Skip to content

I-Worm/Ganda

Download het verwijderprogramma rmganda.exe en voer het uit op de geïnfecteerde computer.

Start de computer vervolgens opnieuw en voer de Volledige test van AVG uit.

Opmerking: Dit hulpprogramma is standaard zo ingesteld dat het actieve station wordt gescand. Als u deze waarde wilt wijzigen, voert u het hulpprogramma uit als: rmganda.exe < stationsletter >:\

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus