Skip to content

Win32/Vampiro

Download de drie bestanden rmvampir.exe, rmvirus32.nt en rmvirus.dos, en voer rmvampir.exe uit.

U kunt de te herstellen schijven (of partities) ook opgeven als opdrachtparameters, bijvoorbeeld: "rmvampir.exe C: D:". Als de opdracht wordt gebruikt zonder parameters, worden alle schijven (partities) op de computer hersteld.

Opmerking : Voor het uitvoeren van het gratis programma voor het verwijderen van virussen hebt u beheerdersrechten nodig. Voor een juiste werking van het verwijderprogramma rmvampir.exe moet u rmvirus32.nt en rmvirus.dos opslaan in dezelfde map als rmvampir.exe. Voer na het herstelproces de Volledige test van AVG uit om te controleren of de computer virusvrij is

Trojaans paard gratis verwijderen

GRATIS antivirusbescherming