Už jste téměř hotovi!

Stahování se zahájí automaticky.
Pokud se tak nestane, klikněte sem.

Aplikace AVG je rychlá a snadno se instaluje

1

Stažený soubor
najdete pomocí šipky.

2

Otevřete příslušný soubor
a nainstalujte aplikaci AVG.

3

Řiďte se jednoduchými pokyny
na obrazovce.

OTEVŘETE
STAŽENÝ SOUBOR