm 2’de açıkça yetki verilenlerin dışında kullanımı, tekrar satılması veya dağıtılması işbu sözleşmenin esasının ihlal edilmesi olarak kabul edilir ve ilgili telif hakkı yasalarını ihlal edebilir.

b. Kısıtlamalar. Şu eylemleri yapamaz ve üçüncü şahısların yapmasına da izin veremezsiniz: (i) işbu Sözleşmede belirtildiği şekilde mantığa uygun nedenler dahilinde çevrimdışı arşivleme ve herhangi bir felaket ihtimaline karşı yedekleme ihtiyacı haricinde Yazılımın kopyalanması; (ii) Yazılımın Uygun Koşullarda yetki verilenden daha fazla bilgisayara yüklenmesi; (iii) AVG Technologies tarafından açıkça yetki verilmedikçe, AVG Technologies tarafından Yazılım ile bağlantılı olarak verilen herhangi bir lisans numarasının (her biri bir “Lisans Numarasıdır”) herhangi bir anda birden (1) fazla bilgisayarda kullanılması; (iv) Lisans Numarasının AVG Technologies, AVG Technologies’ tarafından atanan temsilciler ya da Yazılım hususunda hizmet alabilmek için bilgilendirilmesi gereken kişiler dışında kişilerle paylaşılması; (v) Yazılımın ya da Lisans Numarasının yayınlaması ya da Yetki Verilen Amaçlar dışında kullanılması; (vi) aksine kanun gereğince yetki verilmediği sürece ters mühendislik işlemleri yapılması, Yazılımın parçalarına ayrılması, yeniden birleştirilmesi, tercüme edilmesi, yeniden yapılandırılması, değiştirilmesi ya da Yazılımın veya Yazılımın herhangi bir kısmının alınması (ilgili zararlı imzalar ve zararlı yazılım tespit yordamları dahil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla); (vii) aksine kanun gereğince yetki verilmediği sürece, Yazılımın değiştirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması ya da yeniden düzenlenmesi (ilgili zararlı imzalar ve zararlı yazılım tespit yordamları dahil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla); (viii) Yazılımın Uygun Koşullar gereğince başlangıçta yüklendiği bilgisayardan devredilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi ve satın alınması ile ilişkili olarak Yazılımın devredilmesi, kiralaması, satılması, paylaşılması ya da lisansının verilmesi; (ix) üçüncü şahıslara söz konusu Yazılımı bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmetinde veya uygulama hizmet sağlayıcısı yada benzer bir şekilde erişmesine veya kullanmasına izin verilmesi; (x) Yazılımın kopyalarının kullanımı ya da yüklenmesi hususundaki denetimlerin başarısızlığa uğratılması veya engellenmesi ya da başarısızlığa uğratılmaya veya engellenmeye çalışılması ya da herhangi bir üçüncü şahsın başarısızlığa uğratmasına veya engellemesine yetki verilmesi veya yardımcı olunması.

c. Güncellemeler. AVG Technologies, işbu Sözleşmenin Süresi boyunca zaman zaman Yazılımınız için güncellemeler ve/veya kötü amaçlı yazılım imzaları sunabilir (her biri “Güncelleme” adı altında anılacaktır). Güncellemeler, bu Sözleşme çerçevesinde tüm amaçlar için Yazılım olarak kabul edilecektir. Yazılımdan maksimum fayda sağlamak üzere Güncellemeleri periyodik aralıklarla indirmek ve kurmak zorunda olduğunuzu kabul ediyorsunuz. AVG Software yazılım ve servis teslimatının bir parçası olarak, Güncellemelerin tamamının veya bir kısmının sizin tarafınızda herhangi bir eyleme gerek olmaksızın otomatik olarak yükleneceğini kabul edersiniz. Hiçbir durumda AVG Technologies bu Sürenin sona ermesi ya da feshedilmesinden sonra size Güncelleme sunmak zorunda değildir ve AVG Technologies kendi iradesi ile en son sürüm dışındaki Yazılımın herhangi bir sürümü için ya da en son sürüm dışında Yazılımın herhangi bir üçüncü taraf işletim sistemi, e-posta programı, tarayıcı programı ve diğer yazılım ile bağlantılı olarak kullanılması amacı taşıyan güncellemeleri iptal edebilir.

d. Müşteri Yorumları. AVG Technologies, Yazılımı kullanırken karşılaştığınız hatalar, kusurlar ya da diğer sorunlar konusunda yorumlarınızın yanı sıra farklı özelliklere ve fonksiyonlara dair önerilerinizi öğrenmekten mutluluk duyar. Lütfen https://www.avg.com/customer-feedback adresindeki web formunu kullanarak bize yorum ve önerilerinizi gönderin. AVG Technologies’in bu yorum ya da önerilere yanıt verme ya da bunları uygulamaya koyma yükümlülüğü bulunmamaktadır ancak siz, yorum ve önerilerinizin Yazılımda ve AVG Technologies, İştirakleri ve bunların ilgili lisans verenleri, lisans alanları, halefleri ve devralanları tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerde uygulanması için AVG Technologies'e daimi, gayri kabili rücu, tam olarak ödenmiş, telif hakkı olmaksızın dünya çapında bir hak ve lisans vermektesiniz.

e. Test, Kıyaslama. AVG Technologies'in önceden yazılı onayını almadan hiçbir AVG Yazılımını test edemez veya kıyaslayamaz, söz konusu yazılımların test veya kıyaslama sonuçlarını harici olarak ifşa edemez ya da yayınlayamaz ve hiçbir üçüncü tarafın bu eylemleri gerçekleştirmesine izin veremezsiniz. Test ve kıyaslama talepleri AVG Technologies'in www.avg.com web sitesindeki test ve kıyaslama yetkisi verme bölümüne yönlendirilebilir.

3. Yenilemeler, Fesih.

a. Yenilemeler. AVG Technologies, İlk Süre’nin veya o an için geçerli Yenileme Süresi’nin tamamlanmasından önce işbu sözleşme ile size verilen lisansların süresini AVG Technologies’in o an için geçerli yenileme fiyatı üzerinden uzatma fırsatı tanıyabilir. Bu tür teklifleri teklifte belirtilen talimatları izleyip yenileme ücretini ödeyerek kabul edebilirsiniz. Kabul ederseniz, Sözleşmenin süresi ilgili dönem boyunca (her biri bir “Yenileme Süresi” olur) uzatılır.

b. Fesih. AVG Technologies, kanunlar gereğince sahip olduğu hakların yanı sıra (i) işlemden en az beş (5) gün önce bildirimde bulunmak kaydıyla ve kararı kendisine ait olmak üzere Lisans Süresinin başlangıcında ödemiş olduğunuz lisans ücretini iade ederek veya Sözleşme Süresinin geri kalanı için benzer bir ürüne ilişkin bir lisans vererek ya da (ii) işbu Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve sorumluluk altında kalmaksızın işbu Sözleşme ile verilen lisansı feshetme hakkına sahiptir.

c. Fesih Etkisi. İşbu Sözleşmenin sona ermesinin ya da feshedilmesinin ardından Yazılımı kullanmayı bırakacaksınız, AVG Technologies size Güncelleme sunmayı durdurabilir ve Yazılım, fonksiyonlarını kaybedebilir. 4, 5, 6 ve 7. Maddeler bu Sözleşmenin feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

4. Mülkiyet.

AVG Technologies işbu Sözleşmede belirtilmeyen fakat Yazılıma ilişkin mevcut haklarını saklı tutar. Yazılım üzerinde ve bununla ilgili tüm telif hakları, markalar ve ortaya çıkabilecek diğer fikri mülkiyet hakları (hiçbir sınırlama olmaksızın kötü amaçlı yazılım imzaları ve diğer veri dosyaları, Yazılım ve ekran göstergelerinde gösterilen görüntüler ve Yazılım’a ilişkin diğer belgeler de dahil olmak üzere) AVG Technologies’in ya da lisansörlerinin mülkiyeti altındadır ve Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer ülkelerin telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşmalar ve diğer uygulanabilir yasalar tarafından korunmaktadır. Söz konusu Yazılımın kopyaları ancak ve ancak işbu Sözleşme doğrultusunda hazırlanabilir ve telif hakkı bildiriminin yanı sıra Yazılımın orijinal kopyası dahil olmak üzere gerekli tüm bildirimleri içermelidir.

