Skip to content

I-Worm/Mydoom.F

Download het verwijderprogramma rmmydoom_f2.exe en voer het uit op de geïnfecteerde computer.

Nadat het herstelproces is voltooid, voert u de volledige test van AVG uit om te controleren of de computer virusvrij is.

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus