AVG SKLS | Lisans Sözleşmesi | AVG Technologies

ÖNEMLİ: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”), siz ya da temsilcisi olduğunuz veya bilgisayar, akıllı telefon veya diğer cihazlar için Çözümleri edindiğiniz gerçek veya tüzel kişiler (“siz”) tarafından AVG'den edinilen tüm Yazılım ve Hizmetlerin (her biri, bir “Çözüm”) kullanımını ve bunlara erişimi yöneten şartları ve hükümleri içermektedir. Bu Sözleşmeyle ilgili olarak “KABUL ET” veya “ETKİNLEŞTİR” ya da benzer bir seçeneği tıklatarak yalnızca o anda edinmekte olduğunuz Çözümle ilgili olarak değil, daha sonra bu ilk Çözüm üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak edineceğiniz ilave Çözümler için de, edinmek için ayrı bir son kullanıcı lisans sözleşmesi kabul etmemiş olduğunuz yeni ve farklı ürünler veya hizmetler ya da önceki bir Çözüme yönelik güncellemeler ve yükseltmeler de dahil olmak üzere bu şartlara ve hükümlere bağlı olmayı kabul etmektesiniz.

Bu şartları kabul etmek istemiyorsanız lütfen bu sözleşmede yer alan “REDDET”, “İPTAL”, “GERİ” veya benzeri bir seçeneği tıklatın. Bu durumda bu Sözleşme kapsamındaki Çözümleri kullanamazsınız. Bu Sözleşmeyi kabul etmeyi reddederseniz veya başka bir nedenle bir Çözümden memnun kalmazsanız buradaki talimatları izleyerek son 30 gün içinde Çözümler için ödemiş olduğunuz tutarın tarafınıza geri ödenmesini sağlayabilirsiniz.

AVG istediği zaman tarafınıza bu Sözleşmeye uygun bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmede değişiklik yapabilir ve bildirim tarihinden sonraki en az 30 gün içerisinde Çözümü kullanmaya devam etmeniz veya Çözüm için para iadesi talebinde bulunmamanız bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. AVG, daha önce satın almış olduğunuz Çözümleri kullanmaya devam etmeniz için bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul etmenizi zorunlu tutabilir. Bu Sözleşmede yapılan değişikliği reddetmeniz durumunda, AVG ilgili Çözümleri kullanmanızı sonlandırabilir; ancak Çözüm için ödemiş olduğunuz tutarları tarafınıza iade eder (Abonelik Döneminin kalan kısmı için eşit olarak bölünmüş olarak).

Bu Sözleşme iki parçadan oluşmaktadır. Bu Sözleşmenin 1 ile 11 arasındaki bölümleri (“Genel Hükümler”) aşağıda listelenenler dahil tüm Çözümler için geçerlidir. Bölüm 12; AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar ve AVG SafeGuard Toolbar, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Kişisel Destek, CloudCare ve Managed Workplace ile Mobil Çözümler dahil olmak üzere belirli Çözümler için geçerli ek şartları ve hükümleri (“Özel Hükümler”) belirler. Genel Hükümler ile Özel Hükümler arasında bir ihtilaf olması durumunda, Özel Hükümler kapsamındaki Çözüm için Özel Hükümler geçerli olacaktır.

Bu Sözleşme veya ilgili olduğu Çözümler hakkında sorularınız veya kaygılarınız varsa lütfen bunları Bölüm 11.17'de gösterilen AVG görevlilerine iletin.

Ayrıca bu sözleşmede:

 • Yaşınızın 18 veya üstü olduğunu ve kendileri (veya Cihazları) için Çözümleri edindiğiniz gerçek veya tüzel kişiler adına bu Sözleşmeyi kabul etmeye yetkili olduğunuzu beyan etmektesiniz;
 • ABD Hükümeti tarafından ambargo uygulanan veya “terörizmi destekleyen” ülke olarak tanımlanan bir ülkede ikamet etmediğinizi veya ikamet ettiğiniz ya da Çözümlere eriştiğiniz ya da Çözümleri kullandığınız ülkenin yasalarına göre Çözümleri edinmekten veya kullanmaktan men edilmiş veya başka biçimde hukuki olarak yasak konulmuş bir kişi olmadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz;
 • Aşağıdaki koşulları kabul etmektesiniz:
  • Bir Çözüm alırken AVG'ye bildirmiş olduğunuz e-posta adresinin sonradan değişmesi durumunda, Abonelik Dönemi uzatma bildirimleri ve bu Sözleşme ve Çözümlerle ilgili diğer önemli bilgileri almayı garanti altına almak için kullanıcı profilinizi güncellemeniz gerekir. Kullandığınız Çözüme CloudCare dahilse lütfen https://www.cloudcare.avg.com/ adresini ziyaret edin. Diğer Çözümler için lütfen https://myaccount.avg.com/my-account-login adresini ziyaret edin. Yazılı ve imzalı bir sözleşme kapsamında lisansınızı doğrudan AVG'den satın aldığınız sürece, bu gereksinim sizin için ve varsa MSP Hizmetleri müşterileriniz için geçerli değildir.
  • AVG, Özel Hükümlere tabi olarak, onay vermeniz için talepte bulunmadan veya onayınızı almadan zaman zaman herhangi bir Çözümü güncelleyebilir veya bir Çözümü benzer işlevlere sahip başka bir Çözümle değiştirebilir ve Güncelleme sürecinde Cihazınızı veya Cihazınızın belirli işlevlerini kullanamayabilirsiniz;
  • AVG, Çözümleri kullanımınıza ilişkin belirli bilgileri, Gizlilik Politikası çerçevesinde toplar ve kullanır; ve
  • Yazılımı kapsayanlar da dahil bazı Çözümlerde Abonelik Döneminin sonunda Çözümü otomatik olarak çalışmaz hale getiren bir “zaman aşımı” özelliği bulunabilir.
​​

GENEL HÜKÜMLER

 • 1. TANIMLAR.

  Bağlı Kuruluş, AVG ile ilgili olarak, AVG'yi kontrol eden, AVG tarafından kontrol edilen veya AVG'nin ortak kontrolü altında bulunan bir tüzel kişiliktir. Bu bölümde kullanıldığı anlamıyla “Kontrol”, ilgili tüzel kişilikte geçerli oy hakkına sahip hisselerinin %50'den fazlasının sahipliği anlamına gelmektedir.

  Geçerli Şartlar, herhangi bir Çözümle ilgili olarak, Çözümün Abonelik Dönemi (Abonelik Dönemi otomatik olarak uzatılsa da), Çözüm için yetkilendirilen Cihazların sayısı ve türü ve Çözümün kullanımını yöneten diğer benzer koşullar anlamına gelmektedir. Geçerli Şartlar, (i) Çözümü internet üzerinden bir Mobil Uygulama Mağazasından veya diğer elektronik araçlardan edinmeniz durumunda ödeme sayfasında ya da (ii) Çözümü CD veya başka bir fiziksel ortamla edinmeniz durumunda paket üzerinde belirtilir.

  Yetki Verilen Amaçlar, (i) Ücretsiz Çözümler ve Beta Çözümlerle ilgili olarak kişisel, ticari olmayan kullanımınız ve (ii) diğer Çözümlerle ilgili olarak kişisel kullanımınız ve dahili ticari kullanımınız ve her iki durumda da üçüncü bir tarafın çıkarı için yeniden satılmaması veya başka türlü yararlanılmaması anlamına gelmektedir.

  AVG, Hollanda yasalarına göre kurulmuş bir şirket olan AVG Netherlands BV veya herhangi bir Çözümle ilgili olarak size Çözümü sağlayan AVG Bağlı Kuruluşu anlamına gelmektedir.

  Beta Çözüm, karşılığında ödeme yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak, herhangi bir Değerlendirme Çözümü veya bir beta test sürümü olarak işaretlenmiş ya da başka türlü tanımlanmış herhangi bir Çözüm anlamına gelmektedir.

  Cihaz, herhangi bir cep telefonu, mobil cihaz, tablet, mobil ağ aygıtı, diğer herhangi bir mobil ürün (her biri, bir “Mobil Cihaz”) veya Çözümle ilgili olarak Geçerli Şartlar ve Teknik Özelliklerde AVG tarafından desteklendiği belirtilen bir işletim sistemiyle çalışan herhangi bir bilgisayar anlamına gelmektedir.

  Anlaşmazlık, bu Sözleşmede Bölüm 11.3.1'de atfedilen anlama sahiptir.

  Değerlendirme Çözümü, AVG'nin deneme veya değerlendirme amacıyla ödeme almadan sağladığı başka türden ücretli bir Çözüm anlamına gelmektedir.

  Uzatma Dönemi, bu Sözleşmede Bölüm 3.1'de atfedilen anlama sahiptir.

  Ücretsiz Çözüm, AVG'nin “ücretsiz” olarak tanımladığı veya başka türlü ücret almaksızın sağladığı Beta Çözümleri dışındaki herhangi bir Çözüm anlamına gelmektedir.

  İlk Abonelik, Çözümü edindiğiniz tarihten itibaren başlayarak Geçerli Şartlar altında belirtilen süre boyunca devam eden dönem anlamına gelmektedir.

  Yönetimli Hizmetler (veya MSP Hizmetleri) müşterinize sağladığınız uzaktan Cihaz izleme ve yönetim hizmetleri anlamına gelmektedir. Buna, müşteri ile aranızdaki bir sözleşme uyarınca ilgili müşteriye sağlamayı kabul ettiğiniz AVG Hizmetleri de dahildir.

  Mobil Uygulama Mağazası, şu anda veya gelecekte, Cihazın kendisi üzerinden de dahil olmak üzere, Mobil Çözümler sunan çevrimiçi mağaza anlamına gelmektedir.

  Mobil Çözüm, size Android, iOS ve Windows Phone gibi bir Mobil Cihaz platformu üzerinden sunulan bir Çözüm anlamına gelmektedir.

  Kişisel Tanımlama Bilgileri, bir bireyi tanımlamak, bulmak veya o bireyle iletişim kurmak ya da diğer kaynaklarla birlikte bir bireyi, yürürlükteki yasalarda geçerli olan haliyle, kişisel verilerle (AB Veri Koruma Yönetmeliği 95/46/EC'de kullanılan terim) tanımlamak için kullanılabilecek bilgiler anlamına gelmektedir.

  Gizlilik Politikası, https://www.avg.com/privacy adresinde yer alan ve zaman zaman güncellenen AVG gizlilik politikası anlamına gelmektedir.

  Hizmet, internet üzerinden veya telefonla sunulan hizmetleri kapsayan bir Çözüm anlamına gelmektedir.

  Yazılım, bir Cihaza yüklenmek için hazırlanmış yazılımı ve bu yazılıma yapılacak tüm Güncellemeleri kapsayan bir Çözüm anlamına gelmektedir.

  Çözüm, giriş bölümünde ortaya konulan anlama sahiptir.

  Abonelik Dönemi, her Çözümle ilgili olarak İlk Abonelikle birlikte tüm Uzatma Dönemleri anlamına gelmektedir.

  Teknik Özellikler, ilgili Yazılımla ilgili olarak www.avg.com/technical-specifications adresinde yer alan ve zaman zaman güncellenen geçerli teknik belgeler anlamına gelmektedir.

  Üçüncü Taraf Materyalleri, herhangi bir üçüncü tarafça sağlanan ve Üçüncü Taraf Şartları ve Hükümlerince yönetilen yazılımlar, hizmetler, web siteleri, teklifler ve promosyonlar ya da ürünler anlamına gelmektedir.

  Üçüncü Taraf Şartları ve Hükümleri, Üçüncü Taraf Materyallerine erişimi ve bunların kullanımını yöneten, üçüncü taraflarca belirlenmiş tüm lisans sözleşmeleri, kullanım koşulları, hizmet koşulları, gizlilik politikaları ve diğer şartlar anlamına gelmektedir.

  Güncelleme, AVG'nin bir Çözümü güncellemek için kullandığı yeni Yazılım yayınları ya da sürümleri, güncellenmiş zararlı yazılım imzaları, casus yazılım tanımları, anti-spam kuralları, virüs tanımları, URL kara veya beyaz listeleri, güvenlik duvarı kuralları, izinsiz giriş tespit verileri, kimlik doğrulaması yapılmış web sayfası listeleri ve güvenlik açığı verileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan içerik veya kodlar ya da bir Çözümle ilgili olarak AVG tarafından zaman zaman sağlanan diğer güncellemeler anlamına gelmektedir.

  ABD Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin federal hükümeti anlamına gelmektedir.
   

 • 2. LİSANS VERME; GENEL.

  • 2.1 Lisansın Verilmesi. AVG, bu Sözleşmenin şartlarına ve hükümlerine tabi olarak, size satın aldığınız veya başka türlü edindiğiniz her Çözümü kullanmak için, her durumda Geçerli Şartlar ve Teknik Özelliklere uygun olarak geçerli Abonelik Dönemi boyunca Yetki Verilen Amaçlar için, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Ücretsiz Çözümlerin Abonelik Dönemi, siz veya AVG tarafından bu Sözleşmeye uygun olarak sonlandırılmadığı sürece, uzatma gereksinimi olmaksızın sınırsız bir süre için devam eder.

  • 2.2 Sınırlamalar.

   • 2.2.1 Genel. Aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve üçüncü tarafların yapmasına da izin veremezsiniz: (i) herhangi bir Çözümle ilgili olarak AVG tarafından sağlanan lisans veya diğer kimlik doğrulama numaralarını Geçerli Şartlarda belirtilenden fazla sayıda Cihazda kullanmak, (ii) lisans veya kimlik doğrulama bilgilerini AVG veya AVG'nin göstermiş olduğu temsilciler dışında herhangi bir kişiye açıklamak, (iii) yasalarca açıkça izin verilen uygulamalar dışında, (A) Çözüm veya Çözümün herhangi bir bölümü üzerinde (herhangi bir sınırlama olmaksızın ilgili tüm zararlı yazılım imzaları ve zararlı yazılım tespit rutinleri de dahil olmak üzere) tersine mühendislik yapmak, derlemeyi açmak, parçalara ayırmak, çeviri yapmak, yeniden oluşturmak, dönüştürmek veya ayıklamak ya da (B) herhangi bir Çözümü (herhangi bir sınırlama olmaksızın ilgili tüm zararlı yazılım imzaları ve zararlı yazılım tespit rutinleri de dahil olmak üzere) değiştirmek veya farklı bir biçimde başkalaştırmak, (iv) herhangi bir Çözümü yayımlamak, yeniden satmak, dağıtmak, yayınlamak, aktarmak, iletmek, yaymak, ipotek göstermek, kiralamak, paylaşmak veya Çözümün alt lisansını vermek, (v) üçüncü tarafların herhangi bir Çözümü bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmetinde veya uygulama hizmet sağlayıcısı ya da benzer bir şekilde kullanmasına veya erişmesine izin vermek, (vi) AVG’nin önceden yazılı izni (https://www.avg.com/benchmarking adresinden izin talebinde bulunabilirsiniz) olmaksızın herhangi bir AVG Çözümünü test etmek veya karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutmak ya da test veya karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını açıklamak veya yayınlamak ya da (vii) herhangi bir Çözümün kopyalarının kullanımı ya da yüklenmesi hususundaki denetimleri başarısızlığa uğratmak veya engellemek ya da başarısızlığa uğratmaya veya engellemeye çalışmak ya da herhangi bir üçüncü şahsın başarısızlığa uğratmasına veya engellemesine yetki vermek veya yardımcı olmak.
   • 2.2.2 Yazılım. Bölüm 2.2.1'de belirlenmiş sınırlamalara ek olarak aşağıdaki eylemleri de yapamazsınız: (i) bu Sözleşmede öngörülen makul zorunlu kullanımlardan farklı herhangi bir amaçla Yazılımı kopyalamak ve olağanüstü durumda kurtarma amacıyla yüklenmemiş/çevrimdışı 1 kopyayı muhafaza etmek; (ii) Yazılımı Teknik Özelliklerde belirtilmiş olan AVG tarafından desteklenmeyen herhangi bir işletim sistemine yüklemek ya da (iii) Yazılımdan telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmak.
   • 2.2.3 Yönetici Hakları. Belirli Çözümler size veya başka bir kullanıcıya, başka şeylerin yanı sıra, başka Cihazları ve/veya başka Cihazlarda kurulu olan Çözümlerin durumunu (örneğin, abonelik durumu, Çözüm bildirimleri ve mesajları) izlemeye yönelik yönetici ayrıcalıkları verir. Yönetici Ayrıcalıklarını yalnızca yetkili olduğunuz Cihazlar ve Çözümlerle ilgili olarak kullanacağınızı ve başka bir amaçla kullanmayacağınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Ayrıca, bu Sözleşmeyi yönetilen bu Cihazların sahipleri ve kullanıcıları adına kabul etme yetkiniz olduğunu ve bu Sözleşmeyi onlar adına kabul ettiğinizi beyan ve garanti etmektesiniz.
   • 2.2.4 Uyarı. HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜ BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA BİR AMAÇLA VEYA BİÇİMDE KULLANIRSANIZ BU SÖZLEŞMEYİ ESASLI OLARAK İHLAL EDERSİNİZ VE GEÇERLİ TELİF HAKKI YASALARINI İHLAL ETMİŞ OLABİLİRSİNİZ VE İHLALİNİZİN ARDINDAN AVG TARAFINDAN ÜRÜN İÇİN VERİLMİŞ OLAN TÜM GARANTİLER DERHAL SONA ERER.
  • 2.3 Üçüncü Taraf Ücretleri. Bir Çözümü kullanmanızla bağlantılı olarak tarafınıza üçüncü taraflardan (internet servis sağlayıcınız veya cep telefonu şebekesi operatörünüz gibi) kaynaklı erişim ücretleri veya veri ya da kullanım ücretleri tahakkuk edebilir. Örneğin, AVG Antivirus Mobil Çözüm uygulamasını kullanmanız ve uygulamanın zararlı yazılım tanımları da dahil Güncellemeler indirmesi durumunda tarafınıza böyle ücretler tahakkuk edebilir. Bu tür ücretlerin tamamından siz sorumlusunuzdur.

  • 2.4 Güncellemeler. AVG, Abonelik Dönemi boyunca zaman zaman, ayrı izin veya onayınızı almaksızın, herhangi bir Çözüm için Güncellemeler kurabilir ve ilgili Çözüm veya Cihazı (ya da Cihazın belirli işlevlerini) Güncelleme tamamen yüklenene kadar kullanamayabilirsiniz. Güncellemeler, bu Sözleşme kapsamındaki tüm amaçlar için Çözümün bir parçası sayılır. Güncellemeler, bir Çözümün sunduğu belirli işlevler için eklemeler veya çıkarmalar içerebilir ya da işlevi tamamen değiştirebilir ve bu türden güncellemelerin içeriği ve işlevselliği tamamen AVG'nin kendi takdirine bağlıdır. AVG veya Cihazınız size Güncellemeleri reddetme veya erteleme seçeneği sunabilir; fakat Çözümden en fazla yararı elde etmek için mevcut tüm Güncellemeleri indirmeli ve bunların yüklenmesine izin vermelisiniz. AVG, siz tüm Güncellemeleri kabul edip yükleyinceye kadar bir Çözüm için destek sağlamayı durdurabilir. AVG, Güncellemelerin ne zaman uygun olacağını ve uygun olup olmayacağını belirler ve AVG'nin size herhangi bir Güncelleme sunma yükümlülüğü yoktur. AVG, en yeni sürüm haricindeki herhangi bir Çözüm sürümüne yönelik Güncellemeleri veya herhangi bir işletim sistemi, e-posta programı, tarayıcı programı veya Çözümün birlikte çalışması için tasarlandığı diğer yazılım sürümleriyle bağlantılı olarak Çözümün kullanımını destekleyen Güncellemelerin sağlanmasını takdir yetkisi tamamen kendisinde olarak durdurabilir.

  • 2.5 Çakışan İşlevsellik ve Kaldırma. Belirli Yazılımlar, kurulum sırasında, güvenlik duvarı gibi mevcut bir işlevi devre dışı bırakabilir ve bunu Çözüm ile sağlanan bir işlevle değiştirebilir. Çözümü kaldırırsanız diğer yazılımı etkinleştirmeniz istenebilir. AVG, Çözüm kaldırıldıktan sonra bu türden diğer yazılımları istendiği şekilde etkinleştirmenizi şiddetle tavsiye eder. Diğer virüslerden koruma ürünleri gibi bazı üçüncü taraf uygulamaları Çözümlerin yüklenmesine veya düzgün çalışmasına izin vermeyebilir. Çözümün yüklenmesi sırasında belirtilen uyarıları yok saymayı tercih ederseniz Çözüm düzgün çalışmayabilir ve AVG, bu Sözleşmede aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, bu Çözümlerle ilgili olarak tüm garanti ve sorumlulukları reddeder. Ayrıca, AVG son kullanıcı için başka sorunlara yol açabileceğinden Çözümleri için kaldırma işlevi sağlayan üçüncü taraf uygulamalarını desteklemez. Bu türden üçüncü taraf kaldırıcılarını seçerseniz AVG, bu Sözleşmede aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, bu Çözümlerle ilgili olarak tüm garanti ve sorumlulukları reddeder.

   • 2.5.1 Kullanıcı Yorumları. AVG, Çözümü kullanırken karşılaştığınız hatalar, kusurlar ya da diğer arızalar konusunda yorumlarınızın yanı sıra farklı özellik ve işlev önerilerinizi öğrenmekten memnuniyet duymaktadır. Lütfen https://www.avg.com/feedback-entry adresindeki internet formunu kullanarak bize yorum ve önerilerinizi gönderin. AVG, bu türden yorumlar veya önerileri yanıtlamak ve bunlara yönelik işlem yapmak için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir ve bu yorum yapma daveti herhangi bir sorumluluk kabulü veya bir Çözümde ürün hatası olduğu anlamına gelmemektedir; ancak siz herhangi bir Çözüm veya diğer ürün ve hizmetlere yönelik yorum ve önerilerinizin kullanılması, kopyalanması, kaydedilmesi, dağıtılması, çoğaltılması, açıklanması, satılması, yeniden satılması, alt lisans verilmesi (farklı düzeylerde), değiştirilmesi, gösterilmesi, herkese açık olarak gerçekleştirilmesi, aktarılması, yayımlanması, yayınlanması, çevrilmesi, bunlardan yeni çalışmalar üretilmesi ve başka herhangi bir biçimde yararlanılması için fikri mülkiyet haklarınız altında (varsa) AVG'ye daimi, gayri kabili rücu, tam olarak ödenmiş, telif hakkı olmaksızın dünya çapında bir hak ve lisans vermektesiniz.
  • 2.6 Kullanıcı İçerikleri. Belirli Çözümler, diğer kaynaklardan oluşturduğunuz veya edindiğiniz içerikleri (“Kullanıcı İçerikleri”) yayımlamanızı veya başkalarıyla paylaşmanızı sağlayabilir. Çözüm üzerinden yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinde yürürlükteki yasalarca sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet hakları, kullanmış veya değiştirmiş olabileceğiniz Kullanıcı İçeriklerindeki başkalarına ait haklar da dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin hakları, lisansları ve diğer hükümlerine tabi olarak size aittir. Siz, yalnızca bu Sözleşme kapsamında Çözümlerin tarafınıza sağlanması amacıyla bir Çözüm aracılığıyla yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinin (ve bunlardan üretilen çalışmaların) tamamının veya bir bölümünün kullanılması, kopyalanması, kaydedilmesi, dağıtılması, çoğaltılması, açıklanması, satılması, yeniden satılması, alt lisans verilmesi (farklı düzeylerde), değiştirilmesi, gösterilmesi, herkese açık olarak gerçekleştirilmesi, aktarılması, yayımlanması, yayınlanması, çevrilmesi, bunlardan yeni çalışmalar üretilmesi ve başka herhangi bir biçimde yararlanılması için AVG'ye daimi, gayri kabili rücu, tam olarak ödenmiş, telif hakkı olmaksızın dünya çapında bir hak ve lisans vermektesiniz. Her Kullanıcı İçeriği yayımladığınızda veya paylaştığınızda, ikamet ettiğiniz devlette en azından reşit yaşta olduğunuzu ya da yayımladığınız veya paylaştığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini hazırlayan veya bu içeriğe katkıda bulunan reşit yaşta olmayan kişinin ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunuzu veya ilgili ebeveyn ya da vasiden alınmış uygun onaylara sahip olduğunuzu ve bu Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak (a) Kullanıcı İçeriklerindeki tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer hakların tek sahibi olduğunuzu veya Kullanıcı İçeriklerini yayımlama veya paylaşma ve AVG’ye bunları, herhangi bir üçüncü taraftan onay alma yükümlülüğü olmaksızın ve AVG için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük yaratmaksızın, bu Bölümde açıklandığı gibi kullanma hakkı vermeye yönelik yasal bir hakkınız olduğunu; (b) Kullanıcı İçeriklerinin doğru olduğunu; (c) Kullanıcı İçeriklerinin ve bu Sözleşmeyle belirlendiği haliyle AVG'ye izin verilen kullanma ve yararlanma biçimlerinin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet veya başka haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini ve (d) Kullanıcı İçeriklerinin bu Sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini ve herhangi bir kişiyi yaralamayacağını veya herhangi bir kişiye zarar vermeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz.

​​
 • 3. ABONELİK UZATMALARI, SONLANDIRMA.

  Yazılı ve imzalı bir sözleşme kapsamında lisansınızı doğrudan AVG'den veya Çözümünüz için doğrudan ödeme yaptığınız bir AVG iş ortağından satın aldığınız sürece, bu hüküm sizin için geçerli olmayabilir. Abonelik dönemleri ve yenileme bilgileri için lütfen yazılı sözleşmenize bakın.

  • 3.1 Abonelik Uzatmaları. Herhangi bir Abonelik Dönemi sonunda, aboneliğiniz Bölüm 3.1 uyarınca devam eden dönemler (her biri, bir “Uzatma Dönemi”) için uzatılabilir.

   • 3.1.1 Otomatik Uzatmalar. Eğer, belirli bir Çözümün Geçerli Şartları kapsamında, Abonelik Dönemi ilave ay, yıl veya benzeri bir takip eden süre içi otomatik olarak uzuyorsa, AVG size aboneliğinizi mevcut Abonelik Dönemi sonunda nasıl iptal edeceğinize ya da yeni bir Abonelik Döneminin başlangıcından itibaren 30 gün içinde iptal talepleri için nasıl geri ödeme talebinde bulunacağınıza yönelik talimatların yer aldığı bir bildirimde bulunabilir. Abonelik Dönemi sonunda bildirimdeki talimatları izleyerek aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Ayrıca Abonelik Dönemi esnasında istediğiniz zaman, https://myaccount.avg.com/my-account-login adresini ziyaret ederek aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmeniz halinde tekrarlı ödemeleriniz durdurulacak, ancak mevcut ödemeleriniz geçmişe dönük olarak iade edilmeyecektir. Ayrıca, ödeme yaptığınız ücretli Çözümlere erişiminiz, ilgili Abonelik Döneminin sonuna kadar devam eder. Aboneliğinizi iptal etmemeniz durumunda AVG, kredi kartınızdan veya banka kartınızdan, güncel Abonelik Döneminizin bitiminden makul bir süre öncesinde, güncel abonelik uzatma ücretini (ilk ödediğiniz fiyattan yüksek olabilir) çekerek ödemenin alınmasının ardından Abonelik Dönemini ilgili Uzatma Dönemi kadar uzatır.
   • 3.1.2 Elle Uzatmalar. Şayet Geçerli Şartlar kapsamında Abonelik Dönemi otomatik olarak uzatılmıyorsa, AVG size Abonelik Döneminiz sona ermeden önce Abonelik Döneminizin süresinin dolmak üzere olduğunu bildirebilir (ancak bunu yapmak zorunda değildir) ve Abonelik Döneminizi AVG’nin güncel fiyatı (ilk ödediğiniz fiyattan yüksek olabilir) üzerinden uzatma teklifinde bulunabilir. Teklifi bildirimdeki talimatları izleyerek kabul edebilirsiniz ve bu durumda Abonelik Dönemi seçmiş olduğuz dönem için uzatılır.
  • 3.2 Geri Ödemeler. AVG, Çözümlerin çoğu için 30 günlük para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi kapsamındaki bir ürün için son 30 gün içinde ödeme yaptıysanız bu bölümde yer alan talimatları izleyerek geri ödeme alabilirsiniz.

   • 3.2.1 Mobil Çözümler İçin. Bir Mobil Çözüm için geri ödeme almanın en hızlı yolu, Çözümü satın aldığınız Mobil Uygulama Mağazasınca belirlenmiş olan süreci izlemektir. Mobil Uygulama Mağazası geri ödeme talebinize yanıt vermiyorsa; ancak ilk satın alma tarihinden itibaren 30 günlük süre içindeyseniz, Mobil Çözümünüzü ödenen tüm tutarların (uygulama içi satın almalar ve abonelikler dışındaki) iade edilmesi için https://www.avg.com/billing adresindeki talimatları izleyerek iade edebilirsiniz.
   • 3.2.2 Diğer Çözümler. Bu Sözleşmede aksi belirtilmemişse, satın almış olduğunuz Mobil Çözümler dışındaki diğer tüm Çözümleri https://www.avg.com/billing adresindeki talimatları izleyerek iade edebilirsiniz.
  • 3.3 Ödeme Bilgileri. AVG, Çözümü kesintisiz biçimde kullanabilmeniz adına tekrarlayan faturalama programlarına veya hesap güncelleme hizmetlerine katılabilir. Abonelik Döneminiz otomatik olarak uzuyorsa ve AVG kayıt dosyanızdaki kredi kartı veya banka kartından ücret çekimi yapamıyorsa, AVG kendi takdir yetkisinde bankanızdan veya başka bir kaynaktan güncel bir kart numarası, son kullanma tarihi veya diğer güncel ödeme bilgilerini edinebilir ya da kartınızı veren kuruluş AVG'ye veya size bildirimde bulunmadan kartınızdan otomatik olarak ücret çekimi yapabilir.

  • 3.4 Fesih. AVG, yasalar çerçevesinde sahip olabileceği haklara ve diğer yetkilere ek olarak, herhangi bir Çözüm veya tüm Çözümler için verilen lisansınızı hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin (i) AVG’nin kendi takdir yetkisiyle size (a) geçerli Abonelik Döneminin süresi dolmamış bölümü için ödemiş olduğunuz ve geçerli Abonelik Dönemi üzerinden orantılanmış lisans ücretini iade etmesi ya da (b) Abonelik Döneminin geri kalanında benzer bir ürün için bir lisans vermesi koşuluyla, beş (5) gün önceden bildirimde bulunarak ya da (ii) bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda, herhangi bir zamanda bildirimsiz olarak feshedebilir. AVG, şüpheye yer bırakmamak adına, Ücretsiz Çözümler ve Beta Çözümler için bu Bölüm uyarınca beş (5) gün önceden bildirimde bulunarak feshetme dışında bir yükümlülük üstlenmeyecek ve bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda fesih için bildirimde bulunma yükümlülüğü de üstlenmeyecektir.

  • 3.5 Fesih İşleminin Yürürlüğe Girmesi. İlgili herhangi bir Çözüm için geçerli Abonelik Döneminin sonunda veya ilgili herhangi bir Çözüm veya bu Sözleşme için Abonelik Döneminin feshinde, ilgili Çözümleri kullanmayı durdurursunuz, AVG size Güncellemeler yapmayı durdurabilir ve ilgili Çözümün çalışması durabilir. 1, 2.5.1, 2.6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12. bölümler bu Sözleşmenin sona ermesinin ya da feshedilmesinin ardından geçerliliğini koruyacaktır.

​​
 • 4. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MATERYALLERİ; ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ.

  AVG, doğrudan veya bir Çözüm üzerinden, hepsi üçüncü taraflarca kontrol edilen ve çoğu Üçüncü Taraf Şartlarına ve Hükümlerine tabi olan Üçüncü Taraf Materyallerine bağlantılar sunabilir veya bunlarla ilgili tekliflerde bulunabilir. Lütfen kabul etmeden önce bu şartları dikkatle okuyun. AVG bu türden Üçüncü Taraf Materyallerinin içeriği veya performansından sorumlu değildir, hiçbir Üçüncü Taraf Materyali için garanti vermez ve Üçüncü Taraf Materyalleriyle ilgili olarak size veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluk yüklenmez. Bu tür Üçüncü Taraf Materyallerine erişme riskleri ile bu materyalleri indirme ve kullanma riskleri tamamen size aittir.
   

 • 5. MÜLKİYET.

  • 5.1 AVG, Çözümlerle ilgili olarak bu Sözleşmeyle açıkça verilmemiş olan tüm hakları saklı tutmaktadır. Çözümle ilgili (zararlı yazılım imzaları ve diğer veri dosyaları, Çözümde görüntülenen resimler ve ekranların yanı sıra Çözüme ilişkin belgeler dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet haklarının sahibi AVG ve lisans sahipleridir ve bu haklar ABD ve yabancı ülkelerinin telif yasaları, uluslararası sözleşmeler ve yürürlükteki diğer yasalar tarafından korunmaktadır. Söz konusu Çözümün kopyaları ancak ve ancak bu Sözleşme doğrultusunda oluşturulabilir ve Çözümün orijinal kopyasında bulunan telif hakkı bildiriminin tamamı ile diğer bildirimleri içermelidir.

  • 5.2 Üçüncü taraf ürünleri veya hizmetleriyle birlikte veya bunlarla ilgili olarak kullanılan tüm ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, etki alanı adları veya diğer ayırt edici marka özellikleri (bir Çözümle birlikte sunulan Üçüncü Taraf Materyalleri de dahil olmak üzere) üçüncü taraf sağlayıcıların veya ilgili lisans verenlerin mülkiyetindedir.​​

 
 • 6. GARANTİLER.

  • 6.1 Genel. AVG, Bölüm 6.2'de belirlenmiş hali istisna olmak üzere, her bir Çözümle ilgili olarak Çözümün teslimatında ve teslimatı izleyen otuz (30) günlük dönemde (i) Çözümün teslim edildiği ortamın (varsa) malzeme kusuru olmayacağını ve (ii) Bölüm 6.3'e tabi olarak, Ürünün (varsa) Geçerli Şartlarda ve/veya Teknik Özelliklerde belirtilmiş olan açıklamaya uygun olacağını taahhüt etmektedir. Belirtilen garanti yalnızca Çözümün ilk teslim edildiği hali için geçerlidir ve Güncellemeleri ya da Çözümün AVG tarafından sağlanmayan yazılımlar, donanımlar veya başka materyallerle ya da Teknik Özelliklerde belirtilen AVG gereksinimlerine uymayan Cihazlar, yazılımlar veya başka materyallerle bir arada bulunmasından, çalıştırılmasından veya kullanılmasından dolayı oluşan kusurları kapsamaz. Sizin Bölüm 6.1'de bulunan bu garantinin ihlali durumunda tek ve münhasır telafiniz, kusurlu ortamın ya da Çözümün değiştirilmesi ya da AVG’nin seçimi ile Çözümün tam geri ödeme karşılığında iadesi olacaktır. Bölüm 6.1'deki haklarınızdan yararlanmak için Çözümün çoğaltmış olabileceğiniz tüm kopyalarını (arşiv kopyaları da dahil) kaldırıp imha etmeniz ve www.avg.com/billing adresindeki talimatları izlemeniz gerekir.

  • 6.2 Ücretsiz Çözümler ve Beta Çözümler. BÖLÜM 6.2 HÜKÜMLERİ ÜCRETSİZ ÇÖZÜMLER VE BETA ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ OLARAK BÖLÜM 6.1. YERİNE UYGULANACAKTIR. TÜM AVG ÜCRETSİZ ÇÖZÜMLERİ VE BETA ÇÖZÜMLERİ, AVG TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR GARANTİ, DESTEK YA DA BAŞKA BİR HİZMET OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE” VE “SUNULDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR.

  • 6.3 Sorumluluk Reddi. BU SÖZLEŞMENİN 6.1 BÖLÜMÜNDE AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLENLERİN DIŞINDA, AVG HER ÇÖZÜMÜ “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE” VE “SUNULDUĞU GİBİ” SAĞLAMAKTADIR VE AVG VE BAĞLI KURULUŞLARI, VEKİLLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITICILARI, BAYİLERİ, ÇÖZÜMÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI VE BUNLARIN İLGİLİ TEMSİLCİLERİ, SATICILARI, VEKİLLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR İMA EDİLEN PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ VEYA KOŞULU, İMA EDİLEN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ VEYA KOŞULU VE İMA EDİLEN İHLAL ETMEME GARANTİSİ VEYA KOŞULU DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÇÖZÜMLER, ORTAMLAR VE BU SÖZLEŞMENİN BAŞKA HERHANGİ BİR KONUSUYLA İLGİLİ AÇIK YA DA ZIMNİ TÜM DİĞER GARANTİLERİ VE TEMİNATLARI, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LİSANS VERENLERCE SAĞLANMIŞ OLMASINA BAKILMAKSIZIN REDDETMEKTEDİR. AVG, ÇÖZÜMLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ÇÖZÜMLERİN HERHANGİ BİR CİHAZDA VEYA HERHANGİ BİR KONFİGÜRASYON YA DA DONANIM VE/VEYA YAZILIMLA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI YA DA ÇÖZÜMLERİN İNTERNETTE DEPOLANAN VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN BELİRLİ VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİĞE YÖNELİK TAM KORUMA VEYA BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. Bazı yargı bölgelerinde bazı garantiler hususunda sınırlamaların yapılmasına imkan tanınmamaktadır; dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Yargı bölgesinden yargı bölgesine değişen farklı haklarınız olabilir.

  • 6.4 Zararlı Ortamlar. Çözümler, hiçbir sınırlama olmaksızın nükleer tesislerin işletimi, hava aracı seyrüsefer sistemleri, hava aracı iletişim sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri, yaşam destek sistemleri ya da silah sistemleri ve herhangi bir Çözümün kullanımı ya da kullanılmaması nedeniyle bedeni zarar ya da ölüm durumlarının ortaya çıkma olasılığı bulunan diğer ortamları da içerecek şekilde tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamış ya da lisanslandırılmamıştır. Bu Sözleşmedeki 6.2 ve 6.3 Bölümlerinin hükümlerini sınırlandırmaksızın, AVG ve lisans verenleri, bu tür amaçlara ve kullanıma uygunluk ile ilgili olarak tüm açık ve zımni garantileri reddetmektedirler.

 
 • 7. SORUMLULUK SINIRLAMALARI.

  YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA AVG YA DA BAĞLI KURULUŞLARI, VEKİLLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ, ÇÖZÜMÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI SİZE KARŞI YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI, BU SÖZLEŞMEDEN YA DA BU SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN ÇÖZÜMDEN DOĞAN DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ YA DA ÖZEL ZARARLARDAN, NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İŞ KARLARI YA DA GELİRLERİNİN KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, HERHANGİ BİR CİHAZIN YA DA ÇÖZÜM DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN KULLANIM KAYBI, YEDEK MAL VE HİZMET TEDARİKİ İÇİN GEREKEN MALİYETLER, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, DİĞER MADDİ KAYIPLAR NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR VE DİĞER HER TÜRLÜ ZARARDAN, AVG BU ZARARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. AVG, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN; BİR ÇÖZÜM TARAFINDAN VEYA ÇÖZÜM İLE İLİŞKİLİ OLARAK İLETİLEN, ALINAN VEYA BARINDIRILAN VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİKLERE YÖNELİK YETKİSİZ ERİŞİM, BOZULMA, SİLİNME, ÇALINMA, TAHRİP OLMA, DEĞİŞTİRİLME, İSTEMSİZCE AÇIĞA VURULMA VEYA KAYIP GİBİ EYLEMLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA AVG’NİN ÇÖZÜM İLE İLGİLİ SORUMLULUĞU (I) ÇÖZÜM İÇİN FİİLİ OLARAK ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ VEYA ÖDEMENİZ GEREKEN ÜCRETLER VE (II) AVG'NİN ÇÖZÜMÜ ALDIĞINIZ TARİHTE ÇÖZÜM İÇİN TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATINDAN (YA DA, BİR ÜCRETSİZ ÇÖZÜM VEYA BETA ÇÖZÜM İLE İLGİLİ OLARAK 5,00 USD; ÜCRETSİZ VE BETA MOBİL ÇÖZÜMLER İÇİN 1,00 USD) DAHA DÜŞÜK OLANINI AŞMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ SINIRLAMA, HERHANGİ BİR SINIRLI TELAFİNİN ASIL AMACININ BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR.
 
 • 8. TAZMİN.

  ÇÖZÜMÜ KULLANMANIZDAN VEYA BU SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETMENİZDEN KAYNAKLANAN TÜM KAYIPLAR, HARCAMALAR, ZARARLAR VE MALİYETLERDEN, BURADAKİ BEYANLARINIZ, GARANTİLERİNİZ, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ VEYA TAAHHÜTLERİNİZİN İHLAL EDİLMESİ YA DA İHLAL EDİLMESİ İDDİASI DA DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK VE MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AVG, BAĞLI KURULUŞLARI, VEKİLLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI VEYA ONLARIN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİNİ TAZMİN EDER, SAVUNUR VE SORUMLU TUTMAZSINIZ. AVG, İLGİLİ OLAYDA MEVCUT KANITLARI SUNMADA AVG İLE TAM BİR İŞBİRLİĞİNE GİTMENİZ DURUMUNDA, MASRAFI KENDİSİNE AİT OLMAK ÜZERE, TAZMİN ETMENİZE TABİ OLAN HERHANGİ BİR KONUDA MÜNHASIRAN SAVUNMA VE DENETİMİ ÜSTÜNE ALMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
   

 • 9. GİZLİLİK VE GÜVENLİK.

  • 9.1 Genel. AVG’nin Cihazlarınızdan Kişisel Tanımlama Bilgilerinizi toplaması ve kullanması, AVG’nin Gizlilik Politikasında tanımlanmıştır (ve sınırlandırılmıştır).

  • 9.2 Kayıt Bilgileri. Çözümü etkinleştirmek için bizzat veya sizin adınıza işlem yapma yetkisi vereceğiniz üçüncü bir taraf aracılığıyla internet veya telefon üzerinden AVG'ye kayıt yaptırmanız gerekebilir. AVG tarafından bu Sözleşme dahilinde belirtildiği şekilde lisans verilmesinin ve Hizmetlerin sağlanmasının maddi bir koşulu olarak, AVG'ye sizin veya yetki verdiğiniz üçüncü şahsın sağladığı kayıt bilgilerinin (özellikle de e-posta adresinizin) kayıt yaptırdığınız tarih itibariyle doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda bilgileri güncelleyeceğinizi beyan etmektesiniz; ayrıca AVG GİZLİLİK POLİTİKASININ HERHANGİ BİR KOŞULUNA BAKILMAKSIZIN, BU SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ BOYUNCA VE SONRASINDA 1 YIL SÜRESİNCE (VEYA YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ UZUNLUKTA) (i) AVG’NİN İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BAĞLI KURULUŞLARI, VEKİLLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARIYLA PAYLAŞMASINA VE (ii) BU İLETİŞİM BİLGİLERİNİN YAZILIM, HİZMETLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN SUNULMASI DAHİL OLMAK ÜZERE SİZİNLE İLGİLİ OLABİLECEK BİLGİLERİN SİZE SUNULMASI İÇİN AVG, BAĞLI KURULUŞLARI, VEKİLLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI TARAFINDAN KULLANIMINA ONAY VERMEKTESİNİZ. Kayıt bilgileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı ziyaret edin. CloudCare tercihlerinizi www.cloudcare.avg.com/ adresinden, diğer Çözümlere ilişkin tercihlerinizi ise hesap sayfanızdan yönetebilirsiniz.​​

 
 • 10. KULLANIMI İZLEME/UYUMLULUK.

  AVG, BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARIYLA UYUMLU OLDUĞUNU TEYİT ETMEK İÇİN BİR ÇÖZÜMÜ KULLANIMINIZI İZLEYEBİLİR. AVG, BU SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETTİĞİNİZİ TESPİT ETMESİ DURUMUNDA, KANUNDA, YARGIDA VEYA DİĞER BAŞVURU KAYNAKLARINDA MEVCUT OLAN DİĞER HAKLARA EK OLARAK, BU SÖZLEŞMENİN 3 VE 8. BÖLÜMLERİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINI KULLANMA HAKKINA DA SAHİP OLACAKTIR.
   

 • 11. ÇEŞİTLİ.

  • 11.1 Bildirim. AVG, bir Çözümü çalıştırana dek bildirimi almayacak olsanız dahi, herhangi bir bildirimi, elektronik posta, açılır pencere, bildirim kutusu ya da başka bir yol ile size iletebilir. Bu bildirim, ne zaman aldığınıza bakılmaksızın, AVG tarafından size ilk kez bir Çözüm yoluyla sunulduğu tarihte yapılmış sayılır.

  • 11.2 Hukukun Seçimi. Bu Sözleşmenin yorumlanması, geçerliliği ve yerine getirilmesi ile bu Sözleşmeden kaynaklı ve Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm sözleşme dışı yükümlülükler, hukuk ilkeleriyle uyuşmazlıkları hariç olmak üzere, ABD'nin Delaware Eyaleti yasalarına tabi olacaktır.
  • 11.3 Bağlayıcı Tahkim Sözleşmesi ve Grup Davası Feragati.

   • 11.3.1 Bu Bağlayıcı Tahkim Sözleşmesi ve Grup Davası Feragati, sizinle AVG ve/veya Bağlı Kuruluşları arasında bir Çözümden veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bir Çözümle veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm Anlaşmazlıklar için geçerlidir. Bu hüküm açısından “Anlaşmazlık” terimi, öne sürülen hukuki sebeplerden bağımsız olarak tüm anlaşmazlık, dava veya diğer uyumsuzlukları ifade etmektedir (bir başka deyişle, diğer olası hukuki nedenler veya yasal dayanaklar arasında sözleşmenin ihlali, sahtekarlık ve yasa veya düzenlemenin ihlali iddialarını kapsamaktadır). Yukarıdaki “Anlaşmazlık” tanımı, yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş anlamında anlaşılacaktır.
   • 11.3.2 Bir Anlaşmazlık durumunda AVG'ye, bildirimi veren tarafın adının, adresinin ve iletişim bilgilerinin, anlaşmazlığa neden olan gerçeklerin ve talep edilen meblağın yazılı bir bildirimi olan bir Anlaşmazlık Bildirimini vermeniz gerekir. Her türlü Anlaşmazlık Bildirimini e-posta yoluyla legalnotice@avg.com adresinden AVG'ye göndermeniz gerekir (e-postanın Konu satırında Section 11.3 Notice of Dispute Under EULA [SKLS Bölüm 11.3 Anlaşmazlık Bildirimi] ibaresi yer almalıdır).
   • 11.3.3 Siz ve AVG herhangi bir Anlaşmazlığı gayri resmi müzakere yoluyla çözemezseniz, Anlaşmazlığı çözmeye yönelik diğer her türlü girişim münhasıran ABD Federal Tahkim Kanunu (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 ve devamındaki hükümlere tabi olan bağlayıcı tahkim yasası tarafından yürütülecektir. Bunun yerine, bütün Anlaşmazlıklar tarafsız bir hakem tarafından çözülecektir. Bu hakemin kararı, FAA kapsamında tanınan sınırlı bir temyiz hakkı haricinde nihai olacaktır. Taraflar üzerinde yargılama yetkisine sahip bütün mahkemeler hakemin kararını uygulayabilir.
   • 11.3.4 Herhangi bir Anlaşmazlığı herhangi bir mahkemede çözmeye veya dava etmeye yönelik bütün işlemler sadece bireysel olarak yürütülecektir. Herhangi bir Anlaşmazlığın bir grup davasında veya özel temsilci genel davasında veya taraflardan herhangi birinin temsil yetkisiyle hareket ettiği veya etmeyi teklif ettiği bir davada görülmesini talep etmeyeceksiniz. Hiçbir tahkim ya da dava, etkilenen tahkimlerin ve davaların bütün taraflarının önceden yazılı onayı olmaksızın bir başka dava ya da tahkimle birleştirilemez.
   • 11.3.5 Her türlü tahkim, American Arbitration Association (“AAA”) tarafından yürütülür. Bu sözleşmeyi bir tüketici olarak kabul ettiyseniz, (A) davalar AAA’nın 15 Eylül 2005 tarihli “Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes” (Tüketicilerle İlgili Anlaşmazlıklar İçin Ek Prosedürler) ve bununla ilişkili olarak 1 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren “Costs of Arbitration (Tahkim Masrafları - AAA İdari Ücretleri Dahil)” (toplu olarak “Consumer Procedures - Tüketici Prosedürleri”) hükümlerine tabi olacaktır, (B) AVG, 1 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren “Tahkim Masrafları (AAA İdari Ücretleri Dahil)” belgesinin (i) bölümünde belirtilen masrafları tüketiciye ödeyecektir ve (C) AVG, başka hiçbir masrafı karşılamayı kabul etmemektedir. Bir işletme müşterisiyseniz, davalar AAA’nın Commercial Arbitration Rules (Ticari Tahkim Kuralları) (“Commercial Procedures - Ticari Prosedürler”) hükümlerine tabi olacaktır. Tüketici Prosedürleri veya Ticari Prosedürler (“Prosedürler”) taraflar arasındaki her türlü Anlaşmazlıkta gerektiği gibi uygulanacak olup hiçbir davada aksini savunmayacaksınız. Tahkim sürecini sadece ikamet etmekte olduğunuz ülkede veya benzeri siyasi alt birimde başlatacaksınız. Hem sizin hem de bizim kabul ettiğimiz durumlar haricinde tahkim davaları, konferans görüşmesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Böyle bir tahkim davası Delaware Eyaleti kanunlarına tabi olacaktır.
   • 11.3.6 Bu hükmün bir Anlaşmazlığın tamamı veya bazı bölümleri açısından hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, Bölüm 11.3 bu bölümler için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine, ve yalnızca bu durumda, bu bölümler ayrılacak ve bu sözleşmenin diğer hükümleri üzerinden bir hukuk mahkemesinde dava açılabilecektir; böyle bir dava açılması durumunda, Delaware Eyaleti'ndeki eyalet mahkemeleri veya federal mahkemeler yetkili olacaktır. Böyle bir davayla ilgili olarak, bu mahkemelerin sizin üzerinizdeki yargılama yetkisine rıza göstermekte ve buna itiraz etmemekte ve yanlış dava yeri veya yer bakımından yetkisizlik yönünden itirazda bulunma veya başka bir bölgeye veya yargı yetkisi alanına taşımayı isteme hakkınızdan feragat etmektesiniz.
  • 11.4 Yorumlama. Bu Sözleşmedeki başlıklar Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez. Herhangi bir cinsiyet ifadesinin kullanımı tüm cinsiyetleri kapsar. Tekil çoğulu ve çoğul da tekili kapsar. Tanımlanan bir kelime veya ifadenin diğer dilbilgisel biçimlerinin yerini tutan bir anlamı vardır.

  • 11.5 Bölünebilirlik. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler kapsamında illegal, geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, bu Sözleşmenin diğer tüm hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.

  • 11.6 İmkansızlık. AVG; elektrik şebekesi veya nakil arızaları, telefon hatları veya ekipmanlarındaki arızalar, elektrik kesintileri, grevler veya diğer işgücü sıkıntıları (AVG ve Bağlı Kuruluşları, vekilleri, lisans verenleri, temsilcileri, tedarikçileri, dağıtımcıları, bayileri ve diğer iş ortaklarıyla ilgili olarak ortaya çıkan grev ve diğer işgücü sıkıntıları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), savaş ve terör olayları, seller, sabotaj, yangın, doğal afetler veya diğer felaketler ya da Mücbir Sebepler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere AVG'nin kısmen veya tamamen makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan performanstaki herhangi bir eksiklik veya gecikme durumundan sorumlu olmayacaktır.

  • 11.7 Feragat. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümlerinden herhangi birini tam olarak yerine getirmemesi, Sözleşmeye ileride uymayacağına dair bir feragat veya vazgeçme olarak yorumlanmayacak ve Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir şart veya hükmünden feragat etmesi, bu tür bir feragatname ilgili tarafça yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı sürece hiçbir amaçla geçerli olmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeye yönelik feragati, bu tür bir ihlale yönelik sürekli bir feragat veya bu Sözleşmenin aynı veya diğer hükümlerinin başka ihlallerine yönelik bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.

  • 11.8 Devir. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi, AVG'nin önceden yazılı onayı olmadığı sürece devredemezsiniz. AVG, bu Sözleşmeyi sizden önceden yazılı onay almaya gerek duymaksızın, istediği zaman, kendi isteğine bağlı olarak devredebilir.

  • 11.9 Yorum. Bu Sözleşme, uygulanması açıkça hariç tutulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları'na göre yönetilmeyecektir. Herhangi bir adli takibat veya başka bir durumda, niyet veya yorumlamayla ilgili bir belirsizlik veya soru ortaya çıkması durumunda, bu Sözleşmenin şartlarının taraflarca birlikte yazıldığı yorumu yapılacak ve bu Sözleşmenin hükümlerinin yazımına istinaden taraflardan herhangi biri lehine veya aleyhine hiçbir karine veya kanıtlama zorunluluğu doğmayacaktır.

  • 11.10 ABD Hükümet Lisansları. ABD Hükümeti için temin edilen Çözümler, burada tanımlanan ticari lisans hakları ve kısıtlamalarla birlikte temin edilir. AVG, ABD telif hakkı yasaları kapsamında, yayınlanmamış tüm haklarını saklı tutar.

  • 11.11 Tüm Sözleşme. Bu Sözleşme, kendi kapsamındaki Geçerli Şartlar, Teknik Özellikler, Gizlilik Politikası ve bu Sözleşmede belirtilen diğer tüm belgelerle birlikte taraflar arasındaki tüm Sözleşmeyi oluşturur ve daha önce sözleşme konusuna istinaden sözlü veya yazılı olarak yapılmış tüm görüşmelerden, taahhütlerden ve sözleşmelerden üstündür.

  • 11.12 İhracat Kontrolleri. Çözümlerin ihraç edilmesi ya da yeniden ihraç edilmesi hususunu konu alan yürürlükteki tüm ABD yasalarına ve uluslararası yasalara, ABD İhracat Birliği Yönetmeliklerine ve bunların yanı sıra ABD ve diğer hükümetler tarafından düzenlenen son kullanıcı, son kullanım ve konum kısıtlamalarına uymanız gerekmektedir. Daha önce belirtilen maddelerin genel hususlarına aykırı olmamak şartıyla, (i) istenmeyen kişiler listesi, onaylanmayanlar listesi, tüzel kişilik listesi, özel tayinli yurttaşlar listesi, yoksun bırakılanlar listesi ve ABD Hükümeti tarafından yayınlanan diğer herhangi bir listede yer almadığınızı beyan etmekte, (ii) Çözümü Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye'nin içinde bulunduğu ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ABD ve AB'nin ambargo veya ticari yaptırımlarını ihlal eden herhangi bir bölge, konum, şirket veya birey ile ilişkili olarak kullanmayacağınızı, bu kişi veya kurumlara ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

  • 11.13 Herhangi Bir Üçüncü Taraf Lehtar Olmaması. Bu Sözleşme yalnızca sizin ve AVG ve/veya Bağlı Kuruluşları ile bunların ilgili vekilleri, lisans verenleri, temsilcileri, tedarikçileri, dağıtımcıları, bayileri ve diğer iş ortaklarının yararı gözetilerek hazırlanmıştır. 12.5.3(b)(vi) bölümünde belirlenmiş hali istisna olmak üzere, bu Sözleşmede taraf olmayan hiç kimse bu Sözleşmeden dolayı üçüncü taraf lehtar olarak dava açamaz.

  • 11.14 Dil. Bu Sözleşme İngilizce olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar AVG, size yardımcı olması için bir veya birden fazla çeviri sunabiliyor olsa da herhangi bir çakışma veya karışıklık durumunda İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

  • 11.15 İnternet bağlantısı. Belirli Çözümlerin çalışması için aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir. Dolayısıyla, sürekli aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısına sahip olmak sizin sorumluluğunuzdur.

  • 11.16 Ürün adları. AVG, tamamen kendi isteğine bağlı olmak üzere, zaman zaman Çözümlerinin adını değiştirme hakkını saklı tutar.

  • 11.17 İletişim Bilgileri. AVG ile iletişim kurmak için:

   • 11.17.1. CloudCare veya Managed Workplace ile ilgili olarak www.avg.com/support adresinde verilen talimatları izleyebilir; ve
   • 11.17.2. Diğer tüm Çözümler ile ilgili olarak: Sorularınız, şikayetleriniz ve talepleriniz hakkında AVG ile iletişim kurmak için AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Çek Cumhuriyeti (Müşteri Hizmetleri Yöneticisi) posta adresini, +1 (844) 276-2915 (ABD içinden ücretsiz; ABD dışından uluslararası ücretler geçerlidir) veya +1 (828) 459-5436 (ABD içinde yurtiçi veya uzak mesafe ücretleri geçerli olabilir; ABD dışından uluslararası ücretler geçerlidir) numaralı telefonları ve avg-support@avg.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.​​​
 
 • 12. ÖZEL ŞARTLAR.

  Aşağıdaki Özel Şartlar belirli Çözümler için geçerlidir. Bu Özel Şartlar ile Sözleşmenin geri kalan kısmı arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, belirtilen Çözümlerle ilgili olarak Özel Şartlar geçerli olacaktır.

   • 12.1. AVG Security Toolbar ve AVG SafeGuard Toolbar. Bölüm 12.1; AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar veya AVG tarafından sağlanan diğer internet tarayıcıları, tarayıcı araçları ve eklentiler (her biri, bir “Araç Çubuğu”) başlığı altındaki Çözümler için geçerlidir. ARAÇ ÇUBUĞUNUN KURULUMUNA DEVAM EDEREK, KURULUMDAN SONRA ARAÇ ÇUBUĞUNUN TARAYICINIZIN “DNS HATA SAYFASI” VE “HATA 404 SAYFASI” İLE CİHAZINIZIN DİĞER ÖZELLİKLERİNİ TARAYICINIZIN AYARLARI ARACILIĞIYLA DEĞİŞTİRMESİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, ARAÇ ÇUBUĞU, YÜKLENDİĞİ ANDAN İTİBAREN ÇEŞİTLİ TEMEL KULLANIM BİLGİLERİNİ AVG'YE, TEDARİKÇİLERİNE VEYA BAYİLERİNE GÖNDEREBİLİR (örneğin, yükleme ve tekil kullanıcı sayıları, IP adresleri, arama sorguları, Araç Çubuğunun aldığı tıklatma sayısı, kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen aramalar vb.). Araç Çubuğunu http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp adresindeki talimatları izleyerek kaldırabilirsiniz.

   • 12.2. AVG Do Not Track.

    • 12.2.1. AVG, AVG Do Not Track özelliğini (“DNT”) belirli Çözümlere dahil edebilir. DNT, çevrimiçi etkinliklerinizi izleyen belirli web sitelerini belirlemenizi sağlar ve size gizlilik tercihlerinize göre ilgili web sitelerinden bu tür izleme faaliyetlerini engelleme (veya engellememe) talebinde bulunma seçeneği sunar. DNT, izleyen web sitelerini veya web sitesi öğelerini faaliyetlerini engelleme yönündeki isteğiniz konusunda bilgilendirebilir ve bu web siteleri veya web sitesi öğeleri isteklerinize riayet etmeyebilir.
    • 12.2.2. Geçerli Çözümler, varsayılan olarak DNT özelliği etkin halde teslim edilmektedir ve DNT bazı web sitelerinin kimi içeriklerini görüntülemenizi engelleyebilir. Tercihlerinizi istediğiniz zaman internet tarayıcınızdaki DNT simgesini tıklatarak değiştirebilirsiniz.
    • 12.2.3. AVG, Bölüm 6 hükümlerini sınırlamaksızın, DNT'NİN İZLEYEN WEB SİTELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİ VEYA BU SİTELERİN TAMAMINI TESPİT EDECEĞİNE VEYA ENGELLEYECEĞİNE DAİR BÜTÜN GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. DNT ETKİN OLSA BİLE BAZI İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞEBİLİR.
    • 12.2.4. DNT yalnızca şu internet tarayıcılarında çalışmaktadır: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Google Chrome. DNT özelliği, iOS ve MAC OSX'te yalnızca aşağıdaki internet tarayıcılarında çalışacaktır: AVG Family Safety Browser ve AVG Safe Browser.
   • 12.3. AVG Kişisel Destek.

    Bölüm 12.3 hükümleri; her birini www.agv.com adresinden talep ettiğiniz Yükleme Yardımı, Virüs Yardımı ve Kişisel Destek olarak pazarladığımız diğer hizmetler için geçerlidir (“Kişisel Destek”).

    • 12.3.1. AVG'nin Yükümlülükleri. AVG, satın aldığınız Kişisel Destek hizmetlerini gerçekleştirmek için ticari açıdan makul çabaları gösterecektir. Cihazınız ve ağınız Bölüm 12.3'ün gerekliliklerini karşıladığı ve siz de Bölüm 12.3'teki sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz halde AVG sizi makul düzeyde memnun edecek Kişisel Destek sağlayamadıysa, AVG'nin bu durumdaki tek yükümlülüğü ve sizin arayabileceğiniz tek çözüm yolu, AVG'nin ilgili Kişisel Destek hizmeti için aldığı ücreti iade etmesi olacaktır. Bunun dışında Kişisel Destek için ödediğiniz ücretler iade edilemez. Bölüm 6.3 hükümlerini sınırlamamak üzere; AVG, SATIN ALDIĞINIZ HERHANGİ BİR KİŞİSEL DESTEK HİZMETİNİN YAŞADIĞINIZ SORUNU ÇÖZECEĞİNE VEYA SİZE MEMNUNİYET SAĞLAYACAĞINA DAİR HER TÜRLÜ GARANTİ VE TEMİNATI REDDETMEKTEDİR.
    • 12.3.2. Kişisel Desteğe İlişkin Sınırlamalar.
     • (a) Kullanım Dönemi. Her türlü (a) tek seferlik Kişisel Desteği ilgili tek seferlik hizmeti satın alma tarihinizi izleyen otuz (30) takvim günü içerisinde ve (b) abonelik kapsamındaki Kişisel Desteği ilgili Abonelik Döneminde (“Kullanım Dönemi”) kullanmanız gerekir. Kişisel Destek alma hakkınızın süresi, ek destek satın almadığınız takdirde ilgili Kullanım Döneminin bitiminde sona erer.
     • (b) Sistem Gereksinimleri. Kişisel Destek, yalnızca Teknik Özellikleri karşılayan Cihazlar ve ağlar için sunulabilir. Cihazınızın veya ağınızın ilgili özellikleri karşılamaması halinde AVG, satın aldığınız Kişisel Destek hizmetini sağlayamayabilir.
     • (c) Hizmetlerin Kapsamı.
      • (i) Kişisel Destek, yalnızca www.avg.com internet sitesinde, ilgili zamanda yayınlanan güncel açıklamalarda açıkça belirtilen hizmetlerle sınırlıdır. AVG'nin, www.avg.com internet sitesinde güncellenmiş bir açıklama yayınlamak suretiyle hizmetleri ve özellikleri istediği zaman değiştirme hakkı saklı bulunduğundan; daha önce Kişisel Destek hizmetini kullanmış olsanız bile lütfen ilgili açıklamayı dikkatle okuyun. AVG, Kişisel Destek sağlarken sorununuzun Kişisel Destek kapsamının dışında olduğunu tespit ederse, gereken yardımı arayabilmeniz amacıyla sorunun doğasını açıklayabilmek için ticari açıdan makul çabaları gösterecektir.
      • (ii) Ayrıca, Kişisel Destek abonelikleri, Abonelik Dönemi esnasında size makul miktarda destek sağlamak üzere ve Geçerli Şartlar ile belirtilen Cihazlara yönelik olarak tasarlanmıştır. AVG, takdir yetkisi tamamen AVG’de olmak üzere (A) talep ettiğiniz hizmetlerin (1) Geçerli Şartlar çerçevesinde abonelik tabanlı plan kullanan birinden makul ölçüde beklenecek taleplerin ötesinde olması, (2) Geçerli Şartlarda belirtilenlerin haricinde bir Cihaz için talep edilmesi veya (3) gerektiği gibi lisanslamadığınız yazılımlar veya hizmetler için talep edilmesi suretiyle bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz veya Kişisel Destek hizmetini kötüye kullanmanız ya da (B) bir başkasının kendi menfaatleri için size ait Kişisel Destek hizmetini kullanma girişiminde bulunması durumunda, hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve ilgili ücretleri iade etme yükümlülüğü olmaksızın aboneliğinizi feshedebilir veya askıya alabilir.
    • 12.3.3. Sizin Yükümlülükleriniz.
     • (a) Hazırlık. Kişisel destek talep etmeden önce (i) Kişisel Destek alma ve uygulama amacıyla geçerli Cihazlar için AVG'nin yazılım kaldırmasına ve yüklemesine, Cihaz ayarlarını değiştirmesine ve Cihazları ve ağı yapılandırmasına izin vermek için gerekli yönetici ayrıcalıklarına sahip olduğunuzu doğrulamanız, (ii) ilgili Yazılımı Cihazınıza indirmeniz veya kopyalamanız, (iii) ilgili Cihazların https://www.avg.com/technical-specifications adresinde belirtilen teknik gereksinimleri karşılayan bir bağlantıyla internete bağlı olduğunu doğrulamanız gerekmektedir. Aynı zamanda Cihaz üzerindeki tüm verileri tamamen yedeklemelisiniz, çünkü AVG; VERİLERİN, PROGRAMLARIN, KULLANICI AYARLARININ VE DİĞER MATERYALLERİN KAYBI, BOZULMASI VEYA KURTARILMASI VE BUNLARIN YANINDA KİŞİSEL HİZMETLERDEN ETKİLENEN İŞLEVLER İLE İLGİLİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUKLARI REDDETMEKTE OLUP AVG’NİN AĞIR İHMALİNDEN VEYA DİKKATSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN KAYIPLAR VE BOZULMALAR DA BUNLARA DAHİLDİR.
     • (b) Destek Aracı. AVG’nin talebi üzerine, AVG'nin Cihazınıza uzaktan erişim ve kontrol sağlamasına olanak veren bir yazılım programını (“Destek Aracı”) Cihazınıza indirmek ve yüklemek üzere AVG'ye yetki vereceksiniz. Destek Aracı, bu Sözleşmenin amaçları doğrultusundaki Yazılımları içermekte olup bu yazılımlara ilişkin Abonelik Dönemi, ilgili Kişisel Destek oturumunun bitimiyle birlikte sona erecektir. AVG, Destek Aracını nispeten zor sorunları analiz etmek, tanılamak ve çözmek ve/veya sistem optimizasyon işlevlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanacak ve oturumun sonunda Destek Aracını cihazlarınızdan kaldırmak için ticari açıdan makul çabaları gösterecektir.
     • (c) Parolalar. AVG, Kişisel Destek oturumu süresince AVG'ye vermiş olduğunuz bütün parolaları oturumun sonunda değiştirmenizi şiddetle önermektedir.
    • 12.3.4. Gizlilik. Bölüm 12.3.4, AVG Gizlilik Politikası ve Çerez bildirimi ile birlikte okunmalıdır.
     • (a) Kişisel Destek talebinde bulunduğunuzda, aşağıdaki bilgiler bir internet bağlantısı yoluyla kişisel bilgisayarınızdan toplanabilir ve AVG'ye gönderilebilir:
      • Kişisel Destek talep ederken tarafınızca AVG’nin çevrimiçi arayüzüne girilen bilgiler;
      • Kişisel bilgisayarınızda kullanılan işletim sistemi ve internet tarayıcısının türü ve sürümü;
      • Kişisel bilgisayarınızla bağlandığınız donanım; ve
      • Kişisel bilgisayarınızda bulunan uygulama, yazılım ve araçlar.
     • (b) Kişisel Destek oturumunuz sırasında, aşağıdaki bilgiler güvenli bir bağlantı yoluyla veya Destek Aracının ya da yazılımın kurulu olduğu bilgisayardan toplanarak AVG'ye gönderilebilir:
      • Kurulu donanım ve çevre birimleri;
      • Kurulu İşletim Sistemi;
      • Kurulu programlar ve etkin işlemlerin bilgileri;
      • Uygulama günlük dosyası bilgileri ve kayıt defteri verileri;
      • Güvenlik ve geçici dosya ayarlarını da kapsayan tarayıcı bilgileri;
      • İşletim sistemiyle ilgili sistem bilgileri, bellek ve disk alanı, proxy yapılandırma ve Destek Aracı veya yazılım için dizin listelemeleri;
      • Destek Aracı veya yazılım tarafından belirlenmiş olan bilgisayar güvenlik durumu (iyi/orta/kötü);
      • Destek Aracı veya yazılım tarafından taranan dosya, bulunan tehdit ve düzeltilen tehdit sayısı;
      • Bulunan tehditlerin türü;
      • Destek Aracı veya yazılım tarafından düzeltilemeden kalan tehditlerin sayısı ve türü ve
      • Güvenlik duvarının etkin olup olmadığı;
      • Bir virüslerden koruma yazılımının kurulu, çalışıyor ve güncel olup olmadığı.
     • (c) AVG, toplanan bilgileri karşılaştığınız sorunu analiz etmek, tanılamak ve çözme girişiminde bulunmak ve ayrıca AVG ürünlerinin işlevini optimize etmek amacıyla kullanır. Bilgiler, bulunduğunuz bölgeden (Avrupa Birliği de dahil) daha az koruyucu veri koruma yasalarına sahip olan ABD veya diğer ülke ya da ülkelerdeki bir AVG bağlı şirketine aktarılabilir; fakat AVG toplanan bilgilerin aktarılması durumunda bu bilgilerin uygun bir koruma seviyesine sahip olabilmesi için önlemler alır.
     • (d) AVG, bir mahkeme celbi veya başka bir yasal işleme yanıt olarak, yasaların zorunlu kıldığı veya izin verdiği haliyle, bir emniyet görevlisi tarafından talep edilmesi durumunda toplanan bilgileri açıklayabilir. AVG internet risklerine yönelik farkındalık, tespit ve önlemleri desteklemek için belirli anonim bilgileri araştırma kuruluşları ve diğer güvenlik yazılım tedarikçileri ile paylaşabilir. AVG, güvenlik risk trendleri ve ürün geliştirme hakkında takip yapmak ve raporlar yayınlamak için bilgilerden derlenen anonim istatistikleri de kullanabilir.
     • (e) AVG, Kişisel Destek hizmetinin bir bölümünü veya tamamını size sunmak için üçüncü taraf yükleniciler kullanabilir. Bu türden üçüncü tarafların kendi web sitelerini ve/veya hizmetlerini kullanmayı yöneten kendi gizlilik politikaları olduğunu kabul edersiniz.
   • 12.4. AVG Identity Alert. AVG Identity Alert hizmetlerine kaydolmak için istenen onay kutusunu veya “KAYDOL” veya benzeri bir düğmeyi tıklattığınızda, (a) herhangi bir kredi raporlama kuruluşundan kişisel kredi profilinize dair bilgileri ve (b) krediyle ilgisi bulunmayan diğer bilgileri elde etme ve bu minvalde izleme ve bildirim sağlama hakkı tanıyan Adil Kredi Raporlama Kanunu çerçevesinde AVG'ye ve Bağlı Kuruluşlarına, vekillerine, lisans verenlerine, temsilcilerine, tedarikçilerine, dağıtımcılarına, bayilerine, diğer iş ortaklarına ve TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct ve/veya Equifax ile diğer tüm kredi raporlama kuruluşları dahil olmak üzere diğer tüm veri kaynaklarına ve sağlayıcılarına (toplu olarak “Sağlayıcılar”) “yazılı talimatlar” sağlamaktasınız. Sağlayıcıları AVG Identity Alert Hizmeti bağlamında bu tür bilgiler (krediyle ilgili ve ilgisiz bilgiler) almak üzere yetkilendirmekte ve bunlara Kredi Raporlarınız ile kredi profili verilerinizdeki değişiklik Bildirimlerini sağlamaktasınız.

   • 12.5. Mobil Çözüm.

    • 12.5.1. Genel. Bu Sözleşme, size bir Mobil Uygulama Mağazasınca sunulan son kullanıcı lisansı veya diğer şartların yerine geçerli olacaktır.
    • 12.5.2. Google Play'den İndirilen Çözümler.
     • (a) Google Play Store. Google Play Store, bir Cihaz üzerinden veya http://play.google.com (“Google Play Store”) adresinden erişilebilen Mobil Uygulama Mağazası anlamına gelmektedir.
     • (b) Lisans. Şüpheye yer bırakmamak adına, bu Sözleşmedeki Bölüm 2.1'de verilen lisans, bir Çözümü kullanmak amacıyla Google Play Store'dan indirilen uygulamalar için varsayılan şartlarca verilecek olan hakların yerine geçerli olacaktır.
     • (c) Geri Ödemeler.
      • (i) Google Play Store'dan Satın Alınan Uygulamalar İçin. Google Play Store'dan satın aldığınız bir Çözüm için ilk satın alma anından itibaren 15 dakika içerisinde otomatik olarak geri ödeme talebine bulunabilirsiniz. 15 dakikadan sonra, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde herhangi bir nedenle https://www.avg.com/billing adresindeki sürece uygun olarak geri ödeme talebinde bulunabilirsiniz.
      • (ii) Uygulama İçi Satın Almalar İçin. Bir Mobil Çözümden uygulama içi satın almalarda iade veya geri ödeme talebinde bulunamazsınız. Uygulama içi abonelik satın almalarında, uzatılmadan önce aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz ve bu durumda tekrar ücretlendirilmezsiniz. Ancak, nihai Abonelik Döneminin geri kalan kısmı için abonelik içeriğine erişiminiz devam eder.
    • 12.5.3. Apple App Store'dan İndirilen Çözümler iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) ve Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (her biri, bir “Apple App Store”) üzerinden indirilen Çözümler için aşağıdaki ilave şartlar geçerli olabilir:
     • (a) Bölüm 2.1'de verilen lisanslar, Çözümün sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz iPhone, iPod Touch veya diğer Apple Cihazlarında ve http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresinden veya Apple tarafından sunulan bu tür siteler veya diğer araçlar üzerinden erişilebilen Apple App Store Hizmet Şartlarında belirlenmiş olan Kullanım Kurallarının izin verdiği çerçevede kullanmak üzere devredilemez bir lisansla sınırlıdır.
     • (b) AVG ve siz aşağıdaki maddeleri kabul etmektesiniz:
      • (i) Bu Sözleşme, Apple ile değil yalnızca taraflar arasında imzalanmaktadır. Çözümlerden ve Çözümlerin içeriğinden Apple değil yalnızca AVG sorumludur.
      • (ii) Apple'ın Çözümle ilgili olarak herhangi bir bakım veya destek hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
      • (iii) Çözümün geçerli garantilere uymaması durumunda Apple'ı durumdan haberdar edebilirsiniz; bu durumda Apple Çözümün satın alma ücretini size geri ödeyecektir. Apple, yürürlükteki yasalar gereğince her ne şart altında olursa olsun, Çözümle ilgili olarak size karşı başka bir garanti sorumluluğu üstlenmemektedir ve siz, AVG ve Apple arasında, herhangi bir garantiye uyulmamasından kaynaklı hak talepleri, kayıplar, zararlar, maliyetler ve harcamalar yalnızca AVG’nin sorumluluğundadır.
      • (iv) Çözüm veya sizin Çözümle ilişkili mülkiyetiniz ve/veya kullanımınızla ilgili sizden veya üçüncü taraflardan gelen (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Çözümün yürürlükteki yasalara veya yönetmeliklere uygun olmamasıyla ilgili talepler ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri yasal düzenlemelerden kaynaklı talepler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere taleplerin ele alınması Apple'ın değil AVG'nin sorumluluğundadır.
      • (v) Herhangi bir üçüncü şahsın Çözüm veya Çözümle ilgili mülkiyet veya kullanımınızın kendi fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, bu tür fikri mülkiyet hakkı ihlali iddialarının araştırılması, savunulması, çözüme kavuşturulması ve sonuçlandırılması Apple’ın değil yalnızca AVG'nin sorumluluğunda olacaktır.
      • (vi) Apple ve Apple'ın alt kuruluşları bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kabul etmeniz üzere, Apple üçüncü taraf lehtar olarak bu Sözleşmeyi size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır (ve hakkı kabul etmiş sayılacaktır).
    • 12.5.4. Windows Phone Store'dan İndirilen Çözümler.
     • (a) Çözümü, herhangi bir ek ücret olmaksızın Microsoft hesabınızla ilişkilendirilmiş beş (5) adete kadar Windows Phone cihazına indirebilir ve bu cihazlarda çalıştırabilirsiniz.
     • (b) Çözümle ilgili olarak ne Microsoft'un ne de Cihazınızın üreticisinin size karşı herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
     • (c) Çözüm, internet tabanlı kablosuz hizmetlere bağlanabilir. Çözümü kullanmanız standart cihaz bilgilerinin (cihaz, sistem ve uygulama yazılımları ile çevre birimleriniz ile ilgili teknik veriler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) internet tabanlı veya kablosuz hizmetler için aktarılması yönünde onayınız olarak işletilir. Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak başka şartlar da sağlanmışsa bu şartlar da geçerli olacaktır.
     • (d) İnternet tabanlı hizmeti, bu hizmete zarar verecek veya başkalarının bu hizmeti kullanımına veya kablosuz ağına zarar verecek biçimde kullanamazsınız. Hizmeti, herhangi bir araçla herhangi bir hizmet, veri, hesap veya ağa yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak için kullanamazsınız.
     • (e) Açık Garanti Olmaması. BÖLÜM 6.1'DE SAĞLANAN GARANTİLER WINDOWS PHONE ÜZERİNDE ÇALIŞAN MOBİL ÇÖZÜMLER İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR. BÖLÜM 6.3'TEKİ SORUMLULUK REDDİ, “BU SÖZLEŞMENİN 6.1 BÖLÜMÜNDE AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLENLERİN DIŞINDA” İFADESİ SİLİNMEK SURETİYLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
    • 12.5.5. Amazon Appstore'dan İndirilen Çözümler.
     • (a) Çözümün ilave kopyalarını, Çözümü Amazon’un Amazon Appstore kuralları ve politikalarına uygun olarak satın almak için kullandığınız Amazon.com hesabınıza bağlanmış uyumlu Android cihazlarına indirebilirsiniz.
     • (b) Çözümü veya Çözümdeki herhangi bir içeriği veya işlevi kullanımınızla ilgili olarak Amazon'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını kabul etmektesiniz.
     • (c) Tüm satışlar nihai niteliktedir. Amazon, Çözüm iadelerini kabul etmemektedir.
   • 12.6. AVG Online Backup Service; Data Seeding.

    Bölüm 12.6'nın şartları, ilgili Data Seeding hizmeti dahil olmak üzere AVG Online Backup ile ilişkili her şey için geçerlidir.

    • 12.6.1. Oturum Açma. AVG Online Backup hizmetine kaydolurken seçtiğiniz kullanıcı adı ve parola (birlikte “Oturum Açma Bilgileri”) size veya başka herhangi birine bilgi yükleme ve indirmenin yanı sıra hizmetin diğer özelliklerini kullanma olanağı tanır. Oturum Açma Bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumak için sadece ve münhasıran siz sorumlusunuz. Bunun yanı sıra Oturum Açma Bilgileriniz ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetten yükümlüsünüz. Bir Üçüncü Tarafın Oturum Açma Bilgilerinizi yetkisiz bir biçimde kullandığını ya da hesap güvenliğinizin ihlal edildiğini fark ederseniz, hatta buna dair en küçük bir şüphe duyarsanız, durumu bize derhal bildirmelisiniz. Ancak böyle bir bildirim yapılmış dahi olsa, Oturum Açma Bilgilerinizin yetkisiz kullanımı sonucunda yaşayacağınız hiçbir kayba ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük taşımayacağız (bu tür kullanımın bilginiz dahilinde olup olmadığı fark etmeksizin). Ayrıca hesabınızın kullanımı neticesinde (bilginiz dahilinde olup olmaması ve tarafınızca yetkilendirilmiş olup olmaması fark etmeksizin) herhangi bir kayıp veya zarara uğramamız (veya herhangi bir üçüncü tarafın kayıp veya zarara uğraması) durumunda siz sorumlu olacaksınız.
    • 12.6.2. Data Seeding. Data Seeding hizmetini kullanırsanız, (i) bir sabit sürücü, USB sürücüsü veya uygun herhangi bir ortam donanımı (“Besleme Donanımı”) edinmek ve (ii) ortam donanımındaki verilerinizin yerel yedeğini oluşturmak ve Besleme Donanımını AVG'nin veya AVG tarafından görevlendirilen firmanın tesislerine kargolamak dahil olmak üzere AVG’nin hizmete ilişkin vermiş olduğu talimatları izlemekle yükümlüsünüz. Tesislere ve tesislerden yapılacak tüm nakliyat işlemlerinin bütün kargo, sigorta ve diğer nakliyat ücretlerini siz ödeyeceksiniz. Besleme Donanımının ve verilerin mülkiyeti ile birlikte hem Besleme Donanımının hem de içinde yer alan tüm verilerin hasar görme ve kaybolma riski size ait olacak.
    • 12.6.3. Davranışlarınız ve Sorumluluklarınız.
     • (a) Doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde (a) AVG Online Backup ile ilişkili herhangi bir konuda kimliğinize ve niyetlerinize yönelik hiçbir yanlış veya yanıltıcı bilgi vermeyeceğinizi; (b) göndereceğiniz, yayınlayacağınız, ileteceğiniz, dağıtacağınız, yükleyeceğiniz veya veri besleme olarak kullanacağınız bilgi veya materyallerin (i) kanun dışı, müstehcen, ahlaka aykırı, cinsel içerikli, küçük düşürücü, istismar edici, tehditkar, ırk, din veya cinsiyet bağlamında ayrımcı veya makul ölçülerde değerlendirildiğinde hoşa gitmeyecek, saldırı amaçlı ve sakıncalı olmayacağını; (ii) AVG Online Backup'ın faaliyetine veya işlevine ya da AVG Online Backup'a erişen, göz atan veya kullananların erişimine zarar verecek virüs veya diğer herhangi bir zararlı yazılım kodu veya programlama rutini içermeyeceğini; (iii) herhangi bir kanun dışı faaliyetin gerçekleştirilmesini teşkil eden, tasvip eden, teşvik eden veya destekleyen ya da fikri mülkiyetleri ve herhangi bir kişi veya kurumun kişisel haklarını veya gizlilik haklarını koruyan tüm kanunlar dahil (ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir yerel, eyalet düzeyinde, ulusal veya geçerli yabancı kanun, kural ve yönetmeliği ihlal eden her türlü bilgi, belge, ileti veya aktarım dahil (ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) yanlış, aldatıcı, yanıltıcı, sahte veya herhangi bir biçimde hoşa gitmeyecek, saldırı amaçlı ve sakıncalı olmayacağını (kısmen veya tamamen); (iv) herhangi bir Üçüncü Tarafın herhangi bir patentini, telif hakkını, ticari markasını, ticari sır hakkını veya diğer tescilli fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini; (v) başkalarının herhangi bir hukuki, mülki, manevi, mahremiyet ve gizlilik hakkını ihlal etmeyeceğini ve (vi) herhangi bir suça teşvik, reklam, saadet zinciri ve rızasız gönderilmiş diğer herhangi bir ileti içermeyeceğini beyan, taahhüt ve kabul etmektesiniz.
     • (b) AVG Online Backup'ın veya herhangi bir üçüncü taraf ağ, sistem, sunucu veya hesabın güvenliğini ihlal etmemeli ve ihlal etme girişiminde bulunmamalısınız. Aşağıdaki faaliyetler (bunlarla sınırlı olmamak üzere) bunlara dahildir: (a) erişim yetkinizin olmadığı verilere, klasörlere, bilgilere, içeriklere, materyallere, sunuculara, hesaplara, veritabanlarına vb. erişmek, (b) AVG personelini (veya diğer herhangi bir kişi veya kuruluşu) taklit etmek veya herhangi bir biçimde bilgi elde etme amacıyla kendini başka biri olarak tanıtmak, (c) herhangi bir şekilde (i) bir sistem, sunucu, hesap veya ağın açıklarını irdelemeye, taramaya veya test etmeye, ya da (ii) bahsedilenlerden herhangi birinin güvenliğini, doğrulama sistemini veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmeye teşebbüs etmek, (d) aşırı yükleme, "flood" yapma, "e-posta bombardımanına" tutma, "hizmet engelleme" (denial of service) saldırıları yapma veya "çökmesine" sebep olma dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere AVG Online Backup'ın herhangi bir kullanıcı, ana bilgisayar, sunucu, hesap veya ağ için veya bunlara yönelik olarak sunduğu hizmeti veya erişimi bozmak, devre dışı bırakmak veya müdahale etmek, (e) herhangi bir e-posta veya iletideki TCP/IP paket başlığını veya başlık bilgilerinin herhangi bir bölümünü müdahale ederek değiştirmek, (f) alma hakkınızın bulunmadığı hizmetleri elde etmek için herhangi bir faaliyette bulunmak, veya (g) bir başka tarafın hesap adını veya internetteki kişiliğini, ilgili taraftan yetki almadan kullanmaya teşebbüs etmek. Ayrıca herhangi bir Kullanıcı için AVG Online Backup'a yönelik herhangi bir ölçüm veya faturalandırma yöntemini savuşturmak veya değiştirmek için tasarlanmış herhangi bir faaliyete teşebbüs etmeniz kesinlikle yasaktır. Bu politikaların ve AVG Online Backup'ın güvenliğinin ihlal edilmesi, suçu işleyen tarafın hukuki ve cezai yükümlülüğüyle sonuçlanabilir.
    • 12.6.4. Hizmetin Askıya Alınması. AVG, AVG Online Backup hizmetini ya da AVG Online Backup erişiminizi veya kullanımınızı herhangi bir sebeple (veya hiçbir sebep belirtmeden) dilediği zaman, 5 gün önceden bildirim ihtiyacı olmaksızın ve size ya da herhangi bir Üçüncü Tarafa herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın tamamen veya kısmen askıya alabilir veya sonlandırabilir (AVG, AVG Online Backup'ı veya AVG Online Backup kullanımınızı herhangi bir neden veya gerekçe olmaksızın geçici olarak askıya alırsa, sizin bir hatanız bulunmadığı sürece AVG Online Backup'a erişim izninizin olmadığı döneme ilişkin olarak ücretlendirilmezsiniz). AVG, AVG Online Backup hizmetini ya da AVG Online Backup kullanımınızı askıya alırsa, tamamen kendi takdirine bağlı olarak (a) AVG Online Backup hizmetlerinin süresi dolmamış bölümüne ilişkin olarak AVG'ye ödediğiniz ücretleri geçerli Abonelik Dönemi üzerinden orantılanmış olarak iade edebilir ya da (b) Abonelik Döneminin geri kalanına yönelik olarak benzer bir ürün için lisans verebilir.
    • 12.6.5. Sorumluluk Retleri ve Sınırlamalar. Bu Sözleşmenin diğer hükümlerini sınırlamamak üzere:
     • (a) AVG ONLINE BACKUP, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" VE "SUNULDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. AVG, YUKARIDAKİLERE SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN, 2002 SABBANES-OXLEY YASASININ (DÜZENLENMİŞ ŞEKLİYLE), SAĞLIK SİGORTASI TAŞINABİLİRLİK VE SORUMLULUK YASASININ (HIPAA) (DÜZENLENMİŞ ŞEKLİYLE), GRAMM-LEACH-BLILEY YASASININ (DÜZENLENMİŞ ŞEKLİYLE) VE DİĞER HER TÜRLÜ KURAL VE YÖNETMELİĞİN, AVG ONLINE BACKUP TARAFINDAN UYUM GÖSTERİLEN VEYA KARŞILANAN HER TÜRLÜ GEÇERLİ GEREKLİLİĞİNİ REDDETMEKTEDİR.
     • (b) AVG VEYA TEDARİKÇİLERİ, BU TÜR BİR KAYIP İHTİMALİNİN FARKINDA OLSA VEYA BUNA KARŞI UYARILMIŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR DURUMDA VE KOŞULDA (SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE, KUSURSUZ SORUMLULUK VE DİĞER HERHANGİ BİR ŞEKİLDE OLMASI FARK ETMEKSİZİN HER TÜRLÜ SÖZDE YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK), (1) VERİLERİN VEYA BESLEME DONANIMLARININ KAYBEDİLMESİNDEN; VEYA (2) VERİLERİN VEYA BESLEME DONANIMLARININ HASAR GÖRMESİNDEN YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.
   • 12.7. CloudCare ve Managed Workplace.

    Bölüm 12.7'nin şartları, Geçerli Şartların size Üçüncü Taraflara Yönetimli Hizmet sağlamak için CloudCare veya Managed Workplace kullanma yetkisi verdiği durumlarda geçerlidir.

    • 12.7.1. Ek Tanımlar.

     AVG İşletme Hizmeti bağlama göre HD Hizmetleri ve/veya NOC Hizmetleri anlamına gelmektedir.

     Müşteri sizin MSP Hizmetleri sağladığınız veya sağlamak istediğiniz bir Üçüncü Taraftır.

     HD Hizmetleri AVG'nin veya kendi Üçüncü Taraf tedarikçisinin bir veya birden fazla Müşterinin menfaati için size sağladığı yardım masası hizmetleri olup her bir durum AVG Portal'da tanımlandığı gibidir ve AVG bunları zaman zaman değiştirebilir.

     MSP Bölgesi Geçerli Şartlarda belirtilen coğrafi alandır.

     NOC Hizmetleri AVG'nin veya kendi Üçüncü Taraf tedarikçisinin bir veya birden fazla Müşterinin menfaati için size sağladığı uzaktan Cihaz izleme ve yönetimi hizmetleri olup her bir durum AVG Portal'da tanımlandığı gibidir ve AVG bunları zaman zaman değiştirebilir.

     Hizmet Sözleşmesi bir Müşteri ile aranızda imzalanan ve Müşteriye sağlamayı kabul ettiğiniz Hizmetleri (ve diğer hususları) açıkça belirten bir sözleşmedir.

    • 12.7.2. Lisansın Verilmesi. AVG, Bölüm 2'ye ve bu Sözleşmenin diğer hükümlerine tabi olmak üzere Abonelik Dönemi boyunca (alt lisans verme hakkı olmaksızın) Bölge içerisinde Yazılımı kullanarak Geçerli Şartlarda belirtilen Müşteri Cihazı sayısıyla sınırlı olmak üzere MSP Hizmetleri sağlamanız için sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir.
    • 12.7.3. AVG Hizmetleri. AVG, bu Sözleşmenin şartları ve hükümlerine tabi olmak üzere, Müşterilerinizin ilgili Abonelik Dönemleri süresince ve bu süreyi aşmaksızın faydalanması için, AVG Destek ve AVG İşletme Hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli Hizmetler sağlayacaktır. Bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği veya Taraflar aksi konuda anlaşmaya varmadığı sürece AVG, Hizmetleri hiçbir Üçüncü Tarafa doğrudan sunmayacaktır.
    • 12.7.4. Sizin Yükümlülükleriniz. Bu Sözleşmenin şartları ve hükümlerine tabi olarak şunları yapmakla yükümlüsünüz:
     • (a) Müşteriler ve kendiniz tarafından gerçekleştirilen Yazılım ve Hizmet kullanımını ilgili dönemde kapsamaya yetecek güncel Geçerli Şartların varlığından daima emin olacaksınız ve AVG’nin makul talebi üzerine zaman zaman, Bölüm 12.7.4(a) kapsamındaki sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi ve yerine getirmeye devam ettiğinizi belgeleyeceksiniz.
     • (b) (i) Yazılımı alan her bir Müşterinin (geçerli sınırlar dahilinde siz de dahil) bu SKLS'nin ilgili dönemde güncel sürümünü uygulamasını veya bu sözleşmeye bağlı olmasını , (ii) Hizmet sağlamayı kabul ettiğiniz her bir Müşterinin bir Hizmet Sözleşmesini uygulamasını veya böyle bir sözleşmeye bağlı olmasını zorunlu kılacaksınız. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Müşteri adına SKLS’leri kabul edebilmeniz için Müşterinin Hizmet Sözleşmesinde veya ilgili belgede size bunun için açıkça yetki vermiş olması gerekir. Hizmet Sözleşmesi, (i) AVG’nin çıkarlarını en azından bu Sözleşmedeki Bölüm 6, 7 ve 8 ile Hizmetlere AVG Online Backup dahilse Bölüm 12.6 hükümleri kadar koruyan hükümler içerecek ve (ii) size ve AVG’ye Hizmetlerin yerine getirilmesine konu Müşteri verilerini ve bilgilerini açıkça çoğaltma, iletme, saklama ve işleme yetkisi verecektir.
     • (c) AVG ile sizin aranızda olmak üzere (i) Hizmet Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerinizi yerine getirmekten, (ii) çalışanların, diğer Üçüncü Tarafların ve ilgili Cihazlarının izlenmesi konusundaki tüm geçerli Kanunlara siz dahil bütün müşterilerin uyduğundan emin olmaktan, (iii) her bir Sipariş ile verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekten ve (iv) Abonelik Dönemi sonunda Hizmetleri feshetmekten ve Yazılımı yüklü olduğu tüm Cihazlardan kaldırmaktan veya Müşteriye kaldırtmaktan münhasıran sorumlu olacaksınız.
     • (d) Karşılıklı anlaşma ile belirlenecek zamanlarda, (i) ilgili Süre boyunca satış personelinizin Yazılım ile ilgili satış eğitimi almasına olanak tanıyacak, (ii) ilgili Süre boyunca (a) teknik personelinizin Yazılımla ilgili yükleme ve destek eğitimi almasına olanak tanıyacak ve (b) eğitim personelinizin “eğitmen eğitimi” dersleri almasına olanak tanıyacaksınız. Taraflar aksi konuda anlaşmaya varmadığı sürece, tüm bu eğitimler internet üzerinden İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
     • (e) AVG’nin yazılı rızası olmadığı sürece MSP Hizmetlerinin Bölge dışında pazarlamasını veya tanıtımını yapmayacak, Üçüncü Tarafların yapmasına müsaade etmeyeceksiniz. İlgili Yönetimli Hizmetlerin Müşteriye Bölge içerisinde sağlanan Yönetimli Hizmetlere bağlı olduğu veya ilgili Müşterinin genel merkezinin Bölge içerisinde olduğu durumlarda, ilgili Hizmet Sözleşmesi uyarınca Bölge dışından talep edilmemiş siparişleri kabul etmeniz veya Bölge dışındaki yerlere Yönetimli Hizmet sağlamanız için rıza almanız gerekmeyen durumlar, bu kapsamın dışındadır.
     • (f) Süre boyunca ve takip eden üç yıl süresince, Yazılımın kullanımına ilişkin eksiksiz ve doğru kayıtları tutacaksınız. AVG veya temsilcisi, herhangi bir on iki aylık dönemde birden fazla kez olmamak üzere, tamamen bu Sözleşmeye uyduğunuzu teyit etme amacıyla kayıtlarınızı denetleyebilir. Bu tür bir denetleme sizin iş yerinizde ve normal çalışma saatlerinde gerçekleştirilecek olup iş faaliyetlerinize makul olmayan bir ölçüde müdahale etmeyecektir. Bu tür bir denetlemede satın alınan lisanslardan %10 daha fazla lisanssız kullanımda bulunduğunuz ortaya çıkarsa AVG, lisanssız kullanımı ilgili dönemdeki AVG fiyatlarının %120’si üzerinden fiyatlandırabilir.
    • 12.7.5. Kanun ve Politikalarla Uyum.
     • (a) Masrafları tamamen kendiniz üstlenerek, veri gizliliği ve güvenliğine ilişkin Kanunlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülükleriniz için geçerli olan veya yükümlülüklerinizden doğan bütün Kanunlara uyacaksınız.
     • (b) Çalışanlarınızı, aracılarınızı ve görevlilerinizi seçerken gerekli dikkati gösterecek, bu kişiler için gerekli eğitimi sağlayacak, bu Sözleşmeye ve tüm geçerli Kanunlara uyum sağlamak için faaliyetlerini izleyeceksiniz.
     • (c) İş fırsatları elde etmek veya elde tutmak ya da haksız avantaj sağlamak amacıyla firma sahiplerinizin, yöneticilerinizin, sorumlularınızın, çalışanlarınızın ve aracılarınızın herhangi bir Devlet Makamına veya kamu görevlilerine, siyasi partilere veya siyasi bir makama aday olan kişilere ya da başka herhangi birine doğrudan veya dolaylı olarak para veya değerli herhangi bir şey ödeme sözü vermediğini ve vermeyeceğini teyit, kabul ve beyan etmiş olursunuz.
Tüm AVG ticari ürünleri, sadece lisans sözleşmeleri doğrultusunda kullanılabilir. Lütfen aşağıdaki lisans sözleşmelerini okuyun.
Güncel ve geçmişe ait tüm SKLS'leri görün
Chrome browser logo

AVG ÜCRETSİZ
Chrome™ tarayıcısını kullanmanızı öneriyor.

İçeriğe geç Menüye geç