5. Garantiler.

a. Genel. AVG Technologies, Yazılımın teslimatında ve bundan sonraki otuz (30) günlük bir süre boyunca, (i) Yazılımın üzerinde teslim edildiği ortamın (varsa) her türlü maddi kusurdan muaf olacağını ve (ii) Madde 5(c) doğrultusunda, uygulanabilir şartnameler uyarınca işlev göreceğini garanti eder. Yukarıdaki garanti yalnızca orijinal halde teslim edilen Yazılım için geçerlidir ve Güncellemeleri kapsamaz. Sizin bu Garantinin ihlali durumunda tek ve münhasır telafiniz, kusurlu ortam ya da Yazılımın değiştirilmesi ya da AVG Technologies’in seçimi ile Yazılımın ücret iadesi karşılığında iade edilmesidir. 5. Madde çerçevesindeki haklarınızı kullanabilmek için, Yazılımı kaldırmanız ve Yazılımın aldığınız tüm kopyalarını (arşiv kopyaları da dahil olmak üzere) imha etmeniz gerekir ve (i) eğer Yazılımı indirme yoluyla aldıysanız, www.avg.com/support-existing adresindeki talimatları takip edin ve iade talebinizle ilgili olarak bizimle temas kurun veya (ii) tüm diğer alımlar için Yazılımı makbuzunuzla birlikte alış noktanıza iade edin.

b. Ücretsiz Yazılım. Bu 5.b maddesinin hükümleri Ücretsiz Yazılım ve AVG Ücretsiz Hizmetleri uyarınca 5.a maddesinin yerine geçer. “Mümkün olduğu” takdirde tüm Ücretsiz Yazılım ve AVG Ücretsiz Hizmetleri garanti ve destek veya AVG Technologies’in verdiği diğer hizmetler olmaksızın “OLDUĞU GİBİ” sağlanır.

c. Sorumluluk Reddi. Aksi bu sözleşmenin 5.a maddesinde belirtilmediği sürece AVG Technologies, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden yazılım, ortam sürücüsü ve diğer konular hakkında ihlal konusundaki dolaylı garantiler, belirli bir amaca uygunluk hususundaki dolaylı garantiler ve satın alınabilirlik hususundaki dolaylı garantiler dahil olmak üzere doğrudan ya da dolaylı herhangi bir garanti vermemektedir. AVG Technologies yazılımın kullanımının kesintisiz devam edeceğini ya da yazılımda herhangi bir hatanın bulunmayacağını veya yazılımın %100 koruma sağlayacağını garanti etmemektedir. Bazı bölgeler belirli zımni garantiler üzerinde bir sınırlamaya izin vermemektedir; bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Yargı bölgesinden yargı bölgesine değişen farklı haklarınız olabilir.

d. Tehlikeli Ortamlar. Yazılımın, Yazılımın kullanımında herhangi bir başarısızlık olmasına bağlı olarak ölüm ya da yaralanmaların ortaya çıkabileceği çevrelerde, hayat destek sistemlerinde, silah sistemlerinde, hava trafik kontrol sistemlerinde, havayolu iletişim sistemlerinde ve nükleer tesislerde ve benzer zararlı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmadığını ya da bunun tescil edilmediğini kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmedeki 5.b ve 5.c Maddelerinin hükümlerini sınırlandırmaksızın, AVG Technologies ve lisansörleri, bu tür kullanıma uygunluk ile ilgili olarak tüm açık ve zımni garantileri reddetmektedirler.

Chrome browser logo

AVG ÜCRETSİZ
Chrome™ tarayıcısını kullanmanızı öneriyor.

İçeriğe geç Menüye geç