Skip to content

Win32/Valla.2048

Download het verwijderprogramma rmvalla.exe en voer het uit op de geïnfecteerde computer.

Start de computer opnieuw op in de DOS-modus en voer het verwijderprogramma uit.

Opmerking: Dit hulpprogramma is standaard zo ingesteld dat het C: station wordt gescand. Als u deze waarde wilt wijzigen, voert u het hulpprogramma uit als: rmvalla.exe < stationsletter >\

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus